Rungsted Kyst station

Rungsted Kyst station (Ru) hed oprindelig Rungsted station, men da postvæsenet ved flere lejligheder havde oplevet forveksling imellem Rungsted og Ringsted blev både postdistrikt og stationen omdøbt til Rundsted Kyst ca.1927.

Stationen blev bygget i forbindelse med etablering af Kystbanen i 1897 og den er tegnet af H. Wenck.

Citat fra bogen "Hørsholm og Rungsted", 1935: "Da Kystbanen var anlagt 1897, blev Rungsted straks et søgt Sted; her var jo alt, hvad en Landligger ønsker; en dejlig badestrand, nær Skov og overalt smukke landskaber". Foruden Rungsted Kyst var/er Hørsholm en del af oplandet for stationen.
 
Stationen er den station på Kystbanen, som ligger længst fra Strandvejen. Det viste sig at ekspropriation af de store Rungstedgårde øst for den nuværende station ville være alt for dyr. Til gengæld bidrog disse gårde efterfølgende med en væsentlig del af godset fra stationen. På en af disse gårde - Rungstedlund - blev Karen Blixen født og hun vendte også senere hjem til gården. Den er i dag rammen om Karen Blixen Museet. Foruden gårdene var der lidt industri i Rungsted og Hørsholm, bl.a. Hørsholm Klædefabrik (1885-1975), Den militære Klædefabrik (1791-1981), Hørsholm Tobakspakkeri og Hørsholm Jernstøberi (1900-1965).

IMG_5278sNæste station mod Helsingør (Kystbanen): Kokkedal
Næste station mod Malmö C (Kystbanen): Vedbæk
Næste station mod Helsingør (Helsingør-Roskilde): Humlebæk
Næste station mod Roskilde (Helsingør-Roskilde): Østerport

IMG_5271s

I starten var der kun dobbeltspor mod syd. Videre mod nord måtte man nøjes med et enkelt spor indtil 1923. Stationen fungerede som endestation for regionaltogene og blev udstyret med remise og drejeskive. Der var et pænt sporareal tilknyttet stationen med læsserampe, læssekran samt varehus.

Stationen er delt op i en vestre stationsbygning (hovedbygningen / vestre billet) og en østre stationsbygning (østre billet).

På stationens perron har Karen Blixen gået og sikkert også engang Simon Spies. Begge kom fra Rungsted. Her slog Erik V. Pedersen (evp.dk) desuden sine folder i en kort periode som trafikelev på afløsning i 1958.

IMG_5284sIMG_5285s
Hovedbygningen (vestre) var oprindelig uden de to et-etagede tilbygninger i enderne. Den sydlige (billede th.) blev tilføjet for postvæsenet i 1908. Omkring 1930 blev den nordlige del tilføjet (billede tv) og her havde postvæsenet nu sit kontor indtil det i 2005 lukkede og flyttede til Hørsholm. De tre store vinduer var oprindelig åbne loggiaåbninger tilsvarende dem, som findes på østbygningen.

Bemærk også snegitrene på taget, som i disse snetider må have været rare.

Brolægger Kompagniet A/S, Fakse har stået for den seneste brolægning på stationen.

IMG_5282sIMG_5288s

Nord for hovedbygningen ligger toiletbygningen. Syd for hovedbygningen ligger et fint lille udhus.

På første sal havde stationsforstanderen sin bolig. En fuldstændig fortegnelse over stationsforstandere ved Rungsted Kyst findes i "Hørsholm Egns Museums årbog 2009" (se litteraturfortegnelse nederst).

---

Apropos stationsforstander; jeg har fået denne lille historie fortalt om en tidligere trafikkontrollør NN, som var tjenestegørende på stationen i Rungsted. En dag ringede telefonen i stationskontoret, men da han var på toilettet tog stationsforstanderen telefonen i hans fravær.  "Må jeg tale med NN " lød det.  -  "Desværre", sagde stationsforstanderen, - "han er her ikke lige nu. Er det ikke noget, jeg kan klare?"   Efter en kort overvejelse svarede han:  "Jo, hvis stationsforstanderen vil bede NN, om at komme ud til Mo-vognen med fire sikringer". Det skulle stationsforstanderen nok. Da NN kom tilbage fra toilettet, viderebragte stationsforstanderen ham beskeden som lovet, men tilføjede: "Hvad er det for fire sikringer ??"

Svaret var 4 Carlsberg. Se det var andre tider dengang.

---

Stationen er i dag ubemandet.

IMG_5289sIMG_5281s

Oprindelig lå der en blokpost i hver ende af stationen. Senere blev de erstattet af en kommandopost ved vestre stationsbygning. Kommandoposten var en del af den sydlige tilbygning og strakte sig ud på perronen.  Da kommandoposten blev fjernet sidst i 70'erne byggede man til i den modsatte ende ud mod gaden, hvilket man kan fornemme på ovenstående billeder, hvor murstene er tydelig lysere. Endefladen ud mod den tidligere kommandopost på perronen er tilsvarende lysere.

Fra den vestre stationsbygning bevæger vi os nu over mod den østre. Det foregår via gangbroen, som oprindelig kom fra Strib. Da lillebæltsbroen var blevet bygget, blev Middelfart-Strib jernbanen i første omgang til en godsbane og der var ikke længere brug for gangbroen, som havde stået ved færgelejet ved Strib station. Den blev da rykket til Rungsted. Denne bro lå dog noget sydligere end den nuværende.

IMG_5270sIMG_5287s

Gangbroen er senere udskiftet. Elevatorene i tilknytning til gangbroen blev opsat af BaneDanmark i 2005.

IMG_5273sIMG_5272s
Banelegemet set mod nord. For enden af den østre perron kan man lige ane en meget gammel vandpost. Desværre var jeg ikke opmærksom på den, da jeg tog billederne. Se den i "Fredningsforslag for Rungsted Kyst Station" (litteraturhenvisningen nederst).
Broen over banen i baggrunden er Rungstedvejens overføring. Inde i de grønne arealer på hver side af skinnerne ligger der en række tidligere banearbejderboliger. Rundt omkring stationen findes desuden en lang række af banens arbejderboliger samt en del havelodder som DSB medarbejdere kunne leje. Der findes endnu 5 på østsiden. Se mere i nedenstående litteratur.

IMG_5277sIMG_5290s

Den østlige stationsbygning er etetaget og har fungeret som ventesal for passagerer mod Helsingør.
Den har åbne loggia'er mod både perron og gadeside på tre fag med hver to granitsøjler svarende til de loggia'er der tidligere var på hver sin side af hovedbygningen. Taget er et irimoyatag, hvilket vil sige, at der er et almindeligt saddeltag øverst, men det har fire skrå sider nederst (se billede). Østre ekspedition blev lukket i 1960.


IMG_5292sIMG_5293s

svingkran

Nordsjællands Jernbane klub har haft brugsret til remisen siden 1973. I remisen fandtes også et opholdsrum og et værkstedsrum. Som så mange andre steder har remisen prøvet, at lokomotivet kom lidt for langt, med skadet mur/rum til følge. I remisen findes den dag i dag den gamle vandbeholder.

Udenfor står der desuden en vandkran, som dog ikke er så gammel som vandposten i den nordre ende.

På modsatte side af sporet lå læssesporet. For enden af støjmuren kan man lige ane, at der fortsat står en gammel læssekran.

IMG_5296s {mosmap width='350'|height='262'|zoom='15'|centerlat='55.88116'|centerlon='12.53139'|lat='55.88216'|lon='12.53139'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Rungsted Kyst station'}


På ovenstående billede ses sporarealet fra remisen -ind mod stationen i nordgående retning. Til venstre ses nyere bygninger fra 2002, opført hvor læssesporene tidligere lå. Her lå også ilgodsbygning som var lavet af træ. Bygningen blev opført i 1907 af H. Wenck. I løbet af 1960'erne blev vigespor, læsseramper, pakhuse m.v. fjernet og indenfor de seneste år er desuden nedrevet et kolonnehus og et pakhus. Ilgodsbygningen er bevaret i adskilt stand, så den evt. kan genopføres, eller står den på stationsområdet i Fredensborg? (anden kilde).


Stationen i dag

I 2002 blev der etableret 4 nye nødstrømsanlæg på Kystbanen, heraf et i Rungsted, da de ældre dieselgeneratorer var reinvesteringsmodne, og der ikke længere kunne skaffes reservedele. I stedet blev der opført nye miljøvenlige batterianlæg (Uninterruptible Power Supply-anlæg).

Kiosken på stationen er i dag en 7-Eleven (fra 2007) (som bl.a. blev røvet den 12 august 2009).

Stationen har for nyligt fået renoveret skifertaget og facader (Kongebro Natursten A/S, Lejre og Jens Madsens Tegnestue ApS, Nivå). Dansk Stålfundering har leveret TVM-master (DSB) samt Informationsskilte og skraldespande (NCC Construction Danmark A/S) på Rungsted Kyst station.

DSBFirst driver i dag (2010) trafikken på Kystbanen. Stationen er præget af P-pladsmangel, som også er blevet et politisk emne.

I dag er der kun 3 spor (mod de oprindlige 4) og alle læssesporene er væk. Remisen lever dog i bedste velgående og bebos som sagt af Nordsjællands Jernbaneklub.IMG_5275s Remisens tilstand er rimelig, men en mindre renovering (2 mio kr.) ville dog bringe bygningen op på et ønskværdigt niveau.

Stationen blev brugt til filmoptagelse af "Min søsters børn på bryllupsrejse" (1967)

Rungsted Kyst station - en flot station.

Adresse:

Rungsted Kyst station
Vestre Stationsvej 7
2960 Rungsted

Beskrivelser

Hæftet "Maskindepoter i virkelighed og model", s. 41-45: Rungsted remise i model

Fredningsforslag for Rungsted Kyst Station (Meget spændende): Rungsted station og remise (4.1 MB pdf)
bilag 1      bilag 3     bilag 5

Årbogen: Hørsholm Egns Museums årbog 2009, 72 sider (kan varmt anbefales, s. 31-71 af Helge Pedersen 1920-2008). Ikke blot Rungsted Kyst station bliver gennemgået i detaljer, men også områdets forretninger og beboere samt atmosfæren ved banearbejdernes boliger.

Nordsjællands Jernbaneklub holder bl.a. til i remisen ved Rungsted Station

Bogen "Kystbanen 1897-1972" af P. Thomassen

Bogen "Strandvejen før og nu", 1995, Bo Bramsen

 

Billeder:

Steens Skinnebårende sider: Rungsted Kyst Station juni 2001

Nyere billede af gammelt damptog ved Rungsted station (SJ S2 1307)

Jens Madsens Tegnestue ApS, Nivå: Billede af stationen

railfaneurope.net: MZ 1452 med internationale vogne under gangbroen i 1979.

commons.wikimedia.org: Rungsted stasjon (2008)

Bogen "Hilsen fra jernbanen", s. 90-91.

Billede fra 1973 i Jernbanen 1992, nr. 3, s. 66

 

Video:

YouTube.com, henrikrail: DSB ME på Rungsted Kyst 2005

YouTube.com, henriktog: Mx 1029 og Mx 1008 Rungsted Kyst 2008

 

Uge 9, 2010