Hjulby station

Nedrevet og væk - og dog!

IMG_4180_350IMG_4181_350

Ja, sådan så Hjulby Stationen (Ju) ud den 21 juni 2009. Faktisk fandt jeg ikke engang stedet første gang, da jeg ikke vidste, at bygningen var revet ned. Jeg måtte en tur hjem og lave lidt opsøgende arbejde, før jeg igen tog turen.

"Dén tomme plads kan man vel ikke skrive noget spændende om. Det er vel det!?!", men nej, der findes faktisk flere spændende historier bag denne station.

IMG_4176_350

IMG_4175_350

Mod Nyborg nedad Hjulby bakke                                                                       Mod Ullerslev, kun lidt teknisk anlæg er tilbage.

Findvej.dk: Se Stationsområdet fra oven.

 

Byen og området

Først lidt "kedelige fakta": Vi befinder os på Fyn, nær Nyborg. Jernbanen går fra Nyborg mod vest forbi Hjulby og videre mod næste station, som tidligere var Ullerslev. Hjulby er i 2009 fortsat en lille by med ca. 400 indbyggere - men det er ca. dobbelt så mange som i 1950'erne. Mest "kendt" er byen nok for sin mose og sø, som er svært tilgængelig, men meget interessant for ornitologer og andre naturelskere. Der skulle findes en offentlige vandresti, som starter i Nyborg og som går gennem et smukt område til Hjulby mose, derfra videre under landevejen. Kirken er også ganske smuk. Af andre nævneværdige lokaliteter skal nævnes Bryggeriet Refsvindinge, som har ligget ved landevejen mod Ørbæk i over hundrede år. Desuden slog vi svenskerne i et slag ved Hjulby i november 1659.

IMG_4178_350

IMG_4177_350

Enkelte cementrester og dæksler afslører, at her har der engang ligget en bygning.

Mod vest

IMG_4184_350

IMG_4182_350

Stationen

Hjulby Station var en station på Dronning Louises Jernbane (Nyborg-Strib), som blev bygget i 1865-66, men Hjulby station blev først åbnet den 21. december 1904 som en krydsningsstation. Der findes ikke meget om stationen i litteraturen.

I 1951 var Hjulby Station den første fjernstyrede station, som blev taget i brug på en dobbeltsporet bane. Den blev fjernstyret fra Odense.

I 1956 blev sikringsanlæg af typen 53/54 taget i brug i Hjulby.

Stationen blev nedsat til trinbrædt i 1960 og efterfølgende nedlagt helt i 1962.

Billede af Hjulby Station i 1975 kan ses her. Hjulby havde også et læssespor, som forlængst er væk.

Dansk Model Jernbane Union har tidligere haft et udstillingsanlæg med bl.a. en model af hjulby station.

I Odense Modeljernbane Klub indgår stationen også i anlægget.

IMG_4183_350

IMG_4185_350

Mod vest står der stadigvæk en lang række pæle. Her set mod øst og vest. Perronen lå her langs banen.

 

Tilbage til start - Nissen af Hjulby

IMG_4173_350

Her fortsatte stationsvejen engang videre lige ud ca. 50 m. På kraks er dette stykke stadig markeret som vej. Her lå selve stationspladsen med en allé af kastanietræer.

Lidt søgning på nettet resulterede i en spændende artikel, som beskriver Hjulby Station under stationsforstander Dinnesen i slutningen af 50'erne. Her fortæller Dinnesens søn hans erindringer om tiden i Hjulby og ikke mindst hans gensyn med byen igen i 2004.

Artiklen vil jeg stærkt anbefale at man læser inden man fortsætter:

Nissen af Hjulby

 

 

 

IMG_4218_350IMG_4191_350

Kurts hus

Jeg fulgt stien ned mod mosen.

IMG_4195_350

IMG_4194_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4196_350

 

 

 

 

 

Mon der var ved dette træ at Stationsforstander Dinnesen lavede fodboldmål til sin søn af gamle jernbanesveller?

 

 

En gammel masterest

IMG_4203_350IMG_4197_350

Over åen ved banedæmningen på gamle sveller.

IMG_4198_350

IMG_4201_350

Også nyere svellerester forefindes.                                                                         Udsigt over en tætbevokset søbred.

IMG_4199_350

IMG_4202_350

 

IMG_4200_350

 

 

 

 

 

Langs banedæmningen stødte jeg også på denne vognsiderest fra en Svensk Hbis godsvogn.

 

Turen gik tilbage til stationsvejen

IMG_4221_350IMG_4223_350

og videre under tunnellen mod øst.

IMG_4210_350

IMG_4222_350

MF 68 på vej mod Odense.

Her ligger det ene DSB-dobbelthus, som husede banearbejdere. Siden 2004 er der kommet flere brædder for vinduerne. Langs huset går grusvejen, som følger banen på modsatte side af Hjulby stationsareal.

IMG_4211_350

IMG_4212_350

Stationsarealet set fra modsatte side af sporene.

IMG_4208_350IMG_4216_350

Ca 200 m. vest for stationen ligger Hjulby hjulkontrolanlæg. Her kontrolleres bl.a. læsseprofil og akslernes temperatur før storebæltstunnelen.

 

Skulle du lægge mærke til kilometerskiltet 136,6 når du kører over Fyn så skænk en tanke til Hjulby Station. Den er som så mange andre stationer væk, men den vil fortsætte med at være en del af dansk jernbanehistorie.

 

Find mere om Hjulby Station her:

Beskrivelser:

Dinnesen: Nissen af Hjulby

DInnesen: Mit liv (En anelse om Hjulby Station midt i artiklen)

Bogen "Fynske Jernbaner" af Niels Jensen (Ganske lidt om hjulby)

Bogen "København - Odense " af Flemming Søeborg.

Bogen "Jernbanehistorisk årbog '11". Kapitlet: "1911: Dobbeltspor over Fyn" af Lars Viinholt-Nielsen. Bl.a. sporplaner s. 28-29.

Billeder:

dinnesen.com: Billeder fra hjulby

tog-billeder.dk: Billede af hjulby station 1975

togsiderne.dk: Klip fra video

Video:

YouTube. Fotograf: Steen Herman Nielsen. DSB MY 1104 kommer slæbende med et godstog op af Hjulby bakke, mod Odense, Maj 1990.

 

Læs også om andre stationer på My 1 2 87 her.

 

 

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico