Glas


Moppe, Sporskiftet: Havn, lavet med råglas der har bølgeform. Kan købes ved enhver glarmester.
Fordele: ligner vand mindst lige så meget som alle andre metoder. Er til gengæld ret hurtigt at montere.
Ulemper: knækker let og kræver derfor du godt underlag.

MODEL-BANEN Hæfte 4 af Svend Pedersen, http://www.modelbaneteknik.dk/mbog/mb4.pdf: En idyllisk sø vil pynte i landskabet, og den kan f. eks. laves på følgende måde: Man fremstiller en kasse af passende størrelse, men i stedet for låg. anbringes en råglasplade i en ramme oven på kassen. Kassens indvendige sider males blå, dybtblå forneden og lysere opefter. I kassens bund indbygges en fatning til en elektrisk pære (fra anlæggets svagstrømskilde), der må forsynes med en afskærmning, så den ikke kaster lyset direkte op, men ud til siderne og altså kun reflekterer disses blå farve. I bordpladen saves et hul - mindre end kassens råglas-låg - og så uregelmæssigt af form, at det får lighed med en naturlig søs uregelmæssige facon, der jo altid er betinget af det omliggende terræn. Kassen skrues derefter fast under hullet på undersiden af bordet. Søens bredder udarbejdes i gips, og nu er der nye muligheder for fantasien. I en sø kan der anbringes en lille træbevokset ø, små bådebroer kan bygges fra bredden ud på råglaspladen, hvis riflede overflade ligner krusninger på vandet. Er søen anlagt i nærheden af bjerget, ned ad hvis sider måske en lille bæk kommer strømmende, kan der også anlægges en idyllisk vandmølle.