Året der gik, 2011

Nytåret er en god anledning til at stoppe op, for tage et tilbageblik på året der gik, og for at gøre status over både hjemmesiden, hobbyen og tilværelsen som sådan.

Gudhjem

Hjemmesiden

På hjemmesiden er der i årets løb blevet tilføjet 38 nye artikler.

"Månedens station" holder pt. en pause, men til gengæld har det givet tid til en lang række andre emner. Derfor blev det kun til fire artikler om stationer: Aarup stationGudhjem stationChristianshøj trinbræt og Fruens Bøge station. Gudhjem

Tiden er bl.a. brugt på serien om kraner. I 2011 blev det til: Brokraner, De første kulkraner og Kulgårdskraner

Et par boganmeldelser er det også blevet til (Hæftet 'Remisen Tølløse' og bogen Jernbanehist. årbog '11), og det kan afsløres, at der i 2012 vil komme mange flere til. Bogstakken på nathylden er ikke blevet mindre i år, da vi er blevet beriget med mange nye bøger, som det er umuligt at lade være med at købe, men som tiden ikke altid tillader at læse.

Faergeklap

Fokus på virksomheder, bygninger og andre konstruktioner har også fyldt en del i år: Kbhs Kul & Koks Kompagni kendte jeg kun som byggemarked og betonfirma. Roskilde pakhus er efterfølgende blevet til et begreb: "At lave en Roskilde Pakhus" - nedrivning uden hensynstagen til bevarelsesværdien. Desuden nye funtioner for Nyborg vognværksted, det endelige for Tølløse remise og lidt detektivarbejde om Færge over Odense Å.

WLABm

Artikler om kørende materiel er ikke min stærke side, men allgevel udgør de en større og større andel af siden: WLABm sovevogn og Bn vogne, samt de udenlandske Med X2000 til Stockholm, SJ X2000 og SBB-CFF-FFS RABDe 500.

Udflugter er blevet en fast bestandel af fritiden. Tre artikler om arrangementer i 2011 kan nævnes: DMJU messen 2011Modelmesse i Stoholm 2011 og Helgoland 2011. Min tur til Miniature Miniatur Wunderland var også en oplevelse. Andre udflugter er ikke alle kommet med på siden. Her mindes jeg specielt turen med Erik V. Pedersen til Svendbog-Nyborg Banen og Langelandsbanen, samt turen gennem Jylland med Niels-modeltog og John (Railorama). En cykeltur på strækningen Thorsø-Resenbro med mine to drenge blev det også til i sommer. Dejlige ture der vil blive fulgt op på.

Sidst på året kom "Dagens film" på siden som et nyt indslag, og det har vist sig, at antallet af links i arkivet til gamle jernbanefilm er længere end forventet, så nu kommer "Dagens film" til at strække sig ind i 2012. 

På modeljernbaneområdet er det blevet til: Göteborgkoblingen og Den første baggrund, foruden en række artikler om nyheder på modelmarkedet.

Aktivitetskalenderen er nu også en del af DMJU's officielle kalender, og samarbejde herom er etableret.

Et par opdateringer / opfølgninger blev det til: Trackplanner update og Sporene ved sukkerkogeriet.

My1287Af andre artikler kan nævnes: DiploryMärklin Tage & IMA 2011En modelbyggers trængsler ....W. E. Dancker-Jensen,  Aprilsnar 2011 og Verden er ikke helt af lave.

Med et besøgstal på ca. 300 om dagen og til tider op til 550, kan jeg også kun være mere end tilfreds med sidens udvikling.

Modelbyggeri

Specielt i juleferien er der kommet gang i modelbyggeriet igen, og fokus har været rettet mod baggrunden. Mere herom i det nye år.

Modeljernbanebladene

lokomotivetVed indgangen til 2011 udmeldte bladet Lokomotivet, at en nedlukning kunne forventes, hvis ikke de økonomiske forhold blev forbedret. Heldigvis støttede læserne op om bladet og nye abonnenter kom til. Bladet fortsatte, og har nu også meldt ud, at man kan forvente det samme i 2012.

Lokomotivet har nogle dejlige tilbundsgående artikler om danske jernbaneforhold og kan varmt anbefales, selvom sideantallet ikke er højt. Kvalitet fremfor kvantitet.

Bladet banen meldte ud, at det stoppede. Som udløber meldte et nyt blad sig på banen - Spor og baner (www.sporogbaner.dk) - som har stærke rødder i førstnævnte blad. 

Et stærkt ønske fra læserne om at banen fortsatte og med en række skribenter, der meldte sig på banen for videreførelse af bladet, gav fornyet håb om en videreførelse, men nu med større fokus på danske forhold. Tre blade på markedet giver dog grobund for bekymringer. 

 

Stockholm

 

På nettet

På nettet er der også dukket en del nye sider op. Thomas Boberg Nielsens mange sider: Om havnebaner: www.havnebaner.dk,  om sidespor på fri bane: www.sidesporpaafribane.dk, om TIB: www.jernbane-tib.dk, om SIN: www.sikkerhedsinstruks.dk, om SR:  www.sikkerhedsreglement.dk - alle under opbygning men de ser lovende ud.

evpNævnes skal også Erik V. Pedersens hjemmeside, som konstant bliver tilføjet nye spændende artikler. Specielt kan nævnes Svebølle station /  Svebølle By, som er gennemsyret med god "EVP ånd".

Fra Dansk Modeltog har der også været mere aktivitet i år, som specielt har sat fokus på årets nyheder indenfor modeltog.

Et håb om, at MJ-blog kom "tilbage på sporet", er desværre ikke blevet opfyldt, men søstersiden oscalemodel.com er løbende blevet opdateret. Jeg savner den gamle primus motor. Fra Vollers modeltog har der også været ret tavst et stykke tid.

Vi kan fortsætte med de hjemmesider, hvor aktiviteten tidligere har været høj. Her skal nævnes Railorama.dk, som midlertidigt er lukket. Det forlyder dog, at noget af den vil blive reetableret (vi glæder os John). Hvor vi på nogle sider kan forvente nyt, så er det mere usikkert, hvad der sker på Steens skinnebårende sider, som har været ude af drift på det sidste, og som jeg meget vil savne, hvis de ikke kommer på igen. 

John Nissens tidligere aktive banesiden har heller ikke været opdateret siden begyndelsen af 2011. 

En anden side som jeg savner, er Lars Bjarke Christensens Togjournalen, som desværre blev lukket, fordi de få (kværulanterne) skulle ødelægge det for de mange. Jeg håber, at Lars får blod på tanden igen, og jeg kan blot i mellemtiden glæde mig over hans bog om Peter Knutzen.

På bl.a. D804's blog og nu også på Niels-modeltog.dk har der været nogle dejlige "Ugens billeder" i 2011.
Aktivitet på Svjmjk har været høj og konstant forsynet os med mange små opdateringer. Ormstrup har tillige haft energi til at hjælpe til med opdatering af DMJUs hjemmeside. Også en tak til Merete for hendes opdateringer på www.spor0.dk.
 
Den trafikale situation har man bl.a. kunne følge på infrastruktur og ic3.dk i nogle letlæselige indlæg for på en hurtig måde at få et overblik uden alt for mange sidespring.
 
Filmmæssigt har bl.a. Johnni Lassen på YouTube beriget os med mange dejlige filmklip fra årets gang. Alligevel skal "Årets klip" fra min side tilfalde Henriktog, som fik indfanget denne dejlige efterårsdag af Lokalbanens Lint ved Bessingsø 2011, hvor farvespillet og søens vandspejle giver nogle fantastiske kontraster til den hvid/gule Lint. Dagen efter forbedrede han lydbilledet med en tilsvarende video.

sundborgmjEn af de mest aktive (og ikke mindst interessante) sider er Sundborg MJ. Det flyder ud med gode modeljernbaneartikler herfra, og vi ser frem til endnu et år, hvor vi kan nyde godt af modeljernbanehobbyens overflødighedshorn.

skala-NEt cadeau skal også lyde til Lars Lindhard og hans Skala-n.dk for nogle dejlige artikler om jernbanen i både skala N og i virkeligheden.

Af nyt fra andre private anlæg/sider kan nævnes JørnetbanenLystrupstation og loftsbanen (som desværre har nedlagt sin hjemmeside og nu kun kan findes på www.sporskiftet.dk/blogs/klarsyn).

Reiner ved Mariager er ved at vågne op fra sommersøvnen og vi glæder os til at høre mere herfra.

Fora:

Jernbanen.dk har fortsat travlt. Webmaster har tilføjet søstersiderne www.signalposten.dk og www.svenska-lok.se, og han er nu selv taget i marken i det store udland downunder. Tak til alle forumdeltagere på www.jernbanen.dk/forum for nogle skønne billeder og for at delagtiggøre os i spændende viden.

Sporskiftet.dk er blevet opdateret i et nyt fancy layout, hvilket har splittet vandene. Det er ikke længere det tidligere let tilgængelige forum, men en side som vil alt på samme tid. Nye fora er dukket op (bl.a. www.signalposten.dk/forumwww.baneforum.dkwww.modeltog-tossen.dk og kmk-ho87.dk/forum). Det er en kedelig tendens. Selvom jeg går ind for decentralisering, så gør det at informationerne nu er splittet op på mange sider og dermed vanskeligere at finde. En skam.

DMJU:

Aktiviteten i DMJU er kraftigt forøget - ikke mindst pga. Jan-Ole's "drive" som formand, og vi glæder os til Bramdrupdam ved Kolding april 2012. Tak til hele DMJU's bestyrelse for et godt arrangement i Køge, og tak til Gert Frikke for hans nyhedsbreve i DMJU regi som er med til at synliggøre unionen.

 

Godt nytår

Der er givetvis mange andre hjemmesider, som burde være nævnt, men så blev denne artikel for lang. Man kan selv tage et kig på bl.a. Tidligere "Nyt på nettet 2011" for flere detaljer. Igen blev artiklen alt for omfattende, og læseren må bære over med omfanget.

Gid det kommende år må blive lige så indbringende som det gamle. Alle ønskes et godt nytår.

 

Se også Året 2011 i billeder - med himlen som baggrund.

31. dec. 2011

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico