Haagerup trinbræt

Haagerup (Hgs/Hg) (DSB/SFJ) var et trinbræt på: Ringe-Fåborg banen (RFB).
Næste stop mod Ringe: Højrup. Næste stop mod Fåborg: Korinth.

IMG 3285 730

Trinbrættets skur lå her i forgrunden af billedet. Havde skuret stået der i dag, ville det have dækket for huset.

Dette hus - som ligger ved siden af trinbrættet, men på modsatte side af vejen - er det gamle ledvogterhus 6, som er i ringe stand. Der har været forslag om nedrivning af det.

IMG 0980 350 {mosmap width='350'|height='262'|zoom='6'|centerlat='56.2'|centerlon='10.3'|lat='55.16988'|lon='10.35109'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Normal'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Haagerup trinbræt'}

På modsatte side af sporet har man fundet en sokkel på ca. 1 x 2 m, men man har ikke kunne identificere, hvad det er.

IMG_3289_350 {mosmap width='350'|height='262'|zoom='19'|centerlat='55.16980'|centerlon='10.35109'|lat='55.16988'|lon='10.35109'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|zoomWheel='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='0'|overview='0'|tooltip='Haagerup trinbræt'}

RFB lå i forlængelse af Ringe-Nyborg Banen (RNB) og de to baner blev slået samme i 1900 under ledelse af De Sydfynske Jernbaner (SFJ). Trinbrættet ligger 40 km fra Nyborg.

Ved Hågerup var der en del grusforekomster som bl.a. blev brugt til bygning af banen.

Trinbrættet blev nedlagt i forbindelse med ophør af banens ordinære drift den 26 maj 1962. Se "Sidste tog" Ringe-Faaborg optaget af Niels Albretsen på selve dagen (Hågerup trinbræt, se: 5:22-6:04). Man fortsatte dog med vognladningsgods frem til 1987.


IMG_3287_350IMG_3286_350

Billede tv: Blå himmel, gule og grønne marker, lilla syrener og et jernbanespor der skærer landskabet. Ikke noget helt tosset sted at være ledvogter. Syrenerne er nok kommet siden. For enden af dem ses skæringen med vejen og lige herefter til højre lå trinbrættet.

Billede th: Baneforløbet mod syd. Skinnerne ligger der fortsat (2009), men man overvejer, om de skal tages op for i stedet at anlægge en rekreativ sti for cyklende, gående og ridende. Man har også snakket om, at Syd Fyenske Veteranjernbane (SFvJ) skulle overtage denne strækning, så man kunne køre længere end til Korinth (fra Fåborg), men det vil kræve ekstra resourcer og det har da heller ikke SFvJ's interesse.

Adresse: Fuld skærmRodalsvej 1, 5600 Faaborg

Billederne er fra 14 maj 2009.

Beskrivelser:

Faaborg Kulturhistoriske Museer: Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger, Lidt om Hågerup s. 57 (2.7 MB pdf)

Syd Fyenske Veteranjernbane: En side om RFB med bl.a. togplan 1953/54

Bogen "Nyborg-Ringe-Faaborg Banen" af Lars Viinholt-Nielsen, Odense Universitets-forlag, 1981.

Billeder:

Findvej: Hågerup trinbræt set fra oven
danskjernbaner.dk: Billede fra 2008 af Jacob Laursen

Film:

YouTube: "Sidste tog" Ringe-Faaborg optaget af Niels Albretsen 26. maj 1962. (Hågerup trinbræt, se: 5:22-6:04)