Tureby station (Th)Tureby 200

Tureby station (ved km 65,6) ligger på DSB strækningen Køge-Næstved (en del af Den Sjællandske Sydbane - også blot kaldet Sydbanen eller Lille syd).

Stationen blev taget i brug ved banens indvielse i 1870. Den blev opført ved Grevindeskoven i Algestrup (tidligere Alkestrup) - det var hele 2,5 km fra sognekirken og hovedgården Turebyholm (som gav navn til stationen). Oprindelig hed stationen ligeledes Thureby (deraf forkortelsen Th). 

Nabostationer: Haslev og Herfølge station.

IMG_2517_730

I disse dag (september 2015) er Tureby station under nedrivning. Bygningen havde hus- og skimmesvamp, og DSB ønskede ikke at sætte den i stand.

Anvendelse som flygtningebolig blev overvejet, og områdets beboere blev spurgt til råds om, hvad man kunne bruge bygningen til.

Stationsbygningen havde (i 2015) et areal på 420 m², fordelt på 177 m² til beboelse og 243 m² til erhverv. Der var 9 værelser til beboelse og 3 til erhverv. Ejendomsvurdering (2010): kr. 550.000.

På trods af Museum Sydøstdanmarks ønsker om bevarelse af stationen, måtte den til sidst bukke under.

Udsnit af museumsdirektørens skrivelse fra 2014 lyder således: »På grund af den høje grad af originalitet, velbevaret stand og store potentiale i at vise den lokale udvikling, herunder jernbanens indflydelse på byudvikling og menneskers dagligdag henstiller Museum Sydøstdanmark til, at man ikke nedriver Tureby Stationsbygning, men overvejer alternative løsninger«.

Således gik det desværre ikke.

 

Stationsområdet set fra oven:

{mosmap width='730'|height='400'|zoom='17'|centerlat='55.3735265'|centerlon='12.0770731'|lat='55.3732265'|lon='12.0760731'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Tureby station '}

Man ser tydeligt på ovenstående, at læssespor og -vej lå i forlængelse af stationen. Læssesporet aflystes i 1977.

Stationen var tegnet af arkitekt Charles Abrahams. Stationen havde oprindeligt to ventesale, et lille toilet for damer, et kontor, godsekspedition, forhal, forstanderbolig og funktionærbolig. Desuden udhus med retirade og pakhus, et varehus med forstue, to kontorer og pakrum. Der var kælder under varehus og hovedbygningen.

Stationens størrelse var noget overdimentioneret i forhold til områdets befolkning, men i perioder sidste i 1800 tallet var der stor aktivitet i fbm. områdets dyreskuer.

 IMG_2501_730

 

IMG_2504_730

 

IMG_2505_730

 

IMG_2506_730

Hjørnebygning, hvor der var købmandsbutik, samt i baggrunden: Kroen med danselade.

 

IMG_2510_730

 

IMG_2511_730

Kroen. Hertil overførte greven på Bregentved sin bevilling fra Sonnerup Kro.

 

IMG_2512_730

 

IMG_2514_730

 Retiradebygning.

 

IMG_2515_730

  Strækningen set mod sydvest (Haslev)

 

IMG_2516_730

 

IMG_2519_730

 

IMG_2520_730

 

IMG_2521_730

 

IMG_2522_730

Stationen havde et Siemens & Halske mekanisk sikringsanlæg fra 1908. I 1985 blev det udskiftet med et sikringsanlæg DSB type 1977 og der indførtes fjernstyring fra FC Roskilde.

 

IMG_2523_730

Strækningen set mod nordøst (Herfølge)

 

IMG_2528_730

 

IMG_2524_730

 Varehuset

IMG_2529_730

  

IMG_2526_730

 

IMG_2527_730

 Farvel til Tureby station. Den blev 145 år.

Adresse:

Turebyvej 6, 4682 Tureby

 

Alle billeder: 7. april 2013

 

Bøger:

"Sydøstsjællandske jernbaner" af Niels Jensen.
Jernbanehistorisk årbog '95: "Sydbanen 1870-1903 - fra lokalbane til international forbindelse" af Jens Bruun-Petersen, Morten Flindt Larsen og John Poulsen.

 

Artikler og indslag ang. nedrivningen:

21. apr. 2014: Jernbanen/forum: Tureby station skal rives ned
25. apr. 2014: DrAlco/YouTube: Tureby station og sydover 2014 (11:07)
14. aug. 2014: sn.dk: DSB vil rive Tureby Station ned
25. feb. 2015: Bygningskultur Danmark: Tureby Station skal ikke nedrives - endnu
3. sep. 2015: sn.dk: Tureby Station rives ned
4. sep. 2015: Køgeavisen: Tureby Station hører snart fortiden til
4. sep. 2015: Jernbanen/forum:: Stationsbygningerne i Køge og Tureby rives ned (med billeder af nedrivningen)

 

Links:

Wikipedia: Tureby Station
Danskestationer.dk: Tureby (gode billeder med mere farve på træerne)
banevagt.dk: Skematisk sporplan 1998 (pdf)
Rasmus Drejer-Nielsen/Panoramio: http://www.panoramio.com/photo/42411842

14. sep. 2015