På sporet 1847-1997, bind II 1914-1950

Krige og fornyelse

Jernbanerne, DSB og samfundet.

De to verdenskrige fik stor indflydelse for jernbanernes udvikling. De knappe resourser var med til at fremme anvendelsen af jernbanen, men det medførte også at materiel og spor blev nedslidt - uden at man umiddelbart havde mulighed for at forny det. Første verdenskrig (1914-18) gav øget efterspørgsel på varer og der var rigeligt at se til, og begreber som gullaschbaroner dukkede op. Mellemkrigsårene var præget af lavkonjunktur og kriser, men også af en opblomstring hvor landet blev bundet sammen af bl.a. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Oddesundbroen og af gode færgeforbindelser over Storebælt. Anden verdenskrig fik endnu større konsekvenser for driften af jernbanetrafikken - både på godt og ondt.

Det var en tid med flere styrelses- og anlægslove, samt privatbaneloven af 1918. Det var også i denne periode, at de sidste baner blev bygget, og at konkurrencen fra bilerne begyndte at dukke op. Nedlæggelse af overkørseler, nye personaleforhold, S-tog, rutebiler og lyntog er blot nogle af emnerne, som bliver gennemgået. Bogen inddrager både den samfundsmæssige og den politiske udvikling, og sammenholder den med, hvordan banerne fik lov til at udvikle sig. Sammen med en lang række gode billeder fortæller den - ikke bare jernbanehistorie- men en god bid af vores Danmarkshistorie.

En god bog som giver et fint overblik over jernbanens udvikling 1914-1950.

Skrevet af: Steen Ousager
Udgivet af: Jernbanemuseet
Udgivet i: 1997
Sideantal: 358
ISBN 13 978-87-7717-141-3

April 2012