Kørekraner

I "Teknisk Leksikon for Industri og Håndværk 1946" beskrives en kørekran således:

"Kørekraner er svingkraner monteret paa Jernbanevogne og anvendes ved Jernbaner bl.a. til at fjerne væltet og afsporet Materiel efter større Uheld. ugensbillede_39_2010 Kranudliggeren kan stilles i forskellig Hældning, saaledes at der kan opnaas forskellig Løftehøjde og Aktionsradius. Ved stor Løftehøjde og lille Aktionsradius kan Kørekraner belastes mest - Kørekraner af dansk Fabrikat kan ved 7 m Løftehøjde og 6 m Aktionsradius belastes med 30 Tons - og ved stor Aktionsradius er det nødvendigt af Hensyn til Stabiliteten at opklodse Kørekranens Undervogn mod Banelegmet. Under Kørekranens Transport er Udliggeren sænket og hviler på en "Løber", dvs. en særlig Vogn, der er koblet til Kørekranens ene Ende. Som Regel anvendes ogsaa en Løber ved den anden Ende, da Maskineriet, Kontravægte og lign. ofte rager ud over Kranvognens Puffere. Paa Løberne kan Kørekranens Kontravægte være anbragt under Kørslen, ligesom Løberne kan indeholde Kasser til Værktøj og Opklodsningsmateriale."

En kørekran optræder således som hjælpekran i forbindelse med uheld. Den kan også benyttes til mange andre opgaver langs skinnearealet. I det efterfølgende er der eksempler på nedtagning af perrontag og nedramning af fundamenter til master (ombygget kran). Når kørekranerne fungerer i hjælpetog er det sammen med en række andre vogne. Foruden  IMG_7545_350løbevognen (som også kaldes for en udliggervogn) kan det være bl.a. hjælpevogne/værkstedsvogne og ambulancevogne. At beskrive alle løbevogn mv. er udover denne artikel og der henvises til anden litteratur eller til nogle af de links, man finder nederst.

Foruden hjælpekraner findes der skinneudlægningskraner. Disse er målrettet mod lægning og optagning af skinner både med hensyn til aktionsradius og løfteevne. Nogle af disse benævnes sporskiftekraner, som sandsynligvis hentyder at de er en klasse tungere og kan håndtere et helt sporskifte.

Brug af kørekraner som læssekraner har derimod ikke været udbredt. Her er de stationære nok både billigere og hurtigere.

Kørekraner har primært været at finde hos DSB. En enkelt kran blev overtaget af privatbanerne. Det er set, at man har anvendt en gravemaskine på en fladvogn i forbindelse med sporfornyelse på privatbanerne. Ikke just en kran, men alligevel noget der smager af kørekran.

 

Kranerne

I den nedenstående oversigt er kranernes 3 cifrede nummer primært brugt. Trecifrede tal blev indført i 1958 og brugt fremtil 80'erne hvor det 12-cifret UIC-nummer overtog. Det trecifrede nummer er imidlertid det nummer, som stort set alle kraner har haft og dermed den bedste fællesnævner.

For hver kran er de vigtigste data angivet: Fabrikationsår, historik, bæreevne og løfthøjde.

Ønsker man yderligere data som f.eks. vægt, længde, bremsetyper, befordringshastighed mv. henvises til Jernbanen.dk. Under de fleste kraner findes links til Jernbanen.dk,  foruden andre interessante links vedrørende kranerne.

 


DSB Specialvogn 141korekran141-142_350

Hjemsted: Centralværkstedet Aarhus.

Historik:

 • Bygget i 1879 af Schnabel & Henning, Bruchsal, Tyskland (Maschinenfabrik Bruchsal AG), som JFJ Kran 1.
 • Oml. 1883 til JF Kran 1.
 • Oml. 1893 til DSB Kørekran 1.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 141. 
 • Udrangeret 1974.

Bæreevne: 10 tons. Håndspil.

Løftehøjde: 4,6 m.

Til brug i gods- og arbejdstog.

Udrykninger:

Kranerne havde travlt under anden verdenskrig, hvor der var hyppige sabotager. Der var også tyske hjælpetog i landet.

Det kunne således meget vel have været kran 141, der blev hidkaldt den 16 feb 1945 (citat fra kobenhavnshistorie.dk): "I Aftes Kl. 19,30 skete Sprængning under Tog 413 øst for Middelfart. Maskinen og to Vogne væltede, men ingen kom til Skade. Der er rekvireret Krantog fra Aarhus."

Fire dage senere gik det ud over en kørekran i Aarhus. Var det mon kran 141? Citat fra kobenhavnshistorie.dk:

"Jernbanesabotagen. Togkontoret meddelte i Morges, at der er sket en Række Sprængninger paa Aarhus Hovedbanegaard. Saaledes er Maskineriet til Kultransportanlægget, Maskinhuset og Kulkranen sprængt. Endvidere er en Kørekran blevet beskadiget. Sabotagen fandt Sted ved 22-Tiden i Aftes. Der er desuden indgaaet Rapport om 2 Sprængninger mellem Aalborg og Skalborg." .

Kørekran 1

 

Links:

Jernbanen.dk: JF Kran 1

Jernbanen.dk: DSB Kørekran 1

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 141

Billede fra 1953 af HGC i Banen nr. 89 s. 111

 


DSB Specialvogn 142

korekran141-142_350Hjemsted: Centralværkstedet København

Historik:

 • Bygget i 1880 af Schnabel & Henning, Bruchsal, Tyskland (Maschinenfabrik Bruchsal AG), som JFJ Kran 2.
 • Oml. 1883 til JF Kran 2.
 • Oml. 1893 til DSB Kørekran 2.
 • Januar 1943: Udlejet til Værnemagten i Måløv.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 142.

Ejes af Jernbanemuseet.

Bæreevne: 10 tons, håndspil.

Løftehøjde: 4,6 m.

Til brug i gods- og arbejdstog.

Eksempel på udrykninger:

Kran 142 indgik muligvis i hjælpetoget, som deltog under hjælpeaktionen ved "Gentofteulykken", den 12. juli 1897.

Kranen deltog ved oprydning efter Vigerslevulykken i 1919 (Jernbanen.dk: Vigerslevulykken af Lars Christensen). Her ses et billede af kørekranen.


Kran142_730

 

IMG_6970_2009-12-27_730

 

IMG_2321_730

 

IMG_2328_350IMG_2330_350142princip

Links:

Jernbanen.dk: JFJ Kran 2

Jernbanen.dk: JF Kran 2

Jernbanen.dk: DSB Kørekran 2

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 142

Gunnar W. Christensen: Kørekran 142 på Gb, 20.03.1973

 


DSB Kørekran 3

KorekranIII_350Historik:

 • Bygget i 1868 af Maatschappi de Atlas, Amsterdam, Holland, som SJS Kran 1.
 • Oml. i 1893 til DSB Kørekran 3.
 • Udr. 1917.

Ejes af Jernbanemuseet.

Til brug i gods- og arbejdstog.

Bæreevne: 5 tons, håndspil

Løftehøjde: Ca. 4,3 m.

Links:

Jernbanen.dk: SJS Kran 1

Jernbanen.dk: DSB Kørekran nr. 3

 


DSB Specialvogn 143

korekran143_350Hjemsted: Gb.

Historik:

 • Bygget i 1934 af Scandia og Titan. Fra 1967 Rødby Færge.
 • Oml. 1958 fra kørekran 3 til DSB Specialvogn 143
 • Udr. 1986

Bæreevne: 30 tons.

Løftehøjde: 7 m.

Billeder af kran, side 55 i bogen "Københavns S-bane 1934-1984", i færd med at undsætte en væltet godsvogn på Carlsberg-sidesporet ved Enghave i 1962. Udfra udligger, årstal og landsdel må det have været kran 143 der var hidkaldt.

 

 

 

DSB_korekran3_730

TitanKorekran143_730

Billedet er en montage.

 IMG 2771 800

Originalbillede fundet af Thomas Boberg Nielsen i Dansk Jernbaneblad 25. juli 1934, 43. årgang nr. 1897 (jpg)

 

B6804 uheld

Kørekran 143. Sandsynligvis ved Lille Skensved omkring 1955-60.

 

 

Links:

Jernbanen.dk: DSB Kørekran nr. 3

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 143

abm.arbejdermuseet.dk: Kran 143 hjælper forulykket IA vogn i Kbh (3 billeder)

Film (Krøniken): Afsporet/ Hændeligt uheld  - se kranen i aktion. LINK INAKTIVT


DSB Specialvogn 144

Hjemsted: Aarhus H

Historik:  korekran144_350

 • Bygget i 1937 af Vølund, som DSB Kørekran 4
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 144.
 • Oml. 1983/85 til DSB tjenestevogn 80 86 982 3 144 - 2
 • Udr. 1988/95.
 • Struer 1999.

Bæreevne: 30 tons.

Løftehøjde: 7 m.

Efter levering af kran 147 (150 tons) i 1986 blev kran 145 (65 tons) flyttet fra København til Århus, hvor man så udrangerede kørekran 144 (30 tons).

Links:

Jernbanen.dk: DSB Kørekran nr. 4

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 144

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 982 3 144 - 2

Mere på Jernbanen.dk/forum: Rangeruheld i Århus 1972

Korekran-05_730

 

Korekran-05_730

 

Korekran 144

 

Kranen i aktion i 1952: Blokposten.dk: Påkørsel ml. Brørup og Holsted - 1952


DSB Specialvogn 145

korekran145-146-A_350Hjemsted: Kbh. Gb. Fra 1986 Århus.

Historik:

 • Bygget i 1967 af Krupp-Ardelt, som DSB Specialvogn 145
 • Oml. 1988/95 til DSB tjenestevogn 80 86 982 3 145 - 9.
 • Udr. 1999 og overdraget til Jernbanemuseet.
 • Odense 1999-2000.
 • Randers 2005.

Bæreevne: 65 tons.

Efter levering af kran 147 (150 tons) i 1986 blev kran 145 (65 tons) flyttet fra København til Århus, hvor man så udrangerede kørekran 144 (30 tons).

Eksempel på udrykninger:

Afsporet My 1152 i Vordingborg den 13/7 1969. Billeder af OJK37 på Jernbanen.dk/forum.

Den 7. november 1973 sporsatte Kran 145 lokomotivet GDS L 2 efter at den var væltet nord for Mårum. (fra GDS L 2 på Jernbanen.dk)

Afsporet My 1156 i Ringsted, Kr. Himmelfartsdag 1985. Billeder af OJK37 på Jernbanen.dk/forum.

Den 9. september 1999 var den med til at sætte HHJ YM 31 tilbage på sporet i Odder (fra john-nissen.dk). LINK INAKTIVT

 

 

Kran145

 

kran145_730

 

kran145_2_730

Links:
19950627 05 350

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 145

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 982 3 145 - 9

 

 

 

 

 

 

 


DSB Specialvogn 146

korekran145-146_730

Hjemsted: Fredericia.

Historik:

 • Bygget i 1967 af Krupp-Ardelt Tyskland, som DSB Specialvogn 146.
 • Oml. 1983/85 til DSB tjenestevogn 80 86 982 3 146 - 7.
 • Henriksen, Århus 2004.

Bæreevne: 65 tons.

 

korekran146_Fa_19-05-1982_730

Kran146_Svendborg1988FlemmingSoeborg_730

 

19890703 03 730

 

19890703 04 730

 

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 146

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 982 3 146 - 7

Blokposten.dk: Akseludskiftning i 1989

YouTube: Mindre god kvalitet: DSB Kran 146 og 147

 

 

 

 

 


Specialvogn 147147

Hjemsted: Københavns Gb.

Historik:

 • Bygget i 1986 af Gottwald i Düsseldorff,
 • 2006: Kranen falder for 20 års eftersyn.
 • Ophugget 2010

Bæreevne: 150 tons indenfor 12 meters afstand. 21 tons på 32 meters afstand.

Aktions radius var hele 32 meter fra spormidten. Planerne for denne kran blev allerede startet i 1977 da de just leverede kraner på 65 tons ikke helt rakte til det, som man gerne ville. Man overvejede, om man i stedet skulle indleje hjulkørende kraner. Kranen har både en hovedkrog og en hjælpekrog.

Både kranen og den tilhørende løbevogn (80 86 982 3 441) var motoriseret og løbevognen kunne selvstændigt virke som en trolje. Foruden kranen og løbevognen bestod udrykningstoget af en værkstedsvogn (ombygget tysk postvogn), en hjælpevogn og en liggevogn.

Kranen blev (i 1986) betjent af fire hold á 7 mand. Kranen måtte fremføres med 120 km/t. Den store løftekapacitet gav den mulighed for at løfte et MZ eller et ME lokomotiv.

Prisen var 15 mio. kr.

Efter levering af Kørekran 147 (150 tons) i 1986 blev Kørekran 145 (65 tons) flyttet fra København til Århus, hvor man så udrangerede Kørekran 144 (30 tons).

Bladet Jernbanen april 2010, s. 13: Siden 2006 har kranen stået stille i forbindelse med 20 års eftersyn. Ingen har ønsket at købe den og den blev ophugget hos Henriksen i Århus i 2010. For øvrigt Henriksens sidste opgave.

Mortens jernbanefotos: Gottwald-hjælpekranen "Væltepeter": Kranen væltede efter sigende engang, og har siden haft et piktogram af en væltepeter et sted på siden.

Per Olsen, sporskiftet: Løbevognen har egen motor og kan trække rundt med kranen. Desuden har løbevognen egen kran, som kan løfte plader, kontravægte m.m. på plads.

Jeg læste et sted, at løbevognen i sine sidste år nåede at lege rangertraktor i Rødby (mens kranen var udstationeret for at fjerne et tag).

041-09

 

041-25_730

kran147

DSC04737_2_730

 

 

DSC01220_3_730

 

DSC01224_3_350DSC01236_350

 

DSC01251_350DSC07734_350

 

 

 

 

 

 

 

DSC07724DSC07729

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2784_kran147_h475 IMG_2786_kran147_h475

2009: Kran 147 afventer sin skæbne. 20 års revisionen er overskredet og der er ingen købere.

 

IMG_7693_350IMG_7691_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsb3000_31_350

dsb3000_32_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010: Så er det slut - kranen er sendt til ophugning hos Henriksen i Århus. De sidste rester efter kranen ligger tilbage.

Førerhuset overvejes genbrugt på den nye Effer 3000 kran.


Nogle udrykninger:

1986: Løft af Kvægtorvsbroen ved Enghave station i forbindelse med elektrificering af strækningen mellem København og Roskilde.

1988: Kranen blev bl.a. brugt ved Sorøulykken.

I 1992 løfter kranen den afsporede My 1153 tilbage på skinnerne i Ringsted 11. april (billede i bogen "På Sporet af 1992", side 26).

Samme år - den 25. sep. 1992 - rydder den op i Næstved efter et Danlink godstog var kørt ind i et holdende tomt persontog (billede i bogen "På Sporet af 1992", side 27).

2005, 15. dec - Railorama.dk: "Fra Rf skulle man have 5 tjenestevogne læsset med rester af perrontag med retur, så for at få toget oprangeret måtte Kran 147's motoriserede løbevogn 80 86 982 3 441 agere rangertraktor. Kranen var i Rf netop for nedtagning af perrontag".
 

I model:

Kran 147 lignede meget den tyske Goliat, som Märklin har lavet i model. Prototypen på Märklins Goliath kran blev fremvist på messe allerede i 1998. Den findes som nr. 49950 i gul og nr. 49952 i rød.

 

Links:

Sporskiftet.dk: Jernbane kran DSB?

Blokposten: Belastningsdiagram for kørekran 147 fra DSB Bladet

Mortens jernbanefotos: Den velkendte hjælpekran 147 ved værkstedet ved Dybbølsbro. København G d. 23/7 2007

Mortens jernbanefotos: Gottwald-hjælpekranen "Væltepeter" på sin faste plads på MGB i 2001. Kranen væltede efter sigende engang, og har siden haft et piktogram af en væltepeter et sted på siden.

YouTube: Mindre god kvalitet: DSB Kran 146 og 147

 


DSB Specialvogn 151

skinnekran151-153_350Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Omb. i 1934 fra åben lavsidet godsvogn TD 8550.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 151.
 • Udr. 1978. Ejes af Jernbanemuseet. Odense 2001-09.

Bæreevne: 1000 kg.

Ved anlæggelse af S-banen i København blev denne type kran anvendt. Om det var kran 151 eller en af dens søsterkraner 152-154 som er blevet fragtet til Sjælland er uklart eller om det er en helt femte. Billede fra 1932 af kranen mellem Grøndal og Vanløse i færd med rejsning af I-profiler kan ses side 16 i bogen "Københavns S-bane 1934-1984", banebøger.

DSB_TD8550_TD8533_CvkKh130202_1_730

Links:

Jernbanen.dk: DSB TD 8550

Jernbanen.dk: DSB Skinneudlægningskran nr. 1

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 151, skinneudlægningskran

Billede side 16 i bogen "Københavns S-bane 1934-1984", banebøger.

 


DSB Specialvogn 152

skinnekran151-153_350Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Omb. i 1933 fra åben lavsidet godsvogn DSB TD 8508 til Skinneudlægningskran nr. 2.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 152.
 • Eftersøgt 1977 - Kan ikke findes!
 • Udr. 1978.

Bæreevne: 1000 kg.

Links:

Jernbanen.dk: DSB TD 8508

Jernbanen.dk: DSB Skinneudlægningskran nr. 2

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 152, skinneudlægningskran

 


DSB Specialvogn 153

skinnekran151-153_350Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Omb. i 1934 fra åben lavsidet godsvogn DSB TD 8533 til Skinneudlægningskran 3.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 153.
 • Udr. 1978 og overdraget til Jernbanemuseet.

Bæreevne: 1000 kg.

DSB_TD8550_TD8533_CvkKh130202_1_730

Links:

Jernbanen.dk: DSB TD 8533

Jernbanen.dk: DSB Skinneudlægningskran nr. 3

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 153, skinneudlægningskran

Billede på Jernbanen.dk/forum: Skinneudlægningskran


DSB Specialvogn 154

skinnekran154_350Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Omb. i 1933 fra åben lavsidet godsvogn DSB TD 8714 til Skinneudlægningskran 4.
 • Oml. 1958 til DSB Specialvogn 154.
 • Udr. 1978.

Bæreevne: 1000 kg.

Links:

Jernbanen.dk: DSB DSB TD 8714

Jernbanen.dk: DSB Skinneudlægningskran nr. 4

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 154, skinneudlægningskran

 


DSB Specialvogn 155

skinnekran155_350

Hjemsted: København

Historik:

 • Bygget i 1959 af Wyhlen.
 • Oml. 1983/85 til Tjenestevogn 80 86 980 3 155 - 2
 • Solgt 1987 til Høng-Tølløse Jernbane som HTJ Kørekran 61.

Bæreevne: 15 tons.

Løftehøjde: 12 m.

Værkstedsvognen havde nr. 721.

Ifølge  "Privatbanerne gennem 150 år" var HTJ Kørekran 61 den eneste privatbanekran. DBJ havde dog også en.

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 155, skinneudlægningskran

Jernbanen.dk: DSB Tjenestevogn 80 86 980 3 155 - 2

Jernbanen.dk: HTJ Tj-vogn 61

Billede af HTJ 61 fra 1988, side 223 i "Privatbanerne gennem 150 år"

 

HTJ61_Holbaek4.juni1996FlemmingSoeborg3_730

HTJ61_Holbaek4.juni1996FlemmingSoeborg1_h225

HTJ61_Holbaek4.juni1996FlemmingSoeborg2_h225

 

 

 

 

 

 

 

 


DSB Specialvogn 156

skinnekran156-157_350

Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Bygget i 1963 af Krupp-Ardelt, Tyskland, som DSB Specialvogn 156. Søsterkran til DSB Specialvogn 157 (3 år yngre).
 • Oml. 1988/95 til DSB Tjenestevogn 80 86 980 3 156 - 0
 • Ophugger Henriksen, Århus 1999

Bæreevne: 15 tons.

Løftehøjde: 12 m.

Kran 156 skulle være blevet kaldt slagteren: (Læst på tidligere  signalpost.dk)

Nogle opgaver:

Skinneoptagning Viborg-Herning imellem omkring 1976

1986: Skinneoptagning Skive-Gløngøre - 4 km. skinner nærmest Skive (Billede i DSB bladet 1986, nr. 4, side 14)

 

 

korekran156_730

Korekran_0001_730

Korekran_0002_200

 

 

 

^

Skinnekran 156. Taget i Børkop 1965, hvor kranen udskiftede sporskifter i forbindelse med omlægning og forlængelse af overhalingssporet.  >

 

 

 

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 156, skinneudlægningskran

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 980 3 156 - 0

 


DSB Specialvogn 157skinnekran156-157_350

Hjemsted: København

Historik:

 • Bygget i 1966 af Krupp-Ardelt, Tyskland. Søsterkran til DSB Specialvogn 156 (3 år ældre)
 • Oml. 1983/85 til DSB tjenestevogn 80 86 980 3 157 - 8

Bæreevne: 15 tons.

Løftehøjde: 12 m.

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 157, skinneudlægningskran

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 980 3 157 - 8

Billede i bogen "S-banen 1934-2009", banebøger, side 161: Kran 157 under anlæggelsesarbejde af S-banenstrækningen Ellebjerg-Åmarken 1970. Kranen anvendtes til rejsning af køreledningsmasterne.

Kran157

 


DSB Specialvogn 158skinnekran158-159_350

Hjemsted: København

Historik:

 • Bygget i 1976 af Leo Gottwald, Tyskland, som DSB Specialvogn 158 - sporskiftekran
 • Oml. 1985/86 til DSB tjenestevogn 80 86 980 3 158 - 6

Bæreevne: 25 tons.

Løftehøjde: 12 m.

Billede: Bladet Jernbanen 1976, nr. 5, s. 90: Billede af kran 158 som netop er leveret.

 

 

 

 

 

Kran158_1

Kran158_2

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 158, skinneudlægningskran

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 980 3 158 - 6

 


DSB Specialvogn 159skinnekran158-159_350

Hjemsted: Aarhus

Historik:

 • Bygget i 1977 af Leo Gottwald, Tyskland, som DSB Specialvogn 159 - sporskiftekran
 • Oml. 1988/95 til DSB tjenestevogn 80 86 980 3 159 - 4

Bæreevne: 25 tons.

Løftehøjde: 12 m.

Løbevognen havde nr. 444.

Mandskabsvognen havde nr. 718

Kran159_730

 

 

Kran159_2_730

 

Kran159_3_730

Links:

Jernbanen.dk: DSB Specialvogn 159, skinneudlægningskran

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 980 3 159 - 4

 


DSB tjenestevogn 80 86 980 3 160 - 2 (DSB Tjenestevogn 160)

Historik:

 • Bygget i 1992 af Leo Gottwald, Tyskland, som DSB tjenestevogn 80 86 980 3 160 - 2

Det er meget sparsomt, hvad man kan finde af litteratur om kran 160. Kender du flere data på den? Tegning søges. Det er sandsynligvis en Gottwaldkran af typen GS 40.08 T.

Bærevne: 45 T

Løftehøjde: ?

 

I model:

Kibri sælger en model nr. 16000, som kan gøre det ud for kørekran 160, men den har dog 2 aksler for meget.

Kran160

 

Kran160_Roskilde_2008-12-25_730

 

IMG_7546_730

 

IMG_7545_350IMG_7544_350

Links:

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 80 86 980 3 160 - 2

Brugt i fbm. ombygning af Vejen station uge 37 2009. Tidligere var der billeder på Blokposten.dk heraf.

Mortens jernbanefotos: Kran 160 GB, 2006-04-20

Jernbanen 2/2007, side 9: Kran 160

Det var kran 160 der var årsag til at et S-tog afsporede 3. april 2012: www.b.dk/nationalt/50-personer-i-afsporet-s-tog


DSB tjenestevogn 40 86 945 1 001 - 2

Hjemsted: Fredericia (Gfa), svejseanstalten

Historik:

 • Bygget af Scandia 1959 som åben godsvogn DSB P 12416
 • Oml. 1959 til fra E 53416.
 • Oml. 1965 til E 500 0 016.
 • Oml. 1985 til Tjenestegodsvogn 945 1 001.
 • Udr. 1988/95

Også kaldt girafvognen efter sin senere bemaling.

Links:

Jernbanen.dk: DSB tjenestevogn 40 86 945 1 001 - 2

 

Kran

 

Kran

 

 


Scania R620 og Effer 3000

I 2009 anskaffede DSB hjælpetjeneste sig en ny hjælpekran, som både er skinne- og vejkørende. Et imponerende maskineri.

dsb3000_41_730

dsb3000_39_350

dsb3000_38_350

 

 

 

 

 

 

 

dsb3000_14_350

dsb3000_20_350

 

 

 

 

 

 

dsb3000_30_350

dsb3000_57_350

 

 

 

 

 

 

 

dsb3000_42_730

 

Bæreevenen er på 262 Tm (Tons*meter)

dsb3000_59_350

dsb3000_64_350

dsb3000_54_730

Alle ovenstående billeder af Scania R620 og Effer 3000 er taget i maj 2010 af Kristoffer Falk.

YouTube: Reklamevideo, som viser alle finesserne ved kranen. Imponerende!

Øvrige links:

Ditzj.de: Effer DSB 3000
Billeder taget af Kristoffer (kranliste.dk), hansebubeforum.de maj 2010: Effer 3000
YouTube/leoleoleorey: GRUAS EFFER
YouTube/Kranliste: dsb3000_01
YouTube/Kranliste: dsb3000_02
YouTube/Kranliste: dsb3000_03
YouTube/Kranliste: dsb3000_04
YouTube/Kranliste: dsb3000_05
 

Scania P124C-400

Foruden ovenstående nye store Effer 3000 så har hjælpetjenesten et par "mindre" kranvogne, som også er både skinne og vej kørende - de såkaldte BVK'er (Bane Vej Køretøjer)

DSC07716_730

Der findes en Scania P124C-400 ved Kbh Gb og en i Fredericia. De er påmonteret en Effer 140 TxM 3S kran. Kranvognene skulle gå under navnet DSB 140. Deres bæreevne er 140 Tm (Tons*meter) - Dvs f.eks. 27 tons ved 5 meter og 14 tons ved 9,24 m. Der kan monteres en forlænger, så aktionsradius kommer op på 12,34 m, men så kommer bæreevnen ned på 7 tons.

DSC07801_730

DSC07801_730

DSC07801_730

I aktion:

Tvmidtvest.dk, Herning,18. juni 2010: Afsporet tankvogn med klor løftes tilbage på sporet. 

 

Links:

Flere billeder på Ditzj.de: Scania P124C-400

Billeder af Kristoffer, hansebubeforum.de maj 2010: Effer 3000 og Scania P124C-400


Scania R 730 LB10x4*6HSA

SRS: The first KRB52 to DSB in Denmark

Project number P15411.
SRS Sjölanders leverer den første af to KRB52 til DSB i maj 2015.

Bygget over en fem akslet Scania med en Effer 2755 kran. Kranens kapacitet er på 220tm i.e. 40T 5.5 m fra sporcenter. Køretøjet vejer omkring 52t.

 

 Video: Stefan Ravelli: The World's largest Road-Rail Vehicle ever type SRS KRB52 (9:02)

 


Troljer, samt gravemaskiner og kranvogne
Foruden ovenstående findes der en lang række troljer, samt gravemaskiner og kranvogne som også er skinnekørende. Disse ligger nok lige i periferien af, hvad jeg forbinder med kørekraner, men i princippet er flere af dem kraner. (For at de kan betegnes som kraner, skal krogen være frithængende i wiren/kæden)

IMG_5332_350IMG_5433_350

 

IMG_1913_350IMG_5381_350

 

IMG_3350_350IMG_3352_350

 

Lidt om skinnekørende Unimogs: Skinnekørende Unimogs kom til i 1979 (3 stk.). Herefter blev der leveret en nyere type (1981), som der blev leveret 13 stk af. Kranarmen blev brugt sammen med grøftebundrenser og slagleklipper (en meget kraftig grenknuser, der kan vælte og knuse træer og buske).


Kran 66

DSC00090_350

IMG_1893_350

På Danmarks Jernbanemuseum står der desuden denne mindre kørekran.

IMG_1906_h350

IMG_1907_450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bundpladen står der Hawthorns & Co. Leith. Hvis der er nogen, som kender noget nærmere til denne kran, er jeg meget interesseret i at høre herom.

 


Kørekran fra 1846

Korekran-01_730

 


De Bornholmske jernbaners kran

Kranvogn med tilhørende løber blev købt brugt fra Haderslev Amtsbaner i likvidation. Kranens påmalede løfteevne var 3.000 kg. Kranvognen vejede 8.040 kg og løberen 2480 kg. Sporvidde 1.000 m

Billede s. 131 i "De Bornholmske Jernbaner 1900-1968" af Ludvig Mahler, 1993

 


Ingeniørfirmaet Chr. Bjørn Petersens dampkran

Kranen benyttedes til nedramning af fundamenter for køreledningsmaster.

Nedramning var en ganske ny metode, men den Københavnske morænejord - foruden ønsket om begrænset udgravning til fundamenter ved siden af det eksisterende spor - gjorde, at nedramning blev aktuelt.

Nedramningsklodsen vejede 3 tons.

Mastekran5_350Nedramning1_350

 

Nedramning2_350

 

S-banekran

 

Det tyder på, at den samme kran blev benyttet igen i 1962, da flere køreledningsmaster skulle nedrammes mellem Glostrup og Taastrup (Farvebillede af kranen fra 1962 i bogen "S-banen 1934-2009")

 

Billeder:

Billeder af kranen fra 1931 side 13 og 15 i bogen "Københavns S-bane 1934-1984", banebøger.

Billeder af kranen fra 1934 side 24 og 51 i bogen "S-banen 1934-2009", banebøger.

Farvebillede af kranen fra 1962 side 132 i bogen "S-banen 1934-2009", banebøger.

 


Frichs kran

FrichsKran_350Frichs i Aarhus havde også en kørekran og fabrikken var desuden producent af kraner, men ikke kørekraner så vidt vides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VBV Skinnekran Agger 01-08-1980 nm h375Vandbygningsvæsensets kørekran

Agger 1. aug. 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petersen og Albecks dampkran

Københavnsk firma i Fiskerihavnsgade som bl.a. skrottede jernbanemateriel.

EVP_92.I.02.PetersenAlbeck_730

 

EVP_92.I.20.PetersenAlbeck.Febr.1960_400

Firmaet havde i 1935 en dampkran til salg i Berlinske Tidende, men der var jo nok tale om en forgænger til den viste:

28-5-1935, 29-5-1935 - BERLINGSKE TIDENDE

2 tons kørekran, normalsporet, fabrikat Smith, Mygind og Hüttemeier, damptryk 10 kg, totalvægt ca. 22 tons, billigt til salg. Petersen & Albeck, Fiskerihavnsgade, Central 8273.


 

Kørekraner i model

Se Kraner i 1:87 - Kørekraner

 

Læs mere:

Modelbaneteknik.dk: Fortegnelse over Driftmateriellet, DSB 1898 (pdf) , s. 105 - meget lidt om kraner.

Driftmateriellet II, DSB 1939

Teknisk Leksikon for Industri og Håndværk, 1946

Beredskabsstyrelsen: Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabets indsatser ved uheld med tog (pdf)

Erik V. Pedersen: Ambulancepladsen-Omformerstationen

Kran 147: Kran med et løft på 150 tons er nu parat til udrykning: DSB bladet 1986, nr. 10, side 20-21.

Blokposten.dk: Leonhard Weiss's største skinnekran, en Gottwald GS 150.14 TS, der er 28 m lang og vejer 213 tons. Vejen 20. september 2009.

Se Gottwald GS 150.14 TS på Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Tysklands største Gottwald GS 150.14

Kirow KRC 1200: Under kapacitetsudviddelse Østerport-Ringsted hjalp den tyske kran KRC 1200 til. Billede af kranen fra 3. april i Jernbanen april 2010, side 8. Se også kranen på Bahndienstwagen-online.de: Gleisbauschienenkran KRC 1200. Se også specifikationer for kranen i pdf.

 

Andre (mest tyske) links:

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Mest tyske kørekraner

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Kranwagen 058 Ardelt 75 t

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Krupp-ardelt

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Kranwagen 150t  Krupp Ardelt

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Wyhlen 64 & 74

Eisenbahndienstfahrzeuge.de: Wyhlen 116

Angertalbahn.de: Dampfkran um 1967 am Düsseldorfer Rheinufer

Drehscheibe-foren.de: Dampfkräne 1978 in Osnabrück

Bahnbilder.de: Eisenbahnkran im August 2008 im ehem (et billede)

Bahndienstwagen-online.de: Gleisbauschienenkran KRC 810 T

Bahndienstwagen-online.de: Krupp kranwagen 166

Bahndienstwagen-online.de: Gleisbauschienenkran GS 100.06

Bahndienstwagen-online.de: Fotoarkiv Kranwagen

Flere på Bahndienstwagen-online.de: Gleisbaumaschinen

Alaskarails.org: Amerikanske jernbanekraner

 

En stort tak til

Erik Frikke (skymasters.dk)
Erik V. Pedersen (evp.dk)
Flemming Søeborg
HenrikHans, Sporskiftet.dk
Højelse sognearkiv.
Georg Schmidt
John Hansen (railorama.dk)
Krifstoffer Falk (kranliste.dk)
Lars B. Christensen
Niels Munch
Ole Dinesen (oledinesen.dk)
Per Olsen
Peter Andersen
Peter L. Ottosen
Sebastian Tuschicks (sebtus.de)
Steffen Dresler
Søren Nygaard
Thomas Boberg Nielsen
Tommy Nilsson (jernbanen.dk)

Kender du til flere (danske) kørekraner eller billeder heraf, er jeg meget interesseret i at høre fra dig.