Skive havnHavnen midt i Jylland

- Skive havn 1869-1994

Bogen er skrevet af flere forskellige forfattere. Hver har bidraget med mindst eet kapitel.

De første kapitler skitserer nøgternt Skive havns udvikling. De næste kapitler fokuserer på havnens funktioner og på hvilke laster, der gik igennem havnen. Kapitlet "Havnearbejderne" ser - ikke overraskende - på havnearbejderne og deres arbejdsforhold - et spændende kapitel. Kapitlet "Skipper i Skive" beskriver på bedste vis skipper Kristian Jensens liv - hans opvækst, hans første båd, 2. verdenskrig og hans ægteskab med hustruen Agnete. Kristian Jensen var en kendt personlighed i Skive havn.

Da bogen er skrevet af mange forfattere, får man mange forskellige indfaldsvinkler til havnen. En rigtig god bog for dem der interesserer sig for havne og havnemiljøer.
 
 
Skrevet af:
Lektor Niels Løkkegaard: "Fra Flodhavn til fjordhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Nordhavnen kommer til 1920-34"
Arkivar Niels Mortensen: "Sydhavnen, der aldrig blev bygget"
Ekspeditionssekretær Niels Mathiasen: "Skive havn frem mod år 2000"
Fhv. skibsmægler Sven Aage Bering: "Skive havn som trafikhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Havnearbejderne"
Seminarielektor Niels Bonnesen: "Skipper i Skive"
Lærer Rud Kjems: "Fjorden, havnen og fiskerne"
Kaptajn Ernst Møller: "Havnen i fritiden"
Redaktion Niels Mortensen
Udgivet af: Skive havn
Udgivet i: 1994
Sideantal: 138
ISBN 87-985135-0-8

Juni 2011