Helix3Så blev jeg færdig med min helix i anlæggets højre side. Endelig kom jeg videre med den fysiske tilblivelse af anlægget!

Læs hele artiklen her.

 

 

Klar til montering

Så er der blevet rettet lidt på layoutet.

I venstresiden er det nord-sydgående skinnestykke nedlagt (tidligere markeret med lilla) og dette rydder op i mange af de komplicerede føringer, som flere har kommenteret. Det gav også mulighed for at sænke venstre siden, så stigningen henover stationsarealet blev fjernet. Det venstre "vendeloop" er flyttet hen til bunden af den venstre helix (Hold musen over nedenstående billede for at se alle spor). Den lille bro til venstre er ligeledes blevet sløjfet.
Paradestrækningen er også fjernet, da det nye sidespor udgør en paradestrækning i sig selv, selvom det ikke er alle tog der befarer denne strækning.

Sidesporet er blevet forbundet med kælderen i venstre side. Den højre side af sidesporet sørger for forbindelse til den Gml. bro. samt for trafikken til de nye havnespor på modsatte side af havnen. Tilføjelse af sidebanen gav mulighed for at udvide havnefronten og her blev der plads til en containercentral bygget op på to fremo moduler ... i fremtiden.

Skyggebanegården har fået flere spor og er blevet delt i to for at forbedre adkomst hertil samt til underside af stueetagen.

Stationsområder er blevet udvidet til at dække ca. 50% af anlægget. Det er fortsat ikke fastlagt, hvordan skinnearealet kommer til at se ud, men der arbejdes ihærdigt herpå. Fokus er drejet over på havnebyen og jeg tror også, at der kun kommer een station på anlægget.

Næste skridt bliver selve stationsarealet.

Plan_18jan_2009_synligt

Hold musen over billedet for at se alle spor!!!!!

Den sidste måned er mest gået med at planlægge stationsområdet. Det går bedre end forventet og der bliver en fin historisk udvikling indbygget i stationslayoutet. Det meste af modellen bliver bygget op omkring havnebyen, og alene det at finde det rigtige navn til byen har taget sin tid. Jeg var oprindelig bange for at layoutet blev for simpelt og kedeligt, men med havnebyen og dens banegård i fokus kommer der gang i sagerne. At tænke en historik ind i layoutet giver også meget mening. Så bliver der en årsag til, hvorfor at tingene er placeret. hvor de er - og så er det sk... sjovt at tænke det igennem. "Hvornår kom banen til byen? Hvilken type by var den før? Hvilken betydning fik det for byen? Hvordan er udviklingen foregået? Hvornår er der blevet tilføjet nye skinnestrækninger og bygninger, og hvorfor?

Der er blevet kigget på stationer. Både i 1:87 og i 1:1. I model resulterede det i oversigten over stationsbygninger "Stationer - Stations - Bahnhoefe", som godt nok tog lidt overhånd. Det endte med en næsten komplet oversigt over europæiske stationer i H0, og der er mange - fandt jeg ud af! I 1:1 har der været en del udflugter til forskellige stationer, og på et tidspunkt får jeg nok også lagt nogle af disse billeder op her på siden.

Nu er stationenslayoutet ved at være på plads, så nu bliver det spændende at se, om der også er plads til disse tanker rent fysisk. Papir og blyant, og specielt i mit tilfælde paint(!), har hjulpet mig med at lægge de store linier for en banegård, som jeg tror bliver spændende. Næste skridt er at få sat lidt flere detaljer og mål på. Et af redskaberne er et sporplanlægningsprogram (Trackplanner). Derfor er der også gået en del tid med at få et overblik over disse programmers fordele og ulemper. Det blev til oversigten over sporplanlægningsprogrammer "Trackplanners - Gleisplanung - Sporplanlæggere". Egentlig havde jeg tænkt mig at lave et sporplanlægningsprogram selv, men det må være muligt at finde et i mængden, som opfylder mine krav og som ikke koster en formue. Ellers må jeg til tasterne.

Jeg er også ved at kigge nærmere på, hvordan broen over havneindløbet skal være. Det vil være naturligt med en oplukkelig bro og dette har være brugt mange steder rundt om i Danmark. Igen noget nyt man skal have sat sig ind i!

Rent fysisk er jeg ved at få forbundet helixen med den øvrige "undergrund". Her er der en del elektrisk, der skal fixes. Bl.a. har jeg fået sat et vendesløjfe-modul (Lenz LK100) på, så polariteten nederst i helixen er i orden både ved ind og udkørsel herfra. Jeg havde egentlig tænkt mig kun at bruge Tillig i det synlige og Roco geoLine i det skjulte, men Tillig Elite er meeeget mere lydsvag end Roco geoLine - og samtidig billigere. Min første helix blev også belagt med Tillig flexskinne og det er "båre dayli".

I det hele taget har det været en super måned. Det er jo skønt, når man ser tingene falde smukt på plads - både planlægnings- og konstruktionsmæssigt  :-)

Størstedelen af tiden går fortsat med at suge mere viden til sig, men der er også blevet bygget på underetagen.

IMG_6698_350

IMG_6710_350

Efter nu at have færdiggjort de tre helixer er basis for det øverste niveau kommet i orden. I det nederste niveau har jeg fået lagt et spor, så man nu kan tage en rundtur, men altså udelukkende i det nederste skjulte niveau. Denne tur inkluderer en runde i min tredie helix og ½ rundtur i min anden. Hvor er det dejligt at kunne køre igen. smiley-laughing

IMG_6704_350IMG_6708_350 

IMG_6896_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det nederste niveau mangler jeg nu "kun" at lægge resten af opstillingsbanegården, dvs 7 spor mere, men det inkluderer også 12 sporskifter ekstra.

Jeg er begyndt ledningsføringen og inddeling i sektioner (hvis jeg senere får brug for opdeling med boostere). De to vendekredse er monteret.

Sporplan

En del af sporplanen er ændret i undergrunden. Meget lidt af den synlige sporplan er tegnet, hvilket dels skyldes at den er under udvikling og dels at den bevidst vil ændre sig igennem banens opbygning (Se nedenstående afsnit "Tilbage i tiden")

Sporplanen ser således ud nu:

Før musen hen over billedet for at se alle spor.

Plan_2009-12-19_synligt

Før musen hen over billedet for at se alle spor.

Alle skjulte spor, på nær de 7 spor på opstillingsbanegården, er nu lagt.

Byen har fået navn: Erikshavn.

Nu begynder det sjove snart med at lave selve stations- og havneområdet (stiplede linier), som kommer til at dække halvdelen af det synlige område. Jeg har mange tanker herom og de vil løbende komme på hjemmesiden.

Temaet er fortsat en havneby med en DSB hovedstrækning og en privatbane.

Tilbage  i tiden

Som i så mange andre jernbanebyer har Erikshavns jernbaneområde udviklet sig meget op igennem tiderne og ligeledes forbindelsen over vandet (via damper, færge, broer og tilsidst tunnel). Denne udvikling har jeg tænkt mig at overføre til mit anlæg. Derfor vil flere af sporene først blive lagt, når banens udvikling er nået hertil. Jeg vil tage udgangspunkt i året 1900 og dernæst arbejde mig frem til dags dato. Det betyder også, at jeg nu ser længere tilbage i tiden og kigger efter materiel fra epoke I-II. Damp er blevet relevant og en drejeskive er ikke længere kun for museumstog. Jeg glæder mig til at kunne præsentere Erikshavn anno 1900.

<-- Tilbage til 2008

Videre til 2010 -->

 

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico