ZLSM_logo_350Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Det Syd-Limburgske Damptog Selskab.

I august 2010 fik jeg fornøjelsen af at besøge ZLSM – en veteranjernbane i Holland.

Denne veteranbane bliver ofte kaldt for Millionlinien (Miljoenenlijn). Dette navn var tidligere øgenavnet for jernbanenstrækningen, der gik fra Simpelveld via Kerkrade til Schaesberg. Årsagen var, at den 12 km jernbanelinie kostede hele 12 millioner hollandske gylden - altså en million pr. km. Der skulle bygges både broer og tunneller, og der blev flyttet 3,5 millioner kubikmeter jord, før den kunne tages i brug.

 

Hvis man tror, at Holland er helt flad, så bør man besøge denne syd-østlige del af landet, som grænser op mod både Belgien og Tyskland - kun 75 km nord for Luxembourg . Her er der tale om et meget kuperet område. Det er et landskab, som er noget anderledes, end det man normalt forbinder med Holland, og det skaber nogle meget spændende rammer for veteranjernbanen.

Banen var oprindelig lavet til kultransport. Den blev påbegyndt i 1925 og stod endelig færdig i 1934. Så sent som i 1949 kom passagertransporten til. Der blev brugt damplokomotiver som trækkraft, selvom man i det øvrige sydlige Limburg var gået over til elektrisk drift. En del år senere gik man væk fra damp på strækningen - dog ikke til elektrisk drift, men til dieseldrift. 

Vrusschenhusken_mellem_Simpelveld_og_Kirkrade_350

{mosmap width='480'|height='440'|zoom='6'|centerlat='51.967'|centerlon='7.59'|lat='50.831685'|lon='5.978301'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Hybrid'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='ZLSM Simpelveld'}

 
Foruden Millionlinien kører veteranjernbanen ZLSM også på en noget ældre strækning, som går fra Aachen i Tyskland, via Simpelveld, Schin op Gaul og Valkenburg til Maastricht. Den stammer tilbage fra 1853, og den var den tredie jernbane, som blev etableret i Holland. Det er en del af denne strækning, Simpelveld – Valkenburg, at vi skal se nærmere på senere.
 
Efter at en af de vigtigste miner i området lukkede i 1969, var der stort set ingen godstransport tilbage på banen. I 1988 kørte det sidste ordinære tog fra Nederlandse Spoorwegen på strækningen Simpelveld-Kerkrade. Det samme år blev veteranjernbanen ZLSM etableret med damplokomotivkørsel for øje. I 1992 lukkede Aachen-Maastrict, og det gav derved foreningen flere muligheder for ture ud i det ganske land.
 
Den 16. april 1995 oprandt dagen, hvor man kunne sende det første tog afsted. Af det oprindelige materiel var der øjensynligt ikke meget tilbage. Man skaffede egnede vogne flere steder fra - bl.a. 12 vogne fra Belgien og 4 damplokomotiver fra Sverige. Veteranbanen drives i dag fortrinsvist af frivillig arbejdskraft.
 

 VT_skinnebus_350 Vogn_K1A_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilføjet 20. juli 2012:

Fra Steffen Dresler -som også har været forbi ZLSM for nylig- har jeg modtaget disse supplerende informationer, som passer fint ind i sammenhængene her:

ZLSM er på flere områder mere end en ”veteranbane”. Som jeg forstod det er ZLSM en mellemting mellem en turistjernbane (udgangspunktet eller samlingspunktet) og en provinsiel drevet turistattraktion med støtte fra områdets handel og industri, turistråd og det kommunale/amtslige. Det vil sige, at ZLSM har en mere eller mindre professionel drevet bestyrelse, der så har et antal ”delfunktioner” under sig, med det fælles mål at drive banen. Så der er altså både hobby- såvel som rene økonomiske interesser i ZLSM.

Delfunktionerne er ansvarlige for hvert deres område. Det ”grønne team” har ansvaret for alt det bevoksningsmæssige langs banen m.h.t. beplantning, pleje (herunder vildtpleje), beskæring, fældning mv. Det svarer nogenlunde til de gamle DSB ”forstområder”. Så er der lokomotivfører/fyrbøder/motorvognsfører, hvis opgave jo er klart defineret. Der er vedligeholdelses området (Maskinafdelingen så at sige), hvori også indgår bl.a. restaurering af vogne (bl.a. deres restaurationsvogn og deres nu næsten færdige Pullman projekt), deres driftsområde, der er ansvarlig for bygningvedligeholdelse af betjening af det signaltekniske (herunder wiretrækkene fra posten i Simpelveld), deres baneområde (skinner og overbygning), det kørende personale samt rangister, køkkenafdelingen med kokke og tjenere og PR- og forretningsafdeling, og så er der sikkert et og andet jeg har glemt.

Faktisk talte jeg med flere, der ikke var synderligt interesserede i veteranbane og kørsel, men syntes at det var givende og mere spændende at være gartner, kokke/tjener m.v.

I og med at NS ret hurtigt og effektivt skilte sig af med deres damplokomotiver, har klubberne og ZLSM anskaffet udenlands materiel, bl.a. fra SJ (et par A'ere og en E'er) og nogle mere ”almindelige” fra DB (BR 23 og BR 50). Det var ellers bl.a. nogle KÆMPESTORE tank lokomotiver de havde på banen til at trække kultog med. Et er bevaret i Utricht. Klubben er også indehaver af flere CIWL vogne.

På grund af områdets særlige karakter som ”grænseområde uden grænser” mellem Tyskland, Holland og Belgien, er der et meget stort potentiale at rekruttere fra, men nok ikke mindst at hente gæster fra. (Faktisk er det sådan, at hvis du skal hurtigt på hospitalet fra Simpelveld, så kommer ambulancen fra Aachen i Tyskland).

Der køres flere koncepter, dels rene turkørsler (frem og tilbage), men også temature, bl.a. kulinariske med flere retters menuer serveret i en rigtig spisevogn, mødetilbud mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpelveld

Simpleveld, som i dag har 5700 indbyggere, er blevet veteranjernbanens tilholdssted.Simpelveld station blev indviet i 1910, og dengang var stationsbygningen 100 meter lang. I 1975 rev man godsbygningen ned i den ene ende og ventesalen i den anden, så der nu kun står 38 meter tilbage. 

Simpelveld_udsmykning_350
Simpelveld_station1_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningen indeholder i dag billetskranke, restaurant, en lille butik, et lille museum / udstillingslokale, signalhus og toiletter. På første sal -som tidligere var bolig for stationspersonalet- finder man ZLSM's administration og arkiv. 
Simpelveld_restaurant_350
Simpelveld_indenfor_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpelveld fungerede i sin første tid som grænsestation til Tyskland, og der var derfor brug for en større bygning til bl.a. paskontrol. I dag er der restaurant i de lokaler, hvor der tidligere var paskontrol.
 

Simpelveld_bagagevogne_350

Simpelveld_stationschef_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På perronen finder man de originale bagagevogne. 
 
Simpelveld_station2_350
 
Under perrontaget i signalhuset holder stationschefen til. Herfra kan han opnå kontakt med de to signalposter, der er i hver sin ende af stationen. 
 
 
Ved stationen står der mange gamle vogne, og man kan bruge lang tid på at gå at kigge på dem.

Simpelveld_Teer_350

Simpelveld_melk_350

 

 

 

 

 

 

IMG_1718

IMG_1751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG_1785IMG_1612
 
 

Udstillingen

I et mindre lokale i stationsbygningen finder vi det lille udstillingslokale, hvor bl.a. flere håndbyggede modeltog er udstillet. Desuden er der en del jernbaneeffekter og fotografier. Udstillingen er dog hurtig overset.
Simpelveld_udstilling3_350
Simpelveld_udstilling1_350

 

 

 

 

 

 

Simpelveld_udstilling2_350

Simpelveld_modelbane_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom det ofte har været tilfældet i Danmark, var der i Simpelveld en tilhørende køkkenhave, hvor personalet kunne dyrke grønsager til eget forbrug. Den lå bag ved det nuværende modeljernanlæg.
 

Maskindepotet

Øst for stationen ligger maskindepotet. Her arbejder de omkring 100 frivillige med veteranjernbanens materiel i de nyere remisebygninger. Bortset fra om mandagen er der aktivitet i remisen hver eneste dag i ugen.
 
Simpelveld_spor_350 Simpelveld_remise_350
 
Ved maskindepotet finder man en askegrav, og til venstre for remiserne ligger resterne af en gammel drejeskive (20 m). I 1942 blev selve drejeskiven/broen demonteret og flyttet til Amsterdam, og det er således kun gruben, der er tilbage i dag. Man har et håb om at få reetableret drejeskiven med årene.
Ved maskindepotet finder man også de lange vognremiser med ialt 550 meter spor fordelt over fire spor. Vognremiserne blev bygget lige efter etableringen af ZLSM.
 

Til venstre for maskindepotet -mod øst- løber Miljoenenlijn til Kerkrade.

Til højre -mod sydøst, mellem vognhallerne og remisen - løber linien mod Aachen i Tyskland.
 
Bagved maskindepotet står der et vandtårn, som desværre ikke er kommet med på billederne. Det er bygget i 1930, og det er et af de få tilbageværende vandtårne i Holland. Det er ca. 9 meter højt, og det kan indeholde omkring 50 m3 vand. Man er i stand til at fylde et damplokomotiv på blot 10 min (20 m3).
 
Der går meget vand til dampdriften. Der skal flere påfyldninger til i løbet af dagen, men man kan derimod nøjes med at fylde kul på én gang om dagen.

{mosmap width='500'|height='360'|zoom='17'|centerlat='50.831096'|centerlon='5.985493'|lat='50.831096'|lon='5.985493'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Hybrid'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='ZLSM Simpelveld'}

 
Simpelveld_signalhus1
Simpelveld_traadtraek5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vej ned til remiserne fra stationen passerer man det østre signalhus, som er bygget af lokale materialer, heriblandt kalksten. Stien ned til maskindepotet hedder "Jan de Bruin stien" - opkaldt efter jernbaneentusiasten af samme navn, som har hjulpet ZLSM gennem årene.
 
Simpelveld_traadtraek2
 
Bemærk trådtrækkene langs baneområdet. Der lægges stor vægt på bevarelse af de gamle signaler og på det gamle mekaniske sikringssystem.
 
Foruden dieseldrevet materiel har ZLSM fem damplokomotiver. Vi skal i dag ud at køre med B 1289 fra 1916. Det er bygget i Sverige af Nydqvist & Holm, Trollhättan og har hjulstillingen 2C.
 
B1289_front
B1289nr
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B1289_gangtoj_350

B1289_skilt_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokomotivet kørte hos SJ indtil 1970, hvorefter det stod i reserve til 1992. I 1994 blev det solgt til ZLSM, og allerede året efter var det i drift på de Hollandske skinner.
 

Dagens tur

Dagens tur går fra Simpelveld til Valkenburg, hvor Hollands ældste station ligger.

Simpelveld_signaler

Simpelveld_signalhus2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vej ud af Simpelveld kører vi forbi Simpelvelds andet signalhus i den vestlige ende. Bemærk den lille kulvogn på græsplænen.
 
 

Eijs

Den første station vi kommer forbi, er den lille station Eijs, som ligger et stykke fra byen af samme navn.
 
Eys_station_350
UdsigtFraToget_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijlre

Dernæst kommer vi til Wijlre.
Wijlre_station1_h325 Wijlre_station2_h325
 
Læg mærke til kommandoposten med de mange manuelle signaler. I Wijlre har man mulighed for at krydse.
 
 
 
Landskabet er utrolig flot og de store højdeforskelle leder på ingen måde tankerne hen på et Hollandsk terræn.

IMG_1691_730.jpg

Her ser vi en del køer, men traditionelt har der altid været mange får langs denne jernbanelinie. I området findes der også et rigt plante- og dyreliv. Bl.a. findes der mange rovfugle, fasaner, grævlinge og dådyr.
 
 

Schin op Geul

I Schin op Geul støder vi til den aktive strækning, som kommer fra byen Heelen, og som vi følger videre til Valkenburg. Stationsbygningen i Schin op Geul er fra 1913.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er to stationsspor på den ene side af gaffelstationen, som benyttes af ZLSM, og to på den anden side, hvor operatøren Veolia Transport servicerer borgerne med tog hver halve time.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udsigt_Simpelveld-SchinOpGeul

Fra Schin op Gaul kører vi videre mod Valkenburg. Denne strækning blev først taget i brug til veterankørsel i 2007.
 

Valkenburg

Valkenburg er Hollands ældst bevarede station fra 1853. Tidligere stod der bygninger på begge sider af stationen, men i 1890 blev de revet ned til fordel for en forlængelse af stationen til begge sider. Frem til 2009 lå der i stationsbygningen en modeljernbanebutik, foruden en kiosk og en udstilling om områdets turistattraktioner.

 

Valkenburg_front

Valkenburg_perron

 

 

 

 

 

 

 

Valkenburg_station2 Valkenburg_borgruin

I Valkenburg finder man også den gamle borgruin fra 1100 tallet, som ligger hævet et stykke over byen. Ruinen kan ses fra jernbanen.

 
UdsigtValkenburg1
IMG_1793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Valkenburg går turen tilbage til Simpelveld, hvor man kan få en del tid til at gå med at kigge på de mange gamle vogne, der står vest for stationen.
 
Kommer du forbi området ved det sydlige Holland, Belgien og Tyskland, så er ZLSM bestemt et besøg værd.
 

 
Tak til Gert von den Heuvel for bistand med de hollandske tekster.
 
Mere om ZLSM på www.zlsm.nl.
18. juli 2012