Årsskrift: Tog i tiden, 2010Togitiden2010

Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum. I 2010 med artikler om bl.a:

  • "Flyvende Jyder. Da DSB fik lyntog i 1935" af Lars Bjarke Christensen
  • "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver, 3. del" af Morten Flindt Larsen
  • "Efterkrigstidens rangertraktorer ved DSB 1945-1969, 1. del" af Steffen Dresler
  • "Nyt fra Museets samlinger. SNNB nr. 3" af Lars Andersen
  • "Hvor kom fællesklassen fra? DSBs 2. klasse forsvandt i 1934 - eller var det 3. klasse?" af Lars Bjarke Christensen
  • "Med lyntog til Paris. Det danske firevognslyntogs besøg på jernbaneudstillingen i Paris i 1937" af "En af besætningen" (L.H. Dybdahl)
  • "Jernbanens bogstaver" af Ulrik Tarp Jensen.

God læsning. Køb det på Danmarks Jernbanemuseum ... eller bliv medlem af


Museumsklubben

•     Du kommer gratis ind på Danmarks Jernbanemuseum
•     Du kan tage en ledsager gratis med på museet
•     Du kan komme gratis ind på et antal jernbanemuseer i Skandinavien
•     Du får hvert kvartal tilsendt klubbens blad
•     Du får tilsendt det flotte og informative årsskrift
•     Du får tilbud om deltagelse i jernbanearrangementer i ind- og udland
•     Du får adgang til forskellige særtilbud

Prisen for alt dette er pr. 1. januar 2010: 240 kr. i årligt kontingent til klubben.

www.jernbanemuseet.dk

11. juli 2010