Bøger

For en "Komplet" liste over jernbanebøger se: Danske jernbanebøger fra A til Å .


Danske jernbanebøger fra A til Å

Jeg er ved at rydde ud i min bogsamling. De sidste mange år har jeg samlet og samlet, og der er brugt meget tid på både læsning, og på at samle og lave oversigter over, hvad der er udgivet om danske jernbaner (samt jernbanebøger skrevet på dansk om udenlandske baner). Jeg tvivler på, at der er mange der har været oppe på en så stor samling som min. Nu er det tiden til at skære ned, og mange er allerede solgt. 

Mens jeg sælger ud, laver jeg en "komplet" oversigt. Komplet i den forstand, at det vil den aldrig blive. Skal man medtage DSB lærebøger? Skal den indeholde jernbanefærger, modelbane, sporvogne og letbane? Den vil aldrig blive komplet.

Jeg har medtaget det, som jeg føler er fornuftigt. I sidste ende forventer jeg at ende på omkring 800-900 titler. Dem jeg ikke selv har i samlingen, har jeg skaffet via bl.a. biblioteket. Jeg mangler billeder af enkelte bøger, og dem modtager jeg meget gerne en kopi af.

Jeg kender ikke til nogen steder - hverken på nettet eller hos museer eller biblioteker, som har lavet tilsvarende, så måske kan denne oversigt tilføre jernbaneinteresserede et nyt overblik.

Alfabetiseringen er også efter eget forgodtbefindende. Det må man finde sig i. Nogle er efter titel, andre efter serienavn.

Dette er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden. Alene indsamling af titler har taget mig adskillige år, og det skulle ikke undre mig, at jeg alligevel mangler flere (specielt af de nyere). Oversigten er godt på vej og vil løbende blive publiceret under siden Danske jernbanebøger fra A til Å.

 
---
 Danske Jernbanebøger: A / Aa / Å   14. mar. 2018
 Danske Jernbanebøger: B & C   14. mar. 2018
 Danske Jernbanebøger: D  15. mar. 2018
 Danske Jernbanebøger: E  27. mar. 2018
 Danske Jernbanebøger: F  30. maj 2018
 Danske Jernbanebøger: G  14. nov 2018
   
   
 

Bog: Børster

borsterDet var børsterne, der anlagde vores jernbaner. Det var dem, der stod for det hårde arbejde, når jernbanerne -eller andre større anlæg- skulle etableres. Det var en broget skare, der kom fra alle verdenshjørner. De fleste havde øgenavne, som vi kender det fra vores dages landevejsriddere. De var grove i munden og de havde deres eget kodeks, men satte retfærdighed højt, og de hjalp hinanden når det var nødvendigt. 

Der er ikke skrevet meget om disse mennesker og deres dagligdag. De satte i mange tilfælde livet på spil for at arbejdet kunne blive udført, og det var bestemt ikke noget fornøjeligt arbejde, men de var frie og vidste, at efter dette job var det op tll dem selv, hvorhen vejen da skulle gå.

Forfatteren har gennem interviews med nogle af de sidste børster skabt en bog, som giver et interessant -ja nærmeste fængslende- indblik i, hvordan børsternes liv var. Det er jernbanehistorie fortalt helt nede på jorden og fra en helt anden vinkel end den traditionelle "her blev der bygget en bane"-bog.  Her er der hverken stationer, togplaner eller politiske rævekager, men derimod hverdagshistorier fra et folkeslag, som forlængst er væk. På mange områder kan man drage paralleller til de forsvundne havnearbejdere, der arbejdede når der var arbejde, for en sølle penge og hvor kammeratskab og enbyrdes relationer talte højt.

Det er en rigtig god bog, som klart kan anbefales.

 

Skrevet af: Charles Haugbøll
Udgivet af: Forlaget Fremad
Udgivet i: 1. oplag: 1955, 2. oplag: 1965, 3. oplag: 1981
Sideantal: 1. oplag: 183, 2. oplag: 150, 3. oplag: 157
13. september 2014

Bog: Assensbanen 1884-1984

Assensbanen

Bogen blev udgivet i 1984 på Odense Universitetsforlag.

Assensbanen blev anlagt i 1884 mellem Tommerup og Assens, som en DSB sidebane. Som traditionen byder, var banens endelige placering et resultat af de interesser, der var på spil i kommunerne og godserne. Et sving her og et andet der - ikke nødvendigvis den optimale på længere sigt, men det er set meget værre andre steder. Hovedinteresserne for banen lå i Assens, som ønskede tilslutning til det øvrige jernbanenet. Odense var også interesseret, men banen lå i periferien - specielt da tilslutningen lå helt ude ved Tommerup - og det begrænsede både byens interesse, og senere også banens anvendelighed.

Økonomien for anlæggelsen af banen var god. På flere områder fik man slet ikke brugt de budgetterede penge, hvilket er ganske usædvanligt. Foruden persontrafik levede banen af en del godstrafik som primært var roe og -indtil slagteriet lukkede- også kvægtransport.

Anden verdenskrig reddede banen fra lukning og forlængede levetiden frem til 21. maj 1966, hvor persontrafikken stoppede. Yderligere 18 år gik der med godsbefordring - primært sukker og cellulose og senere genbrugspapir. I dag eksisterer næsten hele sporstrækningen, og man kan nyde den fra skinnecykler både fra Assens, Glamsbjerg og Tommerup.

Bogen er -på sædvanlig god vis for Lars Viinholt-Nielsen- skrevet i et fint sprog, og man bringes let fra det ene emne til det andet. Bogens format er den noget specielle 24 * 17 cm, som man også ser anvendt til bogen "Nyborg - Ringe - Fåborg banen" og "Odense-Svendborg Banen 1876-1976" af samme forfatter.

En fin bog.

 

Skrevet af: Lars Viinholt-Nielsen
Udgivet af: Odense Universitetsforlag
Udgivet i: 1984
Sideantal: 162
ISBN 87-7492-479-6
 
Den mindste station på Assensbanen var Naarup. Læs mere i artiklen Naarup station på My 1 2 87.dk.
For skinnecykling på Assensbanen, se: www.lilleskov.dk/skinnecykling
 
27. apr. 2014

JernbanensGodtfolkIFredericia

Jernbanens Godtfolk i Fredericia gennem tiderne

og  

Flere Jernbane-Godtfolks historier fra Fredericia

Disse to hæfter skiller sig ud i forhold til den traditionelle jernbanelitteratur, hvor fokus ofte ligger på det rullende materiel, en banestrækning eller en arbejdsplads. I disse to hæfter er vægten istedet lagt på atmosfæren og på menneskene bag jernbanen - fortalt gennem små historier.

Hæfterne er praktisk talt umulige at opdrive. Det først hæfte blev primært solgt via et par boghandlere i Fredericia, og oplaget lå på omkring 400 stk. Jeg har været så heldig at komme i besiddelse af et lille restlager, men ellers må man ty til biblioteket, hvor der findes enkelte eksemplarer.

Forfatteren er Niels Juel Grønbjerg, som er pensioneret trafikkontrollør hos DSB. Gennem hans lange liv ved bl.a. DSB i Fredericia har han hørt mange sjove samtaler og lagt øre til lige så mange fortællinger. 

FlereJernbane-GodtfolksHistorier

I indledningen skriver forfatteren: "Det er den almindelige medarbejder jeg har ville berette om, manden på gulvet, som han populært kaldes. De mennesker, som i det daglige var dem, der holdt hjulene i gang, og som ved deres virke ud fra forskellige forudsætninger tegnede hverdagen i det altid pulserende jernbaneliv". "Jeg har forsøgt i beretningerne at synliggøre de betingelser og vilkår, som de forskellige medarbejdere har virket under".

Den lange række af historier fortæller fint om det liv, som har fundet sted hos Jernbanens Godtfolk i Fredericia. Lokalt var hæfterne populære, da de udkom, og det er en skam, at de ikke er nået ud til hele Danmarks befolkning, for det er et par gode hæfter, som fint supplerer den øvrige -til tider lidt tørre- jernbanelitteratur. Historierne er ganske underholdende og fortalt med et glimt i øjet.

 

Skrevet af: Niels Juel Grønbjerg
Gode råd og vejledning fra:  Lars Viinholt-Nielsen og S.A. Guldvang
Tegninger: Gunnar Mikkelsen
Udgivet på: Eget forlag
Udgivet i: 2000 og 2001
Sideantal: 22 og 24
31. jan. 2014

 

På sporet af 2013

PaaSporetAf2013

årbog om danske jernbaner

Dette års bog indeholder kapitlerne: Bag sporet, På banen, Persontogsoperatører, Godsoperatører, Orientekspressen, På stationen, Perronovergange, På jobbet, Baner op og baner ned, På et sidespor, Lokalbaner, Veteranbaner og museer og Danmarkskortet.

Bogen følger den røde tråd fra de forrige bøger, den er let læselig og har mange dejlige billeder fra mange forskellige fotografer. Skulle man komme med noget negativ kritik kan det vist kun være informationen om, at Odderbanen påbegyndte samdrift med DSB i 2013. Den information bliver oplyst mindst fire gange. Ellers er det en bog, man kun kan anbefale.

Sidste år slap Jan Forslund tøjlerne i redaktionsarbejdet, og redaktionen er nu udviddet med en del nye ansigter, ligesom udgivelsen er overgået helt til DJK regi. Det var Jan Forslund, der i sin tid begyndte serien sammen med Mogens Duus, og som siden har stået i spidsen for dens udgivelse.

Man må sige, at den nye redaktion viderefører arbejdet flot.

Redaktion: Niklas Havresøe, Hans Erik Jørgensen, Poul Vajsbæk, Jan Lundstrøm, Peer Kurland, Tommy O. Jensen, Allan Støvring-Nielsen, Jonas Stibro og Palle Ømark
Udgivet af: Dansk Jernbane-Klub
Udgivet i: 2013
Sideantal: 80
ISBN 978-87-87050-96-8
24. jan. 2014

 

SceneryTechniques

Scenery Techniques

Essential Model Railroad

Det er ikke så ofte, at vi hører om Pelle Søeborg her i Danmark. Ude i verden er han anderledes kendt. Herhjemme har han dog sat flere fodspor - også indenfor jernbanen i 1:1, da han bl.a. har stået for det vellykkede design af BLDX 1019.

Pelle Søeborg har udgivet flere bøger om modeljernbaner, hvoraf flere er svære at opdrive. I 2009 udgav han denne bog: "Scenery Techniques", der -ligesom de øvrige- har de amerikanske jernbaner som forbillede. Selvom der er fokus på de amerikanske jernbaner kan man sagtens få inspiration til de hjemlige egne. Der bliver nævnt mange produkter og brands i bogen, og man tænker af og til, om der er indlagt skjulte reklamer. De mange produkter skæmmer dog på ingen måde bogen.

Bogen er delt op i kapitlerne: The Midwest, The Rockies, The Desert og The Suburbs. De fire dioramaer beskrives med forbillede og tanker bag scenerne, og man følger opbygningen skridt for skridt. Der er flere gode råd i bogen, men det er specielt den lækre opstilling af billeder og tekst, der løfter bogen. Resultaterne af Pelles anstrængelser indenfor modeljernbanebyggeri ligger på et niveau for sig, og når billedkvaliteten så samtidig er helt i top, så er det en ren fryd at læse bogen igennem.

Visse af Pelles billeder kan bringe læseren i tvivl, om det er model eller virkelighed, og så er den perfekte illusion jo nået, Det er dét, vi modelbyggere drømmer om -  at bygge en verden, der er så tro mod virkeligheden som mulig.

Se også Pelle Søeborgs hjemmeside: www.soeeborg.dk

 

Skrevet af: Pelle K. Søeborg
Udgivet af: Kalmbach Books
Udgivet i: 2009
Sprog: Engelsk
Sideantal: 103
ISBN: 978-0-89024-736-5
27. september 2013

 

 

FredrikOgLyntoget2udg

Fredrik & Lyntoget

Denne bog har et andet publikum end de bøger, jeg normalt har med på disse sider, idet at det er en børnebog. Det er vist i det hele taget første gang, at jeg har en børnebog i søgeren, men denne bog vakte min nysgerrighed, og efterfølgende fik den et plus for ambition og energi.

Fra bogens egen intro:

"De danske jernbane historier er en jernbane serie for børn skrevet af Sebastian J Berthelsen, historierne er baseret på virkelige hændelser ved de Danske Jernbaner. I den første bog møder Fredrik et nyt tog. Toget ligner intet han og hans venner har set før ,og det skaber til at starte med en del forvirring blandt lokomotiverne. En dag møder Fredrik det nye tog ved lyntogsdepotet, og det fortæller hele historien om, hvad der egenligt foregår."

Når man læser bogen, finder man hurtigt ud af, at Sebastian J. Berthelsen ikke er en erfaren skribent eller illustrator, og det lægger han heller ikke selv skjul på. Bogens historie minder meget om de populære Thomas Tog historier. Det der udmærker sig ved bogen, er den fine måde at unge Sebastian får sneget dansk jernbanehistorie med ind i en god børnehistorie. 

FredrikOgLyntoget1udgDer er ingen tvivl om, at forfatteren har en passion for danske jernbaner - og på den måde det bliver fletter med ind i teksten, opvejer det i min verden bogens ret umodne stil. Jeg er ikke i tvivl om, at et barn vil elske denne historie, og ikke mindst illustrationerne, som det kan identificere sig selv med - og så bliver man samtidig klogere på dansk jernbanehistorie undervejs.

Den 1. udgave af denne første bog var meget præget at stavefejl, men det er der rettet kraftigt op på i denne 2. udgave. Samtidig er mange af illustrationerne ændret - om det er til det bedre, skal jeg ikke kunne afgøre.

Bogen er udgivet via hjemmesiden lulu.com, og den findes både som eBook (pdf) og som paperback, og både på dansk og engelsk.

Det er en bog, der er nede i børnehøjde - og samtidig er den fyldt med fakta. En bog som litterært og layoutmæssigt er under middel, men som med hensyn til idé, ambitioner og energi er over. Mine børn er for længst blevet for store til godnathistorier, men en dag får jeg forhåbentlig mulighed for at læse bogen højt for mine børnebørn.

Mere på lulu.com
 
Skrevet af: Sebastian J. Berthelsen
Udgivet via: Lulu.com
Udgivet i: 2013
Sideantal: 28 sider 
 
7. september 2013

KalvehavebanenKalvehavebanen

1897 - 1959

I denne fjerde jernbanebog af Ib V. andersen tager han os med til det sydlige Sjælland, hvor man anlagde Kalvehavebanen i 1897  "på tværs" - det vil sige fra Masnedsund/Vordingborg i vest til Kalvehave i øst.

Kalvehavebanen var en meget typisk privatbane med nogle smukke mellemstationer. Endestationerne er der delte meninger om. I begge ender - i Masnedsund og i Kalvehave - var der desuden færgeforbindelse. Toggangen intensiveredes hurtigt, og man fik brug for stærkere trækkraft, som senere blev til diesellokomotiver og skinnebusser. Et godt samarbejde mht. materiellet fik man med Næstved-Præstø-Mern Banen.

Økonomisk gik det ganske godt for banen. Busdrift fik en væsentlig betydning for banen, men denne indtægtskilde blev senere taget fra den. Storestrømsbroens bygning betød kortere kørsel (til Masnedsund) og endestationen blev efter 2. verdenskrig i stedet ført til Vordingborg station.

Trafikken faldt og i begyndelsen af 1950'erne var banen blandt de baner, som man overvejede at lukke. Statsbanerne ønskede ikke at overtage den, men ejerkredsen besluttede at køre banen videre - lidt endnu. Det varede dog kun til 1959, hvor man lukkede og slukkede endeligt.

En udmærket bog som giver et fint indblik i banens tilblivelse og drift.

Skrevet af: Ib V. Andersen
Udgivet af: A/S Ynico
Udgivet i: 1967
Sideantal: 50 + bilag
 
Mere om Kalvehavebanen kan desuden ses på EVP.dk's Kalvehavebanen.
25. juli 2013

FraVestbanenTilArrivaFra Vestbanen til Arriva

- lokalbane gennem 100 år

Denne bog er på de fleste områder en meget traditionel jernbanebog, som sætter fokus på Varde-Nr. Nebelbanen, som senere fik tilslutning til både Tarm og Nymindegab. Som det er set så ofte før, gik der lang tid med at finde den rigtige linieføring og med finansiering heraf. Banen fik stor glæde af de militære transporter, som i vore dage er svundet ind til næsten ingenting. Modsat mange andre lokalbaner har Vestbanen overlevet til i dag.

Da jeg et par gange om året tilbringer flere dage i lokalområdet, har det været ekstra spændende at læse om banens baggrund. Ole-Chr. M. Plum. får beskrevet banens historie på en glimrende måde og med mange fine detaljer. Der er sammenhæng i bogen. En ganske god bog.

 

Skrevet af: Ole-Chr. M. Plum
Udgivet af: Dansk Jernbane-Klub, DJK 54
Udgivet i: 2003
Sideantal: 236
ISBN 87-87050-46-3
3. maj 2013

Industribyen Odense

IndustribyenOdense

- en nutidig fotografisk vandring i industriens Odense 1830 - 1945.

En fortælling om Odense Bys udvikling med fokus på industriens arkitektur. De første kapitler fortæller om industrialiseringen og byens udvikling, samt - ikke mindst - om industribyens bygningstyper, og til sidst en lang række eksempler - grupperet efter anvendelse -  på industribygninger i Odense, deres oprindelse og senere skæbne.

De første kapitler er spændende for enhver der interesserer sig for byhistorie og arkitektur. De sidste kapitler er specielt interessante for lokale, som dag efter dag kører forbi ukendte bygninger, og som først efter gennemlæsning af denne spændende bog erfarer deres oprindelse.

Skrevet af: Henrik Harnov
Fotografi Flemming Wedell
Udgivet af: Odense Bys Museer - Odense Universitetsforlag
givet i: 2001
Sideantal: 128
ISBN 87-7838-577-6
Juli 2011

Danske Jernbanebøger G

 

GedserEkspressenGedser-Ekspressen

Udlandsforbindelserne via gedser gennem 105 år

Udgivet af banebøger i 1991.

Skrevet af Jens Bruun-Petersen.

80 sider, 250 gram.

 

 

 

Solgt

GennemDanmarkMedDancker2 Gennem Danmark med Dancker

W.E. Dancker-Jensen: Jernbanebilleder 1943-1966

Strejftog VII

Udgivet af banebøger i 2006.

Redigeret af Henrik Frost, Morten Flindt Larsen og John Poulsen.

128 sider, 525 gram.

 

 

Solgt

GennemHadsOgNingHerrederI100aar Gennem Hads og Ning Herreder i 100 år

Odderbanen 1884 - 19. juni - 1984

Udgivet i 1984.

Skrevet af Ole Linå Jørgensen.

277 sider.

 

 

Solgt

GennemgaaendeVognTilPrivatbanen3 Gennemgaaende Vogn til PrivatbanenReserveret

Udgivet af banebøger i 1985 og 2001.

Skrevet af John Poulsen.

80 sider, 375 gram.

 

 

Til salg: 2001 udg.

Pæn stand.

kr. 135

GeorgStephensonGeorg Stepheson

Udgivet af Vor ven's Forlag i 1914.

Skrevet af J.P. Espersen.

144 sider, 200 gram.

 

 

Solgt

GeografiskeStudier Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark

Udgivet af Hagerup i 1949.

Skrevet af Aage Aagesen.

240 sider.

 

 

 

 

Ej i samlingen

Givebanen Givebanen

1894-1914-1994

Udgivet af Vejle Museum i 1994.

Skrevet af Vigand Rasmussen.

128 sider, 425 gram.

 

 

 

Solgt

GjerrildbanenGjerrildbanen

- en rejse gennem Norddjurs

DJK60

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2017.

Skrevet af Asger Christiansen.

272 sider.

Ej i samlingen

GlimtFraEtJernbaneliv1935 1950 Glimt fra et jernbaneliv 1935-1950

Jernbaneliv I

Udgivet af bane bøger i 1995.

Skrevet af S. A. Guldvang.

96 sider, 275 gram.

 

 

 

Solgt

GlimtFraEtJernbaneliv1950 1978 Glimt fra et jernbaneliv 1950-1978

Jernbaneliv III

Udgivet af bane bøger i 1999.

Skrevet af S. A. Guldvang.

96 sider, 300 gram.

 

 

 

Solgt

Godstog Godstog

Godsbefordring med jernbane gennem tiden

Udgivet af bane bøger i 1995.

Skrevet af Jens Bruun-Petersen.

120 sider, 350 gram.

 

 

 

Solgt

GodsvognsmaterielletsHistorieGodsvognsmateriellets historie

Udgivet af banebøger i 1993.

Skrevet af Jens Bruun-Petersen.

96 sider, 300 gram.

 

 

 

 

Solgt

Gribskovbanen Gribskovbanen

DJK 57

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2009.

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum og Lars Viinholt-Nielsen.

384 sider, 1850 gram.

 

 

 

Solgt

Gribskovbanen1880 1924 Gribskovbanen 1880-1924

DJK 27

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1970.

Skrevet af Peer Thomassen.

156 sider, 350 gram

 

 

Solgt

Gribskovbanen1880 1980 2Gribskovbanen 1880-1980

DJK 43

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1980.

Skrevet af Birger Wilcke.

238 sider, 600 gram.

 

Til salg;

Pæn stand

kr. 130

GribskobanenPaaPostkortGribskovbanen på postkort

Udgivet af 1980.

Skrevet af Peer Thomassen.

30 sider.

 

Ej i samlingen

GuldsnorePaaSporet Guldsnore på sporet

Udgivet af Jernbaneforeningen i 1991.

Skrevet af Steen Ousager.

ISBN: 87-7492-827-9.

254 sider, 900 gram.

 

Til salg:

Fin stand.

kr. 50

 

Danske Jernbanebøger F

 

FantastiskeTogFantastiske tog

Udgivet af Flachs i 2006.

Skrevet af Chris Oxlade.

Fantastiske maskiner og deres funktion.

Børnebog.

32 sider, 450 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

FarligGodsFarligt gods ad vej og jernbane

Regler og standarder.

Udgivet af Nyt Juridisk Forlag i 2000

Skrevet af Ellen Margrethe Basse.

509 sider, 850 gram.

 

 

 Ej i samlingen

FarvelTilDampen2Farvel til dampen

Udgivet af Clausens bøger i 1977.

Skrevet af Niels Jensen.

ISBN: 87-11-03819-5

80 sider, 250 gram.

Solgt

FarvelTilDamphesten3Farvel til Damphesten

Udgivet af Høst og Søns forlag i 1967. 

Skrevet af Carlo Andersen & Gunnar Hansen.

116 sider, 625 gram.

 

Til salg:

Fin stand

kr.  110

Fjerritslev FrederikshavnJernbaneFjerritslevbanen

Dens forløb gennem tid og landskab

Udgivet af Forlaget Nord-press i 2005.

Skrevet af Arnold Andersen.

190 sider, 725 gram.

 

 

Solgt

FlabobbenFlabobben, Gabanøjsen - og Klokken ti minutter i to

Udgivet af DJ Pensionistsektion i 2012.

Skrevet af Sara Klærke.

112 sider, 375 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

FlereForsvundneStationer4Flere forsvundne stationer

Skrevet af Morten Flindt Larsen

Udgivet af banebøger, 1994

ISBN87-88632-49-0

80 sider, 250 gram.

 

 

Solgt

FlereJernbaneGodtfolksHistorier2Flere Jernbane-Godtfolks historier fra Fredericia

Udgivet på eget forlag i 2001.

Skrevet af Niels Juel Grønbjerg.

24 sider, 50 gram.

Se også Jernbanens Godtfolk i Fredericia gennem tiderne og Flere Jernbane-Godtfolks historier fra Fredericia på My 1 2 87.dk.

 

Ej til salg

FodrejseAdTilgroedeSporFodrejse ad tilgroede spor

Udgivet af Gyldendal i 2010.

Skrevet af Egon Clausen.

Fire vandreture, over de fire årstider. Ruten går langs den nedlagte jernbane Nørre Nebel-Tarm langs vestsiden.

164 sider, 275 gram.

 

 

Ej i samlingen

ForFuldDamp2For fuld damp

Lokomotivførerhistorier

Udgivet af Hernov i 1977.

Skrevet af Hans Gerner Christensen.

ISBN: 87-7215-601-5.

100 sider, 175 gram.

Til salg:

Pæn stand

kr. 95

BilledeManglerForbundet 90 år

Udgivet af Dansk Jernbaneforbund i 1989

196 sider.

 

 

 

Ej i samlingen

Forelæsninger over Vej- og Jernbanebygning

Se Vej- og Jernbanebygning

ForstomraaderneForstområderne gennem mere end 125 år

Udgivet af Banetjenesten i 1989.

Skrevet af A. Mølgaard Jensen.

ISBN: 87-983283-0-1.

16 sider, 1025 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

ForsvundneStationer4Forsvundne stationer

Udgivet af banebøger i 1988.

Skrevet af Peer Thomassen.

ISBN: 87-88632-19-9.

80 sider, 250 gram.

 

Til salg:

Flot stand.

kr. 125

Fortegnelse over danske jernbaners motormatriel, 1. del

Se Danske Jernbaners Motormateriel, Fortegnelse over. Del 1. DJK4

Fortegnelse over danske jernbaners motormatriel, 2. del

Se Danske Jernbaners Motormateriel, Fortegnelse over. Del 2. DJK5

BilledeManglerFortegnelse over Driftsmateriellet. April 1898

Genoptryk af Kolding Lokomotiv Klub i 1976.

63+100 sider

 

 

 

Ej i samlingen

BilledeMangler Fortegnelse over Driftsmateriellet. April 1908

Udgivet af De danske Statsbaner, Maskinafdelingen i 1908.

 

 

 

Ej i samlingen

FortegnelseOverDriftmateriellet Fortegnelse over Driftsmateriellet. April 1933

Oprindelig udgivet af De danske Statsbaner i 1933.

Reprint fra banebøger i 2002.

ISBN: 87-88632-95-4

608 sider, 1175 gram.

(Se også: Driftmateriel I. Udgivet af DSB i 1941. Reprint banebøger i 1988)

 

Ej i samlingen

FraArbejdsmaendTilHaandvaerkereFra arbejdsmænd til håndværkere

Dansk Arbejdsmands Forbund havde selvstændig fagforening på DSBs Centralværksted i næsten 90 år.

Udgivet af Husets Forlag i 1996.

Skrevet af Knud Nielsen, Aage Andersen, Helge Jensen, Viggo Lovdal, Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg.

ISBN: 87-7483-365-0

99 sider, 350 gram.

 

Ej i samlingen

FraAtlanticTilPacificFra Atlantic til Pacific

- Historien om litra P og PR

Udgivet af Lokomotivets forlag i 1991.

Skrevet af Steffen Dresler.

88 sider

 

 

Ej i samlingen

FraBorsteTilJernbanearbejderFra Børste til Jernbanearbejder

Udgivet af Jernbanearbejdernes fagforening i 1997

Skrevet af Flemming Bock.

En rejse gennem 100 års fagligt arbejde ved DSB og Banestyrelsen.

166 sider, 650 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

FraDamphestTilLyntog4FraDamphestTilLyntog5Fra damphest til lyntog

Udgivet af Carl Allers Bogforlag i 1947.

Skrevet af Carlo Andersen.

145 sider, 375 gram.

Reserveret

 

 

 

FraDiligenceTilDamphestFra diligence til damphest

Udgivet i 1963.

Skrevet af Oluf Kristian Rørsted.

Et hundred års minde.

49 sider, 250 gram.

 

Ej i samlingen

FraHvideMolleTilScandiaFra Hvide Mølle til Scandia

Udgivet af banebøger i 1986.

Skrevet af Asger Christiansen.

32 sider, 100 gram.

 

 

Til salg:

Flot stand

kr. 110

FraJaernbaneexFra Jærnbanepostexpedition til Postcenter

Omkarteringspostkontoret

Udgivet af Københavns Postcenter i 1994.

Skrevet af Ole Bækgaard.

167 sider, 775 gram.

 

 

Ej i samlingen

FraKjobenhavnTilHelsingorFra Kjøbenhavn til Helsingør

En Veileder paa Den Nordsjællandske Jernbane

Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn i 1864.

44 sider, 400 gram.

pdf: http://www.kb.dk/e-mat/dod/130022080009_color.pdf

Faksimileudgave 1971 ved Forlaget Wejp & Magnussen.

 

Ej i samlingen

Fra Kolding Lokomotivklub til Lokomotivklubben KLK

Se "47 års jernbanehistorie" (kommende).

FraLyntogTilIntercityFra Lyntog til InterCity

Udgivet af banebøger i 2010.

Skrevet af John Poulsen.

192 sider, 1050 gram.

 

 

 

 

Solgt

FraMFVJtilMHVJFra MVFJ til MHVJ - Mariager-Handest Veteranjernbane

DJK 26

Udgivet af DJK i 1980.

Skrevet af Birger Wilcke og Ib Frederiksen.

48 sider, 50 gram.

 

 

Solgt

FraMYtilMEFra MY til ME

DSB’s dieselelektriske lokomotiver

Udgivet af Lamberth i 1991.

Skrevet af Niels-Folke Vallin.

80 sider, 325 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

FraOdinTilGFUrsinFra Odin til G.F. Ursin

Udgivet af Lamberth i 1995.

Skrevet af Mogens Nørgaard Olesen.

En fortælling om en gammel tradition der blev genoptaget da EA-maskinerne fik navne.

80 sider, 300 gram.

Til salg:

Stand: Som ny

kr. 115

BilledeMangler

Fra portør til stationsleder - Ved DSB 1951-1995

Jernbaneliv VIII

Udgivet i 2016.

Skrevet af Arne Rehder.

128 sider.

Ej i samlingen

FraSkagenTilDeBornholmskeJernbaner

Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner

og andre historier

Udgivet DBJ Museum i 2015.

Skrevet af Nils Pedersen & Hans-Henrik Fentz.

112 sider, 300 gram.

 

 

Ej i samlingen

FraSkinneTilSkinne2Fra skinne til skinne

Udgivet af Signalpostens forlag i 1984.

Skrevet af Povl Wind Skadhauge.

En emneoversigt om sporvidder i virkelighed og model.

ISBN: 87-87288-13-3

28 sider, 100 gram.

 

 

 

 

Solgt

FraVestbanenTilArriva2Fra Vestbanen til Arriva

- lokalbane gennem 100 år.

DJK 54

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2003.

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum.

236 sider, 1200 gram.

Mere om bog på Fra Vestbanen til Arriva

ISBN: 87-87050-46-3.

Solgt

FrederiksbergBanegaardFrederiksberg Banegård og jernbanearkitekturen

1844-1864

Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg i 2002.

Skrevet af Helge Erlandsen & Ida Haugsted.

ISBN: 87-87477-01-7.

160 sider, 650 gram.

Til salg:

Hardback, pæn stand

kr. 140 

FrederiksbergGennemTiderneXIFrederiksberg gennem tiderne XI

Udgivet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg i 1966.

Et kapitel skrevet af Sven Røgind: Jernbaner på frederiksbergsk grund.

170 sider, 600 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

Frederikssundbanen i 110 år. Banen sætter spor

Se under: "Banen sætter spor"

FrederikshavnJernbanestationFrederikshavn Jernbanestation

Udgivet af Nordtryk i 1979.

Skrevet af Lauge Bock.

80 sider, 300 gram.

 

 

 

 Solgt

FriBaneFri bane

Udgivet af Skriveforlaget i 2013.

Skrevet af Arne Rudi Jensen.

ISBN: 9788792888686.

12 cykelture ad nedlagte jernbaner i Jylland samt Fyn, Sydsjælland og Lolland med vægt på seværdigheder og pudsige observationer samt omtaler af banernes historie.

178 sider, 425 gram.

Ej i samlingen

FrichsMyFrichs My 1201-1202

Udgivet af Heljan.

Skrevet af Hans Gerner Christiansen.

Redaktion: Vido Hribar.

Særtillæg til modellen af My 1201 og 1202.

31 sider, 125 gram.

Ej i samlingen

FrostPaaSporet3Frost på sporet

Hans Henrik Frosts jernbanebilleder fra 1980'erne og 90'erne. Strejftog VI.

Skrevet af Hans Henrik Frost.

Udgivet af bane bøger, 2001.

ISBN: 87-88632-87-3.

80 sider, 375 gram. Hardcover.

 

 

Solgt

FrygtOgFascinationFrygt og fascination

Udgivet af Aarhus Universitetsforlag i 2011.

Skrevet af Henry Nielsen & Dorte Fogh.

Om danske og udenlandske jernbanemalerier fra 1840 til i dag.

189 sider, 1125 gram.

 

 

 

 

Solgt

FynskeJernbaner7Fynske Jernbaner

Udgivet af J. Fr. Clausens forlag i 1976.

Skrevet af Niels Jensen.

112 sider, 175 gram.

Til salg:

Flot stand

kr. 75

Danske Jernbanebøger: E

 

Ebeltoftbanen Ebeltoftbanen (Ebeltoft-Trustrup Jernbane)

Udgivet af Forlaget Motorploven i 2008.

Skrevet af Erland Egefors.

300 sider, 975 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

Elektrificering Elektrificering Holte-Hillerød 25 maj 1968

Udgivet i 1968.

Særtryk af Vingehjulet.

40 sider.

 

 

 

 

Ej i samlingen

ElementaerJernbanelaere Elementær jernbanelæreReserveret

Udgivet af DSB i bl.a. 1952, 1957 & 1967.

1957 udgave: 104 sider + tillæg på 12 sider, 200 gram.

 

 

 Til salg:

 Gammel, men pæn. Inkl., tillæg

 kr. 140

EnBaneingeniorsErindringer En baneingeniørs erindringer 1859-1889

Jernbaneliv VI

Udgivet af banebøger i 2004.

Skrevet af S. B. V. Dyhr.

Redigeret og kommenteret af Lars Vinholt-Nielsen.

88 sider, 275 gram.

 

 

Solgt

EnDagIIC3sLivEn dag i IC3s liv

Skrevet af Niels Kryger.

Fotograf Søren Svendsen.

Udgivet af Dansk Design Center, 1995.

72 sider, 425 gram.

ISBN: 87-87385-74-0.

Til salg:

Stand: Ny

kr. 40

EnEgnEtSporGennemTiden En egn - et spor gennem tiden

ved HHJ's 125 års jubilæum

Udgivet af Odder Lokalhistoriske Arkiv i 2009.

Redaktion: Ole Linå Jørgensen, Ove Mikkelsen, Oluf Enevoldsen og Eva Schmidt.

112 sider, 325 gram.

 

 

 

Solgt

EnGammelJernbanemandsErindringer En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1882

Udgivet af Herluf Andersens Forlag i 1916.

Skrevet af H.H.A. Rambusch.

214 sider + tillæg, 500 gram.

Genoptrykt af Sporvejshistorisk Selskab i 1977.

 

Solgt 

EnKystbanepigesNotater2En kystbanepiges notater

Udgivet af Samlerens forlag i 1979.

Skrevet af Birgit Gents.

Skildring af livet i en lille stationsby, som det har formet sig i hundreder af små byer i trediverne og fyrrernes Danmark. Som datter af stationens portør fik Birgit Gents lov og lejlighed til allerede som seksårig at leve med i stationens hverdag.

176 sider, 275 gram.

ISBN: 87-568-0502-0. 

Solgt

EnLongboilersHistorie1 En longboilers historie

Udgivet i 1996.

Skrevet af Mogens Bendsen.

28 sider

 

 

 

Hmm. Burde være i samlingen

BilledeManglerEn nagle ( Fra en svelle)

Udgivet i 1979.

Skrevet af Carl Emil Mortensen.

10 sider.

 

 

Ej i samlingen

EnReturbilletEn returbillet til Sønderborg, tak!

Udgivet på eget forlag i 2008. 

Skrevet af Flemming Wraae & Steen Thunberg.

120 sider.

ISBN 87-986661-3-4.

 

 

Solgt

EnSmukMaskine4En smuk maskine

Reserveret

Damplokomotivets æstestik.

Tekst og tegninger af Povl Wind Skadhauge.

Herluf Stokholms Forlag, 1983.

ISBN 87-7600-027-3.

197 sider, 1150 gram.

Til salg:

Stand: Meget flot eksemplar

kr. 165

EnVestjyskPrivatbane1978 4

En vestjysk privatbane 1978

Udgivet af Varde Museum, 1978.

"Vestbanen". Fyldt med stemningbilleder fra Varde - Nr. Nebel banen i 70'erne.

Fotos og layout: Bent Sørensen. 

ISBN 87-980646-0-6. 

89 sider, 250 gram. 

Til salg:

Stand: Meget flot.

kr.  55

ErindringerFraGribskovbanen Erindringer fra Gribskovbanen & Hornbækbanen

Udgivet af Jernbane-Bladet i 1963.

Redaktion:Verner Johansen og Aage Petersen, samt ansvarshavende H. E. Rybro.

38 sider, 100 gram.

 

 

 

Solgt

EtLivIArbejde Et liv i arbejde

Erindringer fra 1870-1900

Udgivet af Nationalmuseet i 1954.

Skrevet af P.D. Pedersen.

Forfatteren var den første formand for Dansk Jernbaneforbund.

59 sider, 125 gram.

 

 

Solgt

EtLivPaaMaskinen2Et liv på maskinen

Udgivet af Dansk Jernbane-klub i 2006.

Skrevet af Peer Pedersen.

80 sider, 625 gram.

 

 

 

 

 

 

Solgt 

EtLivVedEtatenEt liv ved etaten

- ved DSB 1948-2001

Udgivet af Historia i 2012.

Skrevet af Erik Hedegaard Hansen.

"Et liv ved etaten" er fortællingen om 52 år i DSB. Fra begyndelsen som 17-årig trafikelev i 1948 til afslutningen som 70-årig stationsleder i 2001.

ISBN 978-87-92892-74-4

219 sider, 400 gram.

Ej i samlingen

EtLokomotivforerliv1940 1990 2 Et lokomotivførerliv 1940-1990

Jernbaneliv II

Udgivet af banebøger i 1997.

Skrevet af Poul Egeskov Rasmussen

48 sider, 150 gram.

 

 

 

Solgt

EventyretOmJernbanen4Eventyret om Jernbanen

Udgivet af Jespersen og Pios Forlag i 1935.

Skrevet af Jens Fr. Lawaetz.

152 sider, 675 gram.

Findes også i en 2. udgave fra 1939.

Jens Fr. Lawaetz instruerede samme år også filmen "DSB før og nu". Han blev senere programdirektør ved DR.

 Til salg:

Stand: Slidte kanter, men bogen er også fra 1935.

 kr. 85

 

Danske Jernbanebøger: A / Aa / Å

 

AabenraaAmtsJernbaner1AabenraaAmtsJernbaner2Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926

Udgivet i 1982.

Skrevet af L. H. Hansen.

304 sider, 900 gram.

 

 

 

Solgt

Aalborg HvalpsundJernbaneAalborg-Hvalpsund Jernbane

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2009.

Skrevet af Hans Jørn Fredberg og Poul Thor Hansen.

DJK 58.

231 sider, 1400 gram.

ISBN: 978-87-87050-60-9.

 

 

Solgt

Aalborgbogen1968Aalborg-bogen 1968: Færger, broer, tunnel

Udgivet af Selskabet for Aalborgs historie.

Skrevet af Svend B. Olesen, H. P. Jensen og Agner Ahm.

Med kapitlerne: "Da Aalborg var broernes by", "Færgefarten mellem Aalborg og Nørresundby", "Pontonbroen", "Jernbanebroen" og "Limfjordsbroen".

117 sider, 325 gram.

 

Solgt

Aalborgbogen1969Aalborg-bogen 1969: Til vands, til lands og i luften

Udgivet af Selskabet for Aalborgs historie.

Skrevet af P. Thomassen, Søren Thorsøe, H. P. Jensen og Erik Randel.

Bl.a. med kapitlet: "Aalborg-Randers banen gennem 100 år".

117 sider, 325 gram.

 

Solgt

AalborgPrivatbanerNordenfjordsÅlborg Privatbaner. Nordenfjords. FFJ

Danske Privatbaner. Fotohæfte 1.

Udgivet af Signalposten i 1970.

Skrevet af Ulf Holtrup.

Fotos: J.G., Erik V. Pedersen og Ulf Holtrup.

100 gram.

 

Solgt

AalborgPrivatbanerSondenfjords Ålborg Privatbaner. Søndenfjords. AHB, AHJ

Danske Privatbaner, Fotohæfte 2.

Udgivet af Signalposten i 1970.

Skrevet af Ulf Holtrup.

Fotos: Erik V. Pedersen og Ulf Holtrup.

100 gram.

 

Solgt

Aarhus Hammel ThorsoJernbaneÅrhus - Hammel - Thorsø Jernbane 1902 - 1956

Udgivet som tillæg til Jernbanebladet februar 1964.

16 sider, 50 gram.

Sjælden.

 

 

 

Solgt

Aarhus Hammel Thorso1902 1927 Aarhus - Hammel - Thorsø Jernbane

1902 - 25. April - 1927

Jubilæumsskrift.

16 sider, 175 gram.

 

 

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

Aarhus Hammel ThorsoJernbaneGennem40Aar2Aarhus Hammel ThorsoJernbaneGennem40Aar

Aarhus - Hammel - Thorsø Jernbane

gennem 40 aar. En bane og en egn.

1902 - 25. April - 1942.

Udgivet af Aarhus Amtstidendes bogtrykkeri i 1942.

Udarbejdet af redaktør Ingvart Ullerup, Hammel.

62 sider, 275 gram.

 

Ej i samlingen

Aarhus RandersElektriskeJernbaneAarhus-Randers elektriske jernbane

Udgivet af banebøger i 1984.

Skrevet af Asger Christensen.

ISBN: 87-88632-04-0.

32 sider, 100 gram.

 

 

Solgt

AarhusOgJernbanenÅrhus og jernbanen

Udgivet af Husets forlag i 1980.

Skrevet af Kaj Henrik Kullberg.

87-7483-014-7.

42 sider, 100 gram.

 

 

Ej i samlingen

Aars Farso HvalpsundJernbaneAars-Farsø-Hvalpsund Jernbane 1910-1969

(Aalborg-Hvalpsund)

Udgivet i 1998.

Skrevet af Poul B. Jørgensen, Poul Thor Hansen & Ib Thor Hansen.

ISBN: 87-7742-003-9.

72 sider, 225 gram.

 

 

Solgt

ABsporplanerAB sporplaner

Udgivet som privattryk i 1987. Veritas tryk.

Skrevet af Morten Flindt Larsen.

1. oplag på 20 stk.

2. reviderede oplag på 50 stk.

Solgt via Nyboder Boghandel.

28 sider.

Ej i samlingen

abcDSBabcDSB Passagerens Håndbog

Udgivet af DSB i 1988.

Skrevet af Per Mollerup.

Om lokomotiver, vogne, færger, banerne, hvordan virker det. 

ISBN: 87-89113-04-0.

95 sider, 100 gram (bibliotek hardcover). Lommeformat

Ej i samlingen

AfBanen2Af banen!

DSBs centralværksted i København.

Fra statslig arbejdsplads til privat virksomhed.

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2007.

Skrevet af Lise Astrup Frandsen.

ISBN: 978-87-87050-54-8.

96 sider, 625 gram.

 

 

Solgt 

AfStatsbanesmedenesHistorieAf statsbanesmedenes historie

Udgivet i 1926.

Festskrift i Anledning af 25-Aars Jubilæet for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening D.S.B.

Skrevet af M. Kirketerp og E. Andreassen.

128 sider, 300 gram.

 

Ej i samlingen

Altona KielAltona-Kiel - Christian den ottendes Østersø Jernbane

Træk af dens historie 1844-1864.

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub.

Skrevet af E.L. Parbøl.

DJK 30.

62 sider, 175 gram.

 

 

Solgt

AlverdensTogAlverdens tog

1000 fotos af lokomotiver og jernbaner i hele verden

Udgivet af Lamberth i 2000.

Skrevet af André Papazian.

ISBN: 87-7802-422-6.

127 sider, 950 gram.

 

Til Salg:

Fin stand.

kr. 55

AmagerbanenAmagerbanen

Udgivet af Tellus i 1985.

Skrevet af Hans Henrik Fafner.

ISBN: 87-87919-30-3.

62 sider, 175 gram

 

 

Solgt

AmtsbanernePaaAls2Amtsbanerne på Als

Fra Als og Sundved, hefte 53.

Udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved i 1975.

Red: J. Slettebo.

116 sider, 250 gram.

 

 

Solgt 

AmtsbanernePaaAls1898 1933Amtsbanerne på Als 1898 - 1933

Udgivet af Veterantogforeningen Amtsbanerne på Als i 2008.

Skrevet af L. H. Hansen.

ISBN: 978-87-992406-0-9

363 sider. 875 gram.

 

 

Solgt

AnlaeggetEnMetroBliverTilAnlægget - en metro bliver til

Udgivet af Ørestadsselskabet i 2002.

Skrevet af Bjarne Hesselbæk

På dansk og engelsk.

ISBN: 87-90143-14-0

128 sider, 800 gram.

 

 

  Ej i samlingen

APB1 APB 1

Udgivet af JMJKs Forlag 1987.

Tegningshæfte med godsvogne fra Aalborg Privatbaner.

Skrevet af Niels Jørgen Hansen.

69 sider, 380 gram.

 

 

  Ej i samlingen

APB2 APB 2

Udgivet af JMJKs Forlag 1990.

Aalborg Privatbaners rullende materiel.

Tegningshæfte fra Aalborg Privatbaner.

Skrevet af Niels Jørgen Hansen.

85 sider, 535 gram

  Ej i samlingen

ArkitekturPolitikArkitektur politik

Udgivet af DSB i 2004.

Redaktion: Knud Erik Bech.

67 sider, 250 gram.

 

Til salg:

Stand: Som ny.

kr. 25 

ArkitekturenDeDybeStationerIDagslysArkitekturen - de dybe stationer i dagslys

Udgivet af Ørestadsselskabet og KHRAS arkitekter i 2002.

Skrevet af Nille Juul-Sørensen, Lotte Raabo Larsen, Bjarne Hesselbæk.

På dansk og engelsk.

ISBN: 87-90143-16-7.

56 sider, 400 gram.

 

 

 

  Ej i samlingen

ArkaeologienIMetroensSporArkæologien i metroens spor

Udgivet af Ørestadsselskabet og Københavns Bymuseum i 2002.

Skrevet af Bi Skaarup og Johan R.M. Jensen.

På dansk og engelsk.

ISBN: 87-90143-15-9.

80 sider, 525 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

Assensbanen2Assensbanen 1884-1984

Udgivet af Odense Universitetsforlag i 1984.

Reserveret

Skrevet af Lars Viinholt-Nielsen.

ISBN: 87-7492-479-6.

162 sider, 350 gram.

Til salg:

Flot stand.

kr. 120

AssensbanenOgDensByerAssensbanen og dens byer

- fortalt i postkort

Udgivet af Glamsbjerg  Lokalhistoriske Udgiverforening i 2011.

Redigeret af Elita Tønnesen.

ISBN: 978-87-993037-1-7.

104 sider, 350 gram.

Solgt

Danske Jernbanebøger: D

 

DaDampenKomTilEbeltoft2Da dampen kom til Ebeltoft

Udgivet af Ebeltoft-Trustrup Jernbanes historie i 1977.

Skrevet af Knud Chr. Jensen.

130 gram, 63 sider.

 

 

 

Solgt

DaDampenKomTilMiddelfart Da dampen kom til Middelfart

Udgivet af Middelfarts Byhistoriske Arkiv i 1965.

I anledning af 100 året for indvielsen af fynske jernbaen, 7. september 1865.

Skrevet af Åge Petersen.

36 sider, 400 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DaFredericiaVarFaergernesBy2Da Fredericia var færgernes by

Udgivet i 1974.

Skrevet af Poul Thiesen.

126 sider, 750 gram.

En god bog.

 

 

 

 

Solgt

DaJernbanenKomTilHolteDa jernbanen kom til Holte

Kapitel i Søllerødbogen 1964 - 65

Udgivet af Historisk-topografisk selskab for søllerød kommune i 1966

Skrevet af E. I. Parbøl

 

 

 

 

Ej i samlingen

DaJernbanenKomTilJyllandDa jernbanen kom til Jylland

Udgivet af Århus Havnecommission i 1961.

Skrevet af Bernhardt Jensen.

45 sider, 125 gram.

 

 

 

Solgt

DaJernbanenStodTilSoesPaaLimfjorden Da jernbanen stod til søs på Limfjorden

Limfjordsmuseets småskrifter nr. 18.

Udgivet i 1998.

Skrevet af J. O. Dancker-Jensen.

ISBN: 87-88507-16-5.

35 sider, 125 gram.

 

 Ej i samlingen

DaSaebybanenLukkede Da Sæbybanen lukkede

Udgivet af Bangsbo Museum og Arkiv 2004

Redaktion: Hans Munk Pedersen

ISBN 87-988211-0-5

48 sider, 140 gram

 

Ej i samlingen

DaTogetKomTilFarum Da toget kom til Farum

Udgivet af Farum Arkiver & Museer i 2006

Skrevet af Helle S. Larsen.

ISBN: 8791140137 72.

68 sider, 125 gram.

 

 

 Ej i samlingen

FynskeAarboger1974 "Da Ærø skulle have en jernbane"

Kapitel i Fynske Årbøger 1974.

Skrevet af Vigand Rasmussen.

17 sider ud af 132 sider, 375 gram.

 

 

 

 Ej i samlingen

DagmarOgHendesTog2Dagmar og hendes tog

Udgivet af Forlaget banen i 2008.

Skrevet af Hans Gerner Christiansen.

94 sider, 700 gram

 

Til salg:

Meget flot stand.

kr. 150 

DampkraftDampkraft

Udgivet af D-maskinegruppen i 2002.

Skrevet af bl.a. Thomas Nørgaard Olesen, Alf Blume, Jan Bo Pedersen, D-maskinegruppen.

Hæfte med: Jernbanernes historie, Høng-Tølløse Jernbane, Damplokomotivets teknik, Kan du lide tog?, litteratur og internet, Jernbanerne og fremtiden.

16 sider.

 

 

 

 Ej i samlingen

DampkraftIVintervejr

Dampkraft i vintervejr 1979

Udgivet i 1979 af Kurlands Forlag.

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum.

En skildring af de problemer snevinteren 1978-79 gav Høng-Tølløse jernbane. 

60 sider, 470 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

Damplokomotiver2Damplokomotiver

Udgivet af J. Fr. Clausens forlag i 1971.

Skrevet af Niels Jensen.

154 sider, 225 gram.

 

 

Solgt

DamplokomotiverBind1DamplokomotiverBind2Damplokomotiver

2 bind

Skrevet af: Brian Hollingsworth & Arthur F. Cook.

Oversat af Niels Elmholt Christensen.

Med billeder af bl.a. Svend Jørgensen, Ole Winther Laursen og Hans Gerner Christensen. 

Udgivet af Forlaget Bogfabrikken i 1993.

ISBN 87-7771-064-9

107 + 109 sider, 1525 gram.

Solgt

DamplokomotiverEnGrundbog

Damplokomotiver - en grundbog

Udgivet af Stavnsager i 1986.

Skrevet af Hans Gerner Christiansen.

87-7275-013-8.

68 sider, 300 gram.

 

Ej i samlingen

DamplokomotivetOgDetsBetjeningTekst2DamplokomotivetOgDetsBetjeningPlanerDamplokomotivet og dets betjening

Planer og tekst (2 bøger)

Udgivet i 1948

Skrevet af Vilhelm Voldmester.

384 + 166 sider, 1375 gram

 

 

Ej til salg

Damplokomotivkedlen2Damplokomotivkedlen

Teori, opbygning og betjening.

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2004.

Skrevet af E. Hedtoft.

56 sider, 300 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

DamprangerlokomotiverneDamprangerlokomotiverne

hos DSB 1892-1970.

Udgivet af TpT i 2009.

Skrevet af Steffen Dresler.

88 sider, 475 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DamptogGennemDanmarkStrejftogV

Damptog gennem Danmark, Strejftog V

W. E. Dancker-Jensen: Jernbanebilleder 1940-1965.

Udgivet af banebøger i 1996.

Skrevet af W. E. Dancker-Jensen.

120 sider, 500 gram.

 

 

 

Solgt

DamptogTilDragorDamptog til Dragør

Udgivet af bane bøger i 1986.

Skrevet af Birger Wilcke.

ISBN: 87-88632-08-3.

96 sider, 275 gram.

 

 

 

Solgt

DampvogneOgLandevejslokomotiverDampvogne og landevejslokomotiver

Udgivet i 1978

Skrevet af Peer Thomassen

118 sider, 325 gram.

 

 

 

 

Solgt

BilledeMangler

Danish Industrial Locomotives

Udgivet i 1958  (1. edition) og i 1961 (2. edition).

Skrevet af Jean McDougall.

14 sider.

 

Ej i samlingen

DanmarksDamplokomotiver7

Danmarks damplokomotiver

Udgivet af Herluf Andersens forlag i 1977.

Skrevet af William Bay.

Damplokomotivernes "bibel". En guldgrube af beskrivelser.

ISBN: 87 7321 031 5.

Størrelse: 25 cm * 33 cm! - stor.

339 sider, 2.3 kg.

 

Til salg:

Stand: Smudsomslaget har enkelte brugstegn øverst, ellers i meget flot stand!

Ses normalt til salg for optil kr. 1000, men ikke i så flot stand

kr. 850

 

 

DanmarksDamplokomotiver2 320DanmarksDamplokomotiver3 320

DanmarksDamplokomotiver4 320DanmarksDamplokomotiver5 320

DanmarksJernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum

Historie og rullende materiel.

Udgivet i 2000

Skrevet af Poul Thestrup & Ulrik Tarp Jensen

ISBN: 87 982227-4-0.

 

 Solgt

DanmarksJernbanerIIDanmarks Jernbaner, bind I

Udgivet af Alex Kappels Forlag i 1933.

Skrevet af Martin Buch & C. I. Gomard.

487 sider, 1975 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

BilledeMangler

Danmarks Jernbaner bind II

Udgivet af Alex Kappels Forlag i 1933.

Skrevet af Martin Buch & C. I. Gomard.

 

 

Ej i samlingen

BilledeMangler Danmarks Jernbaner bind III 

Udgivet af Alex Kappels Forlag i 1933.

Skrevet af Martin Buch & C. I. Gomard.

 

 

Ej i samlingen

DanmarksJernbanerDanmarks Jernbaner

Reprint.

Udgivet af banebøger i 1987.

Skrevet af Martin Buch & C. I. Gomard

480 sider, 350 gram

 

 

Solgt

DanmarksJernbanerI125aar2

Danmarks jernbaner i 125 år

Udgivet af Herluf Andersens Forlag i 1972.

Skrevet af Jan Koed, m. fl.

189 sider, 1400 gram.

 

 

 

 

 

 

Solgt

DanmarksJernbanerI150aar Danmarks jernbaner i 150 år

Udgivet af Forlaget Kunst & Kultur i 1997.

Skrevet af Jan Koed.

239 sider, 1825 gram

 

 

 

 

 

 

Solgt

DanmarksJernbaner1960 1969

Danmarks jernbaner 1960-1969

Udgivet af Frank Stenwalls Förlag i 1971.

Skrevet af Tom Lauritsen.

80 sider, 375 gram.

Sjælden set til salg

 

 

Solgt

DanmarksSmalsporedeIndustrijernbanerDanmarks smalsporede industribaner

Udgivet af banebøger i 1998.

Skrevet af S. A. Guldvang.

176 sider, 875 gram

 

 

 

 

Solgt

DanmarksSmukkesteJernbaneDanmarks smukkeste jernbane

Bryrup-banen 1899-1968.

Udgivet af banebøger i 2010.

Skrevet af Vigand Rasmussen.

156 sider, 250 gram.

 

 

Solgt

DanskJernbaneForbund1899 1924 2

Dansk jernbaneforbund 1899-1924

Fortællingen om forbundets første 25 år.

Udgivet i 1924.

314 sider, 600 gram.

 

 

 

Solgt

DanskJernbaneforbund1899 1949 3

Dansk jernbaneforbund 1899-1949

Fortællingen om forbundets første 50 år. Bl.a. med afsnit om Mindelunden i Fredericia.

Udgivet i 1949.

416 sider, 975 gram.

 

 

 

Solgt

DanskJernbaneForbund90aarDansk Jernbaneforbund 90 år

Udgivet af Dansk Jernbaneforbund i 1989

Forbundet 1899-1989

199 sider, 550 gram.

 

 

 

Solgt

DanskJernbanehistorie1 Dansk Jernbanehistorie 1

Særskrift nr 25.

Udgivet af Lokomotivet i 2004.

Skrevet af Torben Andersen.

96 sider, 400 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DanskJernbanehistorie3 Dansk Jernbanehistorie 2

Særskrift nr. 26.

Udgivet af Lokomotivet i 2005.

Skrevet af Torben Andersen.

80 sider, 400 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DanskJernbanehistorie3 Dansk Jernbanehistorie 3

Særskrift nr. 28.

Udgivet af Lokomotivet i 2006

Skrevet af Torben Andersen.

79 sider, 375 gram.

 

 

 

 

Solgt

DanskJernbanehistorie4

Dansk Jernbanehistorie 4

Særskrift nr 30.

Udgivet af TpT i 2008.

Skrevet af Torben Andersen.

72 side, 350 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DJKudflugtstogDansk Jernbane Klubs Udflugtstog med damplokomotivet D 826

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1980.

Skrevet af Thue Simon Boertmann, Preben Clausen, Jørgen S. Jensen, Ole-Chr. M. Plum og Jakob Stilling.

40 sider, 100 gram.

 

 

Solgt

DanskJernbanevaesen2

Dansk jernbanevæsen

Skrevet af Niels Jensen.

J. Fr. Clausens forlag, 1981.

96 sider, 175 gram.

 

 

Solgt

DanskLokomotivmandsforening1951 1953Dansk Lokomotivmandsforening 1951-1953

Om sagers behandling.

Har tilhørt afdeling 48.

451 sider, 700 gram.

 

Til salg:

Pæn stand.

kr. 50

DanskLokomotivTidendeDansk Lokomotiv Tidende

Jubilæumsnummer 1974

Udgivet i 1974.

Jubilæumsnr. i anledning af Dansk Lokomotivmands Forenings 75 års jubilæum.

64 sider, 275 gram.

 

 

 

 

 

Solgt 

DanskeDamplokomotiverNielsJensenDanske Damplokomotiver

Udgivet af Aschehoug i 2002.

Skrevet af Niels Jensen.

ISBN: 8711162597.

196 sider, 975 gram.

 

 

 Solgt

DanskeDamplokomotiverSomJegSaaDemDanske damplokomotiver - som jeg så dem

Udgivet af Frank Stenvalls Förlag i 1978

Skrevet af Hans Gerner Christiansen.

128 sider, 475 gram.

En eftertragtet bog.

 

 

 

Solgt

DanskeGodsvogne2Danske godsvogne

Anden del.

Jernbanemateriel 3.

Udgivet i 1985.

Skrevet af Jens Bruun-Petersen.

41 sider, 125 gram.

 

 

 

Solgt

DanskeIndustribaner4Danske Industribaner

Skrevet af Niels Jensen.

J. Fr. Clausens forlag, 1980.

88 sider, 175 gram.

 

 

Solgt

DanskeIndustridamplokomotiver1Danske Industridamplokomotiver 1

Faxe jernbane. Danske smalsporslok. Mergelbaner

Udgivet af Støtteforeningen Danske Dampvenner i 1984.

Skrevet af Svend Jørgensen.

88 sider, 175 gram.

 

 

Ej i samlingen

DanskeJernbanerGennemTiderne6Danske jernbaner gennem tiderne

Udgivet af Lamberth i 1990 (samt i 1996 og 2000)

Skrevet af Mogens Nørgaard Olesen

193 sider. 1250 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

DanskeJernbanerKortOgGodt

Danske jernbaner, Kort og godt om 

Reserveret

Skrevet af Niels Jensen.

Udgivet af Aschehoug, 1999.

ISBN: 87-11-12795-3.

96 sider, 300 gram.

Til salg:

Stand: Som ny

kr. 70

DanskeJernbanerDanske jernbaner

Reserveret

På strejftog i den danske jernbanehistorie 

Udgivet af Aschehoug i 2000.

Skrevet af Niels Jensen.

ISBN: 87-11-16242-2.

143 sider, 675 gram.

Til salg:

Stand: Som ny. Perfekt stand.

kr. 110

DanskeJernbaner1847 1972 3Danske jernbaner 1847-1972

Udgivet af J. Fr. Clausens forlag i 1972.

Skreve taf Niels Jensen.

ISBN 87-11-01765-1.

270 sider, 400 gram.

Solgt

DanskeJernbanersByggeriDanske Jernbaners byggeri

Et rids af et forløb, 1844-1984

Udgivet af Odense Universitetsforlag i 1984.

Skrevet af Mads Østerby.

ISBN: 87-7492-443-5.

117 sider, 300 gram

Solgt

DJK4FortegnelseOverDanskeJernbanersMM1

Danske Jernbaners Motormateriel

fortegnelse over. Del 1., DJK4. (Hmm. flyttes måske til F)

Udgivet i 1964.

Skrevet af P. Thomassen, E. B. Jonsen & B. Wilcke.

24 sider

 

 

Solgt

FortegnelseOverDanskeJernbanersMM2 Danske Jernbaners Motormateriel

fortegnelse over. Del 2., DJK5. (Hmm. flyttes måske til F)

Udgivet i 1964.

Skrevet af P. Thomassen, E. B. Jonsen & B. Wilcke.

 

 

 

Solgt

DanskeJernbanersMotormaterelDanske Jernbaners Motormateriel

DJK 22

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1968.

Skrevet af P. Thomassen.

47 sider, 125 gram.

 

 

Solgt 

BilledeMangler

Danske Jernbanestationer i muntre tegninger og vers

Udgivet i 1953

Skrevet af Poul Scädler, vers af Onkel Christian.

 

 

Ej i samlingen

DanskeJernbanestraekningerDanske jernbanestrækninger

- en bibliografi

Skrevet af Jeppe Hansen.

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub, 1999.

"'Danske jernbanestrækninger - en bibliografi' er en fortegnelse over, hvad der gennem tiden er blevet skrevet om landets skinnenet. For hver banedstrækning angives, hvilke bøger og tidsskriftsartikler, der er udgivet om strækningen. Endvidere er også udvalgte avisartikler angivet."

108 sider, 275 gram.

ISBN: 87-87050-42-0.

Ej til salg

DanskeJernbanestraekningerSignalpostenDanske jernbanestrækninger

1945-1974  en bibliografi.

Udgivet af Signalpostens forlag i 1975.

Skrevet af Jeppe Hansen.

23 sider, 50 gram.

 

 

Solgt

DanskeKongevogne2Danske kongevogne

Skrevet af Poul Thestrup.

Udgivet af banebøger, 1992.

ISBN: 87-88632-39-3

64 sider, 225 gram.

 

 

Solgt

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1973Danske lokomotiver og motorvogne 1973-01-01

Udgivet af Frank Stenvalls Förlag i 1973.

Redaktion: Tom Lauritsen

ISBN 91-7266-013-9

160 sider, 180 gram

Ej i samlingen

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1976 Danske lokomotiver og motorvogne 1976-01-01

Udgivet af Frank Stenvalls Förlag i 1976.

Redaktion: Tom Lauritsen

 

 

Ej i samlingen

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1980 01 01Danske lokomotiver og motorvogne 1980-01-01

Udgive af Frank Stenvalls i 1980.

Skrevet af Tom Lauritsen.

ISBN: 91-7266-047-3 152.

 

Solgt

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1985Danske lokomotiver og motorvogne 1985-01-01

Udgivet i 1985.

Skrevet af Tom Lauritsen.

Inkl. DSB person-, post- og rejsegodsvogne af Jan Valeur

320 sider.

Ej i samlingen

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1991 Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01

Udgivet i 1991.

Skrevet af Tom Lauritsen.

286 sider.

 

Ej i samlingen

DanskeLokomotiverOgMotorvogne1997 Danske lokomotiver og motorvogne 1997

Udgivet i 1997.

Skrevet af Tom Lauritsen.

128 sider

 

 

Ej i samlingen

DanskeLokomotiverOgVogne5Danske lokomotiver og vogne

Udgivet af J. Fr. Clausens forlag i 1973.

Skrevet af Niels Jensen.

256 sider, 350 gram

 

 

Solgt

DanskePersonvogne2Danske personvogne

Udgivet af banebøger i 2012.

Skrevet af Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen

ISBN: 978-87-91434-34-1

264 sider, 1375 gram.

 

 

Solgt

Danske privatbanerDanskePrivatbaner2

Udgivet af Stavnsager i 1987.

Skrevet af Hans Gerner Christiansen

93 sider, 275 gram

 

 

 

Solgt 

DanskePrivatbaner1950 1969 Danske privatbaner 1950-1969

Udgivet af TpT 2012

Redaktion: Torben Andersen

ISBN 978-87-992594-7-2

80 sider, 500 gram

 

 

Ej i samlingen

DanskePrivatbanersDamplokomotiverDanske privatbaners damplokomotiver

Udgivet af Herluf Andersens forlag  i 1966

Skrevet af William Bay 

141 sider, 650 gram

 

 

 

 

Solgt

DanskePrivatbanersMotormateriel1921 2001Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001

Udgivet af banebøger i 2002.

Skrevet af Tom Lauritsen.

ISBN13: 97-88788632880

504 sider, 825 gram

 

Solgt

BilledeMangler

Danske statsbaner 1949

Generaldirektoratet for Statsbanerne 1949

Emil Terkelse

Årskalender med markante begivenheder i Statsbanernes historie. Med forord af generaldirektøren for statsbanerne, Emil Terkelsen.

 

Ej i samlingen

DanskeStatsbanersDamplokomotiver2Danske Statsbaners Damplokomotiver

Udgivet af Herluf Andersens Forlag i 1968

Skrevet af William Bay

143 sider, 1375 gram.

En eftertragtet bog.

 

 

 

Solgt

DanskeStatsbanersDamplokomotiverDanske Statsbaners Damplokomotiver, 1847-1959

Udgivet af Dansk Lokomotivmands Forening i 1959.

Skrevet af J. Steffensen, G. Wienecke & A. Gregersen

Der er siden udgivet to tillæg til denne publikation.

46 sider, 175 gram

DanskeStatsbanersDamplokomotiverTillaeg2

 

 

 

 

Solgt

DanskePrivatbanersMotormateriel1921 2001

Danske Statsbaners Motormateriel 1925-2007

Udgivet af banebøger.

Skrevet af John Poulsen.

496 sider.

 

Ej i samlingen

DanskeVeterantogDanske veterantog

- en hilsen til Jernbanemuseet fra de danske jernbaneklubber.

Udgivet af DJK m. fl. i 1988.

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum. Jernbanemuseets venner.

42 sider, 75 gram.

 

Solgt

DBJ1900 1950DBJ, 1900-1950

Udgivet af De Bornholmske Jernbaner, 13. december 1950.

I anledning af Rønne-Neksøbanens 50 årige beståen.

32 sider, 100 gram

 

 

Ej i samlingen

DBJDBJ

Historien om jernbanerne på Bornholm

Udgivet af Bornholms museum i samarbejde med Bornholms jernbaneinteresserede i 2007.

Tekst og redaktion: Ann Vibeke Knudsen.

Indledende tekster og teknisk korrektur: Jesper Reinfeldt og Sten Møller.

ISBN 978-87-88179-74-3.

338 sider.

 Solgt

DBJ1 DBJ nr. 1

1988

Tegningshæfte fra JMJK

750 gram

 

 

Ej i samlingen

DBJnr2DBJ nr. 2

1988

Tegningshæfte fra JMJK

 

 

 

Solgt

DeBlevAldrigTilNogetDe blev aldrig til noget

Motormateriel 0.

Udgivet af banebøger i 1993.

Skrevet af Lars Græsted Jensen & John Poulsen.

ISBN 87 88632 47-4.

24 sider, 150 gram.

 

 

 

Solgt

DeBlaaTogDe blå tog

Det internationale Sovevognsselskab i Danmark - og DSBs nattog

Udgivet af banebøger i 2014.

Skrevet af John Poulsen, under medvirken af Steffen Dresler og Poul Thestrup.

240 sider, 1400 gram

 

Ej i samlingen

DeBornholmskeJernbanerDe Bornholmske Jernbaner

1900-1968

Skrevet af Ludvig Mahler.

Udgivet i 1993.

ISBN: 87-88134-03-2.

208 sider, 800 gram.

 

 

 

Solgt

DeDanskeStatsbaner1847 1947De Danske Statsbaner 1847 - 1947

Udgivet af DSB i 1947.

Det Berlingske Bogtrykkeri.

732 sider, 3.325 gram.

En bibel.

 

 

 

 

Ej til salg

DeDanskeJernbanebureauerOgDeresStempler1De danske Jernbanebureauer og deres stempler

1. del. Øerne

Udgivet i 1994.

Skrevet af Svend Hovard.

250 sider, 450 gram.

 

Ej i samlingen

DeDanskeJernbanebureauerOgDeresStempler2 De danske Jernbanebureauer og deres stempler

2. del. Jylland

Udgivet i 1995.

Skrevet af Svend Hovard.

296 sider, 475 gram.

 

Ej i samlingen

DeDanskeJernbanersSignaler2 De danske jernbaners signaler og sikkerhedssystemer gennem 150 år

Udgivet af banebøger i 1998.

Skrevet af Niels E. Jensen og Benny Mølgaard Nielsen.

ISBN: 87-88632-73-3.

120 sider, 525 gram.

 

 

Solgt

DeGamleLyntogDe gamle lyntog

Lyntog 1935/1973

Beskrivelse af de gamle lyntog og alfabetisk fortegnelse over deres benyttelse

Udgivet af DJK i anledning af udflugt med MS-AA-MS København-Korsør 25/3 1973.

Skrevet af Ole Chr. Munk Plum, John Poulsen og Hans-Henrik Rasmussen.

16 sider, 150 gram.

Ej i samlingen

DeLignerJoHinandenDe ligner jo hinanden.

Historien om MX/MY fortalt ved hjælp af tekst, fotos og tegninger.

Lokomotivets særskrift nr. 6.

Udgivet af lokomotivets forlag i 1988.

Skrevet af Hans Nygård Jensen, Torben Andersen & Steffen Dresler.

66 sider, 100 gram.

 

Solgt 

DeSorteTog2De sorte tog

Lokomotivmænd i krig

Udgivet af Hamlet i 1980

Skrevet af Carl Otto Petersen

ISBN: 87-7321-157-5 207

 

 

Solgt

DeTogVestPaaDe tog vestpå

Horsens Vestbaner 1929-1962

Udgivet 2004 Vigand Dann Rasmussen.

108 sider, 250 gram.

 

 

Solgt

DenForsvundneLandstationDen forsvundne landstation

Udgivet af OEMConsult i 2009.

2. udgave med yderligere 20 stationer.

Skrevet af Ole Edvard Mogensen.

72 sider, 275 gram.

 

 

Solgt

DenGamleStationsforstanderDen gamle stationsforstander

og andre fortællinger fra Hanherred

Udgivet i 1994.

Skrevet af Bjarne Nielsen Brovst,

270 sider, 325 gram.

 

 

Ej i samlingen

DenGuleBy2Den Gule By

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 2010.

Skrevet af Tine Willer.

48 sider, 150 gram.

 

 

 

 

Solgt

DenKlaredeDeSguGodtBrandmajorDen klarede De sgu godt, »Brandmajor«

Et halvt århundrede med DSB

Udgivet af Danmarks Jernbanemuseum i 2007.

Skrevet af Ole Nørregaard Pedersen.

294 sider, 1000 gram.

 

 

Ej i samlingen.

DenRussiskeBarentsregionDen russiske Barentsregion

Udgivet af Kahrius.dk Forlagsaktieselskab i 2011.

Skrevet af Bodil Koefoed Nielsen.

83 sider, 225 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

DenSidsteTrafikelevDen sidste trafikelev ved De Bornholmske Jernbaner

Udgivet af Bornholms Tidendes forlag i samarbejde med DBJ Museum i 2013.

Skrevet af Erik Andersen.

ISBN: 978-87-7799-237-7.

111 sider, 300 gram.

 

 

Solgt

DenSjaellandskeSydbanei100aarDen sjællandske Sydbane i 100 år

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1970.

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum.

20 sider, 300 gram

 

 

 

 

 

Ej i samlingen.

DenStoreTogbog2 Den store togbog

Udgivet i 2001.

Skrevet af Peter Herring.

168 sider, 1075 gram.

 

 

 

 

Solgt

DenTransibiriskeJernbaneDen Transsibiriske Jernbane

Historien om verdens længste jernbane.

Udgivet i 1984 af banebøger i samarbejde med forlaget Sputnik.

Skrevet af John Poulsen, samt V. Kuranov.

ISBN: 87 88632 18-0 96

80 sider, 350 gram.

 

Ej i samlingen

DenTranssibiriskeJenbane1988 Den transsibiriske Jernbane

Udgivet i 1988 af banebøger.

Skrevet af John Poulsen.

ISBN: 87 88632 18-0

96 sider.

 

 

 

Ej i samlingen

DenTransibiriskeJernbaneTilMongolietOgKinaDen transsibiriske Jernbane til Mongoliet og Kina

Udgivet af Lambeth i 1991.

Skrevet af John Poulsen.

96 sider, 425 sider.

 

 

 

 

Solgt

DenTransibiriskeJernbaneMoskva Den Transsibiriske Jernbane

Moskva - Ulaan Baatar - Beijing

Udgivet i 2001 af Lamberth.

Skrevet af John Poulsen.

48 sider, 400 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

OSJS1

Den Østsjællandske jernbane 1

ØSJS 1

Udgivet af JMJKs Forlag 1978.

Skrevet af Jørgen Henneke

62 sider, 335 gram

 Bør flyttes til Ø

Ej i samlingen

OSJS2

Den Østsjællandske jernbane 2

ØSJS 2

Udgivet af JMJKs Forlag 1979.

Skrevet af Jørgen Henneke

89 sider, 490 gram

Bør flyttes til Ø

Ej i samlingen

DengangDerGikTogTilSaebyFjerritslevDengang der gik tog til Sæby-Frederikshavn-Hadsund og Hvalpsund

Udgivet af Limfjordsbanen i 2009.

Skrevet af Finn. Madsen og Frank Sørensen.

24 sider, 100 gram.

 

 

 

 

Solgt

DengangDerGikTogDengang der gik tog

Lolland-Falsters nedlagte jernbaner

Udgivet af Lolland-Falsters Stiftsmuseum i 2005.

Skrevet af Knud Erik Tagmose.

26 sider, 150 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen.

DepotvaerkstedetHelgoland1935 1985

Depotværksted Helgoland

Udgivet af Depotværksted Helgoland i samarbejde med forlaget banebøger i 1985.

Redaktion: Egon Staniok og John Poulsen

16 sider, 55 gram

 

 

 

Ej i samlingen

DerKommerTog

Der kommer tog

- en nostalgisk rejse med jernbanerne

Udgivet af Gyldendal i 2014.

Skrevet af Flemming Søeborg.

265 sider, 1575 gram.

 

 

 

 

 Ej i samlingen

DerVarEngang3

Der var engang...

Lars Viinholt-Nielsens jernbanebilleder 1960-1972.

Strejftog IX.

Skrevet af Lars Viinholt-Nielsen.

Udgivet af banebøger, 2008.

128 sider, 575 gram.

ISBN: 978-87-91434-167.

 

Solgt

DesignDK

Design DK

Udgivet i 1997.

Tidsskrift.

ISSN: 0906-9194

28 sider.

 

Ej i samlingen

DesignIC3Design IC3

Udgivet af DSB.

Skrevet af Jens Nielsen.

ISBN: 87-87385-09-0.

24 sider, 100 gram.

 

 

Solgt

DetEnTysker

Det' en tysker

DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

Udgivet af banebøger i 2018.

Skrevet af Steffen Dresler.

84 sider, 600 gram.

 

 Ej i samlingen

DetErPaaSkinner Det er på skinner

Udgivet af Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster og Museet Falsters Minder i 2001.

Skrevet af Palle Brandt

48 sider, 150 gram.

 

Ej i samlingen

DetGamleTog Det gamle tog

Udgivet af Gullhøj i 2004.

Skrevet af Jens Kowalczyk.

Børnebog.

18 sider, 225 gram.

 

 

Ej i samlingen

DetLilleLokomotiv

Det lille lokomotiv

Udgivet af Sesam i 2000

Skrevet og tegnet af Ib Spang Olsen.

ISBN: 87-11-13264-7

 28 sider, 225 gram.

Til salg

 Næsten som ny.

kr. 40

DetSidsteTogDet sidste tog

En fortælling om nattoget af Ole Hoff-Lund, Dennis Drejer & Jakob Dall

Udgivet af banebøger i 1997.

Skrevet af Ole Hoff-Lund, Dennis Drejer & Jakob Dall

92 sider, 200 gram.

Ej i samlingen

BilledeMangler

Die Eisenbahnen der Erde, Band IV Skandinavien

Udgivet af Ployer og Co, Wien 1962

Tysksproget jernbanebog i en serie på flere.

96 sider

 

Ej i samlingen

DjaevlensJernbane Djævelens jernbane

En rejse i Amazonas historie

Udgivet af Gyldendal i 1995.

Skrevet af Christian Kaarsberg.

176 sider, 525 gram.

 

 

Ej i samlingen

DLF HelgolandDLF-Helgoland

Lyntog i 50 år

1935 - 15. maj - 1985

Udgivet af Dansk Lokomotivmands Forening i 1985.

50 sider, 150 gram.

 

 

Ej i samlingen

Driftmateriel1Driftmateriel I

Damplokomotiver, motormateriel, person, post og rejsevogne.

Udgivet af DSB i 1941. Reprint banebøger i 1988.

Redigereret af Jens Bruun-Petersen.

360 sider, 750 gram.

 

 

 

Solgt

Driftsmateriellet1A

Driftmateriellet bind 1A, 1B og 1C

Udgivet af Dansk Jernbanearkiv i 1974.

Genoplivet digitalt.

Se mere på http://www.toppsmagic.dk/drm2/drm1b.htm

Skrevet af Per Topp Nielsen.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBafSporetDSB af sporet

Udgivet af Palludan Fremtidsforskning i 2015

Skrevet af Uffe Palludan

270 sider, 525 sider.

 

 

 

Ej i samlingen

DSBarkitekturOgDesignDSB Arkitektur og design

Særtryk fra tidsskriftet Arkitektur DK nr. 3, 1986.

Udgivet af Arkitektens Forlag i 1986.

68 sider

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

BilledeMangler

DSB Corporate Identity 1990

Udgivet i 1986?

Bidragydere: Martin Løken, Danske Statsbaner?

35 sider

 

Ej i samlingen

DSB1847 1947 originalDSB - Danske Jernbaner i hundrede Aar

1847-1947

Udgivet af DSB i 1947.

Genoptrykt i 1997 (se nedenstående).

48 sider, 150 gram.

 

 

 

 

 

Solgt 

DSB1847 1947reprintDSB - Danske Jernbaner i hundrede Aar

1847-1947

Reprint. Udgivet første gang i 1947.

Udgivet af bane bøger, 1997.

ISBN: 87-88632-65-2.

48 sider, 175 gram.

 

 

 

Solgt

DSBbaneanlaegDSB baneanlæg

Udgivet af DSB, Banetjenesten i 1989.

114 sider, 325 sider.

 

 

 

 

 

Solgt

DSBdamplokomotiveLitraR DSB damplokomotiv litra R

Temahæfte 2

Udgivet af UK modellers forlag i 1983.

Skrevet af Steffen Dressler

38 sider, 100 gram.

 

 

Ej i samlingen

DSBdesign2DSB Design

Danish Railway Design

Skrevet af Jens Nielsen.

Udgivet af Dansk Designråd, 1984.

ISBN: 87-87385-16-3.

120 sider, 375 gram.

 

Solgt

DSBdieselOgDesignDSB diesel & design

Udgivet af Lokomotivet i 1996.

Skrevet af Torben Andersen.

64 sider, 325 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

Driftmateriellet

DSB Driftsmateriel

Udgivet af DSB i bl.a. 1898, 1908, 1928, 1933, 1938, 1941, 1970, 1973, 1983

 

 

 

 

 

 

 

Solgt / Ej i samlingen

DSBdetFleksibleS tog DSB Det fleksible S-tog

Udgivet af DSB i 1987.

Skrevet af Anders Løvenkjær, Henrik Priess Christensen og Ole Rossen.

30 sider.

 

 

Ej i samlingen

BilledeMangler

DSB Gods Introduktion

Skrevet af Peter Heiberg.

22 sider.

 

 

Ej i samlingen

DSBgodsvogneIDSB godsvogne 1945-1965. 1. del

Litra G til U.

Udgivet af TpT i 2016.

Skrevet af Torden Andersen.

144 sider, 950 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBgodsvogneIIDSB godsvogne 1945-1965. 2. del

Private godsvogne

Litra ZA til ZU

Udgivet af TpT 2017.

Skrevet af Torben Andersen.

176 sider, 1100 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

DSBi80erneDSB i 80'erne

Udgivet  af DSB i 1984

Skrevet af Peter Elming, Bo Maltesen & Johan Adam Linneballe

59 sider, 225 gram

 

 

 

Solgt

DSBiAarene1950 1969 DSB i årene 1950-1969

- set gennem danske jernbanefotografers kameraer.

Udgivet af TpT i 2011.

Skrevet af Torben Andersen.

72 sider, 500 gram.

 

Solgt 

DSBJernbanemuseumOdense2DSB Jernbanemuseum Odense

Skrevet af Sven Jönsson, W.E. Dancker-Jensen & Per Westermann.

Forord af Generaldirektør Povl Hjelt.

46 sider, 250 gram.

 

 

 

 

 

Solgt

DSBJernbanemuseumDSB Jernbanemuseum Odense

Redaktion: Museumsdirektør W. E. Dancker-Jensen og turistchef J. E. Schreiner.

Forord af Generaldirektør Povl Hjelt og borgmester Verner Dalskov.

48 sider, 250 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBkolevogneDSB kølevogne med "standard" vognkasse udviklet fra litra IK 1994

1. Del historisk indledning.

Skrevet af Peter Abel og Bjørn Schultz i 1994.

Udgiver af På Sporet.

3. hæfte i serien Vognbygning.

46 sider.

I samme serie: Små lukkede privatbanegodsvogne af tysk/svensk type i Danmark, del 1. og 2.

 

 

Ej i samlingen

AKC

DSB litra A, K og C - Otto Busses danske amerikanere

Udgivet af Lokomotivets Forlag i 1994.

Skrevet af Steffen Dresler.

ISBN 87-984221-4-6.

66 sider.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraA

DSB Litra Aa i virkelighed og model

Udgivet i 1985.

Skrevet af J. Guldbæk Christensen.

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraD DSB Litra D

Statsbanerernes universellokomotiv gennem mere end 50 år.

Udgivet af Lokomotivets forlag 1988

Skrevet af Steffen Dresler

60 sider

Ej i samlingen

DSBlitraEDSB litra E


De svenske- og danskbyggede eksprestogslokomotiver hos DSB 1937-1970.

 

Udgivet af Lokomotivet i 2006.

Skrevet af Steffen Dresler.

56 sider, 300 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraMXDSB litra MX

Type 567

Udgivet i 1999 af Lokomotivet.

Skrevet af Torben Andersen.

Vist nok genoptrykt i 2012.

72 sider, 350 gram.

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraMY DSB litra MY

Type 567

Udgivet af Lokomotivet i 1998.

Skrevet af Torben Andersen.

80 sider, 375 gram.

 

 

 

 

Solgt

DSBlitraMZ DSB litra MZ

Type 645

Udgivet af Lokomotivet i 2002.

Skrevet af Torben Andersen.

80 sider, 375 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraNogTDSB litra N og T

Tyske krigslokomotiver

Udgivet af Lokomotivet i 1998.

Skrevet af Steffen Dresler.

64 sider, 300 gram.

 

 

 

 

Solgt

DSBlitraODSB litra O

- skovtursmaskinen

Udgivet af TpT i 2015.

Skrevet af Steffen Dresler.

32 sider, 200 gram.

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraPogPRDSB Litra P og PR

- fra Atlantic til Pacific

Udgivet af PpT i 2011.

Særskrift nr. 34

Skrevet af Steffen Dresler. Red af Torben Andersen

72 sider, 300 gram

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlitraRHogS DSR Litra R, H & S

Udgivet af TpT i 2008.

Skrevet af Steffen Dresler.

72 sider, 375 gram.

 

 

 

 

 

Ej i samlingen

DSBlogstorbanen2DSB Løgstørbanen

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1988

Skrevet af Ole-Chr. M. Plum og Jakob Stilling

26 sider, 50 gram

 

 

Solgt

DSBmaterielIDrift DSB Materiel i drift

Udgivet af DSB i 2000.

Skrevet af Eilert Løvborg og Peter Mogensen.

ISBN: 87-7025-011-1.

40 sider. 

 

Ej i samlingen

BilledeMangler

DSB Personalefortegnelse

Udgivet i bl.a 1976, 1978, 1980, 1984.

ca. 546- 628 sider

 

 

Ej i samlingen

DSBPlakater2DSB plakater 1975-84

Kunstnerne fortæller.

Udgivet af DSB i

 1985.

Redaktion Kjeld Heltoft.

61 sider, 350 gram.

 

 

Solgt

DSBrundtOmHusene DSBrundtOmHusene2udgDSB ... rundt om husene!

Med/Ad Godsforbindelsesbanen i København.

Udgivet i 1993. 2 udgaver.

Ole-Chr. M. Plum og Jakob Stilling.

30 sider, 50 gram.

 

1. udg: Ej i samlingen

2. udg: Solgt

DSBstednavnsforkortelser De Danske Statsbaner - Stednavneforkortelser

Udgivet af banebøger i 1995.

Skrevet af Morten Flindt Larsen.

40 sider, 75 gram.

 

 

 

Solgt

DSBstorebaeltPaa7min

DSB Storebælt på 7 minutter

Udgivet af DSB i 1990.

Skrevet af Linda Ljungstrøm.

16 sider.

 

 

Ej i samlingen

DSBvorVirksomhed

DSBvorVirksomhed1972

DSB - vor virksomhed

10. udgave, flere omslag.

Udgivet af DSB i 1972.

128 sider, 300 gram.

 

 

Solgt

DSBlitraCL DSB's litra CL, CLS og CLE, samt tilsvarende vogne ved danske privatbaner.

Temahæfte 3.

Udgivet af UK modellers forlag i 1984.

Jens Bruun-Petersen, N. E. Munch Christensen, Per Topp Nielsen.

40 sider.

 

Ej i samlingen

DSBsSTogDSB's S-TOG

Udgivet af Signalpostens Forlag i 1971.

Skrevet af James Steffensen.

24 sider, 150 gram.

 

 

 

 

 

 

Solgt 

 

Danske Jernbanebøger: B & C

 

BagStatsbanernesKulisserBag statsbanernes kulisser

Udgivet af banebøger i 2007.

Skrevet af Morten Flindt Larsen

96 sider, 625 gram.

 

 

 

Solgt

BanegaardsanlaegeneIKjobenhavnBanegaardsanlægene i Kjøbenhavn 1911

Udgivet i 1911.

Skrevet af C. J. Carlsen.

Indskannet:

http://www.modelbaneteknik.dk/jernbane/kh/banegaardsanlaeg_kbh_1911.pdf

17 sider.

 

 

Ej i samlingen

BanenSkalByggesPaa6aar1BanenSkalByggesPaa6aar2Banen skal bygges paa seks Aar

Med 5 kort og 75 fotografier.

Udgivet af Ny Nordisk Forlag Arnold Busck i 1946.

Skrevet af Ingolf Boisen.

239 sider, 1150 gram.

 

 

 

Solgt:

BanenSaetterSporBanen sætter spor.

Frederikssundbanen i 110 år. 1879-1989

Udgivet af Thorsgaard i 1989.

Skrevet af Knud B. Christoffersen.

ISBN: 87-88165-72-8.

125 sider, 300 gram.

 

Solgt

BanernePaaSporetBanerne på sporet

- igen

En selvfinansierende vision for jernbanens fremtid.

Udgivet af Palludan Fremtidsforskning i 2015.

Skrevet af Uffe Palludan.

ISBN: 978-87-7082-512-2.

250 sider, 525 gram.

 

Solgt

BanernesBygningOgUdstyrelse1916 BanernesBygningOgUdstyrelse1937BanernesBygningOgUdstyrelse1965Banernes bygning og udstyrelse

Udgivet af De Danske Statsbaner i 1916, 1937, 1957 og 1965.

1916:  120 sider og 2 plantegninger,  265 gram.

1937: 179 sider, 425 gram.

1965: 188 sider, 450 gram

 

 1916: Ej i samlingen

1937: Solgt

1965: Ej til salg

BatteritogetBatteritoget

Det danske jernbaneskyts og militæret langs Vestenceinten

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub i 1996.

Skrevet af J. Damskjær Nielsen og Bent Jacobsen.

ISBN: 87-87050-38-2.

46 sider, 125 gram.

 

Solgt

BilledeManglerBirger er lokomotivfører

Udgivet af Holsund Forlag i 1999.

Skrevet af Jan Forslund.

Billedbog.

ISBN: 87-78265-12-6.

36 sider.

Ej i samlingen

Blandettog2Blandettog

– billeder fra dengang man havde god tid

Udgivet af banebøger i 1990.

Skrevet af John Poulsen & Birger Wilcke.

ISBN: 87-88632-29-6.

64 sider, 200 gram.

 

 

Solgt

BrammingBramming station 1874-1974

Udgivet Esbjerg Museum i 1975.

Skrevet af Aino Kann Rasmussen.

87-980366-0-2.

35 sider, 100 gram.

 

 

Solgt

BroagerBanenBroager Banen

Udgivet i 1977.

Skrevet af P. Thomassen.

54 sider, 175 gram.

 

 

 

 

Solgt

ByensBaner2Byens baner

Jernbanen i København i 150 år

Skrevet af John Poulsen.

Udgivet af banebøger, 1997.

ISBN: 87-88632-67-9.

272 sider, 1400 gram.

 

 

 

 

Solgt

ByensPulsByens puls - Storkøbenhavns S-bane

Udgivet af Mallings i 1989.

Skrevet af Lars-Henrik Olsen.

Børnebog om Storkøbenhavns S-bane.

ISBN: 87-7333-476-6.

47 sider.

Ej i samlingen

Borster2Børster

De omrejsende jernbane - og jordarbejderes liv og arbejde belyst gennem breve og samtaler.

Udgivet af Forlaget Fremad i 1955. 2. oplag.

Skrevet af Charles Haugbøll.

ISBN: 87-557-1144-8.

1. oplag: 183 sider.

2. oplag: 150 sider.

3. oplag: 157 sider, 625 gram.

Mere på My 1 2 87

Solgt

 

Danske Jernbanebøger C

CarstenKorerMedDamptogCarsten kører med damptog

Udgivet af Forlaget Flachs i 2001.

Skrevet af Jan Forslund.

Børnebog.

ISBN: 87-627-003-0.

32 sider, 425 gram.

 

 

Ej i samlingen

CompendiumonERTMSCompendium on ERTMS (engelsk tekst)

Udgivet af Eurail press i 2008.

Skrevet af Peter Winther m. fl.

Engelsk tekst.

260 sider, 600 gram.

 

 

Ej i samlingen

banen

Banen

Dansk modeljernbaneblad i A5 format

Udkommer 6 gange om året.

Link: www.banen.dk

 

 

 

 


Modeltog

Modeltog

I denne bog er der er en del spændende baggrundsviden med historisk islæt. Både den historiske udvikling indenfor modeltog, men også omkring skinnetopologier og de forskellige leverandører.

Sproget er let læseligt og der er mange fine billeder. Der findes enkelte stavefejl og til tider bruges unødvendige fancy termer, som så forklares i ordlisten. Ord som printplade er forklaret her!

Der er nogle gode oversigter over f.eks. skinnetyper, koblinger og dekodere. På det digitale får man også en god gennemgang af de forskellige muligheder. Selvom om mange af bogens oplysninger kan hentes på nettet, så giver bogen en god introduktion og gennemgang af de forskellige emner, og oplysningerne bliver samlet på eet sted. Til gengæld er der ikke mange henvisninger til nettets muligheder.

En skam at bogen samtidig virker som reklame for butikken, som forfatterne er tilknyttet. I det hele taget er den præget af en tilgang til hobbyen, hvor man køber sig til alle delene. Fordelen er til gengæld, at man får en god gennemgang af, hvad man kan købe sig til for penge, som bestemt kan være relevant i mange tilfælde.

Dejligt med en nyere dansk bog og den kan anbefales. Der er mange gode oplysninger i den, men ikke flere end at jeg kan hente den på biblioteket igen i første omgang. Med tiden finder den sikkert vej - via ønskeseddelen - til min boghylde.

Skrevet af: 
Rolf Sylvester-Hvid & Jes Buusmann
Udgivet af: Lindhardt & Ringhof
Udgivet i: 2008
Sideantal
144
ISBN-13: 9788711169193

 


Maskindepoter

Maskindepoter i virkelighed og model

Dansk Modeljernbane Hobby for Alle nr. II.

En uundværlig almanak om maskindepoter, når modelbanen skal planlægges.

Skrevet af:
Torben Andersen og Torben Bejerholm
Udgivet af:
Lokomotivets forlag
Udgivet i: 1992
Sideantal: 82
ISBN:
87-982980-6-2

 


 

modeljernbane_i_danmarkModeljernbane i Danmark

En rigtig god bog for alle. Den bedste allround bog jeg har læst om modeljernbane. Indeholder også en del om digitalteknik. En bog jeg jævnligt vender tilbage til. Kan læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk.

Forlag: Peder E. Jensen
Udgivet: 19-03-2001
Udgave: 1. udgave, 1. oplag
Sideantal:
309
ISBN-10 8798781316
ISBN-13: 9788798781318

 


Lokomotivet

Lokomotivet

Dansk jernbanehistorisk magasin i A4 format.

Udkommer 4 gange om året.

Link: www.lokomotivet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 


Skive havnHavnen midt i Jylland

- Skive havn 1869-1994

Bogen er skrevet af flere forskellige forfattere. Hver har bidraget med mindst eet kapitel.

De første kapitler skitserer nøgternt Skive havns udvikling. De næste kapitler fokuserer på havnens funktioner og på hvilke laster, der gik igennem havnen. Kapitlet "Havnearbejderne" ser - ikke overraskende - på havnearbejderne og deres arbejdsforhold - et spændende kapitel. Kapitlet "Skipper i Skive" beskriver på bedste vis skipper Kristian Jensens liv - hans opvækst, hans første båd, 2. verdenskrig og hans ægteskab med hustruen Agnete. Kristian Jensen var en kendt personlighed i Skive havn.

Da bogen er skrevet af mange forfattere, får man mange forskellige indfaldsvinkler til havnen. En rigtig god bog for dem der interesserer sig for havne og havnemiljøer.
 
 
Skrevet af:
Lektor Niels Løkkegaard: "Fra Flodhavn til fjordhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Nordhavnen kommer til 1920-34"
Arkivar Niels Mortensen: "Sydhavnen, der aldrig blev bygget"
Ekspeditionssekretær Niels Mathiasen: "Skive havn frem mod år 2000"
Fhv. skibsmægler Sven Aage Bering: "Skive havn som trafikhavn"
Arkivar Niels Mortensen: "Havnearbejderne"
Seminarielektor Niels Bonnesen: "Skipper i Skive"
Lærer Rud Kjems: "Fjorden, havnen og fiskerne"
Kaptajn Ernst Møller: "Havnen i fritiden"
Redaktion Niels Mortensen
Udgivet af: Skive havn
Udgivet i: 1994
Sideantal: 138
ISBN 87-985135-0-8

Juni 2011


 

Bog: Havnearbejderne i Århus - før containernes tid.

Havnearbejderne_i_AarhusBogen gennemgår livet på Århus havn fra 1880 - 1960. Man kommer vidt omkring og den beskriver de forhold, som havde indflydelse på havnearbejdernes arbejde, deres organisering, familieliv, baggrund og sociale status. Specielt fokuseres der på  forholdet imellem arbejdsgiverne, formændene fra stevedore selskabet og havnearbejderne selv. Havnearbejderne var som udgangspunkt løsarbejder, som arbejdede indtil skibet var tømt eller lastet. Så skulle man finde ny hyre. Dette system gav til gengæld havnearbejderne et afvekslende arbejde og gav dem en følelse af frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget de ville arbejde - hvis der var noget arbejde.

Bogen er grundig, og som kildemateriale gør den udpræget brug af interviews af havnearbejderne og deres familier. En spændende bog, som blot har den bagside, at den er meget akademisk og analyserende, hvilket ikke er helt tilfældigt, da den er udgivet af Universitetsforlaget i Århus. Ser man bort fra dette, så er det en bog, som kan anbefales.

Skrevet af:
Svend Åge Andersen
Forlag: Universitetsforlaget i Århus
Udgivet: 1988
Sideantal:
247
ISBN 87-7288-185-2

Okt 2009


Jernbanehistorisk årbog '13

JernbanehistoriskAarbog13

Bogen indeholder:

1863: "Langå-Viborg banen åbner" af Asger Christensen
1888: "Jernbane langs Vestenceinten" af Morten Flindt Larsen
1913: "Brammingulykken i nærbillede" af pens, stationsforstander V. J. Jalk(†), kommenteret af Morten Flindt Larsen
1938: "Oddesund - fra færge til bro" af Ole Edvard Mogensen
1963: "Fjernstyring på Frederiksværkbanen" af Ole Edvard Mogensen
1988: "Det sidste udflugtstog" af John Poulsen
 
Med denne bog har man valgt at afslutte serien, idet der som udgangspunkt har været taget et emne op, der er henholdsvis 25, 50, 75, 100, 125 og 150 år gamle. Årbøgerne har gennem de sidste 25 år behandlet emner fra jernbanens tilblivelse og fremtil året 1988, og man har således med denne bog fået sluttet kæden af artikler fremtil dette år. Det er blevet til 130 artikler og over 1600 sider. Imponerende.

I denne bog vil jeg ikke fremhæve det ene velskrevne kapitel frem for det andet, da alle indholder god læsning med mange interesssante beskrivelser.  Alle forfatterne er velkendte jernbaneforfattere, som tidligere har udgivet egne bøger, så der er ingen tvivl om, at selvom serien stopper, skal vi nok se mere fra deres hånd. Tak til John Poulsen for en dejlig serie og for en god 2013 udgave. En god bog at sætte punktum med.

Skrevet af:
Asger Christensen
Morten Flindt Larsen
J. Jalk
Ole Edvard Mogensen
John Poulsen
Udgivet af: Banebøger
Udgivet i: 2013
Sideantal: 80
ISBN 978-87-91434-35-8
Marts 2013

Årsskrift: Jernbanehistorie 2013

Jernbanehistorie2013

Jernbanernes teknologi- og kulturhistorie

Jernbanemuseets årsskrift er noget jeg altid glæder mig til. Der er altid noget spændende at læse - skrevet af en lang række kompetente forfattere.

Det første indtryk i år er noget anderledes end ved de forrige udgaver. Årsskriftet har tidligere været holdt i et genkendeligt rødbrunt design (se f.eks. Årsskrift: Tog i tiden, 2010), men i år har man ønsket at gøre op med dette. Hvorfor nu det? Tja. Gisninger: Der er kommet nyt personale til, og dette har tydeligvis ønsket at markere sin ankomst. Forsidefotoet (af Rodevang) fejler intet, men ved at fjerne det gamle layout og bruge et helsidefoto, har man mistet den genkendelighed, der var i det gamle layout. Genkendelighed kan man måske opnå på anden vis, men det nye layout virker kedeligt set ude fra. Navnet er skiftet fra "Tog i tiden" til "Jernbanehistorie". Er det et bedre navn? 

Årsskriftet er meget tykkere end året før - det kan næsten kaldes en bog, og det tyder jo godt. Det er med store forventninger, at jeg åbner for at se nærmere på indholdet. Lad os blive lidt ved layoutet, for der er også sket en del inde i bladet. Man er gået fra tre spalter til to. Skriftstørrelsen har man til gengæld bibeholdt i størrelse "lille". Størstedelen af læserskaren må ellers forventes at være af årgang "ældre". Skrifttypen er ændret, og det er ikke blevet til det bedre - den står ikke så tydelig og er meget sværere at læse. Nå, skidt pyt, bare indholdet er godt.

Jeg skynder mig igang med forordet og bliver her forklaret, at indholdet også har ændret sig. I årsskriftet vil man nu lægge mere vægt på forskningbaserede artikler, og i år er der hele tre fagfællesbedømte artikler med.

Jeg iler til den førske artikel om Fugleflugtslinien som et kontroversielt internationalt project af Martin Schiefelbusch. Normalt kan jeg sluge et årsskrift fra ende til anden, hvis tiden tillader det, men går hurtigt i stå. Artiklen er bestemt skrevet af en forsker. Omend emnet er spændende, så trækkes man rundt i alverdens citater, referencer og detaljer i et sprog, som ikke just er oplivende, og artiklen bærer præg af at være produktet af en opgaveformulering omkring det mere specifikke emne: Fugleflugtsliniens forhandling og implementering af ruten. Der står mange interessante oplysninger - ingen tvivl om det.

Jeg afslutter artiklen, og med lettelse bladrer jeg over til den næste artikel: "Stationstiden" - og da byerne flyttede på landet af Mette Ladegaard Thøgersen. Det må lige være noget for mig, tænker jeg, men bliver hurtigt klar over, at det igen er en afhandling fortalt af en historiker til en historiker. Fik jeg noget ud af rurale byer, forklaringsmodeller, tabeller og procenter? Nej intet. Det var en blanding af gammel viden, samt en lang række data som nok kræver en mangeårig historisk universitetsuddannelse for at få noget ud af. Mange ord med kun lidt indhold.

Med et lokomotivs brusen i kroppen - om at forme jernbanerejsen, og jernbanerejsens omformninger af Anders Møller er ligeledes en af de tre fagfællesbedømte artikler. Den er dog noget anderledes og kommer med nogle pudsige betragtninger om vores holdning til og oplevelse af det at rejse med toget. Omend der bliver ofret mange ord i forhold til indhold, så får man dog noget ud af denne artikel. Efterfølgende giver det stof til eftertanke, og man føler også at man har fået noget med i rygsækken. Dejligt.

Den fjerde artikel er Mindre lokomotiver - overtaget fra København-Slangerup Banen og Sydfyenske jernbaner af Steffen Dressler. Det er en meget traditionel artikel som - specielt for de materielinteresserede - er fin og nærværende. Den følges op af en liste over referencer lige som de øvrige artikler - en god kutyme, som ikke altid er en selvfølge i dansk jernbanelitteratur.

Artiklen følges ligeledes op af et Summary ... på engelsk. Joohh, vi er blevet meget moderne og akademiske og løfter niveauet .. Måske jeg blot skulle have nøjedes med summary af de to første artikler, men et engelsk summary virker meget malplaceret efter denne ellers udmærkede og traditionelle artikel, og det er er heller ikke noget forfatteren ellers har anvendt. Igen et udslag af "Hvor skal det være flot og fint og akademisk nu". Universitetsverdenen er kommet til museet!

Nu - helt uden forventninger - tager jeg hul på sidste artikel: Bevaringsplan - for rullende materiel i Danmarks Jernbanemuseum af René S. Christensen, Gitte Lundager og Henrik Harnow. Her bliver museets planer for bevaring af materiellet gennemgået på en god og grundig måde, og selvom man kan være nok så nostalgisk, så forstår man godt bevæggrundene for det store arbejde, som museet er gået igang med. Se, det var også en artikel, som gav mening.

Årsskriftet slutter med at se nærmere på to bogudgivelser: "Danske personvogne" og "Stationsbyer i dag". Her bliver førstnævnte sablet godt og grundigt ned - dog med en vis respekt for det store arbejde. Selvom anmelderne kan have ret i nogle af kritikpunkterne, så konkluderes det bl.a. at bogen er svær at læse. Jeg finder dog på ingen måde bogen svær at læse. Det var mig betydelig sværere at komme igennem museets årsskrift end "Danske personvogne". Anmelderne forventer øjensynligt at alle er uddannede historikere, og at der skal skrives i et tilsvarende sprog fremfor til den almindelige dansker.

Tidligere museumsinspektør Thestrup var i manges øjne for populistisk. Hvis dette årsskrift er fremtiden, så er man med den nye ledelse sprunget fra den ene yderlighed til den anden. 

I mine øjne har man taget et meget vellykket årsskrift og ændret det - for at ændre det - og det er bestemt ikke til det bedre; hverken layout eller indholdsmæssigt. Målgruppen er en helt anden end dem, der normalt læser skriftet. Det er henvendt til højtuddannede historikere og ikke til den skare af jernbaneinteresserede, som bl.a. melder sig ind i Museumsklubben, hvor årsskriftet indgår som en del af medlemskabet.

Denne anmeldelse er skrevet af en akademiker. Mine forventninger til næste års årsskrift er meget lave - og det kan jo så også være en fordel til den tid.

 

Redigeret  af: René S. Christensen, Asbjørn Riis-Knudsen, Peter Fransen, Gitte Lundager, Mette Thøgersen og Hernik Harnov (ansv)
Udgivet af: Danmarks Jernbane Museum
Udgivet i: 2013
Sideantal: 110
ISSN 2245-9499
15. feb. 2014

 

Bog: Historien om et succesfuldt renoveringsprojekt

HistorienOmEtSuccesfuldtKøbenhavns Hovedbanegård, Projekt Kh 08

I 2008 blev et større renoveringsarbejde af Københavns banegård afsluttet. Arbejdet omfattede:

 1. Renovering og istandsættelse af haldækkonstruktionerne.
 2. Renovering og istandsættelse af forpladsbroerne.
 3. Ombygning af perron 2 og 3 ved  en forlængelse ind under banegårdshallen.
 4. Ombygning af perron 2 og 3 ved en sænkning på hele længden med ca. 20 cm.

Projektet udmærkede sig på flere områder - bl.a. mht. tilbudsgivningen, fire projekter i ét og de mange deltagere, en fredet bygning, et hotel der måtte lukkes, mens arbejdet stod på, og ikke mindst at driften af hovedbanegården skulle påvirkes mindst muligt. Det lykkedes over al forventning.

Her kan nævnes at hovedbanegården har 1.400 daglige afgange inkl. S-tog.

Bogen beskriver projektet set fra mange forskellige sider. Indholdsfortegnelsen ser således ud: 1. Projektets start, 2. Udbud og kontrakter, 3. Projektorganiseringen, 4. Projektplanlægningen, 5. Projekteringen, 6. Samarbejdet, 7. Kommunikationen, 8. Udførselen, 9. Evalueringen, 10. Afslutning, 11. Særlige begivenheder og 12. Faktaoplysninger.

Som det ses af overskrifterne er fokus sat på selve byggeprojektet, og ikke så meget på hovedbanegården og dens historie. Omend denne bog også sælges gennem DJK, så er målgruppen bygherrer, bygningsingeniører og entreprenører, og vægten er specielt lagt på projektledelse. Derfor vil det også være uretfærdigt at vurdere bogen udfra en jernbanehistorisk vinkel. Der er enkelte sider om banegårdens historie, men ellers er det nutidens renovering, der udgør indholdet. Bogen er 26,5 cm bred, og der er givet plads til mange fine billeder. Desværre har man ikke ofret tid på at beskrive billedernes indhold, hvilket i flere tilfælde ville have givet billederne mere værdi. Som en beskrivelse af et renoveringsprojekt ser bogen glimrende ud, og det er givet, at projektet har været en stor succes.

Ser man på bogen med jernbanomani-øjne, så er der desværre ikke så meget at gå efter. De mange fine billeder giver dog læseren en god oplevelse, og alene derfor kan den være spændende at bladre igennem for dette folkefærd. Vil man vide mere om banegårdens historie og arkitekturen, så skal man nok nærmere ty til f.eks. John Poulsens "Københavns banegårde". Den står på min hylde og venter.

Skrevet af: Steffen Moe, Søren Birch og Cyril Olsen
Udgivet af: Grontmij A/S og public Arkitekter A/S
Udgivet i: 2011
Sideantal: 140
ISBN: 87-989350-4-6
6. juli 2014

På sporet af 2012

PaaSporetAf2012

årbog om danske jernbaner

En bog i tekst og billeder over året der gik. Lige nu kan man huske, hvad der skete, men om få år er det historie. For mig var der også mange nye oplysninger. Forfatterne har fingeren på pulsen, og man kommer vidt omkring: DSB's ledelse, den politiske indflydelse, godstransport, broer i problemer i nord og syd, IC4, MR og dobbeltdækkervogne, med S-togsrevisoren på arbejde, renovering af stationer og bane, lokalbaner og veteranbaner.

En fin bog, let at læse, med gode historier og ikke mindst dejlige billeder.

 

Skrevet af: Jan Forslund, Tommy O. Jensen og Allan Støvring-Nielsen
Udgivet af: Jan Forslund og DJK
Udgivet i: 2012
Sideantal: 80
ISBN 978-87-87050-97-5
13. mar 2013

 

MinFarsStation

Bog: Min Fars Station

Af: Bjarne Nielsen Brovst

Fortællinger

I denne bog hører vi om forfatterens erindringer fra hans barndom, hvor hans far var overassisterende underportør. Bjarne havde sin gang blandt alle de ansatte på stationen i Brovst, hvor han var vellidt, og hvor han fik lov til at færdes frit. Han var som et adoptivbarn for stationforstanderens familie, og han elskede at komme i pakhuset, hvor man kunne finde alverdens sager, der var på vej til og fra byen.

Jernbanemiljøet og stationens ansatte fik stor betydning for Bjarne, men der er også mange andre spændende kapitler -vel ca. 2/3 af bogen- som fortæller om byen og dens indbyggere. Sproget varierer fra flydende og let læseligt til meget knudret, og nogle passager kan være lidt tunge at komme igennem. Indholdet er dog mestendels spændende og letflydende.

Interesserer man sig for livet i en mindre dansk jernbanebaneby i 1950'erne, ja så er denne bog et oplagt emne at have liggende på nathylden.

 

Skrevet af: Bjarne Nielsen Brovst
Udgivet af: Poul Kristensens forlag
Udgivet i: 2002
Sideantal: 143
ISBN: 87-7851-170-4
3. januar 2013

StruerStationStruer Station

- fra rangerhest til udlicitering

Struer station var engang en af de meste centrale stationer i Danmark. Her lå administrationen for 3. distrikt, og her mødtes banerne fra Skive, Holstebro og Oddesund. Det 3. distrikt var kilometermæssigt det største af de tre distrikter. Struer havde desuden et stort maskindepot og hele to rundremiser. I 1932 blev 3. distrikt nedlagt, og byen mistede dermed over 40 arbejdspladser. I 1938 blev Oddesundbroen bygget, og man fik dermed direkte forbindelse nordpå ad denne vej. I dag er Struer kun en skygge af, hvad der engang var.

Bogen er let læselig og i det samme format, som Ole Edvard Mogensen også har anvendt til hans forrige bog "Signalhuse". Af andre publikationer fra samme forfatter kan nævnes "Den forsvundne landstation",  "Sporene på heden" og "Sporene i Ulfborg-Vemb". Bogen inddrager i stor stil mange landsdækkende jernbanehistorieske ændringer som f.eks. de nye lyntog - både de røde og MA'erne- og deres afløser IC3, energikrisen i 1970, de nye tider med udlicitering og et farvel til DSB Gods. Disse blive på bedste vis kædet sammen med de lokale ændringer, som blev indført i Struer. 

Det store maskindepot i Struer har gennem årene været en stor arbejdsplads, og det er sørgeligt, at de to flotte remiser nu er væk. Til gengæld står Struer godsekspedition med tilhørende spor stadig, og den ejes af Struer museum. Man ønsker at istandsætte bygningen og indrette den som jernbanemuseum. Når man køber bogen "Struer Station" er man med til at støtte dette projekt, da bogens overskud går til dette prisværdige formål.

En god bog.

Skrevet af: Ole Edvard Mogensen
Udgivet af: OEM Consult
Udgivet i: 2012
Sideantal: 128
ISBN 978-87-991676-5-4
27. jan 2013

TogOgHistorie

Tog og historie

Jernbanearkiver og deres brug.

Lad os sige det lige ud: Dette er et hæfte, som et flertal nok ikke vil finde spændende. For en gruppe indeholder denne publikation dog mange nyttige informationer. Det beskriver jernbanearkiverne og deres opbygning, og hvorledes man bedst tilgår dette materiale. Hæftet er skrevet af Steen Ousager, som bl.a. også har skrevet bøgerne "Guldsnore på sporet - Jernbane, politik og forening", "Politik på skinner" og 2. bind "1914-1950" i serien "På Sporet" udgivet af Jernbanemuseet.

Hæftet giver først en kort oversigt over jernbanernes udvikling i Danmark, både mht. privatbaner og statsbanerne -  bl.a. indenfor:

 • Projektering
 • Anlæg
 • Driften
 • Nedlæggelse eller videreførsel
 • Overordnet styring

Den måde at arkivalierne er opdelt på, hænger meget sammen med jernbanernes udvikling. De enkelte arkiver og deres indhold gennemgås, og man får et godt overblik, men samtidig fornemmer man også en skræmmende krav om det nødvendige tidsforbrug. Det er et meget nyttigt hæfte for dem der søger viden i de danske jernbanearkiver, hvad enten det er for udfærdigelse af artikler, bøger eller for andre studier.

Skrevet af: Steen Ousager
Udgivet af: Statens arkiver
Udgivet i: 1996
Sideantal: 36
ISBN-10 87-89473-04-3
1. jan 2013

Danske Personvogne

DanskePersonvogne

Denne bog er set beskrevet som et værk - og det er ikke helt ved siden af.

Bogen er opbygget, så den følger de danske personvogne i kronologisk orden. Læseren bliver taget med fra de ældste kupévogne over gennemgangsvogne; sidegangs- og midtgangsvogne. Fra de toakslede til boggievogne. Fra trævogne over stålvogne til dobbeltdækkervognene. Man kommer vidt omkring - og det både hos DSB og indenfor privatbanerne.

Mange spændende emner som boggier, producenter, konstruktører og prototyper bliver berørt. Bogen indeholder meget naturligt også mange enslydende beskrivelser, for selvfølgelig har vognene også mange ligheder, men også mange forskelligheder - selv indenfor samme litra var der mange varianter.

Tidens krav og muligheder bliver inddraget og kædet sammen med vognenes udvikling. Man får en god fornemmelse for, hvor kompleks og mangeartet det kørende materiel har været, og hvor mange ombygninger der har fundet sted. Det har ikke været nogen nem opgave at skrive denne bog.

Den kronologiske opbygning gør bogen mere læsbar, men til gengæld tabes noget af overskueligheden. Alternativet ville have være en opslagsbog, der var mindre spændende at læse fra ende til anden. Bogens har også et fint format, som muliggører en god præsentation af de mange dejlige billeder. Skulle man nævne en enkel mangel, så skulle det være et indeksregister. Bogen vil i mange tilfælde blive brugt som en opslagsbog, og her ville et sådan indeksregister have været guld værd. Der er ingen tvivl om at denne bog i mange år fremover vil blive betegnet som bogen om danske personvogne.

En bog som bør stå på enhver jernbaneentusiasts boghylde. 

Skrevet af: Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen
Udgivet af: banebøger
Udgivet i: 2012
Sideantal: 264
ISBN 978-87-91434-34-1
18. jan 2013

De danske jernbaners signaler

DeDanskeJernbanersSignaler

og sikkerhedssystemer gennem 150 år.

Denne bog må siges at være den mest beskrivende bog indenfor signaler på de danske jernbaner. Bogen gennemgår sikkerhedssystemerne tilbage fra 1847 og frem, og beskriver på en god måde, hvordan de har ændret sig gennem tiderne og fremtil årtusindeskiftet. Den teknologiske udvikling og dens betydning for jernbanedriften bliver kædet godt sammen. Efter at have læst bogen er man blevet noget klogere. Emnet er imidlertid stort, så det kan være svært at komme rundt om alt i en enkelt bog. Bogen lægger vægt på den historiske udvikling, og her får man et godt overblik.

Fra bogens bagside:
"Denne bog behandler emnet fra tre vinkler:
- Hvilke regler skulle der være for at togene kunne køre sikkert og hvordan blev de til?
- De overordnede linjer i signalernes udvikling fra kurvesignaler til fremtidens satelit-overvågning.
- Sikrings-anlæggenes opståen, formål og udvikling fra trådtræk til elektronik.
Bogen er ikke kun for dem der i forvejen ved noget om signaler, men også for alle jernbane-historisk interesserede og giver et enestående indblik i dagligdagens besværligheder med at få hjulene til at rulle."

Selvom emnet kan virke lidt tørt, så formår forfatterne at formidle det på en interessant måde. 

Bogen er umulig at opdrive antikvarisk, og jeg er sikker på at der er et marked for en opfølgning af den.

 

Skrevet af: Niels E. Jensen og Benny Mølgaard Nielsen
Udgivet af: banebøger
Udgivet i: 1998
Sideantal: 120
ISBN 87 88632 73-3
16. dec 2012

Hvor blev de af?

Historien om de danske GM-lokomotivers skæbne efter endt aktiv tjenste hos DSB.

Hvor spændende kan det være at gennemgå gamle lokomotiver og deres skæbne? Selv for en jernbanenørd lød det ikke så ophidsende, men -som MY fan- var nysgerrigheden alligevel vakt, men ikke mere end som så. Hvis ikke jeg havde været medlem af banebogklubben, så havde jeg nok aldrig købt bogen ... men heldigvis var jeg medlem.

Sproget i bogen er ikke noget at råbe hurra for. Forfatteren Jens Hasse indrømmer da også allerede på de første sider, at det ikke er hans stærke side. Antallet af stavefejl er også højt.

Måske er sproget i bogen ikke det bedste, men indholdet fejler ikke det mindste. På de første sider bliver GM-lokomotivernes historie under DSB meget kort fortalt, og man bliver forskånet for en masse gentagelser af emner, som man kan finde i andre bøger. Tak for det. GM-lokomotivernes tilblivelse og tjeneste hos DSB er spændende, men lad den være beskrevet i bøger, som er dedikeret hertil. Forfatteren har forstået dette og sætter istedet fokus på det, som berettiger bogens eksistens - nemlig GM-lokomotivernes historie efter deres tjeneste i DSB.

Jeg havde forventet en lang opremsning af de enkelte lokomotiver og deres skæbne, men bogen angriber det anderledes. Læseren bliver underholdt med den ene beskrivelse efter den anden. Historier, som tager udgangspunkt i de virksomheder, som gennem tiderne har været ejere af lokomotiverne.

Efter endt tjeneste kom mange GM-lokomotiver i slutningen af 1980'erne til privatbanerne, og da jernbanernes godstransport i samme periode blev liberaliseret, opstod der desuden adskillige mindre jernbaneoperatører, som også havde brug for stabil trækkraft. Disse aftagere af kørende materiel bliver på bedste vis gennemgået, og der er mange detaljer med. For hver aftager er der en oversigt over deres GM trækkraft gennem årene og en status pr. 2012.

Efter at mange af lokomotiverne havde gennemlevet deres første, anden eller tredie alder i Danmark, forsvandt de over landets grænser til primært Sverige og Tyskland, men også til f.eks. Norge og Australien. De nye ejere får vi også en god beskrivelse af i bogen, og ikke mindst deres virke og forudsætningerne for deres tilblivelse.

Bagerst i bogen er der en liste over alle lokomotivernes skæbner.

Bogens trumfkort er dog billederne, som forfatteren har taget henover de sidste 25 år, hvor han har fulgt GM'erne rundt i verden. Jens Hasse er uddannet fotograf, og det bærer bogen præg af. Billederne er af meget høj kvalitet, og de bliver flot præsenteret i A4 formatet.

Selvom My 1287 ikke er medtaget ;-), så er det en bog, som jeg forventer jævnligt vil blive taget ned af hylden og genlæst. Det en bog, som man ikke kan komme udenom, hvis man blot har den mindste interesse for GM lokomotiver. Det er en fryd både at læse indholdet og at se de dejlige billeder. En positiv oplevelse.

Skrevet af: Jens Hasse
Udgivet af: Forlaget Banebøger
Udgivet i: 2012
Sideantal: 224
ISBN-10 978-87-91434-32-7
29. juli 2012

På sporet 1847-1997, bind II 1914-1950

Krige og fornyelse

Jernbanerne, DSB og samfundet.

De to verdenskrige fik stor indflydelse for jernbanernes udvikling. De knappe resourser var med til at fremme anvendelsen af jernbanen, men det medførte også at materiel og spor blev nedslidt - uden at man umiddelbart havde mulighed for at forny det. Første verdenskrig (1914-18) gav øget efterspørgsel på varer og der var rigeligt at se til, og begreber som gullaschbaroner dukkede op. Mellemkrigsårene var præget af lavkonjunktur og kriser, men også af en opblomstring hvor landet blev bundet sammen af bl.a. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Oddesundbroen og af gode færgeforbindelser over Storebælt. Anden verdenskrig fik endnu større konsekvenser for driften af jernbanetrafikken - både på godt og ondt.

Det var en tid med flere styrelses- og anlægslove, samt privatbaneloven af 1918. Det var også i denne periode, at de sidste baner blev bygget, og at konkurrencen fra bilerne begyndte at dukke op. Nedlæggelse af overkørseler, nye personaleforhold, S-tog, rutebiler og lyntog er blot nogle af emnerne, som bliver gennemgået. Bogen inddrager både den samfundsmæssige og den politiske udvikling, og sammenholder den med, hvordan banerne fik lov til at udvikle sig. Sammen med en lang række gode billeder fortæller den - ikke bare jernbanehistorie- men en god bid af vores Danmarkshistorie.

En god bog som giver et fint overblik over jernbanens udvikling 1914-1950.

Skrevet af: Steen Ousager
Udgivet af: Jernbanemuseet
Udgivet i: 1997
Sideantal: 358
ISBN 13 978-87-7717-141-3

April 2012


København - Odense

JernbanehistoriskAarbog11

I denne bog tager Flemming Søeborg os på en rejse igennem landskabet fra København til Odense. Med udgangspunkt i det man kan se fra vinduet i toget, føres vi både geografisk og historisk fra den ene historie til den anden. Det giver læseren en meget afvekslende oplevelse, når man læser bogen, og hvis en enkelt historie ikke fænger, så gør den næste det, for der er mange gode historier i den. Den røde tråd er jernbanen, som binder alle historierne sammen. De skiftende emner sørger for, at man får et indblik i, hvordan jernbanen intregrerer sig i samfundet, og hvilken påvirkning at den har fået for de enkelte lokalsamfund. Der er historier, der går flere hunderede af år tilbage, og der nyere historier som f.eks. Storebæltsbroens komme og færgerens udfasning, som for mange ikke mentalt er historie endnu, selvom det snart er mange år siden. Bogen er ikke en bog som beskriver jernbanen for jernbanens skyld, men derimod en beskrivelse af jernbanen som en del af vores samfund.

Konceptet er set før, omend det er mange år siden. Således kunne man i begyndelsen af 1900-tallet købe nogle små hæfter "Hvad man ser fra toget", og denne bog må siges at være den moderne udgave af dem, og en meget vellykket en af slagsen. Jeg håber, at der kommer en videreførelse af den med tiden.

En god og anderledes bog.

Skrevet af: Flemming Søeborg
Udgivet af: Forlaget Frisporet
Udgivet i: 2008
Sideantal: 128
ISBN 87-992512-0
29. jan 2012

Generaldirektør Peter Knutzen

Denne artikel skulle egentlig kun have været en anmeldelse af bogen

"Peter Knutzen: Jeg frygter ikke Historiens dom",

men den velskrevne bog -og emnet heri- vakte min nysgerrighed, og det blev til mange flere bøger herom. Først kort om:

Peter Knutzen

Peter Knutzen blev født i Søby på Ærø den 14. januar 1887. Han voksede op på en lille gård i simple omgivelser med at bagland, som lærte ham, hvad pligter var, og som lagde vægt på litteratur og lærdom. Gennem familiens rødder på Als fik han et indblik i datidens dansk-tyske problematik i Sønderjylland - ikke mindst når den nærmeste familie blev besøgt. Denne viden skulle senere komme ham til gode, da Danmark igen overtog Sønderjylland.

I skolen lå han altid i toppen, og han sprang de første klasser over. De sidste år fik han endog privatundervisning - den daglige skoleundervisning var ikke længere nogen udfording og det resulterede i topkarakterer til præliminæreksamenen.

Skælskør posthus

Karriere i postvæsenet

Skolebænken blev udskiftet med en elevplads på posthuset i Skælskør. Her blev det meste af fritiden brugt på at sætte sig ind i ny viden indenfor postetaten. Igen var Peter Knutzen foran sine jævnaldrende: Til postfagprøven fik han 14 ug'er ud af 14 mulige! Postvæsenets daværende generaldirektør fik nys om denne usædvanlig begavede elev og overværede også en af hans eksamener. Fra Skælskør gik turen nu til København, hvor han begyndte på Christianshavns postkontor. Herefter sprang Knutzen de traditionelle karrierekøer over, og allerede i 1908 kunne han tiltræde en stilling i generaldirektoratet. Det var ikke lige velset på denne måde at springe den sædvanlige ancinitetskø over, for dengang anså man anciennitet vigtigere end kvalifikationer.

I København mødte han sin Karen Margrethe, som han senere -i 1914- giftede sig med. De fik senere fire børn.

Fra sin første stilling i postvæsenets generaldirektorat avancerede han med store skidt opad, og det skyldtes ikke mindst et stort flid. Sideløbende med sit postarbejde bestod han studentereksamen - landets bedste dette år! Intet mindre kunne gøre det. I 1912 stod den på 6 måneders militærtjeneste, men også her blev der læst ved siden af - nu til juridisk eksamen. Efter mange udfordrende opgaver rundt omkring i landet blev Knutzen i 1919 involveret i overtagelsen af de sønderjyske postkontorer, efter at Sønderjylland var blevet dansk igen. En opgave som krævede indsigt i de dansk-tyske forhold, og hvor der skulle trædes varsomt. Knutzen havde i løbet af de seneste år fået stor indsigt i personaleforhold og i organisation, og det blev der også brug for ved denne lejlighed. Som kontorchef og postinspektør gik det op ad rangstigen, og han deltog med stor succes i diverse udvalg. I et af disse udvalg mødte han Johannes Friis-Skotte, som han gjorde et godt indtryk på. Det skulle senere vise sig at få stor betydning for ham. Knutzen varetog desuden uddannelsen af de nye postansatte, og i 1924 opnåede han at blive slået til Ridder af Dannebrog.

Generaldirektør for De Danske Statsbaner

I 1931 -efter 16 år på posten- trak generaldirektør Andersen-Alstrup sig tilbage - officielt af helbredsmæssige årsager, og Peter Knutzen blev opfordret til at tiltræde stillingen som De Danske Statsbaners generaldirektør. Der var blevet lagt mærke til Knutzens arbejde i diverse udvalg, og man satte sin lid til, at han kunne agere redningmand for Statsbanerne, som var i dårlig forfatning - ikke mindst økonomisk. Det var trafikminister Johannes Friis-Skotte - også kendt som "Jernbaneministeren", som valgte at satse på Knutzen. Ministeren havde selv gjort et stort arbejde for at effektivisere jernbanen, men der var brug for en stærk mand til at få ryddet op internt i etaten.

Det blev en hård tid for Knutzen, hvor underskud blev vendt til overskud (i det mindste på papiret), og hvor skepsis blev vendt til anerkendelse. Der skulle mange sværdslag til, og han var ikke altid lige populær. Det var ikke en ensidig nedskæring af udgifterne han gik efter, men i lige så høj grad en udvikling og modernisering af etaten. Han samlede statsbanernes personale og opfordrede til dialog. 3. distrikt (hjemmehørende i Struer) blev nedlagt, og pensionsalderen blev ændret. Mange gamle arbejdsgange blev lavet om, og ansvaret blev uddelegeret. han afskaffede 2. og 3. klasse i personvognene og erstattede dem med en ny "Fællesklasse", der omfattede dem begge, og samtidig med opførelsen af Lillebæltsbroen indførte han de nye lyntog, og successen syntes ingen ende at tage. Trafikministrene blev udskiftet, men Knutzen fortsatte på sin post og fik også ryddet op i ineffektive sidebaner og indførte DSB rutebilerne. I 1932 fik han Dannebrogordenens Hæderstegn, og i 1935 blev han Kommandør af Dannebrog.

Med tyskernes invation af Danmark den 9. april 1940 blev Knutzens arbejdsopgaver med ét ændret. Statsbanerne var i princippet underlagt tyskerne, og en gruppe rykkede også ind i hovedkvarteret i Sølvgade. Man formåede igennem årene at opretholde et transportsystem der -forholdene taget i betragtning- fungerede efter hensigten. Manglende kul og olie, tyske tog der skulle prioriteres først, sabotage, beslaglæggelse af bl.a. færger og meget meget mere var noget af det, som Peter Knutzen skulle håndtere. En svær opgave som senere blev betegnet som håndteret "på bedste måde", "tilfredsstillende og korrekt", og "at han ved sin Dygtighed og Behændighed overfor Besættelsesmagten undgik, at Tyskerne helt overtog Ledelsen af Statsbanerne". I 1942 blev Knutzen udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

Dansk-Tysk Forening

I 1940 blev Peter Knutzen kontaktet af regeringen, som opfordrede ham kraftigt til at indtræde som formand for Dansk-Tysk Forening, som man ønskede stiftet. Foreningen var regeringens idé. Officielt havde foreningen til formål "at udvikle og støtte forretningsmæssige, tekniske, kunstneristiske, litterære, videnskablige og sociale Forbindelser og derved uddybe gensidig Forståelse mellem Danmark og Tyskland". Uofficielt skulle foreningen være modvægt til de danske nazister. Tyskerne fik primært deres oplysninger herfra, og de var ikke altid lige sande. Et nyt organ skulle sørge for, at man udspillede DNSAPs rolle, så det dels ikke kom til magten, og dels sørgede for at den danske regering kunne fortsætte med at varetage de danske interesser.

Knutzen var ikke just begejstret for opgaven, men han gjorde sin pligt og sagde ja. Han var også den rigtige mand til opgaven. Hans indsigt i tyske forhold og hans anseelse i befolkningen var et godt udgangspunkt. Knutzen var også typen, som kæmpede med ord og som var god til det. Dialog gav ham mulighed for at trænge ind bag fjendens linier og påvirke baglandet. Det var ikke noget, man forstod i datiden, men senere studier har vist, at var det ikke for Knutzen, så havde vores historie set noget anderledes ud i dag.

Befolkningen forstod ikke, hvad man skulle med Dansk-Tysk Forening, og det er forståeligt nok, men det betød også, at Knutzen blev udråbt til at være tyskervenlig. Det var dog ikke kun negative røster, der lød. Han fik stor ros for sit foredrag "Danske Forhold", som først blev holdt i Tyskland og dernæst i Danmark ved flere lejligheder. Jeg er imponeret over dette foredrag, der blev skrevet under forhold, som vi ikke kender dem i dag, og som skulle skrives, så man ikke fornærmede tyskerne. Knutzen fik alligevel slået fast, at danskerne var et stolt folkefærd, som var trofast mod deres moderland, og hvor sammenhold var en vigtig ingrediens. De anvendte ord "vor store tyske Broder" skulle senere vise sig at få katastrofale følger for Knutzen - hvor uforståeligt det end må synes i dag.

Situationen overfor tyskerne tilspidsedes, og i 1943 gik regeringen af. Herefter var det op til de enkelte departementchefer at varetage den daglige ledelse uden at have en regering foroven. Igen skulle der trædes varsomt. Nu var det slut med samarbejdspolitikken, og man forsøgte at nedlægge Dansk-Tysk Foreningen. Det fik man også gjort, men en udmelding herom var af politiske grunde ikke mulig til den brede befolkning.

Efter krigen blev foreningens oprindelige formål meldt ud, men da havde den fået et så dårligt ry, at det ikke var muligt at overbevise alle om det oprindelige mål. Aviser som "Information" og "Land og Folk" havde under krigen kørt målrettede artikler mod Knutzen, hvor han fremstod som landsforædder, og trods beviserne for det modsatte så fortsatte de også efter krigen. Det er så populært, at man i dag undskylder med tilbagevirkende kraft, men fra Information er der aldrig kommet en lyd. Der er ingen tvivl om, at den offentlige mening (læs: avisernes overskrifter) fik stor indvirkning på den efterfølgende dom over generaldirektør Knutzen.

Gentagende arrestationer af generaldirektøren førte til lige så mange løsladelser og undskyldninger. Ikke desto mindre blev han sendt på orlov af den nytiltrådte trafikminister, som på ingen måde brød sig om Knutzen. Nu skulle han gennem en lang og slidsom retssagsperiode. Først var der byretten, hvor han blev pure frifundet. Dernæst blev han trukket i tjenestemandsdomstolen (efter flere års venten), hvor han blev frifundet for størstedelens vedkommende, men kendt skyldig i enkeltstående tilfælde, som på ingen måde hang sammen med Knutzens øvrige handlemåder. I appelsagen frifandt man ham for yderligere et forhold, men kendte ham derimod skyldig i et andet. Se mere i bilaget "Retssagen mod Knutzen". Resultatet blev at Peter Knutzen måtte gå af som generaldirektør, men han beholdt sin pension.

Dommen over Peter Knutzen er nok et af de mest iøjenfaldende eksempler på efterkrigstidens uretfærdige behandlinger af en mand, der på den måde har ofret sig for Danmark.

 

40 aar i Statens Tjeneste

I 1948 udkom Peter Knutzens selvbiografi.

40 år i statens tjeneste

40 år i statens tjeneste

I denne bog fortæller Knutzen med sine egne ord, hvordan han oplevede sin karriere - både i postvæsenet og ved De Danske Statsbaner. Ikke forbavsende bliver en stor del af bogen brugt på perioden 1940-45 og den efterfølgende retssag. En spændende bog.

Skrevet af: Peter Knutzen
Udgivet af: Steen Hasselbalchs forlag
Udgivet i: 1948
Sideantal: 338
   

 

 

Dommen over Generaldirektør P. Knutzen

Det var ikke kun Knutzen, som følte at dommen var dybt uretfærdig. Mange tog til orde, men derfra og så til at omstøde en dom, som har været gennem flere instanser, er ingen let sag.

Som noget ret usædvanligt udkom der samme år -i 1948- en mindre bog af selveste H. H. Bruun, som havde været forsvarer for P. Knutzen, hvori han gennemgik dommen og alle anklageskrifterne. Dommen havde naget ham lige siden, at den blev afsagt. Som han skriver i bogen, så affinder man sig med tiden med, at nogle domme i ens karrierer ikke føles korrekte, men denne sag var noget helt unikt, og han havde aldrig kunne forlige sig med dens udfald.

Skrevet af: H. H. Bruun
Udgivet af: Gyldendal
givet i: 1948
Sideantal: 88
   

 

Den 23. februar 1949 døde Peter Knutzen som en bitter mand.

Peter Knutzen var manden, der samlede de dårligt fungerende statsbaner og bragte økonomien i orden, han fik statsbanernes organisationer til at samarbejde, fik optimeret på gamle indgroede vaner og moderniserede etaten. Han havde en evne til at formidle informationer, som også overfor pressen gjorde ham til en af de mest populære ledere i Danmark. Han indførte lyntogene og fik ryddet op på sidebanerne, og han førte statsbanerne ind på nye markedsområder (rutebilerne). Tænk hvad denne mand kunne have udrettet efter 1945, hvis det ikke havde været for den skammelige måde, man kvitterede på.

 

I 1985 udkom Ditlev Tamms afhandling "Retsopgøret efter besættelsen", Jurist- og økonomforbundets Forlag, hvor bl. a. Dansk-Tysk Forening bliver gennemgået. (Ej læst)

 

Sandheden forældes ikke

- generaldirektør Peter Knutzen og regeringskrisen 1940-1941

I 1999 udkom bogen "Sandheden forældes ikke". Den er skrevet af Peter Knutzens søn, Ole Knutzen. Han havde længe håbet, at historikere ville sætte fokus på den uretfærdige dom, men han måtte selv til blækhuset til sidst. I bogen fremlægger han en lang række oplysninger om, hvorledes Peter Knutzen gennem den Dansk-Tyske Forening fik påvirket det tyske bagland. Der tages systematisk fat på emnet, og Knutzens arbejde og dommen mod ham holdes op mod de fakta, som Ole Knutzen gennem længere tid har fremskaffet - både fra danske og tyske kilder. Bogen er ikke en let læselig bog, men for dem der gerne vil sætte sig ind i både anklagerne, dommen og Knutzens arbejde, og det som det betød for samfundet under anden verdenskrig, er denne bog noget man bør læse.

Skrevet af: Ole Knutzen
Udgivet af: Strandbergs Forlag
givet i: 1999
Sideantal: 175
ISBN 13 978-87-7717-141-3

 

Siden ovenstående bog udkom er der udgivet flere historiebøger, som genfortæller, hvad der skete i krigsårene. Desværre er der fortsat mange, som ikke får inkluderet essensen af ovenstående bog, og som stadig fejlfortæller, hvad foreningens formål var, hvorfor den blev stiftet og hvilken indflydelse, den fik overfor tyskerne.

I 1998 udarbejdede Thomas Sønderskov sit bachelorprojekt "Dansk-Tysk Forening og P. Knutzen i januar-februar 1941. Dansk-Tysk Forening - Et værktøj for udenrigsministeriet",  Institut for historie, Odense Universitet. (Ej læst)

I 2000 færdiggjorde Thomas Lenler-Eriksen sit speciale: "Dansk-Tysk Forening og dens tyske forbindelser", Historisk institut, Aarhus Universitet. (Ej læst)

Tog i tiden 2006

I 2006 udkom der i Jernbanemuseets årsskrift "Tog i tiden" et interview med sønnen Ole Knutzen om hans far, skrevet af Lars Bjarke Christensen.

 

 

 

 

 

Peter Knutzen: Jeg frygter ikke Historiens dom

Nu er vi kommet frem til år 2011, hvor bogen "Peter Knutzen: Jeg frygter ikke Historiens dom" udkom. Bogen er meget velskrevet, og for hver periode i Knutzens liv opsummeres hovedtrækkene efterfølgende. Kildematerialet er imponerende, og ved efterfølgende granskning indgår der også en meget lang række kilder, som ikke tidligere har været brugt. En væsentlig del af bogen sætter fokus på Peter Knutzens privatliv og på personen bag titlen. Bl.a. gennem postkort fra hans bevarede arkiv. Man får på en helt anden måde -end i ovenstående bøger- et indblik i personen Peter Knutzen, og det sætter hans væremåde og beslutninger i et klarere lys.

Bogen var årsag til, at jeg fik lyst til at læse mere om denne spændende mand, og  samtidig kunne det være spændende at se, om det blot var en gentagelse af tidligere udgivet litteratur. Man må sige at bogen er den mest omfattende bog om generaldirektøren, og den får alle aspekter med og meget mere til. Begynd med denne bog og du er godt dækket ind.

Jeg kan meget anbefale denne bog, skrevet af Lars Bjarke Christensen.

Skrevet af: Lars Bjarke Christensen
Udgivet af: Syddansk Universistetsforlag
Udgivet i: 2011
Sideantal: 518
ISBN 978 87 7674 491 5

 

Vil man vide mere, er ordene fra Knutzens egen hånd - hans selvbiografi - bestemt også værd at læse. Sætter man fokus på dommen og retsagen, så skal man igang med både "Sandheden forældes ikke" og "Dommen over Generaldirektør P. Knutzen". Interviewet fra 2006 indeholder yderligere oplysninger.

Med Lars Bjarke Christensens bog er der også sat punktum for dommen over Generaldirektør P. Knutzen. Hans liv med 40 år i statens tjeneste er imponerende, og den var i sandhed i statens og Danmarks tjeneste. Der skulle gå mange år før hans rygte blev genoprettet, men sandheden forældes øjensynligt ikke. Til den seneste bogs titel - og Peter Knutzens egne ord: "Jeg frygter ikke Historiens Dom" - kan vi blot sige, at han fik ret. Vi kan kun se tilbage på en mand, som vi kan være stolte af.

 

Læs mere:

I bogen "På sporet 1847-1997, bind II 1914-1950" er der mange interessante kapitler, som beskriver Knutzens arbejde foruden mange af de forudsætninger han arbejdede under. Trafikminister Johannes Johannes Fris-Skott havde banet vejen for ham på flere områder, men det var også ham, der måtte bøde for jernbaneforbundenes vrede.
 
Historiske pressefotos: Billede af Generaldirektør, DSB til 1945 af Tage Christensen
Denstoredanske.dk: Beskrivelse af P. Knutzen
Jernbanen.dk: D.S.B.´s Personvogne ved generaldirektør Peter Knutzen, Vingehjulet nr. 1/1943
 
Boganmeldelser og omtaler:
 
2. maj 2012

remisen tølløseRemisen Tølløse

En bygning, som forsvandt ...

Den 25. februar stiftede en gruppe Tølløseborgere foreningen 'Remisen Tølløse'. Kampen for at bevare remisen for gøre at den til et kultur- og forsamlingshus var begyndt. Det var en sej og lang kamp, som desværre endte med, at remisen alligevel blev fjernet i nov. 2011. Havde man begyndt kampen 10 år tidligere, var remisen måske i så god stand, at det økonomisk havde kunne lade sig gøre, men kravene til store investeringer foruden en manglende opbakning - både i lokalbefolkningen og hos kommunen - sammen med uheldige omstændigheder med indtil flere dødsfald i foreningen, og en storm der ødelagde store dele af bygningen, gjorde, at udfaldet faldt ud til den forkerte side.

Den 13. oktober 2010 nedlagde foreningen sig selv, og de sidste midler blev overdraget til Lokalhistoriske Forening for Tølløse Egnen med det formål at lave et hæfte om remisen. Således blev grundlaget dannet for det hæfte, som vi her skal se nærmere på.

Hæftet er skrevet af Marina Wijngaard, som også var sekretær i foreningen 'Remisen Tølløse'. Med udgangspunkt i dokumentationen som foreningen havde fået samlet sammen igennem årene, har hun skabt et meget spændende hæfte om byens remise.

Remisen blev bygget i 1901 i forbindelse med anlæggelse af Høng-Tølløse Jernbanen. I den anden ende af banen - i Høng - havde man blot en ensporet remise. I Tølløse var den derimod firesporet. I tilknytning til remisen byggede man det firkantede vandtårn, så man kunne servicere damplokomotiverne med vand.

I 1943 blev remisen udvidet bagud, for man havde brug for pladsen. På længere sigt var dette ikke nogen god ide rent holdbarhedsmæssigt, da det var med til at svække konstruktionen, og dermed et skridt mod remisens endelige, men dengang i 1943 havde man hårdt brug for mere plads, da tørvetransporterne var på sit højeste.

I 1980'erne og 90'erne udskiftede man de gamle døre til foldeporte, som kom fra Nyborg. Igen måtte konstruktionen tilpasses de nye forhold, og det blev ikke helt nænsomt gjort. Efter årtusindeskiftet var der ikke længere brug for remisen til andet end lidt opbevaring, og i 2005 medførte en storm de første store ødelæggelser på remisen. Værst gik det ud over 1943 bygningen.

Efter ovenstående kamp fra foreningens side måtte man til sidst opgive, og i november 2011 blev remisen revet ned. I Varde kan man i dag se remisens tvilling, som er ganske velbevaret.

Hæftet er ikke blot en beskrivelse af selve remisen. Den kommer rundt om en lang række emner som Tølløse station, Nordvestbanen, Heinrich Wenck, Baron Gedalia, arkitektur og den historiske udvikling i slutningen af 1800 tallet. Endvidere arbejdet ved remisen, Høng-Tølløsebanen og Tørvetransporten.

Materiale til hæftet har en lang række personer hjulpet til med, bl.a. jernbanehistorikeren Ole Munk Plum. Der er mange gode billeder af bl.a. Niels Munch, Tommy Nilsson, Jakob Bjerre og Helmuth R. Hansen, og undertegnede har også selv haft glæden af at levere flere billeder til publikationen. Teksten er let læselig, og hæftet kan anbefales for enhver der interesserer sig for historie, jernbane og jernbanebygninger.

Hæftet fortjener dog en pænere "indpakning" - et tykkere omslag. Prisen er bestemt overkommelig - kun kr. 50 plus porto.

Det kan købes hos enten Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen, Tølløse boghandel, Dansk Jernbane Klub eller direkte hos Marina Wijngaard selv.

Det første oplag på 500 stk. får hurtigt ben at gå på.

Skrevet af: Marina Wijngaard
For: Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen
Udgivet: 2011
Sideantal: 60
ISBN -

Se mere om Tølløse remisen her

Nov. 2011


roskilde station

Roskilde Station, 1847-1997, banens byggeskik.

Mægtig interessant bog om Danmarks ældste stationsbygning - tegnet af J.F. Meyer og opført af Det Sjællandske Jernbaneselskab i 1847. Ikke bare hovedbygningen bliver gennemgået, men også signalhytter, kommandopost, fjernstyringscentral, varehus, maskindepot, remise, samt det nyere sporværktøjsdepot.

Skrevet af:
Thomas Kappel
Udgivet af:
Roskilde Museum
Udgivet i:
1997
Sideantal
82
ISBN: 87-88563-33-2

 


TilVejrs

Til vejrs over banerne. Luftfotos 1919-1939

En bog med mere end 100 luftfotos af de danske jernbaner fra tiden før 2. verdenskrig.
De mange fotografier rummer et væld af detaljer af både jernbane- og lokalhistorisk interesse.

Bogen indeholder luftfotos fra bl.a. Neksø, Rønne, Ålborg, Thisted, Skive, Randers, Mariager, Århus, Horsens, Esbjerg, Vejle, Tønder, Gram, Vojens, Sønderborg, Fredericia, Strib, Rudkøbing, Odense, Svendborg, Kerteminde, Nyborg, Korsør, Nykøbing Sjælland, Holbæk, Vordingborg, Haslev, Store-Heddinge, Køge, Ringsted, Måløv, Ballerup, Lyngby, Hillerød, Helsingør, Klampenborg, Hellerup, København.

Skrevet af: Morten Flindt Larsen
Udgivet af: Bane Bøger
Udgivet i: 2006
Sideantal: 80
ISBN: 87-91434-09-2

 

 


Motormateriel5

MM5, Motormateriel 5 - Med motor fra GM

En god bog som grundigt gennemgår, hvordan My, Mx, Mv, Mz og Me blev erhvervet og indsat ved de danske jernbaner.

Skrevet af:  Peter Christensen & John Poulsen
Udgivet af: bane bøger
Udgivet i: 1999
Sideantal: 128
ISBN: 87-88632-79-2

 


DSB_Baneanlaeg

DSB Baneanlæg

For at lave en god modeljernbane kræver det kendskab til virkelighedens bane og det kan man få i denne informative bog vedrørende DSBs baneanlæg. Illustreret s/h.

Udgivet af: DSB, Banetjenesten
Udgivet i: 1989
Oplag: 5000
Originalsprog: Dansk
Sideantal:
114
ISBN-10: 87983283-2-8

 

 


Banernes bygning og udstyrelseBanernes bygning og udstyrelse

Bogen er DSB's egen lærebog om, hvorledes jernbanen og de tilhørende omgivelser er opbygget.  Bogen  kommer således ind på mange spændende emner indenfor jernbaneudformning. For en modeljernbanebygger er der i denne bog mange gode informationer om forbilledet.

Indhold:
I. Banens underbygning
II. Banens overbygning
Herunder: Overbygningstyper, sporskifter og sporkrydsninger samt sporforbindelser.
III. Fritrumsprofiler m. m.
IV. Den frie banes udstyrelse
Herunder: Banens hegn, skæring mellem vej og bane, sneværnsforanstaltninger og faste mærker på den frie bane.
V. Banegårdes udstyrelse
Herunder: Frispormærker, sporstoppere m.v., drejeskiver og skydebroer, perronanlæg, læsseveje og ramper m.v., vognvaskeanlæg for godsvogne, læssekraner, brovægte, belysning af sporarealer, vandforsyningsanlæg, kul-, olie-, og sandforsyningsanlæg for lokomotiver m.v., fyrgrave og eftersynsgruber, forskellige anlæg til rengøring, opvarmning og belysning af personvogne.
VI. Tele- og sikringsanlæg
VII Færgeanlæg
 
Man kan i dag være heldig at finde denne bog til salg i et antikvariat. Jeg har bl.a. fået fat på et eksemplar med stempel på første side: "Køge station 20. juli 1965".
Bogen er udgivet i flere omgange - bl.a. i 1916, 1937 og 1965.
Juli 2011

 

Forsvundne stationer

Forsvundne stationer

En af de legendariske bøger - hvis man interesserer sig for gamle stationer.

Desværre nåede Peer Thomassen at gå bort, inden bogen blev færdig, men heldigvis stod Lars Jensen, John Poulsen og Birger Wilcke klar i kulissen.

Skrevet af:  Peer Thomassen
Udgivet af: bane bøger
Udgivet i: 1988
Sideantal: 80
ISBN: 87-88632-19-9

Bogen blev senere fulgt op af bind II af Morten Flindt Larsen.


Jernbanehistorisk årbog '11

JernbanehistoriskAarbog11

Bogen indeholder kapitlerne:

1861: "Den første store jernbanelov - den jyske jernbanesag" af Vigand Rasmussen.
1886: "Gjedser Jernbane og dens materiel" af Per Topp Nielsen og Jens Bruun-Petersen.
1911: "Dobbeltspor over Fyn" af Lars Viinholt-Nielsen.
1936: "Egtvedbanens likvidation afsluttes - og det politiske spil" af Søren Agerskov.
1961: "FC Roskilde fuldt udbygget" af Ole Edvard Mogensen
1986: "Danlink åbner" af Jan Lundstrøm.

Specielt interessant syntes jeg er Lars Viinholt-Nielsens kapitel om dobbeltspor over Fyn (Dronning Louises jernbane). Denne jernbanestrækning er forsmået i litteraturen, så det er dejligt - specielt for en lokal - at se skrifter om denne bane. Lars Viinholt-Nielsen er i forvejen kendt for sine mange bøger om fynske baner.

Ligeledes er det en dejlig artikel om fjernstyringscentralen i Roskilde af Ole Edvard Mogensen (og det er ikke kun fordi man er gammel Roskildedenser). Indenfor specielt signaltjeneste må Ole Edvard Mogensen også siges at være en meget kompetent herre. Til denne artikel følger der også nogle dejlige billeder af kommandoposten på perronen i Roskilde.

En ganske udmærket bog.

Skrevet af:
Søren Agerskov
Jens Bruun-Petersen
Jan Lundstrøm
Ole Edvard Mogensen
Per Topp Nielsen
Vigand Rasmussen
Lars Viinholt-Nielsen
Udgivet af: Banebøger
givet i: 2011
Sideantal: 64
ISBN 978-87-91434-29-7
Juli 2011

Sølvpil

solvpilBogen Sølvpil er en anderledes bog. Der er fokus på billederne, og der skruet godt ned for mængden af tekst. I starten tænker man, at det er en lidt tynd bog (på trods af de mange sider), da det ene billede afløser det andet uden den store mængde tekst. Efterhånden som man kommer gennem bogen, kan man dog ikke andet end stoppe op og dvæle ved mange af billederne. Man savner ikke mere tekst.

Personerne bag bogen har valgt at lægge vægt på det fotografiske aspekt og de stemninger, som de indfanger, og det gør de godt. Fotograferne Per Johansen og Jon Lindstrøm har -siden MA blev malet sølvfarvet- fulgt lyntogene i tykt og tyndt ligefra maskindepotet Helgoland og den daglige kørsel, til deres endelige i Polen og deres nuværende brug som bl.a. klubhus. Desuden et fint afsnit om tognørdernes restaurering af det gamle tog.

De stemningsfulde billeder bliver krydret af en lige så stemningsfuld tekst af Henrik Lund Larsen. Teksterne er ikke lange og detaljerede på et tekniske plan, men de er derimod tilpasset billedernes udstråling. Der er små historier fra dagligdagen, som underbygger de fotografiske vinkler. Afsnittet om togdesign passer også fint ind i denne bog. Man kan til tider blive lidt i tvivl, om billederne er taget af en ren amatør eller en genial fotograf. De er ofte noget slørede, men med et motiv og en vinkel som fremhæver helt andre ting, end det man normalt ser i en jernbanebog. Den typografiske opsætning understøtter den anderledes indfaldsvinkel. En dejlig og anderledes bog.

Foto: Per Johansen og Jon Nordstrøm
Redaktør Jon Nordstrøm
Tekst: Henrik Lund Larsen
Udgivet i: 2010 af Nordstromsforlag
Sideantal: 296
ISBN 978-87-993150-1-7

Om bogen på facebook: Sølvpil

Nordtrom.dk: Pressemeddelelse

Bogen kan bl.a. købes igennem Jernbanen.dk eller  hos Jernbanebøger

Juli 2011


Sporene i Ulfborg-Vemb

Ulfborg-VembI 1875 blev strækningen på den Jyske Vestbane, Holstebro - Ringkøbing, indviet. Samme år åbnede strækningen Varde - Ringkøbing. Den nye bane gik igennem det, der senere blev til Ulfborg-Vemb kommune. Banen betød en altafgørende udvikling for disse byer, ligesom flere af de andre nye stationbyer langs den Jyske Vestbane - heriblandt Bur.

Bogen beskriver på bedste vis banens tilblivelse og specielt stationerne i Vemb, Ulfborg og Bur. I Vemb var der både statsbanernes station og privatbanestationen for Lemvigbanen. I Ulfborg overvejede man på et tidspunkt en sidebane, som aldrig blev til noget. Bur var den grimme ælling som statsbanerne ignorerede, men som - ved hjælp af områdets borgere - først fik billetsalg i vogterhuset og siden fik station med en anseelig trafik.

Under 1. og 2. verdenskrig var tilværelsen - ligesom i resten af Danmark - meget forandret. Også dette kommer bogen ind på. Et andet emne er de mange smalsporsbaner, som har gennemskåret området på kryds og på tværs. Både mergelbaner, teglværksbaner, tørvebaner, vandbygningsbaner og også en enkelt hestebane på 7,5 km imellem Bur og Linde brugsforening bliver beskrevet fint. Et andet sjovt emne er rangerhesten Klaus, som tjente trofast på Vemb station. Beskrivelserne bliver suppleret med mange billeder, primært sort/hvide, men også enkelt i farve.

Ole Edvard Mogensen har en interesse indenfor sikringsanlæg, hvilket også kommer til udtryk hver gang emnet berøres. Her er der mange beskrivelser af både sikringssystemerne på de enkelte stationer og den daglige drift af dem.

Ole Edvard Mogensen har tidligere skrevet adskillige artikler om bl.a. sikringsanlæg, samt bøgerne "Sporene på heden" og "Den forsvundne landstation". Han har en lang karriere indenfor jernbanen bag sig og har bl.a. været afløser på stationerne i Ulfborg og Vemb. Siden blev det til stationsleder i Struer, trafikregionschef i Århus og senest som konsulent indenfor jernbanebranchen.

Det, som berørte mig mest med denne bog, er den måde som Ole Edvard Mogensen får fortalt om dagligdagen på de enkelte stationer. Disse kapitler er skrevet med en indlevelse, som på bedste vis fører læseren igennem dagligdagen på stationerne. Ikke blot om stationernes dagligdag, men også forholdene langs banen. To af kapitlerne i bogen er således afsat til at omhandle livet i banekolonnen og ledvogterhuset. Spændende emner.

En anmeldelse af bogen kan også findes i bladet Jernbanen 2/2011, s. 57.

Skrevet af:
Ole Edvard Mogensen
Redaktion Johanne Marie Stender og Birgith Sørensen
Udgivet af: Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb
Udgivet i: 2010
Sideantal:
128
ISBN 978-87-986724-1-8

Nov. 2010


Da Fredericia var færgernes byDaFredericiaVarFaergernesBy

En lidt ældre bog (1974) - men det gør den ikke mindre interessant.

Bogen beskriver det gamle Fredericia før den første lillebæltsbro blev bygget. Her var der en livlig trafik ved den gamle banegård, som lå indenfor voldene og som havde forbindelse til Fyn fra færgehavnen - kun få hundrede meter derfra. Bogen beskriver på glimrende vis byen, færgeforbindelsen og den gamle banegård med dens pulserende liv hele døgnet rundt med jernbanelinier mod både nord og syd, øst og vest.

Bogen følger jernbanen i Fredericia fra dens ankomt til byen fremtil de store ændringer som fulgte efter Lillebæltsbroens komme i 1935. Færgeforbindelse og banegård måtte lukke og broen og den ny banegård,  lidt udenfor byen, overtog dens funktioner. Teksten er godt suppleret med mange sort/hvide billeder. Man kan kun undre sig  over at der ikke findes mange flere beskrivelser af Fredericia (og Strib banegård) end der gør, når man tænker på den enorme trafik af både gods- og persontog der var i disse færgebyer.

Efter at have lånt bogen på biblioteket måtte jeg efterfølgende bare eje et eksemplar.

Skrevet af:
Poul Thiesen
Forlag: AS Elsbo Tryk. Fredericia
Udgivet: 1974
Sideantal:
126

Nov. 2010


Den gule byDenGuleBy

Dansk Jernbane Klub har udgivet et hæfte om Den Gule By. Det er skrevet af Tine Willer, som er bosiddende samme sted.

"Den Gule By" er betegnelsen for de tjenestemandsboliger, som blev opført i forbindelse med opførelsen af Centralværkstedet på Otto Busses Vej i København i begyndelsen af 1900 tallet. Disse gule huse - også kaldet "Kineserbyen" har indtil for få år siden været forbeholdt personalet ved Centralværkstedet. Specielt har personalet ved Hjælpevognstjenesten været bosiddende her, da udrykning med kort varsel var påkrævet.

Bogen gennemgår kort den historiske baggrund for Centralværkstedet, som tidligere lå længere inde i midtbyen. En kort biografi omtaler Otto Busse, som  forestod etablering af Centralværkstedet. Den Gule Bys tilblivelse bliver gennemgået og - mindst lige så interessant - flere af tjenesteboligerne langs Kystbanen. Gode billeder heraf forefindes også. I det hele taget er der afsat god plads til billeder med to billeder pr. side i hæftet, som har format midt imellem A5 og A4. Arkiteterne og deres tanker bag husene kommer man også rundt omkring. Til sidst bliver der sat fokus på beboerne og livet i byen, heriblandt Hjælpevognstjenesten. Der afsluttes med beretninger fra beboerne om livet i byen dengang og nu.

På trods af emnets begrænsninger kommer hæftet rundt om mange områder, som har haft betydning for byen. Teksten er fint suppleret med både gamle og nye fotos. Jeg har i det ovenstående konsekvent kaldt bogen for et hæfte, for den består kun af 48 sider i et format lidt over A5, og man kommer hurtigt igennem den. Set i forhold til prisen på 148 kr, så er det ikke meget, man får for pengene. Lidt en skam, for det er dejligt at se en nyudgivelse, som skiller sig ud fra anden litteratur med tilknytning til jernbanen, og alene derfor måtte jeg også anskaffe mig et eksemplar.

DenGuleBy_2010-03-18

Se også Lars B Christensens boganmeldelse af Den Gule By på Togjournalen.dk.

Den Gule By:

Skrevet af:
Tine  Willer
Forlag: Dansk Jernbane-Klub
Udgivet: 2010
Sideantal:
42
ISBN 978-87-87050-62-3

august 2010


MM7, MotorMateriel 7

Motormateriel fra Frichs og Scandia 1932-1978

Motormateriel7

Denne bog lever til fulde op til navnet - der fokuseres på motormaterielet ligesom i de øvrige bøger i serien. I denne bog er emnet "afgrænset" til motormateriel fra Frichs og Scandia 1932-1978. Personer, som ikke er toginteresseret, vil nok finde den noget "nørdet". Der er fokus på teknik, men alligevel får den inddraget den historiske udvikling uden at tage for mange svinkeærinder.

Når man siger Frichs, tænker man ofte på damplokomotiver, men i Danmark var Frichs i en lang årrække også toneangivende indenfor diesellokomotiver, men leverancerne har bestemt ikke været problemfrie. Ikke kun de nationale leverancer bliver omtalt, men også mange af de internationale, som fik afsmittende virkning på produktionen til de danske privatbaner og DSB. Samarbejdspartneren Scandia var også ganske aktiv og formåede endvidere at navigere noget smidigere igennem tidernes skiften, hvilket til sidst medførte, at de overtog Frichs produktion.

Bogen beskriver på bedste vis - og med mange detaljer - de forskellige diesellokomotiver, som de to fabrikker har stået fadder for på både godt og ondt: MX, MP, MO, "De Firkantede" ("Standkisterne"), "Marcipanbrødene, privatbanernes standardlokomotiver, MK/FK, MS og MB, My 1201 og 1202, underleverancer til MY, MX og MZ, Mt og MH. Man kommer langt omkring i bogen og langt ned i detaljerne. De to virksomheder - såvel som DSB - bliver også naturligt inddraget i beskrivelserne og bogen hænger godt sammen. Bogen er rigt illustreret bl.a. med fine tegninger i 1:87 af Claus Frost. En gennemarbejdet bog!

Skrevet af: Peter Christensen og John Poulsen
under medvirken af: Lars Græsted Jensen, Ole-Jørn Koch og Erik V. Pedersen,
samt med tegninger af:   Claus Frost.
Forlag: Bane bøger
Udgivet: 2009
Sideantal: 216
ISBN 97887-91434-23-5


I denne serie er der endvidere planlagt:

MM8: Materiel bygget af udenlandske fabrikker efter 1945
MM9: Om rangertraktorer mv.
MM10: Letbygget motormateriel efter 1987 - om IC3 og privatbanernes IC2 tog, regiosprinter, Desiro og Lint-tog og andre letbyggede togsæt, herunder (måske) Ansaldo's IC4.

Aug 2010


Årsskrift: Tog i tiden, 2010Togitiden2010

Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum. I 2010 med artikler om bl.a:

 • "Flyvende Jyder. Da DSB fik lyntog i 1935" af Lars Bjarke Christensen
 • "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver, 3. del" af Morten Flindt Larsen
 • "Efterkrigstidens rangertraktorer ved DSB 1945-1969, 1. del" af Steffen Dresler
 • "Nyt fra Museets samlinger. SNNB nr. 3" af Lars Andersen
 • "Hvor kom fællesklassen fra? DSBs 2. klasse forsvandt i 1934 - eller var det 3. klasse?" af Lars Bjarke Christensen
 • "Med lyntog til Paris. Det danske firevognslyntogs besøg på jernbaneudstillingen i Paris i 1937" af "En af besætningen" (L.H. Dybdahl)
 • "Jernbanens bogstaver" af Ulrik Tarp Jensen.

God læsning. Køb det på Danmarks Jernbanemuseum ... eller bliv medlem af


Museumsklubben

•     Du kommer gratis ind på Danmarks Jernbanemuseum
•     Du kan tage en ledsager gratis med på museet
•     Du kan komme gratis ind på et antal jernbanemuseer i Skandinavien
•     Du får hvert kvartal tilsendt klubbens blad
•     Du får tilsendt det flotte og informative årsskrift
•     Du får tilbud om deltagelse i jernbanearrangementer i ind- og udland
•     Du får adgang til forskellige særtilbud

Prisen for alt dette er pr. 1. januar 2010: 240 kr. i årligt kontingent til klubben.

www.jernbanemuseet.dk

11. juli 2010


DBJ

DBJHistorien om Jernbanerne på Bornholm.

De Bornholmske Jernbaner var noget specielt. Ikke blot lå de på deres egen lille ø, men de var også smalsporede. Jernbanerne blev en væsenlig del af bornholms historie - ikke mindst i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor både tyskerne og russerne prægede hverdagen i mange år og hvor banerne spillede en vigtig rolle. I krigens sidste dage blev både Rønne og Nexø station meget ødelagt af de store bombardementer, da tyskerne ikke ville overgive sig.

De Bornholmske Jernbaner bestod af 3 baner: Nexøbanen (Rønne-Nexø med sidespor til Almindingen, 1900), Allingebanen (Rønne-Allinge, 1913) og Gudhjembanen (Almindingen-Gudhjem, 1916)

I og med at der er tale om tre jernbaner, gør det skildringerne vanskelige at strukturere og bogen er lidt uoverskuelig at finde rundt i, men heldigvis er der et godt stikordsregister bagerst, så man alligevel efterfølgende kan bruge den som opslagsværk. Ser man bort fra opbygningen, så indeholder bogen et utal af fine beskrivelser og man får en rigtig god fornemmelse af hvilken betydning at jernbanen har haft for øen. En rigtig god bog med mange fine billeder. Kan klart anbefales.

Skrevet af:

 

Bornholms museum i samarbejde med Bornholms jernbaneinteresserede
Tekst og redaktion: Ann Vibeke Knudsen
Indledende tekster og teknisk korrektur: Jesper Reinfeldt og Sten Møller
Litteraturfortegnelse: Jens Sørensen

Forlag: Bornholms museum
Udgivet: 2007
Sideantal:
339
ISBN 978-87-88179-74-3

Det er ikke første gang, at der er skrevet om De Bornholmske baner. Bl.a. kan nævnes bøgerne:

"På sporet af DBJ" (Rønne H. - Nexø) af Svend Lund Pedersen, 1988 og

"De Bornholmske Jernbaner - 1900-1968" af Ludvig Mahler, 1993

Juni 2010


Svendborgbanen i 125 år

- Ikke nogen ny bog, men en god bog.

svendborgbanenMed udgangspunkt i sin tidligere udgivelse "Odense-Svendborg Banen 1876-1976" - bringer Lars Viinholt-Nielsen os igennem banens lange historie - opdateret med de efterfølgende 25 års aktiviteter og nu med endnu flere billeder. Svendborgbanen var startskuddet for De SydFynske Jernbaner (SFJ). Disse kom i deres storhedstid til at inkludere:

 1. Svendborgbanen
 2. Ringe-Faaborg-banen (RFB)
 3. Ringe-Nyborg Banen (RNB)
 4. Svendborg-Nyborg Banen (SNB)
 5. Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane (ONFJ)
 6. Svendborg-Fåborg Banen (SFB)

I 1949 overtog DSB banerne og i løbet af 60'erne bukkede de under en efter en med undtagelse af Svendborgbanen, som den dag i dag lever i bedste velgående og med næsten hele strækningen intakt, som da den blev indviet.

En meget spændende bog - ikke mindst for en lokal jernbaneinteresseret. Velskrevet og fuld af detaljer.

Skrevet af:
Lars Viinholt-Nielsen
Forlag: SFJ-Bøger
Udgivet: 2001
Sideantal:
204
ISBN 87-984810-4-5

April 2010


Af banen

- en bog om DSBs Centralværksted i København.

AfBanenCentralværkstedet (Cvk) på Otto Busses vej, blev indviet i 1909 og er således over 100 år gammelt - en tid med storhed og aktivitet, efterfulgt af rationalisering, omstrukturering og nedgang af personale. De primære værksteder var lokomotivværkstedet, lyntogshallen og vognværkstedet, men de øvrige værksteder såsom akkumulator-, saddelmager-, træ- og elværksted var også uundværlige. Hele området har været arbejdssted for op mod 1400 arbejdere. Foruden de fysiske bygninger sætter Lise Astrup Frandsen fokus på arbejdernes vilkår og det politiske spil op igennem århundredet. Hun beskriver centralværkstedets rolle set i forhold til både DSB, staten, arbejderne og det øvrige samfund. En meget spændende bog som giver et godt indblik i den enorme arbejdsplads, som bygningerne har stået vidne til.
Bogen er et produkt af et forskningsarbejde, men den er let læselig og velformuleret. På trods af det begrænsede billedmateriale der findes (fotografering var forbudt i en lang årrække, da værkstedet var klassificeret på linie med militære anlæg), indeholder bogen en række meget spændende fotos.

Skrevet af:
Lise Astrup Frandsen
Forlag: Dansk Jernbane-Klub
Udgivet: 2008, 2. udgave
Sideantal:
96
ISBN 978-87-87050-54-8

Se også MJ-blog's anmeldelse

Sælges igennem bl.a. Jernbanebøger. Klik på "Sjælland m.v."

Mar 2010


Den forsvundne landstation

Den_forsvundne_landstation

Den forsvundne landstation er en anderledes bog om jernbanen. Mange bøger tager udgangspunkt i en bestemt jernbanestrækning eller et bestemt sted, eller i det kørende materiel. Denne bog beskriver forholdende for det arbejdende personale på primært landstationerne i 1960'erne.

For modelbyggeren er der ikke så meget at hente i denne bog, men for dem der gerne vil sætte sig ind i de interne forhold på stationen, er det en interessant bog, som beskriver arbejdsforholdene i 1960'erne med bl.a. signaltjeneste, godsbefordring, afløsere, løn- og ancienitetsforhold samt den efterfølgende personalenedgang i 1970'erne.

Første halvdel bruges på ovenstående emner og man fornemmer en god indsigt i forholdene. Desværre fremgår det ikke af bogen, hvilken baggrund Ole Edvard Mogensen har for at skrive denne ganske glimrende bog og der findes heller ingen kildeangivelser. Der hersker dog ingen tvivl om en meget kompetent forfatter, hvilket tidligere udgivelser også bevidner.

Anden halvdel bruges til en fin billedeserie af forskellige stationer med enkelte kommentarer. Eet billede pr. side - primært taget af J. Guldbæk Christensen/Arkiv JMJK, men også af andre, heriblandt forfatteren selv.

Ole Edvard Mogensen skiver i indledningen: "Det overordnede sigte med bogen er at give et stemingsbillede fra en DSB landstation fra en helt anden tid. En tid som nu uigenkaldelig er forbi". Det lykkes godt.

Bogen er på 72 sider og prisen på blot kr. 148 + porto (på oembog(a)c.dk) kan bestemt ikke skræmme nogen. En fin lille bog.

Ole Edvard Mogensen har bl.a tidligere udgivet bogen "Sporene på heden" (2006), foruden kapiteler i "Hardsyssels Årbog" i bl.a. 2006, 2008 og 2009 om henholdsvis "Vrå Station", "Stationerne i Vemb" og "Livet i Ledvogterhuset". Desuden en lang stribe artikler i bl.a "Skiveegnens jul" og "Jernbanen".

205mm * 205mm * 5mm. Vægt. 275g

Skrevet af: Ole Edvard Mogensen
Forlag: Eget forlag; OEM Consult
Udgivet: 2009
Sideantal: 72
ISBN 978-87-991676-1-6

Feb 2010


Czech Dutch English French German Greek Norwegian Russian Spanish Swedish

Quick links

sporskiftet.ico jernbanen.ico jernbanen.ico signalposten.ico baneforum.ico svenska-lok.ico stummi.ico drehscheibe.ico postvagnen.ico mjfno.ico
sundborg.ico evp.ico railorama.ico niels-modeltog.ico  skala-n.ico jernhesten.ico danskmodeltog.ico reiner.ico Mathias' sidesporoledinesen.ico
djk.ico dmju.ico djm.ico museumstog.ico shs.ico