Jernbanen er tæt knyttet til havnene. Derfor er det meget interessant at læse om havnebygningerne, livet i havnen og om hvilken betydning havnen har haft på den enkelte by. Her er noget at den litteratur som man kan fordybe sig i.

Skive havnHavnen midt i Jylland

- Skive havn 1869-1994

Bogen er skrevet af flere forskellige forfattere. Hver har bidraget med mindst eet kapitel.

De første kapitler skitserer nøgternt Skive havns udvikling. De næste kapitler fokuserer på havnens funktioner og på hvilke laster, der gik igennem havnen. Kapitlet "Havnearbejderne" ser - ikke overraskende - på havnearbejderne og deres arbejdsforhold - et spændende kapitel. Kapitlet "Skipper i Skive" beskriver på bedste vis skipper Kristian Jensens liv - hans opvækst, hans første båd, 2. verdenskrig og hans ægteskab med hustruen Agnete. Kristian Jensen var en kendt personlighed i Skive havn.

Da bogen er skrevet af mange forfattere, får man mange forskellige indfaldsvinkler til havnen. En rigtig god bog for dem der interesserer sig for havne og havnemiljøer.
 
 
Skrevet af:
Lektor Niels Løkkegaard: "Fra Flodhavn til fjordhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Nordhavnen kommer til 1920-34"
Arkivar Niels Mortensen: "Sydhavnen, der aldrig blev bygget"
Ekspeditionssekretær Niels Mathiasen: "Skive havn frem mod år 2000"
Fhv. skibsmægler Sven Aage Bering: "Skive havn som trafikhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Havnearbejderne"
Seminarielektor Niels Bonnesen: "Skipper i Skive"
Lærer Rud Kjems: "Fjorden, havnen og fiskerne"
Kaptajn Ernst Møller: "Havnen i fritiden"
Redaktion Niels Mortensen
Udgivet af: Skive havn
Udgivet i: 1994
Sideantal: 138
ISBN 87-985135-0-8

Juni 2011


 

Bog: Havnearbejderne i Århus - før containernes tid.

Havnearbejderne_i_AarhusBogen gennemgår livet på Århus havn fra 1880 - 1960. Man kommer vidt omkring og den beskriver de forhold, som havde indflydelse på havnearbejdernes arbejde, deres organisering, familieliv, baggrund og sociale status. Specielt fokuseres der på  forholdet imellem arbejdsgiverne, formændene fra stevedore selskabet og havnearbejderne selv. Havnearbejderne var som udgangspunkt løsarbejder, som arbejdede indtil skibet var tømt eller lastet. Så skulle man finde ny hyre. Dette system gav til gengæld havnearbejderne et afvekslende arbejde og gav dem en følelse af frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget de ville arbejde - hvis der var noget arbejde.

Bogen er grundig, og som kildemateriale gør den udpræget brug af interviews af havnearbejderne og deres familier. En spændende bog, som blot har den bagside, at den er meget akademisk og analyserende, hvilket ikke er helt tilfældigt, da den er udgivet af Universitetsforlaget i Århus. Ser man bort fra dette, så er det en bog, som kan anbefales.

Skrevet af:
Svend Åge Andersen
Forlag: Universitetsforlaget i Århus
Udgivet: 1988
Sideantal:
247
ISBN 87-7288-185-2

Okt 2009


Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico