Bog: Historien om et succesfuldt renoveringsprojekt

HistorienOmEtSuccesfuldtKøbenhavns Hovedbanegård, Projekt Kh 08

I 2008 blev et større renoveringsarbejde af Københavns banegård afsluttet. Arbejdet omfattede:

  1. Renovering og istandsættelse af haldækkonstruktionerne.
  2. Renovering og istandsættelse af forpladsbroerne.
  3. Ombygning af perron 2 og 3 ved  en forlængelse ind under banegårdshallen.
  4. Ombygning af perron 2 og 3 ved en sænkning på hele længden med ca. 20 cm.

Projektet udmærkede sig på flere områder - bl.a. mht. tilbudsgivningen, fire projekter i ét og de mange deltagere, en fredet bygning, et hotel der måtte lukkes, mens arbejdet stod på, og ikke mindst at driften af hovedbanegården skulle påvirkes mindst muligt. Det lykkedes over al forventning.

Her kan nævnes at hovedbanegården har 1.400 daglige afgange inkl. S-tog.

Bogen beskriver projektet set fra mange forskellige sider. Indholdsfortegnelsen ser således ud: 1. Projektets start, 2. Udbud og kontrakter, 3. Projektorganiseringen, 4. Projektplanlægningen, 5. Projekteringen, 6. Samarbejdet, 7. Kommunikationen, 8. Udførselen, 9. Evalueringen, 10. Afslutning, 11. Særlige begivenheder og 12. Faktaoplysninger.

Som det ses af overskrifterne er fokus sat på selve byggeprojektet, og ikke så meget på hovedbanegården og dens historie. Omend denne bog også sælges gennem DJK, så er målgruppen bygherrer, bygningsingeniører og entreprenører, og vægten er specielt lagt på projektledelse. Derfor vil det også være uretfærdigt at vurdere bogen udfra en jernbanehistorisk vinkel. Der er enkelte sider om banegårdens historie, men ellers er det nutidens renovering, der udgør indholdet. Bogen er 26,5 cm bred, og der er givet plads til mange fine billeder. Desværre har man ikke ofret tid på at beskrive billedernes indhold, hvilket i flere tilfælde ville have givet billederne mere værdi. Som en beskrivelse af et renoveringsprojekt ser bogen glimrende ud, og det er givet, at projektet har været en stor succes.

Ser man på bogen med jernbanomani-øjne, så er der desværre ikke så meget at gå efter. De mange fine billeder giver dog læseren en god oplevelse, og alene derfor kan den være spændende at bladre igennem for dette folkefærd. Vil man vide mere om banegårdens historie og arkitekturen, så skal man nok nærmere ty til f.eks. John Poulsens "Københavns banegårde". Den står på min hylde og venter.

Skrevet af: Steffen Moe, Søren Birch og Cyril Olsen
Udgivet af: Grontmij A/S og public Arkitekter A/S
Udgivet i: 2011
Sideantal: 140
ISBN: 87-989350-4-6
6. juli 2014