Assens-Middelfart Jernbane (AMJ)april2014

Assens-Middelfart Jernbanen blev indviet i 1893.

3-IMG 6271Efter at Tommerup-Assens Banen var blevet indviet i 1884, havde man fået blod på tanden og ønskede endnu en bane. Hvorfor dog tage til Jylland over Tommerup, når man kunne lægge en direkte linie til Middelfart. Med en bane til Middelfart ville man også få bundet oplandet mod nordvest tættere til den voksende by Assens. Det skulle dog vise sig at sagen ikke var helt så enkel. 

Det var primært Assens -og til dels de mindre byer mod nord- som ønskede den nye bane, og statsbanerne havde ingen interesse heri. Derfor blev den da også anlagt som en ren privatbane. Ikke een statslig krone kom der i tilskud, hvilket også kom til at præge både bygninger, materiel og linieføringen. For at få så mange kommuner med som muligt, måtte man lade banen sno sig - specielt i et stort sving mod øst for at få Ørsbjerg med.

Økonomien for anlæggelse af Tommerup-Assensbanen havde været god helt fra starten, men der var helt andre boller på suppen for AMJ, og det var man ikke vant til.

Linieføringen

Efter en del forhandlinger kom linieføringen til
at se således ud:
 
 • Assens
 • Aborg station
 • Sandager station
 • Barløse trinbræt
 • Kaslund station
 • Ørsbjerg station
 • Kerte station
 • Håre station
 • Hygind station (nu nedrevet)
 • Rus trinbræt
 • Føns station
 • Ronæs station
 • Gamborg station
 • Middelfart (gml.) station
 

Åbningen

Banen blev indviet med stort festivitas. Nu havde man fået endnu en jernbane til byen, og havde ligesom Fåborg hele to (som vel egentlig retteligt havde tre).

 
{mosmap kml='http://my1287.dk/downloads/kmz/Assens-MiddelfartBanen.kmz'|width='450'|height='500'|zoom='10'|centerlat='55.42'|centerlon='9.95'|zoomtype='3D-largeSV'|zoomNew='0'|zoomWheel='1'|mapType='Map'|showMaptype='1'|overview='0'}

Driften

Allerede det første år havde banen underskud, og således fortsatte det alle årene. Det gik skidt - både med hensyn til gods og persontransport.

 

Banen nedlægges

Banen fik ikke den store levetid, idet den allerede lukkede 14 år efter åbningen. Helt præcis den 1. april 1908. Sydfyenske Jernbaner ønskede ikke at overtage den og ej heller De Danske Statsbaner. Det var ganske forståeligt, da en tur til fra Assens til Middelfart kunne gøres en hel time hurtigere via Tommerup. Den store omvej til Ørsbjerg tog sin tid og materiellet var ikke just hurtigt. Hele banen var 43,1 km lang. De mange overskæringer nedsatte også hastigheden. Antallet af afgange var desuden dobbelt så stort på Tommerup-Assensbanen.

Næsten alle spor er væk i dag. Det var den første bane på Fyn der blev nedlagt. Kun 14 år fik den at leve i.

 

Materiel

Jeg har ikke haft adgang til særlig mange billeder af materiellet fra AMJ. Her er dog et par stykker.

078-D1-2

Om ovenstående:

En parcelhusejer -en ældre pensioneret jernbanemand- har fortalt om denne tegning, at det er en forslagstegning til en ombygning af rejsegodsvognen AMJ E 4 til en postvogn AMJ D 2. Man havde tanker om at ombygge en to-akslet "ren" rejsegodsvogn til kombineret post- og rejsegodsvogn.

Et stykke af vognens ende tænktes sløjfet og i stedet indrettet med en "indskrænket / indsnævret" postkupé samt mulighed for passage forbi postkupéen udenfor denne. Herved ville det blive muligt, at lade lade togføreren/ -betjenten både fløjte afgang (som vanligt), men også tage sig af rejsegodset under kørselen samtidig med at han kunne passere forbi postkupéen og billettere i den/de øvrige tilkoblede vogne.

Projektet blev indledt på værkstedet, hvor man dog -stort set- kun nåede at "skille" rejsegodsvognens ene ende ad. Banens ledelse besluttede i stedet for at anskaffe andet materiel, og ombygningen blev indstillet.

Den allerede aftagne låge fra E-vognens "ombygningsramte" endeperron henstod imidlertid i værkstedet, da parcelhusejeren kom forbi og fik tanker om brug af denne låge som havelåge. Se længere nede.

 

Desuden haves et fabriksfoto af et tenderlokomotiv af typen 0-C-0:

TenderLokC

 

Hvad der er tilbage

Jeg har flere gang været ud at lede efter banen, og der er ikke meget tilbage af den. Lad os tage det fra en ende af.

IMG 2288 350Assens2

IMG 9203 h350

 

Assens

I Assens står stationen flot tilbage. Lidt mod nord kan man finde et enkelt spor fra Assens-Middelfart banen. Det er det stykke, som blev ført ned forbi havnen og ud ad byen mod nord.

 

Aborg station (km 4.2)

Aborg station er der desværre ikke adgang til (tilbagetrukken på privat ejendom).

 

Kilometersten 6.0

Lidt længere mod nord kan man være heldig at se kilometerstenen for km 6.0. Den står i græsrabatten indtil et fint nyere hus.

 AMJ-kilometersten Km6.00

 

 

 

 

Lige efter kilometerstenen -i km 6.3- gik banen over Puge Mølleå. Det er en flot gammel bro med kampesten i siderne.

 

IMG 4855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandager station (km 7.7)

 Sandager 730

Bemærk endegavlen hvor man kan se, at stationsskiltet har siddet.

 

Barløse/Barløseborg trinbræt (km 10.2)

Barløseborg trinbræt er for længst væk og er i dag blot en mark, hvor en vej og en cykelsti krydser.

Læskuret skulle efter sigende være bevaret, og det skulle være dette læskur, som i dag bliver anvendt som busskur inde midt i Barløse.

Barloseborg


Kaslund station  (km 12,8)

Stationerne var meget forskellige, som man også kender det fra f.eks. Bornholm. 

Kaslund

 KaslundPakhus

 

 

 

 

 

 

 

 


Ørsbjerg station (km 14,3)

IMG 5378

Ørsbjerg station i en helt anden stil end de øvrige. Den blev dog også opført 6 år efter de andre, da den tidligere stationsbygning brændte.

 

Kerte station (km 16,1)

Kerte

 

Mellem Kerte og Håre finder man en kilometersten 18.0. Den passer slet ikke ind her - rent tidsmæssigt skulle jeg mene. Er der nogen der kender til, hvordan den er havnet her?

Kilometersten 18.0

 

Håre station (km 22,1)

Haare

I Håre er stationen pænt bevaret med både pakhus og vingesignal.

 

En gammel skinne

Ved Håre kan man være heldig at se enkelte skinnerester. 

 1-IMG 6268

Banen var normalsporet og blev anlagt med 22,5 kg/m skinner. Banens levetid var så kort at man end ikke nåede at "opgradere".

Banen var anlagt med almindelige træsveller - ikke jernsveller som på Tommerup-Assensbanen (det havde man slet ikke råd til).

 

Hygind station (nu nedrevet) (km 25,3)

I Hygind er stationen nedrevet. Til gengæld fandt jeg et gammelt skinnespiger på den grusbelagte cykelsti. En stor del af det gamle tracé er i dag cykelstien Assens-Middelfart.

Spire 350

 

Rus trinbræt (km 28,4)

Rus

Ca. her, hvor dette hus nu ligger, lå Rus trinbræt. Mon det har været brugt som billetsalg?

 

Føns station (km 31,3)

Fons

Et lidt sørgeligt syn. Helt tilvokset og med masser af skrammel omkring.


Ronæs station (km 33,1)

Ronaes

 

Laage

Ved indgangen til et parcelhus, der ligger næsten ved siden af Ronæs station, kan man finde rester af skinner fra banen. Her er de brugt som stolper til havelågen.

Læs desuden om ejeren,  lågen og AMJ E 4 under materiel.

 

 IMG 8107

Syd for Ronæs er der denne underføring af en å. 


Gamborg station (km 36,7)

 Gamborg


Middelfart (gml.) station (km 43,1)

Middelfart 2009-05-23 350

GmlMiddelfartN 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt nord for stationen kan man finde den gamle 3 sporede remise.AMJ MiddelfartRemise

En noget speciel remise og så ovenikøbet 3 sporet. Her blev der ikke sparet, men det var også Middelfart by, der donerede pengene hertil. Fint skulle det trods alt være.

 

Mere på vej

Jeg har hørt en fugl synge om at Lars Viinholt-Nielsen arbejder på en bog om banen. Det lignede da også bare!

Vi glæder os.

 

Således slutter April Måneds Jernbane (AMJ), og jeg kan kun opfordre til at tage en tur langs den gamle bane.

april2014 

 

 

Efterskrift:

Rolleliste

Tak til
0. Assens station som sig selv.
078-D1-2
AMJ-kilometersten Km6.00IMG 4855Sandager 730Barloseborg
 
 
 
 
 
 
 
a. AB D 1+2 (se jernbanen.dk) i rollen som AMJ E 4. (D 1+2 med "altangange" ombyggedes til rejsegodsvogne i fuld bredde som E 1+2)
b. Kilometersten 6.0 fra De Bornholmske Jernbaner ved Robbedale grusgrav. Billede taget af EVP 21.9.1968.
c. Bro over enten Havmølleå eller Bramdige bæk (Ebeltoftbanen). Billede fra 16. juli 2009.
d. Fjellerup station (Ringe-Nyborg Banen) i rollen som Sandager station.
e. Læskur i Stenlille som Barløseborg trinbræts læskur. 14. august 2011.
 

KaslundKaslundPakhusIMG 5380hKilometersten 18.0

 
 
 
 
 
 
 
f. Fårvang station (Thorsø-Resenbro) i rollen som Kaslund station og pakhus. 3. august 2011. Idag Børnehuset Stationen.
g. Vrøgum station (Vestbanen) i rollen som Ørsbjerg station. 7. juli 2012.
h. Ellum (Bredebro-Rødekro) spiller Kerte station.
i. Kilometersten 18.0 mellem Fårvang og Gjern (Thorsø-Resenbro/den skrå). 3. august 2011
 
 
 
4-IMG 6273LaageHaare Rus Fons Ronaes

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
j. 22,5 kg/m skinne i EVP's have i rollen som AMJ skinne ved Håre.
k. Flintinge station (Stubbekøbing–Nykøbing–Nysted Banen) i rollen som Håre station. 2013-07-24
k2. Funder (Bramminge-Silkeborg) spillede billetsalgsbygning ved Rus trinbræt.
l. Karleby station (Stubbekøbing–Nykøbing–Nysted Banen) spillede Føns station. 2013-07-24
m. Rø station (RAJ) på Bornholm som Ronæs station. 4. maj 2010. I dag er der glaspusteri i det gamle pakhus og i en nybygget mellembygning.
n. EVP købte lågen fra DSB´s Centralværksted i 1962.
 
 
 
IMG 8107 Spire 350 GamborgMiddelfart 2009-05-23 350
IMG 0444
 
 
 
 
 
 
 
o. Banedæmning ved Døndal (RAJ)
o2. Spire fundet på Ebeltoftbanen.
p. Østervang (Køge-Ringsted Banen) i rollen som Gamborg station. (lokalhistorisk-forening.dk)
p2. Tak til Middelfart gml. station - i rollen som sig selv.
q. Odense kaserne (gml stald/ridehal?)
 
 
Tak til EVP for bidrag til dette års aprilsnar.
 
Se også de forrige år:

4. april 2014