Espe station

Espe (Ess) var en station på Ringe-Fåborg Banen (RFB), som hørte under De sydfynske Jernbaner indtil 1947, hvor DSB overtog strækningen.

Næste stop mod Ringe: Boltinggård.          Næste stop mod Fåborg: Højrup. (Dernæst Haagerup trinbræt)

Da linieføringen for Ringe-Fåborg Banen blev planlagt, ønskede man den ført nord-vest for Espe gennem landsbyerne Hillerslev, Sallinge, Vantinge og Gestelevslet for at få et større opland, men af økonomiske årsager måtte man vælge den 2 km kortere vej - gennem Espe.

IMG_3247_350
Espe station fra perronsiden 2009
{mosmap width='350'|height='262'|zoom='6'|centerlat='56.2'|centerlon='10.3'|lat='55.20360'|lon='10.40932'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Normal'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Espe station'}
33 km fra Nyborg.     7 km fra Ringe

Espe stationen var ikke opført ved banens indvielsen i april 1882. På grund af begrænsede økonomiske midler blev Espe i første omgang blot et stoppested. Billetsalg foregik da fra vogterhus 4 beliggende vest for den kommende station. I ledvogterhuset boede banearbejder Jørgensen og kone. Huset eksisterer fortsat i dag (2009) og har fået nyt tag, pudset og malet facade, nye vinduer med skodder og en tilbygning. Overfor stationspladsen ligger det, der var den gamle kro.

IMG_3257_350
Banen mod vest. Vogterhus 4 kan her lige anes tv.

{mosmap width='350'|height='262'|zoom='17'|centerlat='55.20344'|centerlon='10.40936'|lat='55.20360'|lon='10.40932'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Espe station'}
 

I 1882 kunne en mindre stationsbygning i gule sten tages i brug. I 1894 blev stationen forlænget 4.7 meter mod vest med en ny 3. kl. ventesal.

IMG_3253_350IMG_3254_350

I 1930 bestod stationsmesterens lejlighed af stueetagen med to stuer, forstue og køkken, samt tagetage med 3 værelser. I 1947 blev lejligheden udviddet med en tilbygning på 24 m2 mod afgivelse af noget af pladsen til et nyt rum til postvæsnet, hvor 4 landpostbude havde deres gang.

Espe-19620517 1 730

IMG_3256_350IMG_3248_350

Banen mod øst (Ringe). Lidt før stationen svingede et lille sidespor mod nord.

I 1886 blev der bygget et pakhus med retirade (pissoir og lokum) på 26 m2 i gule mursten vest for stationen. Det blev dog hurtigt for småt og i 1924 byggede man et pakhus på 64 m2 i træ øst for stationen.

IMG_3252_350IMG_3250_350
Pakhuset fra 1924, som siden har fået påbygget høj midterbygning, er blevet pladebeklædt. Bemærk platformen opbygget af jernbanesveller.

Espe-19620517 4 730

 

 

espe_sporplan_730


Stationen havde omløbsspor og læssespor med bl.a. rampe ved det nye pakhuset. Udviddelse af sporene foregik af flere omgange. Fra omløbssporet gik der et sidespor til et grusgravsareal mod nord. Læs mere om sporføringen i"Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger" (1), skematisk sporplan s. 43, og i "En landstation og dens arkiv" (2)

Espe-19620517 6 730

Espe-19620517 5 730

 

 

 IMG_3255_350IMG_3249_350
Det gamle pakhus er nu garage. Ombygget i 1966?

Stationsskiltet hænger fortsat på muren.

IMG_3244_350Espe har haft mange stationsforstandere gennem tiden og har nok virket som en gennemgangsstation for mange på vej op ad i hierakiet. Dette fremgår også tydeligt af "Uddrag af en stationsforstanders dagbog" af Lars Viinholt-Nielsen, som beskriver hverdagen på stationen for Carl Christian Dresmer - stationsforstander af 4. grad.

En pudsighed: I marts 1907 rekvirede stationsforstander Dresmer en dræsine for nogle dage til befordring af jordemoder!

I 1950'erne var der omkring 350 indbyggere i stations- og kirkebyen Espe. Siden er den vokset sig større, men banens betydning for byens udvikling har været begrænset.

Stationen blev nedlagt i forbindelse med banens nedlæggelse af persontransport i 1962.

Efter 5 år i ejerskab af Espe kommune blev stationen solgt til privat ejendom, hvilket den forsat er. Godstrafikken stoppede for Ringe-Fåborg Banen i 1987.

Espe-19620517 2 730

Espe-19620517 3 730

Adresse: Fuld skærmKastanievej 2, 5750 Ringe

Billederne er fra 17. maj 1962 og 14. maj 2009.

 

Tak til

Holger B. D. Sørensen
 

Beskrivelser

1) Faaborg Kulturhistoriske Museer: Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger (pdf)

2) "En landstation og dens arkiv" af Lars Viinholt-Nielsen, Ræthinge-posten 1999, Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske Forening

3) "Uddrag af en stationsforstanders dagbog" af Lars Viinholt-Nielsen, Ræthinge-posten 2003, Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske Forening

4) Bogen "Nyborg - Ringe - Faaborg Banen" af Lars Viinholt-Nielsen, Odense Universitetsforlag, 1981

5) Espe Posten: Er dét en bevaringsværdig bygning?

Beskrivelser af RFB:

Det kongelige bibliotek: Illustreret tidende (Lidt om banens forløb)

 

Billeder:

Steen's Skinne Bårne Sider: Espe station (2006) nedlagt :-(

Danskejernbaner.dk: Billede fra 2008 og 1949

Faaborg Kulturhistoriske Museer: s. 24 (2009) og s. 42 (1962) Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger (pdf)