Containerterminalen, Vasbygade

Containerterminalen set fra Vasbygade. 26 apr. 2009

Containerterminalen på Vasbygade i København tog sig af omlastning af containere og veksellad. Terminalen blev indviet den 23. september 1970. Uofficielt blev den dog allerede taget i brug den 13 juli 1970.

Eksplosiv containervækst

Containertransporten var i stærk fremdrift i slutningen af 60'erne og de hidtidige anlæg på Containeranlægget i Glostrup, samt krananlægget og side-loaderen på Københavns godsbanegård havde ebrug for aflastning. På godsbanegården havde man tidligere brugt en almindelige galgekran til containerløft - først med stropper og senere med et primitivt åg. En forlængelse i 1969 af sporene fra 110 m til 190 m gav kun et lille pusterum. Kapaciteten blev hurtigt opbrugt, da man i løbet af blot et år gik fra 100 containere pr. måned til 100 containere pr. dag.

Man havde stor tillid til at containertransporten ville rette op på den stagnerende godstransport. Der blev på dette tidspunkt oprettet flere containerterminaler rundt om i Danmark, bl.a. i Odense og Ålborg, - og i Århus blev containerterminalen indviet samme år (1970).

Området

DSB overtog allerede området ved godsbanegården i 1890. En stor del af arealet var oprindelig strand: Kalvebod Strand. På billeder fra 1911 kan man se, at vandet næsten gik helt ind til værkstedsområdet ved Otto Busses Vej og da havde man allerede fyldt en del af stranden op. Senere blev hele området fyldt op, så man bl.a. kunne udvide godsbanegården mod øst.

Samtidig med Containerterminalen ved Vasbygade blev det nye pakhus ved Kalvebod Brygge også taget i brug. Pakhuset blev bygget på arealet, hvor det gamle toldpakhus samt pakhusanlæg tidligere lå. Det gamle toldpakhus blev nedrevet i 1964. Ved bygning af det nye pakhus gav opfyldningen en del vanskeligheder, da undergrunden var meget ustabil og måtte piloteres.

 

AM_Vasby

Layout af containerterminalen

I østenden af terminalen var der opført en ekspeditions bygning med drive-in-ekspedition for lastbilerne. Lastbilchaufføren behøvede end ikke at stige ud af førerhuset. Bygningen rummede foruden DSB ledelsen af terminalen også lokaler for nogle af de store speditører samt toldvæsenet.

Billeder af ekspeditionsbygningen ses bl.a. på Steen´s Skinne Bårne Sider: Billeder af Kombiterminalen i Vasbygade, 22 feb 2005

Terminal layout

Klik her for stort billede af layoutet i nyt vindue.

Belægningen på containerterminalen bestod af SF-sten.

Den gamle kran. Bagved den nye. 26 apr. 2009

Under kranerne var der

  • 2 jernbanespor
  • 2 kørebaner for lastvogne (kørselsretning ind, ulige numre)
  • samt 2 henstillingsbaner

Derefter kom der yderligere

  • 2 kørebaner (kørselsretning ud)
  • 2 henstillingsbaner
  • 2 kørebaner (kørselsretning ind, lige numre)
  • og til sidst 2 jernbanespor

De sidste spor måtte således betjenes af side-loaderen. Nummerering af kørebaner og henstillingsbaner var foretaget med farvede SF sten. Som det kan ses af kortet på www.findvej.dk har man dog afveget fra denne struktur senere (25 apr. 2005) da man brugte terminalen midlertidigt som aflastning. På hver plads kunne der henstilles ca. 12 stk. 40 fods container (3 lag med 4 i hvert lag). Der var 32 henstillingspladser.

Der var mulighed for tilslutning til strøm for kølecontainere på specielle henstillingsbaner og der var radioforbindelse imellem kraner, mandskab på jorden og med ekspeditionsbygningen. Når en lastvogn ankom, kunne den hurtigt ekspederes i drive-in lugen, kran eller side-loader føreren blev orienteret om den ankomne vogn, og de kunne begge køre direkte til det angivne pladsnummer. En ekspedition var planlagt til ca. 5 min. Lastvognen behøvede ikke at holde ved udkørsel, med mindre den skulle fortoldes.

Entreprenører: Bl.a. Monberg & Thorsen A/S (fundament, belægning og betonarbejde) og Reska A/S (Elementbyggeri til ekspeditionsbygningen).

Etableringssum: 8 mio inkl. kraner og sporarbejde.

Den gamle kran

EVP.447.III.06.Indv.af_Containerterm.23.9.1970s

 

OldCranevasby_2Den gamle kran

 

 

 

 

 

Den gamle kran kunne løfte 35 t og den spændte over 2 jernbanespor, 2 kørebaner og 2 henstillingsbaner, ialt 22,5 m. Den kunne løfte 8 m i højde, dvs at den havde mulighed for at stable 3 containere i højden. Den kunne rotere en container 270°. Så vidt vides, blev kranen leveret af Hilgers i Tyskland.

Den blev betjent af en mand i svævekabinen, der bevægede sig under hoveddrageren. Strømtilførelsen foregik igennem et 125 m langt kabel, som blev oprullet på tromlen på kranens side. I 1970 havde kranen ikke den høje overbygning som på billedet. Den er først kommet på siden. Kranskinnerne var af den kraftige type VII (60 kg/m).

Der stod oprindelig "DSB containerterminal" på kranen, men DSB er siden blevet overmalet, som følge af strukturændringerne. Derfor staves containercentralen ikke med stort C på kranen.

 

Den nye kran

NewCranevasby_2Det var kun den gamle kran, som stod på terminalen fra starten. Allerede ved indvielsen havde man forberedt udvidelse til yderligere 2 kraner i forlængelse af de første spor, samt en kran over de nordlige spor.

Den nye 35 tons kran blev bygget af Aarhus Maskinfabrik (www.aarhus-maskinfabrik.dk) og leveret den 30 jan 1982. Denne kran har Heljan siden udgivet i model - dog i rød udgave. Den nye kran kørte på de samme skinner som den gamle, dvs. med et spænd på 22,5 m, men den var bredere, da den også havde en udlægger. Hvorfor man ikke valgte at placere den nye kran over de nordlige spor, kan man undre sig over. Muligvis for at kunne tømme én vognstamme hurtigere end flere vognstammer samtidig, eller fordi det var den billigste løsning med forventning om udvidelse over de nordlige spor senere. Energitilførelsen foregik ligeledes igennem et langt kabel, der blev oprullet på det store hjul, som man kan se på billederne.

Den nye kran

Den nye kran. AM logo.

 

Øvrige udstyr

På terminalen var der også tilknyttet en sideloader (en stor gaffeltruck der arbejde sideværts),  som også kunne løfte containerne på både lastbiler og jernbanevogne. Den kunne stable containerne i 2 lag.

Senere kom der også en nyere stacker til.

Lukning af terminalen

Container- og vekselladtrafikken blev flyttet til Tåstrup. Allerede da containerterminalen blev indviet i 1970, var man i gang med planerne om en nyt anlæg i Tåstrup til stykgods. Hvornår Tåstrup Kombiterminal begyndte at tage over, har jeg ikke kunne finde ud af.

Midlertidig anvendelse af containerterminalen

I Tåstrup kombiterminal blev der i 2001 udført knap 37.000 løft (ca. 400 - 500.000 tons). Dette steg til cirka 62.000 løftede enheder i 2004 (ca. 0,8 mio. tons), således at kapaciteten i kombiterminalen var ved at være opbrugt, og det blev derfor nødvendigt at flytte en del operationer tilbage til den gamle terminal i Vasbygade. Den heraf resulterende arbejdsdeling førte til, at specielt håndtering af løstrailere fra de nationale kombishuttlere gennemførtes i Tåstrup, mens håndteringen af containere i højere grad blev flyttet til Vasbygade. Dette var en nødløsning og man forventede også, at denne trafik blev flyttet retur til Høje Taastrup igen i løbet af sommeren 2005. Det blev den øjensynlig den 26. juni 2005.

Efter 2005 blev terminalen brugt som base for banevedligehold.

Igen i 2007 var der snak om at Tåstrup kombiterminal ville nå sin kapacitetsgrænse og i den forbindelse var der behov for at forlænge den eksisterende kranbane i Tåstrup med 250 meter og opsætning af endnu en kran. Her er en af de gamle fra Vasbygade blevet nævnt på nettet.

Fremtiden for containerterminalen

Svelleskruerne er skruet op. I baggrunden de to kraner.

Containerterminalområdet blev solgt til Metrocityringen i maj 2009 og man er nu ved at fjerne alle spor.

På området skal der i 2018 være opbygget et kontrol- og vedligeholdelsescenter for den nye metro bestående af kontrolcenter, værksteder, depot og opstillingsspor. Så helt skidt er det trods alt ikke. Der kommer igen skinner på området. Cityringen bliver et 15,5 km langt tunnelanlæg. Kun ved Vasbygade kommer den op i det fri. For at mindske riskikoen for stormflod skal arealet forhøjes med ca. 1 meter. Anlægget vil beskæftige op mod 300 ansatte og få et etageareal på ca. 30.000 m².

 

 

 

Skinnerne er fjernet.

Svellerne er taget op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunke

 

Efterskrift:

Kranerne blev nedtaget med mobilkraner den 1-2 juni 2009. De blev skruet fra hinanden, så måske de genopstår et andet sted. 

Efter sigende skulle den nye containerkran fra Aarhus Maskinfabrik være solgt til Ralf Teichmann GmbH i Essen. Andre rygter siger, at de blev skrottet.

Har du billeder fra demontagen eller ved du, hvad der er sket med den gamle kran, er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Eller måske er der nogen der kommer forbi Essen :-)

Heldigvis fik marrix, sporskiftet taget disse billeder efter demontagen, men før borttransporten.

Hjul og løbekat

Demontage

Løbekat

 

 

 

 

 

 

 

Overliggerne

Overligger

Overligger2

 

 

 

 

 

 

 

Styrehus og griber

Styrehus

Griber

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Martin (marrix) for billederne.

... Hermed farvel til containerterminalen ...

Slut på en epoke

En epoke er slut!

 

 


Epilog

Den 18. marts 2010 var jeg forbi området for at se, hvordan det stod til. På selve Kombiterminalen var der ikke sket det store, andet end at den var helt ryddet. Kun den gamle belægningen var tilbage og lidt affaldscontainere.

 

IMG_7762

 

IMG_7766

IMG_7770

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7778IMG_7779

Ude ved Vasbygade er man derimod længere. Cityringen er på vej.

 


Et før (1970) og et nu billede (2010) af Containerterminalen

EVP.447.IV.03.Indv.af_Containerterm.23.9.1970sIMG_7765_h230

 


Links og referencer:

Erik V. Pedersen: Gb - det sydvestlige hjørne (bl.a. om Containerterminalen)

GM-nyt.dk: Billede af kraner samt MZ'ere 2006 af Jens Jensen

www.mj-blog.dk: Containerterminal fra Heljan II: Forbilledet (juli 2007)

www.mj-blog.dk: Containerterminal fra Heljan III: Det globale containersystem

Ingeniøren: Cityring overtager området

myldretid.dk: Metroen køber containerterminal

Ingeniøren: Metrocityringen får eget kontrolcenter på Kalvebod Brygge

Indvielse af gods- og containerterminalen på Københavns godsbanegård 23. september 1970 / udgivet af Generaldirektoratet for Statsbanerne

. - 1970. - 32 sider : ill.

Banen 95: s 127: Forbilledet som inspiration (for Heljan Container kran)

Oversigt over Heljans containerkran på www.my1287.dk