Galgekraner

- også kaldet portalkraner eller bukkraner. Navnet portalkran bruges imidlertid også om svingkraner placeret på en firbenet skinnekørende portal.

image061_350På engelsk flag_uk: Gantry crane eller portal crane
På tysk flag_de og svensk flag_se: Bockkran

Galgekraner er næste vægtklasse efter de små svingkraner. Der fandtes bl.a. 15 tons galgekraner, men også mindre 3 og 4 tons. I 1950 var DSB's største galgekran på 20 tons, men senere kom også 30 tons kraner til. Fordelen ved galjekranerne i forhold til de små svingkraner er deres større rækkevidde, som typisk spænder over et læssespor og en læssevej.

Arbejdsområdet for en galgekran beskriver en ret linie, men enkelte portalkraner har også været skinnekørende (selvkørende galgekraner), hvilket giver et rektangulært arbejdsområde. Derved undgår man, at skulle rangere med vognene.

Nyere containerkraner er i princippet også en form for galgekraner. Containerkraner er blot store galgekraner specialiseret til containerløft og som også kan rotere lasten.

Opbygning

Galgekraner består af to bukke/endestykker, hvorpå galgebommen hviler.

Banernes_bygning_og_udstyrelse-galgekran_350

For de lidt større galgekraner gælder det, at bommen er dobbelt med en løbevogn ovenpå og med hejseværket ned imellem. På de ældre galgekraner kunne ophejsningskæden være fastmonteret i den ene ende af bommen og - via to kranskiver på løbevognen - ført ned i en løkke til krankrogen, som hang i en kranskive. Se tegningen th.

Løbevognen blev bevæget ved hjælp af et kædetræk, som blev betjent fra det ene endestykke ved siden af hejseværket. Bevægelse af løbevognen vil således flytte krogen sideværts, imens kæden ruller hen over kranskiverne på løbevognen. Se billedet th. En løbevogn kaldes også for en løbekat.

Løft af krogen blev foretaget af hejsespillet, som ligner det hejsespil man kender fra svingkranerne. Hejsespillet var ligeledes monteret på det ene endestykke. Da kæden således altid var dobbelt, kunne der løftes større byrder, end hvis det havde været enkelt.

Hejsespillet var - tilsvarende svingkranerne - manuelle i starten, men senere blev de elektrificerede og spillet blev flyttet op til løbevognen. De små galgekraner anvendte kæder, men senere gik man over til stålwire.

For de helt små galgekraner kunne ovenstående hejseværk helt være udeladt og erstattet af en simpel talje.

Eksisterende galgekraner

Herefter følger billeder af en række eksisterende galgekraner (2010). Kender du andre galgekraner og evt. har billeder heraf, er jeg meget interesseret i at høre fra dig.

København, Otto Busses vej

IMG_2839_730

IMG_2837

 

 

Glostrup

IMG_7510

Glostrup plads Nord. Kranen er fra Århus Maskinfabrik og flyttet fra Frederiksberg station, da man lukkede banebetjeningen på Frederiksberg i 90'erne. Så vidt vides stammer den fra Slagelse. I 1988 blev den flyttet fra Slagelse til Frederiksberg station.

GlostrupKran

Kranen blev flyttet fra Frederiksberg til Glostrup sammen med en anden kran, der blev skrottet omkring 2007. Den skulle -så vidt vides- have stået på Hjallese station på Fyn, inden den kom til Frederiksberg.
 

Nykøbing F

P1030170_350

P1030177_350

P1030195_730

 

Odense

IMG_3326_350IMG_3328_350

 

 

IMG_3331_730

IMG_3334_350

 

 


IMG_3327_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødkærbro

IMG_7339_730

 

IMG_7353_350IMG_7354_350

DSC00194_730

 

Varde

VardeGalge_350

 

Aarhus

AarhusGalge2_350AarhusGalge1_350

 

Lindø

For ikke at blive for snæversynet og jernbanefikseret skal vi også have et par billede af portalkraner udenfor jernbaneverdenen.

IMG_3910_350IMG_3905_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle "udrangerede" galgekraner:

Amagerbro godsekspedition

EVP_5122.IIIX.36a1_Amagerbro_st1_ma_1957

 

Frederiksberg station

OHKS-1-08_350OHKS-1-10_350

 

 

 

 

 

 

 

OHKS-1-19_730

Billederne er formentlig fra omkring 1980, men det præcise årstal kendes ikke.

OHKS-1-09

OHKS-1-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakskov

I Naksov står en galgekran til containere, men hvor lang tid den bliver stående vides ikke. Tiden tikker.

NakskovContainerkran

 

Næstved

GalgeKranNaestved_1984-05-27

 

Nørrebro

OHKS-1-20_730

OHKS-1-25_730

 

OHKS-1-24_400OHKS-1-21_300

 

 

 

 

 

OHKS-1-22_300

 

 

OHKS-1-23

 

 

Østerport

Galgekran Østerport

Galgekran Østerport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randers

GalgekranRanders1_325hGalgekranRanders2_325h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbjerg

EVP_44.1-EVP.400.III.44..AHJ.Solbjerg.Terrain_m.galgekran_set_mod_NV.30.3.1969

Sorø

20.III.39.Kranen.Soro-opfort marts 1957-fotograferet_april 1957_730

 

3-978.C.15.Soro st.Portalkranen4.5.1980 730

Kran ved (sandsynligvis) Godsbanegården i Kbh.

Galgekran leveret af Titan A/S før 1922.

Titan628bukkranDeDanskeStatsbaner

Det er med stor sandsynlighed Dybbølsbro, at man kan se i baggrunden.

Store galgekraner

Under anden verdenskrig opstillede tyskerne en række store galgekraner i forbindelse med etabling af kystforsvaret.

cap001_350cap002_350

cap003_350cap005_350

Disse stod bl.a. ved Guldager station, Tirpitz-stillingen i Blåvand og Nymindegablejren.

cap006_350cap007_350

cap008_350cap009_350

Billederne er fra en Folk og Værn film om transporten af den tyske 38 cm kanon fra Guldager til København.

 

Andre billeder:

Århus Godsbanegård indviede en kombiterminal – containerterminal – i 1970. Kombiterminalen blev betjent af en løbeportalkran indtil begyndelsen af 1980erne, hvor den blev udskiftet med de mere fleksible containertrucks.

Se billeder på side 30 og 32 i http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/dokumenter/aarhus_godsbanegaard_-_light.pdf (7MB pdf)

baelum.dk: Billede af Solbjerg station med galgekranen i baggrunden, 3/9 1967

Google billeder: Bockkran i både 1:1 og i model.

flickr.com: Bockkran

Godsbanen.dk: Galgekran i Aarhus, marts 1964 fra Godsbanegårdens historie.

Kran på Herning Godsbanegård Danskebilleder.dk Søg på: Kran på Herning Godsbanegård

 

Galgekraner i model

Se oversigten over galgekraner i 1:87 på My 1 2 87.dk

 

Beskrivelser

Kran 68 taget af Kaj Jørgensen, Gb på http://evp.dk/index.php?page=vognekspeditionen

Toptop.dk: Om Toustrup Station. Til læsning af tømmeret blev der opstillet en 4 tons galgekran ved sidesporet.

Midtbanen.dk: Om Oldsgaars station. I forventning om større transporter af skoveffekter anbragtes galgekran.

Midtbanen.dk: Om Femhøj billetsalgssted. For at ophjælpe godstrafikken i Femhøj anbragtes i 1929 en galgekran.

EVP.dk: Om Malling station, HHJ. I baggrunden til venstre aner man stationens 3 tons galgekran.

Baner-omkring-aalborg.dk: Om Halvrimmen station: Galgekran i jernprofiler.

Baner-omkring-aalborg.dk Om Strandby station: Her fandtes en galgekran, kvægfold og siderampe.

John-nissen.dk: Om Hyllinge (pdf): I Hyllinge er der ud over hovedsporet endnu to spor, siderampe og en galgekran. (24/11 2004)

DSB´s lærebog "Banernes Bygning og Udstyrelse"

 

Tak

Tak til Erik V. Pedersen,  Leif Røntved - Modelbyg, Martin Rix, Lars Lindhard - Skala-N.dk, Jan Pedersen - Lollandsbanen-privat.dk, Steffen Dresler, Holger B.D. Søresen, Niels Munch, Steen Heick og OHK Sørensen for bidrag med billeder.

 

2010