Middelfart Gml  Station

Denne station var Middelfarts første station og den lå ved strækningen Nyborg-Strib (Dronning Loises Jernbane). Den var næsten færdigbygget ved banens indvielse 7. sep 1865 (men vinduer og døre manglede bl.a. på dette tidspunkt, selvom man tog søndagene til hjælp op mod indvielsen). Strækningen til Strib var heller ikke færdig - den kom først året efter i 1866.

I juli 1866 manglede der fortsat skilte for oplysning om hvor billetkontor, ventesal, beværtning, indgang og udgang var.

Placeringen

Stationen ligger på Industrivej, som er en sidevej til det der nu hedder Gamle Banegårdsvej (Tidligere Banegaardsvej). Man havde egentlig regnet med at den skulle ligge tættere på havnen og dermed centrum, da man håbede på at Middelfart skulle være endestation, men det blev i stedet Strib der blev dette og som fik den tilhørende færgehavn, og Middelfarts station blev istedet lagt noget nordligere - "ude på landet".

Chr. Poulsen etablerede en omnibus "Danebrog" som kørte imellem byen og banegården. Den fik bl.a. den ære at fragt H.C. Andersen og en lang række andre berømte personer.

Se evt. Middelfart Gml. Station fra oven i Google Maps i nyt vindue.

GmlMiddelfartFront_350

GmlMiddelfartV_350

Bygningen

Ifølge gml billeder og tegninger af bygningen var midterpartiet oprindelig kun 4 vinduer bred. Det ser ud til at man på et tidspunkt har forlænget hovedbygningen mod syd. Til højre for den nuværende dør var der yderligere en dør og foran dem begge en stor bred trappe. Der skete en ombygning i 1916, så måske skete ændringerne på dette tidspunkt.

Bygningen havde ialt 5 skorstene og 13 kakkelovne. I venstre endebygning (set forfra) kom først 3. klasses ventesal. I midten var der forhal med bagvedliggende kontor og rejsegods ekspedition. I højre endebygning (som senere delvist blev en del af hovedbygningen var der et rum til stationsforstanderen, toilet og ventesal til 2. klasse. Helt til højre med egen indgangsdør var der postrum med et forlokale. På første sal var der beboelse til stationsforvalteren. Taget er af skifer og det bebyggede areal er på 373 m2.

GmlMiddelfartN_350

GmlMiddelfartTrappe_350

Efterspørgsel på restauration på banegården medførte at Købmand og gæstgiver H. P. Jensen etablerede en beværtning i slutningen af september 1865. Iflg Middelfart Avis skulle bygningen også være forberedt til et "Konditori". Jernbanekroens restauratør hed i 1910 Dall og i dette år fik man elektrisk lys, som den første i Middelfart.

Jernbanen

Der var to spor ved stationen. Senere - i 1911 - blev den Nordvestfynske jernbane ført ind til stationen. Herudover var der også 4 rangerspor. Nord for stationen lå der bl.a et varehus - 60 fod lang, 35 fod dybt med halvtag, samt en kvægfold. Fra dette godsområde udgik også banen til havnen, hvortil vogne blev fragtet ved hjælp af rangerheste. Til stationen hørte der også et vogterhus.

Stationsforstanderen i 1930'erne brød sig ikke om musik og meddelte en 1. maj at "Musik på perronen koster en bøde på kr. 100". Humlegrosserer Rasmussen blev træt af ham og gav ham kr. 100 med ordene "og så må der spilles" til det tilstedeværende Fredericia-orkesteret.

Perronen var opført ovenpå en 38 cm høj mursokkel og bestod af tømmer og planker med zinktag. Den var ca. 3 meter bred og 47 meter lang, hvoraf de 31 m var overdækket.

GmlMiddelfartO_350

GmlMiddelfartPerron_350

Den lille udbygning med altan på billedet th. var heller ikke med på de oprindelige tegninger.

Slutningen

Da den gml. lillebæltsbro blev opført i 1935 blev jernbanestrækningen ændret, så den drejede vestover mod broen istedet for at gå ind gennem byen og videre til Strib. Derfor blev stationen overflødig og man byggede istedet Middelfarts nye station, som desværre - synes jeg - blev meget kedelig. Strækningen Middelfart-Strib blev til godsjernbane, men den har været i brug midlertidigt til persontransport i 1944-47. I 1945 blev stationen øjensynlig også udsat for en sprængning i forbindelse med en sabotage.

GmlMiddelfartTilh_730

På ovenstående billede ses den bygning, som formentlig har indeholdt de 4 klosetter og 2 pissoirer. Den havde oprindelig skiffertag.

Billederne er fra den 23 maj 2009

Læs mere i:

  • Bogen "Middelfart og Jernbanerne" af Verner T. Vestergaard, 1994. (Bl.a. med sporplan for stationen, 1888)
  • Bogen "Da dampen kom til Middelfart", Middelfart byhistoriske arkiv, 1965. (Om både dampskib og jernbanen og specielt om banens indvielsen)
  • Bogen "Middelfartbilleder Nu & da" af Erik Staffeldt, Forlaget Myren, 1995.
  • Middelfart museum.dk. Med bl.a. billeder af stationen og havnebanen.
  • karl.rudbaek-olsen.dk: Billeder fra 2007
  • danskejernbaner.dk: Billede fra 2009

Uge 31 2009