Jeg elsker at tage på ture langs de danske jernbaner. Det er efterhånden blevet til en hel del udflugter og nogle af disse vil jeg beskrive i dette afsnit. Det kan enten være ture langs banen eller det kan være til andre jernbanerelaterede steder, som kunne have interesse for andre ligesindede.

 

Sporene ved sukkerkogeriet

Epilog til Tur 1: SFJ's remiseområde og godstogsspor

April 2011

En tur i april 2011 langs SFJ's remiseområde og godstogsspor viste en markant forandring af området ved de gamle opstillingsspor ved Odense Sukkerkogeri. Den tætte vegetation var mejet ned. Det var første skridt i endnu en fjernelse af de sidste rester af et stykke jernbanehistorie.

IMG_5573_730

Det første sporskifte et stykke fra risten.

IMG_5574_350

IMG_5576_350

IMG_5578_730

IMG_5579_730

 

Sporene blev benyttet som opstillingsspor for Odense Sukkerkogeris jernbanevogne, så lad os tage et kort kig på denne virksomhed.

Odense Sukkerkogeri

Odense Sukkerkogeri var Danmarks første sukkerkogeri. Det blev bygget i 1873 på foranledning af C.F. Tietgen.
Bygningerne blev tegnet af arkitekt Carl William Frederik Lendorf, som bl.a. også tegnede Odense Rådhus, samt Odense rytterkaserne (der senere - i 1913 - blev overtaget af Triangel som produktionslokaler).

Sukkerkogeriets opførelse blev varetaget af ingeniør Hagemann.

Virksomheden fik forbindelse til jernbanenettet via SFJ (Sydfyenske Jernbaner). De sydfyenske jernbaner havde desuden remiseområde meget tæt på sukkerkogeriet.

IMG_6055_730

Vest for sukkerkogeriet lå der et opstillingsområde - en rist på 5 spor. Om det oprindeligt hørte til SFJ, eller om det fra begyndelsen af er blev benyttet af sukkerkogeriet, er jeg ikke helt klar over. Måske nogle læsere kan konkretisere dette? Foruden de normalsporede skinner fandtes der også en smalsporet roebane / tipbane i tilknytning til kogeriet., men ellers er alle spor forsvundet - med undtagelse af opstillingssporene, som nu også er på vej væk :-(

IMG_6056_h250IMG_6057_h250

Sukkerkogeriet står heldigvis endnu og bruges til mange gode formål, bl.a. klatrehal, Løvens hule, grønsagshandel, Silvan, teater, restaurant og café.

IMG_6059_730

 

Tilbage til opstillingssporene:

Juli 2011

I juli 2011 var turen kommet til selve sporene.

IMG_5982_350.jpgIMG_7813_350

Billeder fra 2009 ses til venstre. Juli 2011 til højre.

Sporoptagningen er påbegyndt fra hver sin ende.

IMG_7814_730

Skinnerne er klippet over.

IMG_5983_h300

IMG_7815_h300

Sporskiftet tættest på Svendborgbanens gamle godsspor (som engang gik helt til Fruens Bøge).

 

IMG_5993_350.jpgIMG_7818_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5997_350.jpg

IMG_7819_350

IMG_7820_730

 

IMG_7823_730

Arbejdet / massakren varetages af firmaet Forstas fra Børkop - med noget udstyr fra Banedanmark.

IMG_7825_730

IMG_7827_730

IMG_7828_730

IMG_7829_350

IMG_7831_350IMG_7832_730

 

IMG_5082_350IMG_6010_350.jpg

IMG_7834_730

Så er det slut med Odense Sukkerkogeris opstillingsspor. En lille oase midt i byen er væk og området bliver sandsynligvis til fodboldbaner. Dem er der også kun oseaner af i forvejen.

En stor del af "Tur 1: SFJ's remiseområde og godstogsspor" er hermed forsvundet.

 

Andre billeder:

Se nogle dejlige gamle billeder fra Odense Sukkerkogeri på fynskebilleder.dk

Billeder på historisk atlas.

Juli 2011

Tur 2: DSB Mindelund i Fredericia

IMG_2203_350Tag på en 1,7 km gåtur i Fredericia.

En kort turbeskrivelse

Turen går til DSB Mindelund i Fredericia, som ligger på en af Fredericias volde, Holstens Bastion, med udsigt ud over den gamle banegård - tæt på havnen.

Turen begynder ved den gamle banegård, videre forbi det gamle varehus, og området hvor den 22 sporede remise lå. Herfra op til mindelunden, som ligger oppe på volden.

Efter mindelunden kan man tage et kig ned til det gamle rangerterrain, hvor også Svejseanstalten lå.

Dernæst tilbage til banegården, hvor man kan afslutte ved det lille pakhus fra 1877.

Se turen på Google maps her: Tur 2 - DSB Mindelund. Billederne på Google maps ligner dog langtfra, det man kan opleve i dag. I Fredericia er skinnerne også ved at blive pillet op en efter en.

IMG_2219_350 IMG_2221_350

 

IMG_2235_350

Baggrund

Jernbanen har altid været en farlig arbejdsplads. Som eksempel kan nævnes at mellem 1899 og 1924 mistede 280 jernbaneansatte livet på arbejdet, og et endnu større antal mistede deres førlighed. Som minde om de mange der har mistet livet under udførelses af deres arbejde, blev der i 1939 indviet en mindelund i Fredericia. Efter 2. verdenskrig blev mindelunden tilføjet mindesten for jernbanefolk, som mistede livet under krigen i kamp mod besættelsesmagten.

DSB Mindelund blev indviet den 29. oktober 1939, hvor bl.a. statsminister Th. Stauning og Fredericias daværende borgmester Frantz Hansen deltog i indvielsen. Borgmesteren takkede i sin tale for, at DSB havde lagt mindelunden i Fredericia. Området blev stillet til rådighed af Fredericia Kommune, og der føres i dag tilsyn med mindelunden efter et regelsæt udarbejdet af Generaldirektoratet og de fire jernbane-organisationer.

De fire organisationer var:

 1. Dansk Jernbaneforbund
 2. Dansk Lokomotivmandsforening
 3. Jernbaneforeningen
 4. Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation

Foruden tilsyn med mindelunden nedlægges der kranse på forudbestemte dage.

 

Turen

IMG_5043_400Parkeringsforholdene ved DSB Mindelund er meget dårlige, og det er derfor naturligt at begynde fra parkeringspladsen bag ved den gamle banegård - "Frederiks plads".

Banegården

Herfra kan man begynde med at tage et smut omkring den gamle bygning og nyde tidligere tiders byggekunst. Se desuden den tidligere bragte artikel her på siden: "Fredericias gamle banegård", som er meget relevant for turen.

 

IMG_5030_300

Varehuset

Fra banegården går man lidt mod nord ad Norgesgade, og dernæst mod vest forbi det gamle varehus, som nu huser ungdommens hus. Med varehuset beliggende til venstre har man en træbevoksning på højre hånd. Det var inde i dette vildnis at den store 22 sporede remise lå for mange år siden.

Efter varehuset/ungdomshuset - med tilhørende ADns vogn - kommer man forbi den store læsserampe, som gemmer sig i græsset.

IMG_5020_350Remiseområdet 

Fortsæt videre frem til det lille røde hus, som er en af de sidste rester fra maskindepotets tid. På venstre hånd ligger der fortsat mange skinner, men kun et fåtal bliver anvendt i dag, hvilket tydeligt ses på bevoksningen imellem skinnerne.

Drej til højre ad Vester Voldgade op langs volden. Det er et flot navn for denne lille vej, som nok har kendt bedre tider dengang volden omgav Fredericia.

Her snor sig en sti op ad volden. Den begynder næsten ude ved Prangervej.

Hvis man venter med at gå op ad volden, indtil man kommer ud til Prangervej, kommer man forbi et af beskyttelsesrummene fra 2. verdenskrig.

Volden

IMG_2248_350IMG_2252_h547

I 1944 begyndte man at bygge beskyttelsesrum (bunkere) rundt om i byen. 70 stk. ialt blev det til. Heraf eksisterer de 22 stadig.

Ved vejen står der et skilt, som viser mod mindelunden.

Når man går op ad skråningen kan man nedenfor volden se en af de andre bygninger fra 1897, som stod lidt nord for remisen.

IMG_2244_350 IMG_2245_350 IMG_2241_350

Sorte Bro

På billedet ovenover th. (af skiltet til mindelunden) fornemmer man, at stien engang har fortsat lige ud og ikke kun snoet sig op ad skråningen. I dag kan man ikke gå mere end 5 meter lige ud, men tidligere var det her at "Sorte Bro" lå. Man fortsatte lige ud over "Sorte Bro", hvor man havde en perfekt udsigt ud over baneterrænet. Her stod mange af byens drenge og holdt øje med al aktiviteten, der forgik på sporene, og de blev røget godt til, når et damplokomotiv passerede ind under broen. 

IMG_2876_350IMG_2201_350
Sporterrain_730

 

Mindelunden

I dag har vi ikke muligheden for at gå ind over Sorte Bro (den blev vist sprængt væk efter banegårdslukningen i 1935) og vi drejer istedet ind i mindelunden.

IMG_2247_350IMG_5051_350

 

 

 

 

 

 

Mindelunden ligger i nogle flotte omgivelser. Tæt placeret på de jernbanehistoriske bygninger og med rester af de mange spor lige nedenfor volden. Udsigen er flot og selve lunden er pænt vedligeholdt. Desværre nok ikke så kendt for mange. Der er ikke meget ved at have en mindelund, hvis ingen besøger den. Jeg håber med denne artikel at kunne ændre lidt på det. Det er tankevækkende at gå rundt i den lille park, hvor stenene står sten efter sten med årstal, titel og navn. Jernbanen har betydet utroligt meget for vores udvikling, men den har også været et farligt sted at være, og der er mange, som har mistet livet igennem årene.

I en lille sidebemærkning kan nævnes, at E 978 i en årrække var opstillet til pynt i nærheden af mindelunden. Det må være før den kom ned til den nye banegård.

 

IMG_5059_350 IMG_5060_350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmindestenen blev opstillet i 1939.

På hver side af hovedstenen står to mindre sten:

 

IMG_5061_350IMG_5058_350

Der er 78 mindesten hver med 6-8 navne. Mindestenene er udført i Bornholmsk granit, og den første sten begynder med årstallet 1900. Den nyeste sten er fra 1997.

IMG_2234_730

IMG_2205_350IMG_2207_350

 

 

 

IMG_2208_350

IMG_2209_350

IMG_2210_350

 

IMG_2211_350

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2214_350

IMG_2215_350

 

 

 

 

IMG_2224_350

 

IMG_2233_350

 

IMG_2229_350

 

 

 

 

 

IMG_2236_350

IMG_2237_350

 

 

IMG_5052_350

 

IMG_5053_350

 

 

IMG_2232_730

 

Ialt 852 navne i hele mindelunden. Tankevækkende.

 

IMG_2228_350

IMG_2216_350IMG_2213_350

Foruden ovenstående mindesten er der en mindesten for Hansted-ulykken i 1876, hvor 7 mand blev dræbt.

I 1947 opførte man desuden denne mindemur for de jernbanefolk, der faldt i kampen mod den tyske besættelsesmagt.

IMG_2217_730

 

IMG_5056_730

En dyster tid, men vigtig at erindre.

 

Baneterræn og svejseanstalt

Fra den vestlige side af mindelunden fører der en trappe ned til jernbaneterrænet. Her - lidt længere mod vest - lå svejseanstalten, som jeg kender meget lidt til, men mon ikke vi kan få nogle at læserne til at fortælle herom!?!.

I området kunne man for blot et år siden se nogle af disse bygninger:

IMG_5000_350IMG_4997_350

Men i dag ser der således ud:

IMG_4998_350IMG_4994_350

IMG_2883_350

- så der er ikke noget videre at se denne vej. Er man heldig, står der en del jernbanemateriel opmagasineret på nogle af sporene. Husk at holde afstand (4 meter til nærmeste skinne).

IMG_2268_350Det lille pakhus

Turen går nu mod øst - tilbage hvor vi kom fra - tilbage til banegården. Her kan man evt. tage et kig på det søde lille pakhus fra 1877, som står ensomt ved siden af banegården på modsatte side af Norgesgade.

Jeg håber, at der er nogen, der føler sig inspireret til at lægge vejen forbi Fredericia, på samme måde som andre har gjort det i Odense: Tur 1: SFJ's remiseområde

 

Fredericias nye banegård

Har man mod på mere denne dag, kan man tage et smut forbi Fredericias nye banegård eller et smut omkring hele det kæmpe remise/baneområde nord herfor. (Det er en hel tur i sig selv, som der måske også kommer en beskrivelse af på My 1 2 87 i fremtiden).

 

Madsby parken

Har man familien med, så er en tur forbi Madsbyparken også et besøg værd. Parken er gratis og ... imens børnene (hvis man har sådanne med) hygger sig, kan de voksne leger trainspottere ved sporterrænet, som kan beskues fra parkens bagside.

 

IMG_2284_350IMG_2290_350IMG_2297_350IMG_2304_350

 

God tur

 

Ovenstående billeder er fra den 26. juli 2009, den 23. september 2010 og den 22. oktober 2010.

Læs mere:

Fredericia Kommune: DSBs mindelund

Wikipedia.org: DSB Mindelund

Vejleamtsfolkeblad.dk: Toget tog livet af hans far - om en af ofrene som er mindet.

Lokal-bladet budstikken, onsdag 14. oktober 2009: DSB’s Mindelund fylder 70 (pdf)

Jubilæumsbladet: D.S.B. - Danske Jernbaner i hundrede år 1847-1947

Bjarneandersen.net: Systematisk gennemgang af Mindelunden


Navne:

Fredericiakommune.dk: Navneliste (2005) over de DSB ansatte, som mindes i DSB Mindelund

Roennebech.dk: Her kan du søge efter navnene i Mindelunden (Optimeret til IE)

 

Billeder:

Pinkcadillac.dk: Et billede af E maskine no 978 udstillet i Mindelunden i Fredericia

Kludemutter.blogspot.com: Volden i Fredericia

Irene-kalender.dk: Et par billeder fra Mindelunden (og lidt andre jernbanerelaterede billeder)

Visitdenmark.dk: Mindemur for statsbanefolk

Pouloginge.dk: Et enkelt billede fra DSB Mindelund

 

Andre ture:

Tur 1: SFJ's remiseområde

Dec 2010

 

Tur 1: SFJ's remiseområde og godstogsspor

Tag på en ca. 2 km gåtur i Odense C.

IMG_5092_730

SFJ maskinværksted og smedie

IMG_5976_350

En kort turbeskrivelse

Turen går forbi remiserne for de tidligere Sydfynske Jernbaner, langs Den Fyenske Hovedbane, Svendborgbanen, samt sidespor til opstillingsspor og Sukkerkogeriet. Turen er på 2-2½ km og tager 35-45 min at gå og den er - modsat andre ture langs jernbanen - ikke en frem og tilbage tur, men en rundtur langs flere jernbanerelaterede seværdigheder. Hvis det er sidst på sommeren, er der også gode brombær at plukke. smiley-smile

Se turen på Google maps her.

Desværre er opstillinssporene pillet op i juli 2011 (se Sporene ved sukkerkogeriet), så turen er blevet noget amputeret.

Godssporet er efterhånden svært fremkommeligt (2011) pga. af træfældninger ind over det.

Baggrund.

I maj 2009 blev jeg gjort opmærksom på, at der i Odense eksisterede optil flere remisebygninger fra de gamle Syd Fynske Jernbaner (SFJ). De kan ses fra oven, ligeledes via Google Maps. Dem måtte jeg se, så samme dag tog jeg forbi med kameraet og blev noget forbavset over, hvor tæt på at remiserne lå på min daglige færden. Remiserne manglede dog noget af den atmosfære, man ofte oplever disse steder. Portene var nye og bygningerne lignede mere en brandstation end en remise. (Billede heraf kommer længere nede)

Tiden skulle imidlertid vise, at ikke blot remiserne var mere interessante end som så, men også hele området omkring dem. Efter de første par ture, hvor remisen var målet, kiggede jeg lidt mere på Google maps, hvor det fremgik, at der fra remisen havde været et sydvestgående spor ned til den nuværende Svendborgbane. Det kunne være sjovt, hvis man kunne følge det. Desuden ligger det gammelt godstogsspor for Svendborgbanen lige nordvest for remisen. De to spor sammen med remisebygningerne udgør en ring.

IMG_5909_350

De første par gange måtte jeg opgive at gå en rundtur. Et stort brombærkrat og tæt bevoksning spærrede vejen. I dag er det imidlertidig muligt at komme igennem, da meget at krattet er blevet ryddet til fordel for en lille sti. Hårdt arbejde! Jeg har efterfølgende været ude at gå ture i området mange gange og det førte til sidst til denne beskrivelse, som jeg håber kan komme andre til gode.

Turen

 • Turen starter på Kildemosevej 8-10. Kør ned til rundremisen og parkér på den modsatte side af vejen. Der er gode P-muligheder.

De Syd Fynske Jernbaners remise

IMG_5093_730

SFJ rundremisen er bygget i 1906. Remisen havde 8 spor og en 12,9 m drejeskive. I 1910 blev remisen udvidet til 10 spor. I 1932 blev drejeskiven udskiftet til en 18 m drejeskive, for at motorvognene kunne være der. Drejeskiven er nu væk. Der er desværre ikke direkte adgang til remisens "forside", som på billederne.

IMG_5932_s

IMG_5911_s

Foruden rundremisen var der et maskinværksted med 3 spor, som var sammenbygget med en smedie med 1 spor. Bagved maskinværkstedet var der et vognværksted med 6 spor, hvor SFJ byggede meget af deres materiel selv. Ialt kostede dette anlæg kr. 155.000.

IMG_5108_s

IMG_5934_s

I 1910 blev der tilbygget et snedker- og sadelmagerværksted. I 1927 kom malerværkstedet med 3 spor til.

IMG_5947_s

IMG_5937_s

Imellem maskinværksted og vogn/malerværksted var der en skydebro. Denne plads fyldes nu op af gamle biler. Vogn- og malerværksted findes heller ikke længere. Her er der nu parkeringsplads for Arrivas busser samt en nyere garage til samme. Nogle af de gamle bygningerne har også været brugt til rutebilværksted i en årrække.

IMG_5097_s

De sydfynske baner varetog driften af:

 1. Svendborgbanen
 2. Ringe-Faaborg-banen (RFB)
 3. Ringe-Nyborg Banen (RNB)
 4. Svendborg-Nyborg Banen (SNB)
 5. Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane (ONFJ)
 6. Svendborg-Fåborg Banen (SFB)

SFJ blev overtaget af DSB den 1. april 1949 og dermed også hele maskindepotområdet. På billedet th. ser man, at årstallet 1906 fik lov til at sidde på bygningen efter at DSB overtog remisen, imens SFJ til venstre herfor er pillet ned. Man kan dog fortsat ret tydeligt se, hvor SFJ bogstaverne har siddet.

I disse bygninger arbejdede der i perioder optil 80-90 mand. Bygningerne blev brugt indtil 1954. De er nu bolig for bl.a pensionistservice og Odense Autogenbrug. Odense Modeljernbaneklub havde til huse i bygningerne fra 1951 til 1982.

 • Fra remiserne går turen videre ned langs Kildemosevej.

IMG_5949_350

IMG_5948_350

Næsten for enden af vejen står der til højre en gammel godsvogn, som nu tjener som skur.

Til venstre ligger KB, Kildemosens Boldsklubs fodboldbaner.

IMG_5699_350

IMG_5950_350

IMG_5939_350

 • For enden af Kildemosevej er der en åbning til højre.  En mindre, men stejl, skrænt fører os ned på den gamle Svendborgbane - det østlige spor - godstogssporet. Dette spor bruges ikke mere, da Svendborgbanen nu kun bruger det vestlige spor til personbefording. Kørsel med gods stoppede omkring 1980 og sporet er afbrudt 3,5 km fra Odense Banegård.

SFJremiser1954

 

Den fynske hovedbane (Dronning Louises Jernbane)

IMG_5116_350

IMG_5115_350

 • Hvis man ønsker at se mere til hovedbanen kan man tage et smut mod nord-øst (til højre), men det er ikke den "officielle" rute og der må advares mod at komme for tæt på sporene. Turen forlænges med ca. 10 min.

Hvis man alligevel tager det lille svinkærinde, vil man bl.a. komme forbi nogle lækre brombær.

IMG_5727_350

IMG_5953_350

 

IMG_5954_350

IMG_5955_350

Det fynske hovedspor. Det gamle Svendborgspor kan anes til venstre.

Svendborgbanens gamle godstogsspor

 • Vi tager nu afsked med hovedsporet og bevæger os syd-vest på (mod venstre fra skrænten).

Tidligere lå Svendborgbanen længere mod øst. I 1954 kunne man imidlertid indvie den nye baneforlægning, som flyttede banen mod vest og som splittede den op i to spor - det østre godstogsspor og det vestre persontogsspor. Allerede i 30'erne blev der taget initiativ til denne forlægning, men først efter verdenskrisens afslutning kunne man påbegynder dette projekt igen og alligevel varede det næsten 10 år før man var færdig. Man fik med forlægning fjernet alle overskæringer i den indre by og persontogene blev nu ført til de nordlige perroner på banegården. Samtidig med forlægningen måtte man også sige farvel til det gamle remiseområde. Den selv samme dag var der også nedlukning af flere fynske sidebaner.

IMG_5942_350

IMG_5952_350

IMG_5941_350

Svendborgsporene falder på begge sider af hovedbanen, hvilket muliggører, at det vestlige Svendborgspor kan skære ind under den fynske hovedbane længere fremme.

 • Turen fortsætter ad det gamle godstogsspor, som efterhånden er godt tilvokset.

Hovedbanen er nu ikke længere synlig og den enkeltsporede strækning med træer på begge sider gør det lettere at forestille sig dengang de sydfynske damplokomotiver trak vognstammer imellem Odense og Svendborg/Fåborg på denne strækning.

Faktisk er dette spor først blevet lagt efter at DSB overtog SFJ, så billedet med SFJ blegner noget, men sandt er det dog, at der kørte (DSB) damp frem til engang i 60'erne og jeg vil tror at sporet har været anvendt helt frem til engang i 80'erne. De sidste egentlige godstog var til Dalum Papirfabrik, men om de gik via godstogssporet lige til det sidste tør jeg ikke sige.

Omkring årtusindeskiftet overvejede man faktisk, om man skulle flytte Svendborgtoget over til det østlige spor igen.

 

IMG_5967_350IMG_5972_350

To steder vil man opleve, at der er strækninger undervejs på 5-10 meter, som ingen bevoksning har overhovedet. Mærkeligt ser det ud. Det skyldes, at man her har lagt skærver istedet for grus i forbindelse med reparation af sporet. Årstallene på svellerne antyder, at det har været omkring 1965.

Selvom sporet er fra 54 kan man godt finde sveller fra 51. Dejligt at se genbrug. Faktisk blev skinnerne på denne strækning udskiftet fra 33,4 kg/m til 45 kg/m i 1955.

IMG_5969_350.jpg

IMG_5968_350

Undervejs støder man på denne stol. Vi har kaldt den Max's stol. Har man brug for at være sig selv lidt, så er dette sted også ideelt. Med solen fremme kan man nyde denne plet, hvis stilhed kun bliver afbrudt af forbipasserende tog - og af råb fra de nærvedliggende fodboldsbaner.

IMG_5971_350

IMG_5970_350.jpg

Buskadset bliver tættere, men ikke helt ufremkommeligt.

IMG_5974_350

IMG_5129_350

Så dukker det vestlige Svendborgspor frem. Det blev renoveret fuldstændigt i 2009.

 

IMG_5709_350

IMG_5710_350

De to spor løber herefter parallelt og man kan være heldig at få nogle gode billeder af Svendborgtoget på denne strækning. Eller måske som i dette tilfælde en trolje.

 

IMG_5979_350.jpg

IMG_5977_350

 • Når man kan se broen med den krydsende vej (Falen) skal man holde øje med en lille åbning til venstre, hvor der står et lille birketræ. Vær opmærksom på ikke at komme for tæt på broen, da man ellers kommer for tæt på Svendborgbanens spor. Ved birketræet skal man hoppe ind over en lille grøft ved siden af nogle overgroede betonafløb. Her vil man støde på resterne af et par sporskifter, som tidligere har dannet forbindelsen fra Svendborgbanen hen til SFJ remise.

IMG_5132_350

IMG_5079_350

Du er gået for langt, hvis du kommer helt hen til broen. Det kan ikke anbefales, da man så kommer for tæt på det nye Svendborgspor. Lige før broen ligger sidesporet, som fører ind til sukkerkogeriet forbi remiserne. Sporskiftet kan ses på billedet tv. Det samme sporskifte kan ses på billedet th, taget fra broen. Der er ikke adgang til broen, så man må tage bilen senere, hvis man ønsker at se udsigten fra broen fra Falen. Bemærk den "umotiverede" placering af lygtepælen.

 

IMG_5982_350.jpg

IMG_5982_350.jpg

 

 • IMG_5914_350

  Man følger nu sporene mod remisen tilbage ind i skoven, hvor bevoksningen bliver tættere. Der er banet vej ind igennem "junglen" langs sporet.

 

Her vil man bl.a. kunne se flere lysmaster, som virker fuldstændig malplaceret her midt i skoven.

 

IMG_5987_350.jpg

 

Inde i vildnisset kommer man også tæt forbi en "ost" til et sporskifte og en boks med elektrisk udstyr. Der er nu to parallelle spor at følge.

IMG_5989_350.jpg

IMG_5983_350.jpg

På alle disse billeder kan mindst een skinne ses.

IMG_5991_350.jpg

IMG_5990_350.jpg

IMG_5997_350.jpg

 • Efter vildnisset kommer man ind i en lille "allé", hvor man går imellem skinnerne. Her deler sporene sig igen og man kommer forbi flere "oste".

IMG_5992_350.jpg

IMG_5993_350.jpg

IMG_6005_350

 

 • "Alléen" fører ud til en åbning i skoven, hvor de 2 spor er blevet til en rist på 5 spor. Det er mærkeligt at gå her, midt i Odense (med tre fodboldbaner rundt om, hvorfra man lejlighedsvis kan høre råb) og så finde alle disse gamle spor. Er man heldig kan man også se en hare her.


 

IMG_5082_350

 

IMG_6002_350.jpg

IMG_6006_350.jpg

 

IMG_6008_350.jpg

IMG_6007_350.jpg

Desværre er der også andre der har fundet dette lille fristed og det har ført til en del miljøsvineri. Jeg opfordre hermed alle til at tage en affaldspose med og rydde lidt af vejen, så vi til sidst kan få en pæn rute.

IMG_6011_350

IMG_6010_350.jpg

 

IMG_5084_350

IMG_6014_350

 • Turen fortsætter langs de 5 spor med zig zak imellem alle de små træer, der vokser op igennem dem. Forenden af sporene vil man se en lille vold. Går man op på den, vil man få en fin/grim udsigt over bilkirkegården som vi tidligere så fra Kildemosevej.

  IMG_5085_350.jpg

IMG_6016_350

 

 • Før volden går der en sti / åbning ind til højre. Her kan man se nogle af de få rester fra banen, nemlig pælene fra hegnet som har omkrandset den. Ståltråden ligger på jorden.
 • IMG_6019_350

IMG_6018_350

 

 • Stien fører ud til en cykelsti, som man skal følge helt ud til asfaltvejen. En lille del af denne cykelsti har faktisk været en del af Svendborgbanen før 1954.

IMG_6020_350

IMG_6024_350

Nå man nu følger cykelstien (hvor der også er nogle udmærkede brombær) vil man kunne se remiserne fra den modsatte side. Omtrent her løb der også en smalsporet tipvognsbane til sukkerkogeriet. På billedet th. herunder kan man lige ane sukkerkogeriet titte op i baggrunden.

IMG_6029_350

IMG_6028_350

 • IMG_5910_sNår man kommer til asfaltvejen (Grønløkkevej), følger man den til Kildemosevej

For enden af Kildemosevej, hvor der i dag er autoforhandler, lå remiseområdets kulplads. Her stod kulkranen, og det er ikke så få tons, at den i årenes løb har fyldt på lokomotiverne.

 • Tilbage går turen til remisen, hvor vi stillede bilen. Her kan vi lade vi et sidste blik glide hen over remiserne og tænke på deres storhedstid, hvor 80-90 mand arbejdede her, og hvor der var livlig aktivitet.

 

 

svellesom

Lidt for børnene til at krydre turen med:

Undervejs kan I også se, hvor mange forskellige årstal I kan finde på svellerne. Her er dem jeg har fundet (foruden et fra '64).

Praktisk ting

Turen er fremkommelig, men den er ikke helt uden forhindringer - sørg derfor for gode sko. Undervejs er der også en del højt græs, og hvis man har hunden med, er det en meget god idé at checke den for tæger bagefter. Man skal desuden forbi en del brombærbuske, og selvom stien er ryddet, er det en god idé at have lange bukser på.

Kombinationer

Kombinér turen med et smut til en af Odenses modeljernbane forretninger: Beto Hobby eller Odense Modeljernbanecenter. Et smut forbi Jernbanemuseet var jo også oplagt og på vejen derhen kommer man lige forbi Odense Sydbanegård.

Turen er blevet en af min ynglingsture sammen med hunden. Jeg håber med denne beskrivelse, at andre kan få samme fornøjelse, som jeg har af den.

God tur, Erik

 

Se også Sporene ved sukkerkogeriet.

 

Læs mere:

Beskrivelser:

"Svendborgbanen i 125 år" af Lars Viinholt-Nielsen. Specielt kort side 99 (Forlægning af Svendborgbanen) og s. 181 (Remiseområde og sukkerfabrikken)

"Odense-Svendborg Banen, 1876-1976" af Lars Viinholt-Nielsen.

Jernbanen.dk/forum: Gammel remise i Odense

Jernbanen.dk/forum: Roeaffaldsbanen

Billeder:

"Svendborgbanen i 125 år" af Lars Viinholt-Nielsen. SFJ remise: Billede s. 28, 29, 34, 54, 60, 93, 94

"Sådan husker jeg - Odense-Svendborg-banen" af Hans Gerner Christiansen. Billede 19, 20, 22, 23 (remisen), 79 (sporskiftet mod sukkerkogeriet), samt billede nr. 78, 92 og 106 (af godstogssporet, men udenfor ruten)

"Jernbaner" af Niels Jensen: Billede s. 133.

jernbanen.dk: Billede af DDS Nagbøl Traktor på vej over Kildemosevej 1980. Billede 3

 

Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico