Lunderskov vandtårnIMG_3811_730

IMG_2038_730

I juni 2014 måtte det gamle vandtårn i Lunderskov give op overfor BaneDanmarks nedrivningsplaner.

Siden 1916 har man fra stationen kunne nyde synet af det gamle vandtårn. I de seneste år dog uden vandstandsmåler.

DSC00246_730

 

DSC00237 350 IMG 3806 350

I vinterhalvåret kunne man fint se tårnet, men så snart bladene kom på træerne forsvandt tårnet i tykningen.

IMG_1988_730

 

Tårnet blev opført i 1916, og fire år efter blev der opført et tilhørende pumpehus. Før 1916 havde man benyttet sig af en cisterne i lokomotivremisen. Tårnet var helmuret af den jysk-fynsk type. Et halvhøjt, rundt tårn med rundt muret beholderhus med små rundbuevinduer og lavt pyramidetag.

Banestrækning Fredericia-Esbjerg og Fredericia-Padborg var blandt de sidste banestrækninger, som DSB benyttede damplokomotiver på helt frem til maj 1970, så i princippet kunne tårnet være et af de sidst anvendte statsbane vandtårne i Danmark. 

Lunderskov-19950131-MH341-7634 730

Lunderskov-19950612-MH304-G7641 730

Nedrivningen har længe været undervejs og allerede i 2008 ønskede BaneDanmark at rive tårnet ned. Begrundelsen var dårlig stand, og man ønskede ikke at bruge resourcer på renovering, og det er jo meget forståeligt. Om tårnet nu også var i så dårlig stand, skal jeg ikke gøre mig klog på, og det vil jeg lade læseren selv afgøre.

IMG_1994_730

 

IMG_1996_730

 

IMG_1998_730

 

IMG_2000_730

IMG_2001_730

IMG_2003_730

Vinduerne var afblændede, som man så ofte ser det. Dog var et enkelt vindue i "underetagen" åbent. Dette gav mulighed for at stikke kameraet indenfor.

IMG_2005_730

 Her havde tårnet for nylig givet ly for andre gæster end fuglene. Sengen så ud til at have stået der længe.

IMG_2009_730

Ovnrøret hang ensomt i midten. Ovnen var for længst fjernet.

IMG 2013 350IMG 2022 350

Det er mange år siden, at disse haner er blevet drejet på. For anvendelsen af disse rør "op og ned" se: Vandtårne - Water Towers - Wasserturm - Vattentorn - Vanntårn

 

IMG_2027_730

 Det er også mange år siden, at nogen har taget turen op til vandbeholderen.

IMG_2028_730

Det er nu slut med tårnet, og skal man skrive et enkelt trøstende ord, så er det, at der i Aalborg står et tårn af samme type - dog knap så idyllisk placeret. 

 

IMG_3805_730

I maj kunne passagererne fortsat få et glimt af tårnet fra toget.

 

IMG_2030_730

Farvel til Lunderskov vandtårn.

 

Alle foto uden dato: 27. maj 2014


Tårnet stod her: North 55.480265, East 9.304950 (Google Maps).

 

Links:

2. juli 2014: Jernbanen.dk/Jernbanehistorisk forum: Vandtårn Lunderskov / MH - all gone

17. juni 2014: Ugeavisen : Vandtårnet revet ned i Lunderskov

22. feb. 2013: Kolding Ugeavis : Borgerne i Lunderskov skal høres om vandtårn

 

Tidligere akter:

Jydske Vestkysten 01.09.2008: "Banedanmark vil forhandle om vandtårn"

Jydske Vestkysten 29.09.2008: "Flere vil bevare byens nedrivningstruede vandtårn"

Jydske Vestkysten 30.09.2008: "Vandtårn i fare for nedrivning"

Jydske Vestkysten 30.09.2008: "Banedanmark vil forhandle om vandtårn"

Jydske Vestkysten 30.09.2008: "Lokale vil have vandtårn fredet"

Jydske Vestkysten 02.10.2008: "Lokale vil bevare vandtårn"

Jydske Vestkysten 03.10.2008: "Kommunen overvejer vandtårnets skæbne"

Jydske Vestkysten 17.10.2008: "Jernbanemuseet går til kamp for at bevare vandtårnet"

Jydske Vestkysten 20.10.2008: "Vandtårn sendt til hjørnespark"

Jydske Vestkysten 28.10.2008: "Politikere vil bevare vandtårn"

 

Se også: Vandtårne - Water Towers - Wasserturm - Vattentorn - Vanntårn

 

Tak til: Morten D. Sørensen

23. juli 2014

Vandtårne - Water Towers - Wasserturm - Vattentorn - Vanntårn

1:1

Danske vandtårne og vandkraner

Damplokomotivet litra D kunne tage 11 m3 og litra H 27 m3 vand. I 1950 brugte DSB ca. 8.000 m3 kedelvand - dagligt. Der var således brug for store og gode vandforsyninger og vandtårnene var derfor en central del af det danske jernbanesystem i damplokomotivernes æra. Stationer med vandtårne blev benævnt vandstationer og vandtårnene lå med ca. 25-30 kilometers afstand. Alene på statsbanernes stationer har der været over 200 vandtårne i brug.

Lunderskov vandtårn

Foruden vandtårne til jernbanedrift er vandtårne også brugt til almindelige vandforsyning i byer og ved større institutioner (f.eks. ved hospitaler eller større industri). Vandtårnet var et tegn på fremgang og det blev ofte udsmykket og brugt som en form for status symbol for byen. For adskillige byer er vandtårnet blevet byens varetegn.

I det efterfølgende fokuseres der på jernbane-vandtårne. Gennemgangen er generel og der henvises derfor til de efterfølgende links og referencer, hvis yderligere information ønskes.

Tidligere kaldte man vandtårne for cisterner. I flere tilfælde var der heller ikke tale om et egentlig tårn, men blot en hævet vandbeholder. Ved at hæve og opsamle vandet i cisternen opnåede man et tryk og en vandmængde, som gjorde at man kunne klare store spidsbelastninger, som f.eks. når en tender skulle have påfyldt vand på kort tid.

Udformning

Der findes flere typer for danske jernbanetårne, bl.a.

Den sjællandske type med pyramidetag - kvadratisk to etaget tårn med pyramidetag opmuret i gule eller røde sten med små aflange vinduer. Dog sås også både rektangulære og 3 etagede tårne. Typen fandtes bl.a. i Næstved, Korsør, Kbh H, Sorø og Rødvig.

Den sjællandske type med sadeltag

Den jysk/fynske type - Meget udbredt rundt tårn opført i gule eller røde sten med tolvkantet træbeklædt cisterne med pyramidetag. De fleste tårne var lave, men også høje sås. Tårnet havde små firkantede, stjerneformede eller runde glughuller. Nogle tårne havde også elliptisk grundplan og på nogle kunne beholderhuset være forlænget opefter for at forøge cisternens kapacitet. Typen er forbillede for Heljans vandtårn. Af tårne kan nævnes Aalestrup, Brande, Gjerlev, Langå, Randers, Skjern, Skanderborg, Skørping, Thisted, Østerild og Ålestrup.

Den sønderjyske type - Tysk inspireret tårnheljan_emp

Den jyske type - Firkantet tårn med sadeltag

Den ottekantede type - Opført efter 1920. Bl.a. i Odense, Bramming, Esbjerg m. flII, samt Sorø og Næstved.

Den sekskantede type: F.eks. Silkeborg station

Rund muret type: Både tårn og beholder var cylinderformet. Var bl.a. i Lunderskov, Odense, Ålborg, Århus, VejleII

Danske jernbanevandtårne kan igen inddeles i undertyper, som f.eks. Korsørbane typen eller sydbanetypen. For nærmere gennemgang af disse typer henvises til Jernbanemuseets årsskrift 2008, 2009 & 2010: "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver". 1., 2. & 3. del af Morten Flindt Larsen, som i det hele taget giver en fantastisk beskrivelse af vandtårne igennem tiderne.

Skjern1Ifølge Morten Flindt Larsen fandets der 10 arkitektoniske hovedtyper.

Ifølge "Maskindepoter - i virkelighed og model" fandet der 3 hovedtyper: Den sjællandske, den jysk/fynske og den sønderjyske. Her beskrives den sjællandske type som rund med træbeklædning med aflang tilbygning til pumpe og rensebeholder mv. og det firkantede sjællandske tårn i Roskilde kaldes afvigende fordi det var firkantet!?! Man er altså ikke helt enig.

Vandcisternes størrelse varierede også og placering af cisternen i højden kunne være fra remiseloftshøjde til 3-4 etagers tårne. Eksempelvis erVandtårnet ved Ringgadebroen fra 1924 i Århus, 12 meter højt og cisternen er på 100 m3. Til sammenligning er vandtårnet i Tyrstrup - det nyeste og største vandværkstårn i Danmark og udført i stål - på 2.000 m3. For slet ikke at nævne det finske vandtårn i Helsinki på 12.000 m3! Det var et sidespring.
Nogle tårne stod frit, andre var sammenbygget med remisen. Tårnene var primært opført i mursten. Først senere blev der også opført støbte tårne (vandværkstårne).

Vandet og dets vej
Vandet skaffede man typisk fra brønde nær tårnene og i nogle tilfælde fik man vandet fra det kommunale vandværk. Det hændte også at der blev stukket en "snabel" i en nærliggende å eller sø. Vandet fra søen kunne dog være ganske beskidt, men til gengæld var det ofte blødt vand. Det bedste var dog en kilde.

Problemer med at skaffe godt vand har på visse strækninger givet store problemer. Man har da måtte bore nye brønde, som kunne ligge et godt stykke fra stationen. Nogle gange måtte man flytte vandforsyningen til den nærliggende station, hvis vandet ved den aktuelle stationen ikke kunne anvendes.

Til oppumpning af vandet brugte man i starten håndpumpe, senere hestekraft, pulsometer (lokomotivets egen dampkraft), vindmølle,  damp- og dieselmaskine eller en elektrisk drevet pumpe. Sidstnævnte blev med årene den mest anvendte. Der var ofte tilknyttet et pumpehus til tårnet.

WaterwayMy1287

Damplokomotivernes vedligeholdelse afhang meget af vandets beskaffenhed. Man fortrak blødt vand uden for mange salte - kalciumbikarbonat, kalciumsulfat (gips) og natriumklorid (kogesalt).

EVP_397.II.64.RHJ.GjerlevSt_vandtaarn.30.3.1969_350Disse salte ville bl.a. danne kedelsten. For at modvirke kalciumbikarbonaten tilsatte man kalkvand og for at modvirke kalciumsulfaten tilsatte man soda. Et vandrensningsapparat var derfor påkrævet. Apparatet bestod af en fordeler (råvandsbeholder), hvorfra noget af vandet blev ført over til kalkmætteren, hvor kalkmælken blev tilført, foruden sodaen. Herefter blev vandet igen samlet og ført over i klarebeholderen. Vandet ledtes fra bunden af klarebeholderen igennem et træuldsfilter og til sidst endte det i cisternen klar til brug. Rensning på denne måde nedsatte hårdheden fra 6-30 hårdhedsgrader til 3-5 hårdhedsgrader. For at tage de sidste rester af det hårde vand tilsatte man også et kedelrensningsmiddel til vandet direkte på lokomotivet.

Vandstanden i cisternen kunne som oftest aflæses på et udvendigt vandstandsbrædt, som var forbundet til en flyder i beholderen.

I de kolde måneder kunne vandet i tårnet fryse til og evt. sprænge beholderen og der var derfor opsat kakkelovne, som kunne holde vandet frostfri. I de mange tårne gik aftrækket op gennem beholderen og ud i spidsen af tårnet og det var således med til at præge tårnets udseende.

Fra cisternen løb vandet ned under tårnet i frostfri dybde, hvis det skulle hen til fritstående vandpåfyldningsanlæg ved maskindepotet eller perronen. Tårne tæt på banen havde i stedet mulighed for påfyldning direkte fra tårnet via udfaldsrør, som kunne være en integreret del af tårnet.

 

Vandkraner - Waterspouts - Wasserkräne - Vattenhästen

Vandpåfyldningsanlægget for lokomotivet kaldes for en vandkran. Vandkranen var placeret på en betonstøbt grube, som tjente som fundament. I gruben var ventilerne placeret. Vandkranen betjentes ved hjælp af et håndsvinghjul, som åbnede for vandet, der løb op igennem den lodrette kranstamme via kranhovedet videre ud i udlæggeren og dennes yderste led (hvis denne var der). Det yderste led muliggjorde en fleksibel placering af lokomotivet. Bagerst på kranen var der monteret en kontravægt for at modvirke udlæggerens vægt. Udlæggerens yderste led kunne justeres ved hjælp af et kædetræk. Før ventilen til den daglig betjening var der en ventil, som kun blev brugt under serviceeftersyn.

RandersVandkran

RungstedVandkran

GedserVandtaarn

Efter endt brug tømtes kranstammen automatisk, så man undgik frostsprængninger. Udtømningen foregår ned i gruben, som havde udløb i bunden. For at sikre en frostfri grube havde nogle kraner mulighed for montering af isolerende materiale under det aftagelige pladedæk, som enten bestod af træ eller stål.

RoskildeVandkran

OdenseVandkran1

OdenseVandkran2

Der fandtes 3 hovedtyper: 10, 15 og 20 cm, samt den sjældnere 8 cm.

I England, Frankrig og USA fandtes et alternativ til vandkranen. Et lang vandtrug imellem skinnerne gav mulighed for at lokomotivet igennem et fremadrettet rør kunne tage vand ind uden at skulle standse. I USA var sådanne jernvandtrug gennemsnitlig 700 m lange, 18 cm dybe og 50 cm brede og vandet blev holdt opvarmet i frostvejr.

OdenseVandkran3

StenlilleVandkran

 

GrindstedVandkran

 

 

 

 

Tårne i dag
Af de 200 DSB tårne er der få tilbage i dag. Hertil kommer privatbanernes vandtårne. Den moderne pumpe er også ved at overtage det almindelige vandværkstårns rolle. Hvis vandtårnet i dag ikke er blevet revet ned, ses det nu brugt som ungdomsbolig, udstilling, hotel, privat bolig, kulturel aktivitet eller som udsigtsplatform. Efter udfasning af damplokomotiverne blev en stor del af jernbanernes vandtårne nedrevet henover de efterfølgende årtier.

Earth

Se alle nuværende danske jernbane-vandtårne

i Google Maps eller i Google Earth.

(Google Earth kan hentes her)

Der findes en del vandtårne tilbage i Danmark, både almindelige og jernbanevandtårne. 11 af disse er fredede (8 vandtårne + 3 stationer med vandtårn).

De første 8 er almindelige vandværks-tårne:

Kun tårnene på de fredede stationer er jernbanetårne:

Vandtårnet på Sorø Station

Vestre vandtårn, K.T. Seest, 1922. 12 m gult ottekantet tårn med rødt tegltag. Fredet station inkl. vandtårn.

Se også:

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Sowaterwest.jpg
da.wikipedia.org/wiki/Vandt%C3%A5rnet_ved_Sor%C3%B8_Station

YouTube: Vandtårnet på Sorø station

 

SoroeVandtaarn

Sorø vandtårn, 31. juli 2009

 

Skjern2

 
Skjern vandtårn, 3. juli 2009

Vandtårnet ved Skjern Station

Tegnet af N. P. C. Holsøe, 1898. Afløste det tidligere tårn fra 1874. Højt rødt vandtårn af den jysk/fynske type. Fredet station inkl. vandtårn.

Se også:

www.skjernguiden.dk/huse/bredgade77.htm
da.wikipedia.org/wiki/Vandt%C3%A5rnet_ved_Skjern_Station

 

Skjern3

 

Vandtårnet ved Skørping station (N. P. C. Holsøe, 1898).

Ca. 15 m højt og på ca. 15 m3. Forbillede for Heljans model. Beskrevet i Banen nr. 102. Højt gult vandtårn af den jysk/fynske type. Fredet station inkl. vandtårn.

Se også:

da.wikipedia.org/wiki/Vandt%C3%A5rnet_ved_Sk%C3%B8rping_Station


www.baner-omkring-aalborg.dk/?Randers_-_Aalborg:Stationer%26nbsp%3BRanders_-_Aalborg

 

Skorping

Foto: Bjarne Svejstrup

Foruden ovenstående fredede vandtårne kan nævnes:

 

AalborgVandtaarn

Foto: Bjarne Svejstrup 2010

 

 

Aalborg, DSB vandtårn.

Rundt rødt vandtårn fra 1902. Af samme type var der bl.a. et i Århus, Odense og det nuværende i Lunderskov (1916).

Se også:

www.baner-omkring-aalborg.dk/?Randers_-_Aalborg:Aalborg_station%26nbsp%3B

Billede i bogen "Maskindepoter i virkelighed og model" side 25.

 

Esbjerg jernbanevandtårn

Rødt ottekantet vandtårn. Det er bygget i 1952 og tegnet af arkitekt O.E. Bonding.  I 2005 gav Esbjerg Kommune tilladelse til at fjerne alle bygninger på remiseområdet med undtagelse af Vandtårnet.

Remisen står dog endnu omend i en sørgelig forfatning (2009).

 

 

 

 

 

EsbjergVandtaarn

Esbjerg remises vandtårn, 5. juli 2009

FaaborgVandtaarn

Faaborg remise med vandtårn, 2. maj 2009

 

Fåborg remise med vandtårn

Rødt firkantet vandtårn med pyramidetag sammenbygget med remisen.

Se også:

Billede fra Google Earth: www.panoramio.com//photo/9749424

 

 

 

 

 

Fredericia jernbanevandtårn

Rødt sekskantet vandtårn med pyramidetag fra 1935

 

 

 

 

 

 

 

.

FredericiaVandtaarn

Fredericia vandtårn 5. juni 2009

Vandtårnet ved Gedser remise

Vandtårnet ved Gedser remise, April 2009

 

 

 

Gedser jernbanevandtårn ved remisen:

Stort rødt firkantet tårn sammenbygget med remisen. Der er planer om renovering af tårnet så man kan komme op i det og nyde udsigten. Tårnet indeholder bl.a. en 17 meter høj vaskekedel / klarebeholder på 200 m3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilleleje remise med vandtårn

Sammenbygget med remisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Billede søges]

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMG_7939.DSB.Helsingor_gl.vandtaarn.12.4.2010

Fotos: Erik V. Pedersen, 12. april 2010

 

IMG_7942.DSB.Helsingor_gl.vandtaarn.12.4.2010

 

 

Helsingør vandtårn

10 kantet DSB vandtårn med et grundareal på ca. 27 m². Bygget i 1890.
Ved en fejl blev vandtårnet ikke SAVE registreret ved udarbejdelse af Kommuneatlas i 1998, og derfor ikke tildelt en bevaringsværdi. Det var Helsingør Kommunes opfattelse, at vandtårnet var bevaringsværdig.

2003 ansøgte DSB om tilladelse til nedrivning af vandtårnet. I stedet for nedrivning blev det solgt, sat i stand og bruges nu som privat bolig.

Adresse: Søndre Strandvej 23, Helsingør.

 

 

IMG_7947.DSB.Helsingor_gl.vandtaarn.12.4.2010

 

 

HilleroedVandtaarn

Hillerød stations vandtårn, 1. aug 2009

 

 

 

 

Hillerød Stations vandtårn

Ottekantet rødt DSB vandtårn.

Bygget i 1931 og bruges nu som beboelse.

 

 

 

 

 

 

 

Kagerup vandtårn

Firkantet rødt lokalbane vandtårn på Gribskovbanen.

12 m højt opført i 1945 - 48 år efter stationen. På tårnet står årstallet 1946.

Se også:

Tårnet kan anes på : www.fragtmaerker.dk/artikler/sfn3.html

evp.dk/index.php?page=vandtarne-ved-privatbanerne

 

 

KagerupVandtaarn

Kagerup vandtårn, 1. aug 2009

 

 

EVP_226.III.61.NKJ.Kragenaes.Remisen.Nov.1963_350

Kragenæs vandtårn 1963. Foto: EVP

 

-

Kragenæs vandtårn

Firkantet tårn med tegltag.

Se også:

Billede af tårnet i 2006: http://www.danskejernbaner.dk

 

 

 

 

Vandtårnene ved Otto Busses Vej (26 april 2009)

Vandtårnene ved Otto Busses Vej, 26. april 2009

 

 

København, DSB-vandtårnene på Otto Busses Vej:

Firkantede røde sammenbyggede tårne. Det ene med pyramidetag og det andet med sadeltag. Det lille vandtårn blev opført samtidig med godsbanegårdsanlæget i 1901. Det andet i 1907. De to cisterner af jern var på henholdsvis 65 og 200 m3 og der var et vandrenseapparat med en ydeevne på 20 m3 renset vand pr. time.

Se også:

Billede af tårnene på wikimedia: commons.wikimedia.org/wiki/File:Dsb_vandt%C3%A5rn_otto_busses_vej.JPG

Langå vandtårn

Rødt tårn af den jysk/fynske type fra 1908. Tårnet var tidligere malet i to forskellige farver med den øverste trediedel som den mørkeste. Desuden var den øverste vandrette pynteliste samt de lodrette i en lys farve.

Se også:

www.museumilangaa.dk/BANEN/BIG/C1T.JPG

www.laurbjerg.dk/laurbjerg-filer/img-hist-album/fotofremviser.asp?id=153

 

Langå Vandtårn vejrhane (23 maj 2009)

Langå Vandtårn vejrhane, 23. maj 2009

 

Langå vandtårn set fra stationen (23 maj 2009)

Langå vandtårn set fra stationen, 23. maj 2009

 

Lunderskov vandtårn:

Rundt rødt vandtårn. (Beliggende på den sidste strækningen, hvor DSB benyttede damplokomotiver indtil maj 1970. Se også billedet øverst i artiklen.

Jydske Vestkysten 01.09.2008:

"Banedanmark vil forhandle om vandtårn"

Jydske Vestkysten 29.09.2008:

"Flere vil bevare byens nedrivningstruede vandtårn"

Jydske Vestkysten 30.09.2008:

"Vandtårn i fare for nedrivning"

Jydske Vestkysten 30.09.2008:

"Banedanmark vil forhandle om vandtårn"

Jydske Vestkysten 30.09.2008:

"Lokale vil have vandtårn fredet"

Jydske Vestkysten 02.10.2008:

"Lokale vil bevare vandtårn"

Jydske Vestkysten 03.10.2008:

"Kommunen overvejer vandtårnets skæbne"

Jydske Vestkysten 17.10.2008:

"Jernbanemuseet går til kamp for at bevare vandtårnet"

Jydske Vestkysten 20.10.2008:

"Vandtårn sendt til hjørnespark"

Jydske Vestkysten 28.10.2008:

"Politikere vil bevare vandtårn"

Billeder af tårnet tæt på:

85.83.66.124/gallery/main.php?g2_itemId=2805

 

 

 

LunderskovVandtaarn2

Lunderskov vandtårn, 8. april 2009

 

 

 

Naestved 300

 Næstved vandtårn, 7. april 2013

 

 

 

Næstved jernbanevandtårn

Ottekantet gult vandtårn fra 1924. K. T. Seest.

16 meter højt og på ca. 125 m2. Det bruges nu til udstillinger.

Se også:

Billede nederst på www.eber.se/torn/dk/naestved.htm.

 

 NaestvedVandtaarn 01 160NaestvedVandtaarn1 01 90NaestvedVandtaarn2 01 90  

 

SFJVandtaarn

Vandtårnet ved SFJ remisen, Odense (23. aug 2009)

 

 

Odense, SFJ remisevandtårn

(Syd Fynske Jernbaners remise)

Ryomgård vandtårn:

Rødt vandtårn af den jysk/fynske type fra 1914.

Se også:

www.djbm.dk

 

 

 

 

 

 

 

RyomgaardVandtaarn

Ryomgaard vandtårn, 12. juli 2009

 

RoskildeVandtaarn

Roskilde remises vandtårn, 2. aug 2009

Roskilde remises vandtårn

Firkantet gult tårn med pyramidetag stående frit bag remisen.

 

 

 

 

 

Rødvig vandtårn (1879) er det ældst bevarede jernbane vandtårn i Danmark. Firkantet tårn med pyramidetag i kalksandsten.

Rodvig 300

 Rødvig vandtårn, 24. juli 2013

 

EVP_365.III.28.OSJS.Rodvig.Remise_og_vandtaarn.21.4.1968_350

Rødvig vandtårn 21. april 1968, Foto: EVP

 

 

[Billede af Skelde vandtårn søges]

 

 

 

Skelde Vandtårn

 

 

 

 

Tølløse remise med vandtårn:

Firkantet tårn med pyramidetag sammenbygget med remisen. Tilbygget i 1902.

Se også:

www.tollose.dk/remisen

www.tollose.dk/remisen/pdf/projekt.pdf

Mere om Tølløse remise her på siden.

 

Tølløse remise (2009). Foto: Martin Høj Dahl

Tølløse remise. Foto: Martin Høj Dahl, 2009

 

VardeVestVandtaarn

Varde Vest remises vandtårn, 4. juli 2009

 

Varde Vest remises vandtårn

Firkantet tårn med pyramidetag sammenbygget med remisen.

 

 

Vodskov remise med vandtårn

Firkantet tårn med pyramidetag sammenbygget med remisen.

Se også:

www.baner-omkring-aalborg.dk/?Hj%F8rring_Privatbaner:Hj%F8rring_-_H%F8rby_banen:Stationer_Hj%F8rring_-_H%F8rby

 

 

 

 

Vodskov remise (2008).

Vodskov remise. Foto: © Peter T. Nielsen, 2008

Osterild-vandtaarn 300

 

 

Østerild vandtårn:

Rødt vandtårn af den jysk/fynske type.

Se også:

Gamle billeder af Østerild Vandtårn, bl.a. under opførelse i 1903.

www.baner-omkring-aalborg.dk/?Thisted_-_Fjerritslev_Jernbane:Stationer_Vesl%F8s_-_Thisted

evp.dk/index.php?page=vandtarne-ved-privatbanerne

 

Osterild-vandtaarn1 90Osterild-vandtaarn2 90Osterild-vandtaarn3 90

Øster Vrå remise med vandtårn

Firkantet tårn med pyramidetag.

Se også:

www.baner-omkring-aalborg.dk/?Hj%F8rring_Privatbaner:Vodskov_-_%D8stervraa_banen:Stationer_Bj%F8rnholm_-_%D8stervraa

 

 

 

Øster Vrå remise (2008). Foto: © Peter T. Nielsen

Øster Vrå remise. Foto: © Peter T. Nielsen, 2008

 

AarhusVandtaarn

Aarhus, vandtårnet ved Ringgadebroen, 10. juli 2009

Århus, Vandtårnet ved Ringgadebroen

12 meter højt rødt ottekantet tårn på 100 m3 fra 1924. Kopi af Sorø Vandtårn. Udsat for sabotage 22 sep 1944.

Se også:

da.wikipedia.org/wiki/Vandt%C3%A5rnet_ved_Ringgadebroen
commons.wikimedia.org/wiki/File:Vandt%C3%A5rnet_ved_Ringgadebroen.jpg
commons.wikimedia.org/wiki/File:Vandt%C3%A5rnet_ved_Ringgadebroen_2.jpg

Sort/hvidt billede fra 1971 på www.aarhusbilleder.dk

 

 


 

Desuden skal nævnes nogle nedrevne tårne:

Dragør vandtårn, Amagerbanen. Nedrevet. Farven kendes ikke den dag i dag.

EVP_163.I.01a.DSB-vandtaarnet.Brande.14.1.1962_250Tegning og billeder på evp.dk/index.php?page=amagerbanen-i-model

Billede på evp.dk/index.php?page=vandtarne-ved-privatbanerne

Beskivelse af tårnet i 1:1 og 1:87 kan findes i Banen nr. 95, s. 104 "Vandtårnet i dragør" af Erik V. Pedersen.

Model fra MKB kan købes.

Brande vandtårn. Jysk/fynske type (Nedrevet 1971)

Billede på www.danskebilleder.dk

Vejle

Vandtaarnet_i_Vejle_05-06-1969_set_ fra_tog_55_350

Vandtårnet i Vejle taget fra vinduet i A-vognen i tog 55 den 5. juni 1969. Maskinen i baggrunden er E 991 med tog 2740 Herning-Fredericia.

Skanderborg

Skanderborg_maskindepot_1970_350

Holte

HolteVandtaarnet1969_350

 

 

 

 

 

 

Sorø - østre vandtårn

Soro1_730

Herning

HerningVandtaarnE991_1970_730

 

 

Links:

Fotooversigt over alverdens vandtårne (Heraf 167 stk. i Danmark): www.eber.se/torn/dk/index.html

Foto af 29 danske vandtårne: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Water_towers_in_Denmark

Erik V. Pedersen hjemmeside med beskrivelse af;

  DSB vandtårne evp.dk/index.php?page=vandtarne-ved-dsb (Heri en del referencer)

  Privatbane vandtårne evp.dk/index.php?page=vandtarne-ved-privatbanerne

Iflg www.kvv73.dk/dmji/dmji.htm kan man finde materiale om Vandtårne i Lokomotivet nr. 18 side 48 og nr. 20 side 77, samt i UK-modelinformation nr. 20 side 11, og om Vandkraner i UK-modelinformation nr 20 side 23.

Tegning af Næstved stations vandtårn, ca 1870: http://www.1864.dk/scripts/visobjekt.php3?id=848

Fotos af tyske vandtårne: commons.wikimedia.org/wiki/Wasserturm

På Wikipedia/Wikiproject: da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Vandt%C3%A5rne/Vandt%C3%A5rne er man ved at opbygge en oversigt med beskrivelse over alle danske vandtårne, men der er stadig et stykke vej.

Tyske vandkraner: de.wikipedia.org/wiki/Wasserkran_(Eisenbahn) (på tysk)

Water Cranes: en.wikipedia.org/wiki/Water_crane (på engelsk)

 

Bøger og artikler

GedserWaterStoutPipeI: Jernbanemuseets årsskrift 2008 og 2009: "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver". 1. & 2. del. af Morten Flindt Larsen. Nok den mest omfattende beskrivelse af danske jernbane vandtårne til dato. Køb det!

II: "Maskindepoter i virkelighed og model" af Torben Andersen og Torben Bejerholm

III: Banernes bygning og udstyrelse, danske statsbaner 1965.

IV: Moderne jernbanestationer, PH Bendtsen, 1950.

"Danmarks vandtårne" af Kim Lykke Jensen, 2009.

Lokomotivet nr 115, s. 36-39.

 

Tak til

Peter T. Nielsen, emp model, Stenlillebanen (Sporskiftet), Martin Høj Dahl, Bjarne Svejstrup, Georg Schmidt og Erik V. Pedersen for billedebidrag.

 

Water Towers - Vandtårne - Wasserturm - Vattentorn - Vann tårn

1:87


Artitec 9017

Norwegian water tower

Artitec 9017a

Eina/Lillehammer vanntårn

NMJ

Picture of Lillehammer vanntårn in 1:1.

 

 

 

 


Artitec 10246

French watertower

Artitec 10246

Pris € 35.96 (2009)

 

 

 

 

 

 


Atlas 703

Vandtårn

Atlas 703

US model

Pris: Set på tilbud til DKK 110 (2009)

 

 

 

 

 


Auhagen 11335

Water tower

Auhagen 11335

 

 

 

 

 

 


Auhagen 11412

Water tower

Auhagen 11412

 

 

 

 

 

 

 


Auhagen 11400

Locomotive shed with water tower

Auhagen 11400

 

 

 

 

 

 


Cornerstone 3531

Water Tower of wood

Cornerstone 353

US Model

Pris: Set på tilbud til DKK 245

 

 

 


epAssens6

epAssens7

Assens vandtårn

EpokeModeller 7070

12 x 6,5 x 18,0 cm

Nyhed August 2009

Listepris DKK 299 / € 39,60

 

 

 

 

 

 


epRIMG0410epRIMG0412Vandtårn, rød/grøn

EpokeModeller  7073

12 x 6,5 x 18,0 cm

Nyhed August 2009

Listepris DKK 299 / € 39,60

 

 

 

 

 

 

 

 


Faller 120143

Water Tower "Haltingen"

Faller 120143 

A beautiful old water tower with spherical container and filigree steel girder construction. Shack as entrance to the pumping station, well cover and vent pipes are included.
Constructed in 1908, the prototype with its 500 m³ container stands at Haltingen near the Swiss border.

Period II: 1921 - 1945

Ø 99/89 x 47 x 41 mm
Faller 120144

Water Tower

Faller 120144

US Model

9,8 x 8,5 x 15,2 cm

 

 


Faller 120166

Water Tower "Bielefeld"

Faller 120166

Water tower from Bielefeld with masonry entrance area, clinker tower and spherical water holder. Such water towers are not only used in the service area, but also for the water supply of towns.

Period II: 1921 - 1945

91 x 90 x 245 mm

Ready-made: Faller 193166 .

More info (pdf)

 


Faller 120213_01

Water Tower

Faller 120213

Water tower with circular brickwork tower and poly­gonal top holding the water container. Built in imitation of the water tower in Weimar.

Period I: 1880 - 1920

143 x 143 x 312 mm

More info (pdf)

Picture of the Water Tower in Waimar in 1:1

 


Roundhouse with water supply

Faller 120175

Faller 120175

Faithful reproduction of a three-stall roundhouse from the Nidda service area. The building to be erected separately from the engine shed also accom­mo­dates the high-level water tank for the service area. The engine shed’s size fits the 16 metre Fleisch­mann turntable (6154) with a track angle of 15° and the 22 metre Roco turntable (42615) with a mini­mum angle division of 9° and the larger turntables from Märklin (7286 + 7686) and Fleischmann (6152).

Period I: 1880 - 1920

More info (pdf)


Faller 120176

3-stall roundhouse

Faller 120176

This annex can be used separately or for the roundhouse. The same items as those described in 120175 are applicable. In the event of a direct entry via the turntable, engines with a length of 290 mm over buffers can be housed in the first stall and engines up to the length over buffers of 220 mm can be put in the other two stalls.

Period I: 1880 - 1920

340 x 400 x 125 mm

More info (pdf)

 


Heico 8016Water Tower

Heico  8016

Resin

Nyhed 2009

Listepris  € 19,90

 

 

 

 


Heico 8027Water Tower

Heico 8027

 

 

 

 


Heljan 371 redVandtårn - rød udgave

Heljan 371

Combi vandtårn, som kan bygges i 3 forskellige størrelser

Korrekt skala. Kan laves i flere forskellige højder.

Vandtårn af den jysk/fynske type. Det er op til den enkelte at tilpasse højden. En meget stor del af denne type var lavere og ligeledes var cisternen.

7 x 7 x 20 cm

Pris: DKK 225

 

 

 


Heljan 372 yellowVandtårn - gul udgave

Heljan 372

Combi vandtårn, som kan bygges i 3 forskellige størrelser

Korrekt skala. Kan laves i flere forskellige højder.

Vandtårn af den jysk/fynske type. Det er op til den enkelte at tilpasse højden. En meget stor del af denne type var lavere og ligeledes var cisternen.

Skovsøeksperten, Sporskiftet: Den rigtige bemaling og patinering, og det er en virkelig supermodel der kommer ud af det.

Skovsøekspressen, Sporskiftet: Lokomotivet nr. 91 anbefaler en 27-grå (Humbrol) til tag i en beskrivelse af Heljans tårn. Det må også være zink.

Se også emp-models patinerede udgave i afsnittet "Water Towers 1:1" eller på www.emp-model.dk/bygn.htm

7 x 7 x 20 cm

Pris: DKK 225

Heljan 1001

Vandtårn

Heljan 1001

Listepris: DKK 125

 

 

 

 

 

 


Heljan 1735Vandtårn

Heljan 1735

Pris: DKK 125

 

 

 


 

 


Kibri 9327

Waterhouse with waterspout

Kibri 9327

Price: DKK 115

 

 

 


Kibri 9328

Water tower and spout

Kibri 9328

 

 

 

 

 

 


Kibri 9428

Water Tower "Ottbergen"

Kibri 9428

Vandtårnet på Mikkel Møller Nielsens anlæg på MJ-blog.

Picture of the Water Tower in Ottbergen in 1:1

 

 

 

 

 


Kibri 9457

Water Tower "Duisburg"

Kibri 9457

Picture of the Water Tower in Duisburg in 1:1

 

 

 

 

 

 


Korber 126

Water Tower

Korber 126

Pris: Set til DKK 235

 

 

 

 

 

 


Wasserturm Staßfurt - Leopoldshall

makamoStasfurt

MaKaMo 1 07 87 MC

In Staßfurt waren mehrere Wassertürme beheimatet. Die Entscheidung, dieses Vorbild ins Modell umzusetzen, lag allein in seiner Ästhetik begründet. Der Turm wurde in unmittelbarer Nähe eines Salzschachtes errichtet und hatte umfangreiche Versorgungsaufgaben zu erfüllen. Aus seinem Behälter wurden Schacht und Bahnbetrieb versorgt, darüber hinaus wurden auch noch Wasserversorgungsaufgaben für den ehemals eigenständigen Ort Leopoldshall sichergestellt. Konstruktiv weist das Bauwerk bestimmte Besonderheiten auf, welche ihm eine einzigartige Silhouette verleihen und den Turm als ausgesprochenen Schönling erscheinen lassen. Da ist erst einmal die nicht alltägliche zehneckige Behälterummantelung, auf schlankem kegelstumpfförmigem Schaft stehend, gleichfalls zehneckig die Dachkonstruktion. Diese Linie im Behältergeschoß, gepaart mit sehr vielen schlanken Fenstern, verleiht dem Turm die besondere Anmut in der Gesamterscheinung. Der verbretterte Behälteraufsatz ist heutzutage stark verwittert, hatte aber in der „aktiven“ Glanzzeit stets einen Holzschutzanstrich aus grünem Cyllamon, wodurch ein grau-blau-grünlicher Farbton zutage trat. Das steile Dach war schiefergedeckt und hatte mehrere Lukenausstiege. Die Modellkonstruktion berücksichtigt diesen Zustand. Der Turm kann in allen Eisenbahnepochen und allen Regionen vielfältig auf der Modellbahnanlage eingesetzt werden. Beim Verbauen aller Teile entsteht ein Supermodell in absoluter Maßstäblichkeit.

864 Teile

9,3 x 32,0 cm

Preis (2009): € 33,00


makamoMunchenbernsdorfWasserturm Münchenbernsdorf

Makamo 1 03 87 MC

Das Vorbild war gelegen am Endbahnhof der Stichbahn Niederpöllnitz-Münchenbernsdorf, die wiederum von der Strecke Gera-Saalfeld (S) abzweigte.

Das Modell kann vielfältigst auf der Modellbahnanlage in Lokeinsatzstellen und kleinen Bw Eingesetzt werden.

296 Teile

12,5 x 18,5 cm

Preis (2009): € 15,00


makamoWaldheimWasserturm Waldheim

MaKaMo 1 14 87 MC

Das Modell des Wasserturms ist recht klein (Höhe in H0 ca. 15 cm), hat einen auf einem Bruchsteinsockel stehenden, gemauerten und verputzten Unterbau mit 8-eckigem Grundriß und ist an den Eckpunkten sowie in den Putzflächen reich mit Werkstein verblendet. Das 8-eckige Behältergeschoß ist verbrettert und wird mit Holzstützen auf einem umlaufenden Balken abgefangen. In das Behältergeschoß können Wasserbehälter und Steig-und Fallrohre eingebaut werden. Das 8-eckige Dach besitzt Pappeindeckung, drei Dachfenster und wird von einer Wetterfahne „bekrönt“. An der Fassade ist ein Wasserstandszeiger angebracht.

6,3 x 17,5 cm

277 Teile

Preis (2009):  €13,00


Märklin 72700

Water Tower

Märklin 72700

A water tower in a South German maintenance facility. Masonry base, water reservoir of steel framework construction. Built in 1877, today a protected national monument.
The plastic parts for this kit come in several realistic colors.

90 x 90 x 265 mm

 

 


TCG_DragørVandtårn

Water Tower Dragør

MKB TCG09 (Togcenter Gentofte)

Picture of Water Tower Dragør in 1:1 on Erik V. Pedersens homepage.

 

 

 

 

 

 


Modelpower 552

Water Tower

Model Power 552

Pris: Set til DKK 175

 

 

 

 

 

 


Modelpower 632

US Army Water Tower Lighted Built-Up HO

Model Power 632

 

 

 

 

 

 wiSS34

Water Tower with Stone Base

Wills Kit SS34
peLK1

Water Tower

Peco LK-1
re2072

Water Tower

Revell 2072

Vollmer 5704

Water Tower "Karlsruhe"

Vollmer 5704

90 x 90 x 265 mm

 

 

 

 

 

 


Vollmer 5707

Water Tower "Gera"

Vollmer 5707

100 x 110 x 260 mm

 

 

 

 

 

 


Vollmer 5710

Water Tower "Dortmund"

Vollmer 5710

Ø-110 x 250 mm

Typically for the "Rhein/Ruhr" area in Germany, this water tower is a classical example for local architecture. Red bricks in combination with steel elements represent this era and economic history. It fits almost anywhere in a railway station surrounding, because it doesn't need much space, and still ... it catches the eye.

 

 

 


Vollmer 5708

Waterhouse

Vollmer 5708

138 x 115 x 40 mm

 

 

 

 

 

 


Water Spout - Vandkraner - Wasserkräne - Vattenhästar

1:87


Auhagen 41605Water Spout

Auhagen 41605

Turning waterspout with drain cover.

75 x 20 x 68 mm

Recommended retail price 2,95 €

 

 


Faller 120137

Swivel Water Spouts

Faller 120137

Period II: 1921 - 1945

2 swivel water spouts. These delicate swivel water spouts with rotary upper parts feature an external heating system. 2 gully grates are also included.

78 x 15 x 70 mm

 

 

 


Faller 120141

Trackside accessories

Faller 120141

Cable drums, buffers, telephone cabins, sleeper stacks, water spout, etc

 

 

 

 

 


Faller 120149

Cinder removing facility

Faller 120149

Kit includes 2 water spouts, 2 slag hoppers and accessories. Base is moulded with brass rails, can be used with all track types.

Period II: 1921 - 1945

344 x 147 x 102 mm

 

 

 


Kibri 9422

Waterspouts

Kibri 9422

2 pieces

Recommended retail price: € 13.50

Found at € 5.90

 

 

 

 


peLK2

Water Cranes

Peco LK-2
 

 

 

 


Viessmann 5132

Water crane for a depot of steam locomotives

Viessmann 5132

Take a look at Kibri 9422 too!

 

 

 

 

 

 


Vollmer 5705

Loading Gauge & Water Spout

Vollmer 5705

160 x 100 x 65 mm

 

 

 

 

 

 

 


Vollmer 5711

Loading Gauge, Water Spout, Coaling Stage

Vollmer 5711

All of them have been there for years, but never in this particular combination. Loading gauge, water spout and coaling stage ... little treasures which make your layout feel alive and real.

 

 

 

 


Vollmer 6524

Water Spout

Vollmer 6524

60x24x72 mm

 

 

 

 

 

 

 


Water Towers - Vandtårne - Wasserturm - Vattentorn - Vann tårn

1:160


Faller 222143Water Tower "Haltingen"

Faller 222143, N

Spherical tank and filigree steel girder construction. Shack as entrance to the pumping station, well cover and vent pipes included.

Period II: 1921 - 1945

Ø 65 x 38 H: 150

Picture of the Water Tower in Haltingen in 1:1

 

 


Faller 222144

Water Tower "Bielefeld"

Faller 222144, N

5.1 x 4.9 x 13.3cm

Ready made: Faller 252144, availability 11/09

 

 

 

 

 


Faller 222145

Water Tower "Süssenbrunn"

Faller 222145, N

A very attractive structure made from original plans.

Period II: 1921 - 1945

5.8 x 5.8 x 13.5 cm


Faller 222150

Water Tower

Faller 222150, N

With different accessories.

Period I: 1880 - 1920

7,5 x 7 x 9 cm


Kibri 7432

Water Tower

Kibri 7432, N

Pris: Set på tilbud til DKK 80

 

 

 

 

 

 


makamoStasfurt

Wasserturm Staßfurt - Leopoldshall

MaKaMo 1 07 160 MC, N

In Staßfurt waren mehrere Wassertürme beheimatet. Die Entscheidung, dieses Vorbild ins Modell umzusetzen, lag allein in seiner Ästhetik begründet. Der Turm wurde in unmittelbarer Nähe eines Salzschachtes errichtet und hatte umfangreiche Versorgungsaufgaben zu erfüllen. Aus seinem Behälter wurden Schacht und Bahnbetrieb versorgt, darüber hinaus wurden auch noch Wasserversorgungsaufgaben für den ehemals eigenständigen Ort Leopoldshall sichergestellt. Konstruktiv weist das Bauwerk bestimmte Besonderheiten auf, welche ihm eine einzigartige Silhouette verleihen und den Turm als ausgesprochenen Schönling erscheinen lassen. Da ist erst einmal die nicht alltägliche zehneckige Behälterummantelung, auf schlankem kegelstumpfförmigem Schaft stehend, gleichfalls zehneckig die Dachkonstruktion. Diese Linie im Behältergeschoß, gepaart mit sehr vielen schlanken Fenstern, verleiht dem Turm die besondere Anmut in der Gesamterscheinung. Der verbretterte Behälteraufsatz ist heutzutage stark verwittert, hatte aber in der „aktiven“ Glanzzeit stets einen Holzschutzanstrich aus grünem Cyllamon, wodurch ein grau-blau-grünlicher Farbton zutage trat. Das steile Dach war schiefergedeckt und hatte mehrere Lukenausstiege. Die Modellkonstruktion berücksichtigt diesen Zustand. Der Turm kann in allen Eisenbahnepochen und allen Regionen vielfältig auf der Modellbahnanlage eingesetzt werden. Beim Verbauen aller Teile entsteht ein Supermodell in absoluter Maßstäblichkeit.

864 Teile

5,1 x 17,4 cm

Preis (2009): € 15,00


makamoMunchenbernsdorf

Wasserturm Münchenbernsdorf

Makamo 1 03 160 MC, N

Das Vorbild war gelegen am Endbahnhof der Stichbahn Niederpöllnitz-Münchenbernsdorf, die wiederum von der Strecke Gera-Saalfeld (S) abzweigte.
Das Modell kann vielfältigst auf der Modellbahnanlage in Lokeinsatzstellen und kleinen Bw Eingesetzt werden.

296 Teile

6,8 x 10,1 cm

Preis (2009): € 9,50


makamoWaldheim

Wasserturm Waldheim

MaKaMo 1 14 160 MC, N

Das Modell des Wasserturms ist recht klein (Höhe in H0 ca. 15 cm), hat einen auf einem Bruchsteinsockel stehenden, gemauerten und verputzten Unterbau mit 8-eckigem Grundriß und ist an den Eckpunkten sowie in den Putzflächen reich mit Werkstein verblendet. Das 8-eckige Behältergeschoß ist verbrettert und wird mit Holzstützen auf einem umlaufenden Balken abgefangen. In das Behältergeschoß können Wasserbehälter und Steig-und Fallrohre eingebaut werden. Das 8-eckige Dach besitzt Pappeindeckung, drei Dachfenster und wird von einer Wetterfahne „bekrönt“. An der Fassade ist ein Wasserstandszeiger angebracht.

3,4 x 9,5 cm

277 Teile

Preis (2009): € 9,50


Vollmer 7543

Water Tower

Vollmer 7543, N

80 x 175 mm

This Vollmer kit contains 72 plastic-parts in 5 colour. Detailed instruction manual.Use the Vollmer Supranol 2000 or Superzement.

 

 

 


Vollmer 7546

Water Tower "Gera"

Vollmer 7546, N

78 x 165 mm

Water tower "Gera" is very inspiring with its detailed and most accurate design

 

 

 

 

 


Water Spout - Vandkraner - Wasserkräne - Vattenhästar

1:160


Faller 222138Servicing area accessories.

Faller 222138 N

A kit to complement the servicing area consisting of loading gauge, water spout, a stationary pipe­blasting frame.

 

 

 

 

 


Faller 222139

Water cranes

Faller 222139 N

4 Water cranes

These delicate water cranes with rotary upper parts feature external heating equipment.

Gully grates are also included.

Period II: 1921 - 1945

 

 

 

 


Kibri 7434

Bekohlungsanlage mit Wasserkran

Kibri 7434 N

12 x 4 x 5 cm

4.5 x 1 x 4 cm

 

 

 

 


Kibri 7462

Water spouts

Kibri 7462 N

2 pieces

4.5 x 1.3 x 4.2 cm

 

 

 


Vollmer 7542

Loading Gauge, Water Spout, Coaling Stage

Vollmer 7542 N

35 x 6 x 34 mm

Water Spout: 3.5 x 1.2 x 4.4 cm

 

 

 

 

 


 

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico