De danske jernbaners signaler

DeDanskeJernbanersSignaler

og sikkerhedssystemer gennem 150 år.

Denne bog må siges at være den mest beskrivende bog indenfor signaler på de danske jernbaner. Bogen gennemgår sikkerhedssystemerne tilbage fra 1847 og frem, og beskriver på en god måde, hvordan de har ændret sig gennem tiderne og fremtil årtusindeskiftet. Den teknologiske udvikling og dens betydning for jernbanedriften bliver kædet godt sammen. Efter at have læst bogen er man blevet noget klogere. Emnet er imidlertid stort, så det kan være svært at komme rundt om alt i en enkelt bog. Bogen lægger vægt på den historiske udvikling, og her får man et godt overblik.

Fra bogens bagside:
"Denne bog behandler emnet fra tre vinkler:
- Hvilke regler skulle der være for at togene kunne køre sikkert og hvordan blev de til?
- De overordnede linjer i signalernes udvikling fra kurvesignaler til fremtidens satelit-overvågning.
- Sikrings-anlæggenes opståen, formål og udvikling fra trådtræk til elektronik.
Bogen er ikke kun for dem der i forvejen ved noget om signaler, men også for alle jernbane-historisk interesserede og giver et enestående indblik i dagligdagens besværligheder med at få hjulene til at rulle."

Selvom emnet kan virke lidt tørt, så formår forfatterne at formidle det på en interessant måde. 

Bogen er umulig at opdrive antikvarisk, og jeg er sikker på at der er et marked for en opfølgning af den.

 

Skrevet af: Niels E. Jensen og Benny Mølgaard Nielsen
Udgivet af: banebøger
Udgivet i: 1998
Sideantal: 120
ISBN 87 88632 73-3
16. dec 2012