Sporlægningstog i De Forenede Arabiske Emirater

TrackLayingTrain 250

Jeg har modtaget dette billede fra en italiensk ven, som har været i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Der foretages sporlægning med automatisk hydraulikstyring ud fra GPS-data (Her snakker vi ikke om almindelig GPS, men om GPS med cm nøjagtighed). GPS-antennen ses forrest.

Tak til Luca Iozzi Salcef.

 

5. feb. 2013


Grand Central Terminal

Verdens største station - Grand Central Terminal i New York - kunne holde 100 års fødselsdag den 1. februar 2013.

IMG 2071 730

Terminalen bliver også kaldt Grand Central Station. Den ligger på Manhattan, og den har hele 67 spor, som alle ligger dybt under jorden. Hertil er der 44 perroner - fordelt på flere niveauer.

Ser man stationen udefra, er den også stor, men den er mere imponerende indefra. Det eneste billede jeg har udefra er af en sideindgang, og den er meget diskret.

IMG_2083_350IMG_2082_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom stationen har 100 års fødselsdag i dag den 1. februar 2013, så er flere dele af den noget ældre. Man begyndte allerede byggeriet 10 år tidligere i 1903.

Loftet blev renoveret i 1998. Før var loftmaleriet dækket af tjære og røg.

IMG 2072 730

 

IMG 2074 730

 

IMG 2076 730

 

IMG_2079_350IMG_2068_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 2069 350 IMG 2080 350IMG 2081 350

 

IMG 2070 730

 

Alle billeder er fra den 10. marts 2012.

Der er meget mere, man kan skrive om denne station, men det vil blot blive en gentagelse af det, som man kan læse andre steder på udmærket vis. Læs derfor mere om stationen på de følgende links.

 

Links:

Terminalens egen hjemmeside: www.grandcentralterminal.com
Billeder på Google: Grand Central Terminal

1. februar 2013

SPENO slibetog URR 48-4

I disse dage (primo februar 2012) slibes der fynske skinner. Det er det schweiziske skinneslibetog URR 48-4 fra SPENO International S.A. Geneve, der er på besøg i Danmark.
 
 
Ved hjælp af 48 slibesten sørger det for at slibe skinnerne, så støjen herfra bliver mindre - efter lidt tilkørsel. Når de små ujævnheder fjernes undgår man mange små vibrationer i skinnerne, og det medfører, at man ikke behøver at justere sporene så ofte. Dette gælder med hensyn til både skinner, sveller og ballast.
 
Slibetoget med DX 79.211 bagerst
 
Arbejdet kan godt betale sig, selvom uhyret - som går under navnet "Den ildsprudende drage" - koster kr. 165.000 i døgnet at have kørende.
 
DX 79.211
 
Toget betjenes af et italiensktalende personale på 8 mand, der -sammen med en sikkerhedsuddannet BaneDanmark-medarbejder- sørger for at arbejdet går sin gang hver nat. Om natten forstyrrer arbejdet togtrafikken mindst (men nok ikke naboerne til jernbanen mindst).
 
 
Trækkrafen bliver leveret af en Mak 1000BB (Vossloh 5001542), som er bygget i 2004.
 

Skinneslibetog URR 48-4 i Odense 31. januar 2012 af TigerDude84 / YouTube.
Spol frem til 0:40.
 
Det er ikke usædvanligt, at der bliver ringet om, at der er ild i sporene / toget.
 
 
Slibetoget holdt i Odense indtil den 5. februar 2012. Herefter vil det kunne ses i Middelfart indtil den 12. februar, hvor det vil blive flyttet til Skanderborg. Mellem den 9. og 19. februar sliber det mellem Fredericia og Skanderborg.
 

Billeder

Jernbanen.dk/forum (januar 2012): I Tåstrup og i Ringsted

Læs mere:

SPENOs hjemmeside
loks-aus-kiel.de: Vossloh 5001542
En næsten enslydende tekst (Kopieret fra fra BaneDanmark) kan findes i en lang række artikler fra diverse aviser i det ganske land:
Dinby.dk: Ildsprudende drage på besøg, 9. januar 2012
Folkebladet: Ildsprudlende drage kører gennem området, 18. januar 2012
Fyens Stifttidende: Den ildsprudende drage kommer til Fyn, 26. januar 2012 (Længere version kan findes i den fysiske avis).
TV2 Østjylland: Dragen kommer til Østjylland, 3. februar 2012
Vejle Amtsavis: Ildsprudende drage sliber skinnerne, 4. februar 2012
Horsens Folkeblad: Ildsprudende drage sliber skinnerne, 4. februar 2012
Netavisensyddanmark.dk: Dragen kommer til Jylland, 4. februar 2012

Video

Tidligere års drager

BaneDanmark om slibetog i 2010: Den ildsprudende drage kommer til Fyn, 31.03.2010
BaneDanmark om slibetog i 2010: Den ildsprudende drage fjerner støj fra skinnerne, 2. marts 2010
Presswire.dk: Den ildsprudende drage kommer til Fyn, 31/03-2010)
Jernbanen.dk/forum (2011): Skinneslibetog
 
7. feb 2012

ZLSM_logo_350Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Det Syd-Limburgske Damptog Selskab.

I august 2010 fik jeg fornøjelsen af at besøge ZLSM – en veteranjernbane i Holland.

Denne veteranbane bliver ofte kaldt for Millionlinien (Miljoenenlijn). Dette navn var tidligere øgenavnet for jernbanenstrækningen, der gik fra Simpelveld via Kerkrade til Schaesberg. Årsagen var, at den 12 km jernbanelinie kostede hele 12 millioner hollandske gylden - altså en million pr. km. Der skulle bygges både broer og tunneller, og der blev flyttet 3,5 millioner kubikmeter jord, før den kunne tages i brug.

 

Hvis man tror, at Holland er helt flad, så bør man besøge denne syd-østlige del af landet, som grænser op mod både Belgien og Tyskland - kun 75 km nord for Luxembourg . Her er der tale om et meget kuperet område. Det er et landskab, som er noget anderledes, end det man normalt forbinder med Holland, og det skaber nogle meget spændende rammer for veteranjernbanen.

Banen var oprindelig lavet til kultransport. Den blev påbegyndt i 1925 og stod endelig færdig i 1934. Så sent som i 1949 kom passagertransporten til. Der blev brugt damplokomotiver som trækkraft, selvom man i det øvrige sydlige Limburg var gået over til elektrisk drift. En del år senere gik man væk fra damp på strækningen - dog ikke til elektrisk drift, men til dieseldrift. 

Vrusschenhusken_mellem_Simpelveld_og_Kirkrade_350

 
Foruden Millionlinien kører veteranjernbanen ZLSM også på en noget ældre strækning, som går fra Aachen i Tyskland, via Simpelveld, Schin op Gaul og Valkenburg til Maastricht. Den stammer tilbage fra 1853, og den var den tredie jernbane, som blev etableret i Holland. Det er en del af denne strækning, Simpelveld – Valkenburg, at vi skal se nærmere på senere.
 
Efter at en af de vigtigste miner i området lukkede i 1969, var der stort set ingen godstransport tilbage på banen. I 1988 kørte det sidste ordinære tog fra Nederlandse Spoorwegen på strækningen Simpelveld-Kerkrade. Det samme år blev veteranjernbanen ZLSM etableret med damplokomotivkørsel for øje. I 1992 lukkede Aachen-Maastrict, og det gav derved foreningen flere muligheder for ture ud i det ganske land.
 
Den 16. april 1995 oprandt dagen, hvor man kunne sende det første tog afsted. Af det oprindelige materiel var der øjensynligt ikke meget tilbage. Man skaffede egnede vogne flere steder fra - bl.a. 12 vogne fra Belgien og 4 damplokomotiver fra Sverige. Veteranbanen drives i dag fortrinsvist af frivillig arbejdskraft.
 

 VT_skinnebus_350 Vogn_K1A_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilføjet 20. juli 2012:

Fra Steffen Dresler -som også har været forbi ZLSM for nylig- har jeg modtaget disse supplerende informationer, som passer fint ind i sammenhængene her:

ZLSM er på flere områder mere end en ”veteranbane”. Som jeg forstod det er ZLSM en mellemting mellem en turistjernbane (udgangspunktet eller samlingspunktet) og en provinsiel drevet turistattraktion med støtte fra områdets handel og industri, turistråd og det kommunale/amtslige. Det vil sige, at ZLSM har en mere eller mindre professionel drevet bestyrelse, der så har et antal ”delfunktioner” under sig, med det fælles mål at drive banen. Så der er altså både hobby- såvel som rene økonomiske interesser i ZLSM.

Delfunktionerne er ansvarlige for hvert deres område. Det ”grønne team” har ansvaret for alt det bevoksningsmæssige langs banen m.h.t. beplantning, pleje (herunder vildtpleje), beskæring, fældning mv. Det svarer nogenlunde til de gamle DSB ”forstområder”. Så er der lokomotivfører/fyrbøder/motorvognsfører, hvis opgave jo er klart defineret. Der er vedligeholdelses området (Maskinafdelingen så at sige), hvori også indgår bl.a. restaurering af vogne (bl.a. deres restaurationsvogn og deres nu næsten færdige Pullman projekt), deres driftsområde, der er ansvarlig for bygningvedligeholdelse af betjening af det signaltekniske (herunder wiretrækkene fra posten i Simpelveld), deres baneområde (skinner og overbygning), det kørende personale samt rangister, køkkenafdelingen med kokke og tjenere og PR- og forretningsafdeling, og så er der sikkert et og andet jeg har glemt.

Faktisk talte jeg med flere, der ikke var synderligt interesserede i veteranbane og kørsel, men syntes at det var givende og mere spændende at være gartner, kokke/tjener m.v.

I og med at NS ret hurtigt og effektivt skilte sig af med deres damplokomotiver, har klubberne og ZLSM anskaffet udenlands materiel, bl.a. fra SJ (et par A'ere og en E'er) og nogle mere ”almindelige” fra DB (BR 23 og BR 50). Det var ellers bl.a. nogle KÆMPESTORE tank lokomotiver de havde på banen til at trække kultog med. Et er bevaret i Utricht. Klubben er også indehaver af flere CIWL vogne.

På grund af områdets særlige karakter som ”grænseområde uden grænser” mellem Tyskland, Holland og Belgien, er der et meget stort potentiale at rekruttere fra, men nok ikke mindst at hente gæster fra. (Faktisk er det sådan, at hvis du skal hurtigt på hospitalet fra Simpelveld, så kommer ambulancen fra Aachen i Tyskland).

Der køres flere koncepter, dels rene turkørsler (frem og tilbage), men også temature, bl.a. kulinariske med flere retters menuer serveret i en rigtig spisevogn, mødetilbud mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpelveld

Simpleveld, som i dag har 5700 indbyggere, er blevet veteranjernbanens tilholdssted.Simpelveld station blev indviet i 1910, og dengang var stationsbygningen 100 meter lang. I 1975 rev man godsbygningen ned i den ene ende og ventesalen i den anden, så der nu kun står 38 meter tilbage. 

Simpelveld_udsmykning_350
Simpelveld_station1_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningen indeholder i dag billetskranke, restaurant, en lille butik, et lille museum / udstillingslokale, signalhus og toiletter. På første sal -som tidligere var bolig for stationspersonalet- finder man ZLSM's administration og arkiv. 
Simpelveld_restaurant_350
Simpelveld_indenfor_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpelveld fungerede i sin første tid som grænsestation til Tyskland, og der var derfor brug for en større bygning til bl.a. paskontrol. I dag er der restaurant i de lokaler, hvor der tidligere var paskontrol.
 

Simpelveld_bagagevogne_350

Simpelveld_stationschef_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På perronen finder man de originale bagagevogne. 
 
Simpelveld_station2_350
 
Under perrontaget i signalhuset holder stationschefen til. Herfra kan han opnå kontakt med de to signalposter, der er i hver sin ende af stationen. 
 
 
Ved stationen står der mange gamle vogne, og man kan bruge lang tid på at gå at kigge på dem.

Simpelveld_Teer_350

Simpelveld_melk_350

 

 

 

 

 

 

IMG_1718

IMG_1751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG_1785IMG_1612
 
 

Udstillingen

I et mindre lokale i stationsbygningen finder vi det lille udstillingslokale, hvor bl.a. flere håndbyggede modeltog er udstillet. Desuden er der en del jernbaneeffekter og fotografier. Udstillingen er dog hurtig overset.
Simpelveld_udstilling3_350
Simpelveld_udstilling1_350

 

 

 

 

 

 

Simpelveld_udstilling2_350

Simpelveld_modelbane_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom det ofte har været tilfældet i Danmark, var der i Simpelveld en tilhørende køkkenhave, hvor personalet kunne dyrke grønsager til eget forbrug. Den lå bag ved det nuværende modeljernanlæg.
 

Maskindepotet

Øst for stationen ligger maskindepotet. Her arbejder de omkring 100 frivillige med veteranjernbanens materiel i de nyere remisebygninger. Bortset fra om mandagen er der aktivitet i remisen hver eneste dag i ugen.
 
Simpelveld_spor_350 Simpelveld_remise_350
 
Ved maskindepotet finder man en askegrav, og til venstre for remiserne ligger resterne af en gammel drejeskive (20 m). I 1942 blev selve drejeskiven/broen demonteret og flyttet til Amsterdam, og det er således kun gruben, der er tilbage i dag. Man har et håb om at få reetableret drejeskiven med årene.
Ved maskindepotet finder man også de lange vognremiser med ialt 550 meter spor fordelt over fire spor. Vognremiserne blev bygget lige efter etableringen af ZLSM.
 

Til venstre for maskindepotet -mod øst- løber Miljoenenlijn til Kerkrade.

Til højre -mod sydøst, mellem vognhallerne og remisen - løber linien mod Aachen i Tyskland.
 
Bagved maskindepotet står der et vandtårn, som desværre ikke er kommet med på billederne. Det er bygget i 1930, og det er et af de få tilbageværende vandtårne i Holland. Det er ca. 9 meter højt, og det kan indeholde omkring 50 m3 vand. Man er i stand til at fylde et damplokomotiv på blot 10 min (20 m3).
 
Der går meget vand til dampdriften. Der skal flere påfyldninger til i løbet af dagen, men man kan derimod nøjes med at fylde kul på én gang om dagen.
 
Simpelveld_signalhus1
Simpelveld_traadtraek5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vej ned til remiserne fra stationen passerer man det østre signalhus, som er bygget af lokale materialer, heriblandt kalksten. Stien ned til maskindepotet hedder "Jan de Bruin stien" - opkaldt efter jernbaneentusiasten af samme navn, som har hjulpet ZLSM gennem årene.
 
Simpelveld_traadtraek2
 
Bemærk trådtrækkene langs baneområdet. Der lægges stor vægt på bevarelse af de gamle signaler og på det gamle mekaniske sikringssystem.
 
Foruden dieseldrevet materiel har ZLSM fem damplokomotiver. Vi skal i dag ud at køre med B 1289 fra 1916. Det er bygget i Sverige af Nydqvist & Holm, Trollhättan og har hjulstillingen 2C.
 
B1289_front
B1289nr
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B1289_gangtoj_350

B1289_skilt_350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokomotivet kørte hos SJ indtil 1970, hvorefter det stod i reserve til 1992. I 1994 blev det solgt til ZLSM, og allerede året efter var det i drift på de Hollandske skinner.
 

Dagens tur

Dagens tur går fra Simpelveld til Valkenburg, hvor Hollands ældste station ligger.

Simpelveld_signaler

Simpelveld_signalhus2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vej ud af Simpelveld kører vi forbi Simpelvelds andet signalhus i den vestlige ende. Bemærk den lille kulvogn på græsplænen.
 
 

Eijs

Den første station vi kommer forbi, er den lille station Eijs, som ligger et stykke fra byen af samme navn.
 
Eys_station_350
UdsigtFraToget_350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijlre

Dernæst kommer vi til Wijlre.
Wijlre_station1_h325 Wijlre_station2_h325
 
Læg mærke til kommandoposten med de mange manuelle signaler. I Wijlre har man mulighed for at krydse.
 
 
 
Landskabet er utrolig flot og de store højdeforskelle leder på ingen måde tankerne hen på et Hollandsk terræn.

IMG_1691_730.jpg

Her ser vi en del køer, men traditionelt har der altid været mange får langs denne jernbanelinie. I området findes der også et rigt plante- og dyreliv. Bl.a. findes der mange rovfugle, fasaner, grævlinge og dådyr.
 
 

Schin op Geul

I Schin op Geul støder vi til den aktive strækning, som kommer fra byen Heelen, og som vi følger videre til Valkenburg. Stationsbygningen i Schin op Geul er fra 1913.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er to stationsspor på den ene side af gaffelstationen, som benyttes af ZLSM, og to på den anden side, hvor operatøren Veolia Transport servicerer borgerne med tog hver halve time.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udsigt_Simpelveld-SchinOpGeul

Fra Schin op Gaul kører vi videre mod Valkenburg. Denne strækning blev først taget i brug til veterankørsel i 2007.
 

Valkenburg

Valkenburg er Hollands ældst bevarede station fra 1853. Tidligere stod der bygninger på begge sider af stationen, men i 1890 blev de revet ned til fordel for en forlængelse af stationen til begge sider. Frem til 2009 lå der i stationsbygningen en modeljernbanebutik, foruden en kiosk og en udstilling om områdets turistattraktioner.

 

Valkenburg_front

Valkenburg_perron

 

 

 

 

 

 

 

Valkenburg_station2 Valkenburg_borgruin

I Valkenburg finder man også den gamle borgruin fra 1100 tallet, som ligger hævet et stykke over byen. Ruinen kan ses fra jernbanen.

 
UdsigtValkenburg1
IMG_1793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Valkenburg går turen tilbage til Simpelveld, hvor man kan få en del tid til at gå med at kigge på de mange gamle vogne, der står vest for stationen.
 
Kommer du forbi området ved det sydlige Holland, Belgien og Tyskland, så er ZLSM bestemt et besøg værd.
 

 
Tak til Gert von den Heuvel for bistand med de hollandske tekster.
 
Mere om ZLSM på www.zlsm.nl.
18. juli 2012
 

Pittsburgh Inclines

En tidlig morgen i Pittsburgh, USA, bliver jeg vækket af alarmen på min mobil. Lidt efter er jeg i løbeskoene og kl. 6.00 forlader jeg hotellet. Turen går fra Oaklandområdet, gennem Uptown, ned til Downtown til spidsen af sammenløbet mellem The Three Rivers. Det endelige mål ligger på den anden side af floden. Her ligger de to tilbageværende inclines i Pittsburgh: The Duquesne Incline og The Monongahela Incline.

Ugens billede 14

På sydsiden af byen ligger der en stor skrænt, som fører op til et stort boligområde. Det er Mount Washington, som troner højt over Pittsburgh, og hvorfra man har et flot udsyn over byen. Nede langs floderne bugter veje og jernbane sig.

For at forbinde "højlandet" med byen blev der bygget hele 15 kabelbaner - de såkaldte Inclines. Disse kaldes andre steder for funiculars. I dag er der bevaret to af disse i Pittsburgh, og de er i daglig drift.

IMG_2260_350

IMG_2275_350

 

 

 

 

 

 

The Duquesne Incline

Duquesne Incline blev designet og bygget af Samuel Diescher for "Kirk Bigham and Associates". Samuel Diescher var en kendt ingeniør, som byggede mange inclines over hele landet. Han byggede også mange af de efterfølgende inclines i Pittsburgh.

IMG_2280_350

IMG_2271_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2277_350

IMG_2279_350

 

 

 

 

 

 

 

 

The Duquesnes Incline åbnede 20. maj 1877. Den blev drevet indtil 1962 af "The Duquesne Inclined Plane Company". Herefter var dens skæbne uvis, men den blev heldigvis reddet og restaureret af en gruppe lokale beboere i 1963. Siden 1964 har "Society for the Preservation of The Duquesne Heights Incline" stået for driften.

Duquesne Incline har i dag åben 365 dage om året

IMG_2284_350

IMG_2286_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2290_350

IMG_2293_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2292_350

Som det ses er vognene her lavet som én stor kupe. Senere skal det vise sig, at det er anderledes på "The Mon".

IMG_2295_350

IMG_2299_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2302_350

IMG_2305_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I den øverste stationsbygning er der et lille museum som viser information om kabelbanerne i Pittsburgh, men også fra flere andre tilsvarende baner rundt om i verden. I den samme bygning kan man også finde en lille souvenirbutik.
 

IMG_2308_350

IMG_2318_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2319_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mount Washington hed tidligere Coal Hill. Det var her, at man i 1760 begyndte at bryde kul, som blev brugt på Fort Pitt. Fort Pitt lå på spidsen, hvor de tre floder mødes. I dag er der et museum.

IMG_2325_350

IMG_2329_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra platformen ved siden af banen kan man nyde udsigten over de tre floder, som flyder sammen i Pittsburghs midte. Vi er 400 fod (122 meter) over "The Three Rivers".

IMG_2335_350

IMG_2339_350

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle data:

Pris i 1877: $47,000
Skinnelængde: 794 feet (242 meter)
Højde: 400 fod (122 meter)
Hældning: 30 grader (58 %)
Hastighed: ca. 10 km/timen
Antal personer: 25 personer pr. vogn

IMG_2315_350

IMG_2341_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2351_350

Efter Duquesne Incline fortsætter min løbetur 1.4 km langs Grandview Avenue, der løber langs kanten af Mount Washington. Det er virkelig et "Grandview". Man kan ikke andet end stoppe op med jævne mellemrum for at betragte den storslåede udsigt. Alligevel varer det ikke lang tid, før jeg er fremme ved mit andet mål:


The Monongahela Incline

The Monongahela Incline bliver blot kaldt for "the Mon" af de lokale. Den blev bygget i 1870, og den er den ældste kabelbane i USA. Den blev udnævnt som historisk bygningsværk af Pittsburgh History and Landmarks Foundation i 1970.

IMG_2354_350

IMG_2355_350

 

 

 

 

 

 

 

 


Nogle data:
Pris i 1870: $50,000
Length: 635 fod (194 meter)
Højde: 369 fod (112 meter)
Hældning: 35 grader (70 %)
Hastighed: ca. 10 km/timen
Antal personer: 23 personer pr. vogn
Adresse: East Carson St, Pittsburgh, Pennsylvania 15211
 

IMG_2357_350

IMG_2358_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle årstal:

1882: Stålkonstruktion
1935: Elektrisk udstyr erstatter dampmaskinenerne
1982-83: Banen, nederste station og vognene bliver restaureret
1994: Øverste station bliver restaureret. De elektriske installationer, motor og bremser bliver genbygget. Vognene bliver lavet kørestolvenlige. Der bliver sat lys langs banen. 

IMG_2367_350

IMG_2368_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor Monongahela Incline ligger Station Square, som er en stor godsbanegård, hvor hallerne er lavet om til butikker og restauranter. Kommer man her forbi, kan jeg anbefale "Houlihan's". Her spiser man godt. Baren "Hard Rock Cafe" er heller ikke helt tosset. Her er der heller ikke langt til den nærmeste sporvogn, Light rail, kaldet "the T".

IMG_2369_350

IMG_2371_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2373_350

IMG_2376_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2377_350

IMG_2378_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2379_350

IMG_2380_350

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2381_350

IMG_2382_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2385_350

IMG_2386_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2389_350

IMG_2390_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2156_350

IMG_2157_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2201_350

 

 

 

 

 

Kabelbanerne i Pittsburgh indgår som en del af den daglige transportmulighed og billetsystemet er fælles med både busser og "the T". The Mon Incline transporterer ca. 1500 personer på en almindelig hverdag og det dobbelte om søndagen. En tur koster 2,25$.

IMG_2352_350

 

 

 

Det var en god start på dagen. Lettere forsinket kom jeg tilbage til hotellet. Det blev til 12 km denne morgen. Nu var jeg klar til morgenmad og dernæst et heldagsmøde. Jeg havde fået dagens "kick".

 

 

IMG_2352_350

Alle billeder er fra marts 2012.


 

Film:

YouTube: Duquesne Incline  af LandmarksMarketing
YouTube: Two Minute Tour: Duquesne Incline af VisitPittsburgh
YouTube: Duquesne Incline i model  af aprochek
YouTube: Pittsburgh Monongahela Incline Ascent af sturmovikdragon
 
 

Links:

Duquesne Incline:duquesneincline.org
Station Square/Inclines: www.stationsquare.com/info/inclines
Station Square: www.stationsquare.com/
Pittsburgh, Pennsylvania: Incline Railways: web.presby.edu/~jtbell/transit/Pittsburgh/Inclines
Om Johnstown Incline: http://www.inclinedplane.org
4. april 2012

SBB

SBB-CFF-FFS  RABDe 500

IMG_9528_730

Dette sweitziske togsæt bliver ofte blot kaldt ICN. Betegnelse (IC-Neigezug) bruges også i SBB's køreplan. Togsættet er et "tilting train" (Neigezug) - altså et "krænge-tog", ligesom f.eks. det svenske X2000 - omtalt tidligere her på siden. Togsættet ligger meget roligt i sporet, og selvom man mærker tiltfunktionen, så virker det ikke generende. Toget har en max-hastighed på 200 km/t, men så højt når det dog ikke op (på de normale strækninger).

IMG_9514_730

IMG_9531_2

Togsættet er udviklet i et samarbejde mellem Bombardier, SBB-CFF-FSS og Alstrom, og det er designet af det italienske firma Pininfarina. Der er leveret 308 sæt til SBB-CFF-FSS i årene 1999 til 2005. Ofte sættes togsættene sammen to og to.

Alle togsæt har navne efter kendte sweitziske personligheder.

Hvert af de 188,5 meter lange elektriske togsæt består af syv vogne.  De to forreste vogne (med 2 motorer hver) er 2. klasse, i midten finder vi de to 1. klasses vogne samt spisevogn og sættet afsluttes med endnu to 2. klasses vogne (også med 2 motorer hver).

Hjulfølge bliver derved: (1A)(A1) + (1A)(A1) + 2'2' + 2'2' + 2'2' + (1A)(A1) + (1A)(A1). Toget kører på 15.000 V.

IMG_9712_730

 

Roco_RABd_350

RABDe 500 i model

Togsættet findes også i model.

Det er fra Roco og i skala H0:

Nr. 69154, RABDe 500 007 "Albert Einstein", men kun i en 5-vogns udgave (hvilket dog giver en længde på 1540 mm). Et dobbelt 7-vognsæt, som det ofte ses i virkeligheden, ville således ende op i over 4 meter!

 

Roco_RABD

 

 

 

IMG_9528_2_350Læs mere:

Wikipedia.org: SBB-CFF-FFS RABDe 500

Bombardier: ICN Tilting Train

 

Flere billeder:

Flickriver.com: SBB RABDe 500 (ICN, Neigezug)

Railpictures.net: RABDe 500

Google søgning: RABDe 500

Rail.li: RABDe 500 (ICN)

Finnmoller.dk: SBB ICN (RABDE 500)

Trainspo.com: SBB class RABDe 500

Vagonweb.cz: SBB CFF FFS RABDe 500 med bl.a. interiørbilleder

IMG_9517_350

 

 

Film:

YouTube/windowsITube: SBB RABDe 500 ICN

YouTube/ASOLTEC: Parallelfahrt ICN

SBB-CFF-FFS
Tysk: SBB, Schweizerische BundesBahnen
Fransk: CFF, Chemins de Fer Fédéraux suisses
Italian: FFS, Ferrovie Federali Svizzere

SJ X2000

X2000 er det populære navn for det svenske højhastighedstog X2. Det er konstrueret af ASEA (senere ABB / Adtranz / Bombardier). Det første togsæt blev leveret til SJ (Statens Järnväger) i 1990. Igennem årene er der leveret 43 X2000-togsæt, foruden et enkelt sæt til Kina (kaldet Xinshisu). Betegnelsen X2000 har også været brugt om tog, der har kørt som erstatning for X2 på de samme distancer, men da X2 togsættet i dag mest er kendt under betegnelsen X2000, har jeg i det følgende anvendt denne betegnelse.

IMG_4573_730

Teknikken

X2000 er et kurvestyret højhastighedstog. Sverige har mange lige strækninger, men ikke så lige som et højhastighedstog kræver. Fremfor at lægge nye skinner blev der derfor fokuseret på kurvestyringen. Kurvestyringen muliggører højere hastigheder på de kurvede skinner, da toget lægger sig ned i kurverne, som var det en motorcykel. I starten havde mange passagerer køresyge efter en tur med toget, men det er blevet bedre med årene (er jeg blevet fortalt af en række svenskere). Jeg måtte selv holde en pause i læsningen undervejs i et X2000 togsæt, da jeg kunne mærke køresygen komme snigende. Det var dog først efter 5-6 timers kørsel med togsættet!

 

IMG_4872_350IMG_4890_350

Der er to teknologier i X2 toget, der bør omtales. Den ene funktion er "tilt", hvor toget krænger ind mod kurvens centrum - med højere hastighed igennem kurven til følge. Den anden funktion er en vinkling af boggieakslerne på hver boggie i forhold til hinanden. På normale boggier er akslerne altid parallelle. På X2000 kan akslerne vinkles, således at hjulene følger skinnernes krumning, og man opnår derved bedre køreegenskaber.

Indførelse af X2000 muliggjorde, at SJ kunne fremføre tog i en hidtil uhørt hastighed på de svenske skinner.

IMG_4449_350

IMG_4530_350

Et X2000 togsæt består normalt af en motorvogn, tre personvogne, en restaurantvogn og en styrevogn, og det er omkring 140 meter langt. Maksimalhastighed er 210 km/t (men så højt kommer det ikke op i Danmark). Det er under forsøg kommet op på 276 km/t.

Interiør

Oprindelig var det meningen, at toget kun skulle indeholde 1. klasse, men i 1995 blev 2. klasse alligevel tilføjet

Der findes enkelte stolegrupper med bord i midten, men størstedelen er med stole som i et fly. Ligeledes findes der ved hver stol mulighed for at slå en bordklap ned. Pladsen er dog meget bedre end i et fly. Ved hver plads finder man strømudtag og desuden udtag til hovedtelefoner, så man kan høre radio undervejs.

IMG_4906_350IMG_4908_350

Alle sæder har 220 Volts udtag, samt stik for radio.

IMG_4457_350IMG_4459_350

IMG_4458_350

Togsættene gennemgik i 2005 en renovering, som forbedrede indretningen samt bistro. Trådløst bredbånd blev det også til.

IMG_4909_730

 

 

IMG_4491_350

IMG_4532_350

 

 

 

 

IMG_4531_350

 

 

 

IMG_4536_350

 

IMG_4537_730

Togsættet blev markedsført med sloganet: "Enklare än flyget, snabbare än tåget"

IMG_4777_350IMG_4787_350

En del X2000'ere er ved at blive erstattet af de nyere Reginatog, som har samme hastighed, men uden krængningsteknologien.

IMG_4649_730

Relaterede links:

 My 1 2 87.dk: SJ X2000, Odense - Stockholm

 

Læs mere:

Jarnvag.net: En meget fin gennemgang af X2 på svensk: X2 med mellan- och manövervagnar

Wikipedia.org: X 2000

Wikipedia.org: SJ X2

SJ.se: SJ X2000 (pdf med bl.a. oversigt over indretningen)

SJ.se: SJ X2000 (anden pdf med bl.a. oversigt over indretningen)

SJ.se: X 2000 – gör det bästa av din restid

Railway-technology.com: X2000 Tilting Trains, Sweden

Lococarriage.org.uk: X2000 -   Easier than Flying - Faster Than The Train ®

Gate2train.dk: X2000 i Danmark 

Seat61.com  'X2000 high-speed tilting trains . . . med bl.a. de røde sofaer i bistroen.

 

Flere billeder:

Wikimedia: ASEA_X2

Trn-martens.dk: X2000

Flickriver.com: Mange X2000 billeder

Railfaneurope.net: X2000 billeder

Toscandinavia.com: X2000

Lokman.se: Billede af førerhuset set indefra

Heidenauer-spotter.de: Schweden . zwichen Göteborg und Stockholm

Karolinesliv.wordpress.com: SJ X2000 i vinterlandskap

Railfaneurope.net Det kinesiske Xinshisu togsæt

 

Links:

Eurail.com: X2000 ruter

Ingeniøren: Svenske jernbaner i ny højhastigheds-satsning

 

Links til Malmø X2000 ulykken:

News1.capitalbay.com: Train crashes at Malmo station after hitting buffers

Sydsvenskan.se: Det såg ut ungefär som i en film

Sydsvenskan.se: Se läsarbilderna från tågkraschen

 

Film:

svtplay.se: X 2000 presenteras 1990

svtplay.se: X2000 firar 20 år (3:04)

YouTube: Hastighedsrekord med X2

YouTube: SJ reklam

YouTube: Flere filmklip af X2000

 

Film om Malmø X2000 ulykken:

Sydsvenskan.se: Bärgning av X2000-tåg misslyckades

10. april 2011

NS Mat '64 Plan V

På en ferie til Holland (august 2010) stiftede jeg bekendskab med Plan V togsættene fra Nederlandse Spoorwegen (NS). Jeg nåede desværre ikke selv en tur med dem og nogen vil nok sige heldigvis, da de vist er lige så udskældt, som de danske Bn vogne er i disse år. Al ny teknologi bliver ældre!

IMG_1461_730

Plan V blev bygget i flere serier i løbet af årene 1966 til 1976. Afhængig af serien har leverandøren været: Werkspoor (Holland), samt Talbot (Tyskland) og Düwag (Tyskland).

Kør musen over billedet!!

IMG_1462_730

Kør musen over billedet herover!!


IMG_1568_730

Plan V er et 2-vognstogsæt. Dens forgænger - Plan T - var et 4-vogns togsæt. Demo versionen for Plan T - Plan TT - blev bygget i 1961. Typen er en såkaldt EMU (Electric Multiple Units).

IMG_1573_730

Der er i årenes løb blevet bygget 246 Plan V sæt og 31 Plan T.

IMG_1577_730

De første Plan V'er var grønne ligesom Plan T, men i løbet af 70'erne blev de ommalet til den gule farve, som også var den farve de næste blev leveret i.

PlanV_Echt_730

Plan V er NS's ældste tog og under udfasning. Det sidste af forgængeren - Plan T (4-vognssættene) - blev udfaset i juli 2010.

 

Læs mere om Plan V togsættene:

Engelsk Wikipedea: NS Mat '64

Hollandsk Wikipedea oversat via Google Translate: Mat 64

Engelsk Wikipedea: Electric Multiple Unit

Mat64.nl: Om det bevarede Plan V 419, som er blevet ommalet til den oprindelige grønne farve.

 

Film

YouTube/henrikrail: Viele NS Plan V's in Mariënberg 2009

YouTube/henrikrail: NS Plan V trein aan Avond in Gouda 2010

YouTube/henrikrail: NS Plan V 908 + 444 Amsterdam C 2010

 

 

 

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico