Banernes bygning og udstyrelseBanernes bygning og udstyrelse

Bogen er DSB's egen lærebog om, hvorledes jernbanen og de tilhørende omgivelser er opbygget.  Bogen  kommer således ind på mange spændende emner indenfor jernbaneudformning. For en modeljernbanebygger er der i denne bog mange gode informationer om forbilledet.

Indhold:
I. Banens underbygning
II. Banens overbygning
Herunder: Overbygningstyper, sporskifter og sporkrydsninger samt sporforbindelser.
III. Fritrumsprofiler m. m.
IV. Den frie banes udstyrelse
Herunder: Banens hegn, skæring mellem vej og bane, sneværnsforanstaltninger og faste mærker på den frie bane.
V. Banegårdes udstyrelse
Herunder: Frispormærker, sporstoppere m.v., drejeskiver og skydebroer, perronanlæg, læsseveje og ramper m.v., vognvaskeanlæg for godsvogne, læssekraner, brovægte, belysning af sporarealer, vandforsyningsanlæg, kul-, olie-, og sandforsyningsanlæg for lokomotiver m.v., fyrgrave og eftersynsgruber, forskellige anlæg til rengøring, opvarmning og belysning af personvogne.
VI. Tele- og sikringsanlæg
VII Færgeanlæg
 
Man kan i dag være heldig at finde denne bog til salg i et antikvariat. Jeg har bl.a. fået fat på et eksemplar med stempel på første side: "Køge station 20. juli 1965".
Bogen er udgivet i flere omgange - bl.a. i 1916, 1937 og 1965.
Juli 2011