Odense Sydbanegård

OdenseSFront_730

Odense Sydbanegård var hovedsæde for de Syd Fynske Jernbaner (SFJ). Stationen blev bygget i forbindelse med Svendborgbanens etablering i 1876. Stationen er tegnet af arkitekten H.A.W. Haugsted

OdenseSydSyd_350OdenseSydSyd2_350

OdenseSOst_350 I stueetagen var der forhal med billetsalg med adgang til perronerne. Mod vest (tv) lå 2. og 3. kl. ventesal og mod øst (th) lå rejsegodeekspeditionen og stationskontorerne. Der var restaurant i ventesalene. På 1. sal. lå Svendborgbanens hovedkontor og der var endvidere en lejlighed for stationsforstanderen og en lejlighed for en assistent. Senere blev noget af sidstnævnte formindsket og pladsen brugt til regnskabsafdelingen.

Foruden administrationen for Svendborgbanen lå der også hovedkontoret for Odense-Kerteminde-Dalby banen (OKDJ), Odense-Brenderup-Middelfart (OMB) med Brenderup-Bogense sidebanen og Svendborg-Fåborg banen (SFB).

I 1906 blev Odense-Nr.Broby-Fåborg Jernbanen (ONFJ) koblet til Odense Sydbanegård via Svendborgbanen over Fruens Bøge.

Oprindelig bestod stationen kun af hovedbygningen. Pladsen blev meget trang med alle de baner der skulle serviceres.  De to tilbygninger på siderne kom til i 1912. Disse er tegnet af kgl. bygningsinspektør J. Vilh. Petersen og var i første omgang begge én etaget. I den vestlige (tv) fløj blev der etableret en ny 3. kl. ventesal sammen med restaution og i den østlige (th) kom der nye stationskontorer, opholdsrum for personale og billettrykkeri. I de gamle kontorer i stueetagen blev der indrettet ilgodskontor.
I 1919 blev den østlige tilbygning forhøjet med en etage i forbindelse med at trafikinspektøren flyttede tilbage til Odense fra Svendborg. Det gik ud over driftbestyrens toilettilbygning, som tidligere lå som et appendix på taget af tilbygningen.

OdenseSVest_350OdenseSbag_350

Perronsiden af stationen set fra vest

Remiserne lå længere mod vest. I 1906 flyttede remise- og værkstedsområdet yderligere mod vest, hvor man den dag i dag (2009) kan finde bygningerne.

OdenseSNord_350Da DSB overtog SFJ i april 1949 blev den herefter blot kaldt Odense Syd. Odense Syd blev udfaset og stationen blev endeligt nedlagt i 1954 og de 23 tjenestemænd blev overført til Odense Station.

Efter 1954 blev Odense Syd brugt som rutebilstation fremtil 1978, hvorefter rutebilstationen flyttede til sin nuværende placering ved siden af Odense Remise. Se billede V. Stationsvej, ny rutebilstation fra 1954

 

Stationen set fra nord

 

OdenseSydAlmennyttige_350.jpg

Efter at rutebilstationen blev flyttet var der bl.a. planer om at rive den gamle station ned, men det endte med at den i 1983 blev solgt til  Odense Almennyttige Boligselskab som siden har haft til huse i bygningen. Bygningen blev renoveret i 1984 og der blev bl.a. bygget en tilbygning mod nord, som det ses på billedet.

Bygningen er netop blevet renoveret igen i 2009.

Alle billeder er fra den 28. august 2009
Adresse: Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C

Beskrivelser:

Bogen "Svendborgbanen i 125 år" af Lars Viinholt-Nielsen.

Bogen "Odense-Svendborg Banen 1976-1976" af Lars Viinholt-Nielsen.

Bogen "Fynske Jernbaner" af Niels Jensen

Wikipedia: Svendborgbanen

 

Billeder:

Find vej: Stationen set fra oven

Danske jernbaner: Billede fra 2008

Wikipedia: Billede fra 2002

Bogen "Svendborgbanen i 125 år" af Lars Viinholt-Nielsen. Billede bl.a. side 21, 25, 26, 40, 49, 64, 67, 90, 95, 96 og 103

Odense Museum: Sydfynske Banegård, Vestre Stationsvej. 1950

Uge  40, 2009